Při používání služby Xbox Live na konzoli Xbox 360 dojde k chybě 80151904

Při pokusu o použití služby Xbox Live na konzoli Xbox 360 se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:

Can't connect to Xbox Live (Nelze se připojit ke službě Xbox Live).

Status Code (Stavový kód): 80151904

Sorry, Xbox Live profiles can't be downloaded right now (Je nám líto, ale profily služby Xbox Live nyní nelze stáhnout). Please try again later (Opakujte akci později).

Status Code (Stavový kód): 80151904

Příčinou může být jedna z následujících situací:

 • Ve službě Xbox Live došlo k dočasným potížím.
 • Došlo k problému s připojením ke službě Xbox Live.
 • Profil služby Xbox Live uložený na konzoli je poškozený.

Řešení

Pokuste se problém odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Zkontrolujte stav služby Xbox Live

Pokud jsou zde uvedeny nějaké výstražné zprávy, počkejte, než bude služba v provozu, a akci opakujte:

Základní služby Xbox Live: v provozu
2020-02-20T05:54:08.4364643+00:00

Řešení 2: Vyřešte potíže s připojením ke službě Xbox Live

Spusťte test připojení ke službě Xbox Live. A to následujícím způsobem:

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce
 2. Vyberte možnosti Settings, System Settings a potom Network Settings.
 3. Vyberte název bezdrátové sítě v části Wireless Network nebo zvolte kabelové připojení pod označením Wired Network.
 4. Vyberte možnost Test Xbox Live Connection.

Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte řešení navrhovaná v tématu Řešení potíží s připojením konzole Xbox 360.

Řešení 3: Přesuňte a znovu stáhněte svůj profil

 1. Přesuňte profil služby Xbox Live:
  1. Naformátujte jednotku USB flash jako paměťový modul.
  2. Připojte jednotku flash ke konzoli.
  3. V ovládacím centru přejděte do nabídky Settings a vyberte položku Storage.
  4. Vyberte možnost All Devices.
  5. Vyberte možnost Gamer Profiles a potom svůj profil hráče.
  6. Vyberte možnost Move.
  7. Vyberte paměťový modul, na který chcete profil přesunout.
  8. Odpojte jednotku USB flash od konzole.
 2. Vymazání systémové mezipaměti:
  1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce 
  2. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System Settings.
  3. Vyberte možnost Storage.
  4. Zvýrazněte libovolné paměťové zařízení a potom na ovladači stiskněte tlačítko Y. (Nezáleží na tom, jaké paměťové zařízení vyberete, protože mezipaměť bude vymazána u všech paměťových zařízení.)
  5. Vyberte možnost Clear System Cache.
  6. Až se zobrazí výzva k potvrzení údržby paměťového zařízení, vyberte možnost Yes.
 3. Znovu stáhněte profil:
  1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce .  Vyberte možnost Download Profile.

   Poznámka: Nevidíte možnost Download Profile? Může to být tím, že jste přihlášení pomocí jiného profilu. Stisknutím tlačítka X  se odhlaste a potom vyberte možnost Download Profile.

Na kartě Home v průvodci Xbox 360 je zvýrazněna možnost „Download Profile”.
  1. Ve spodní části obrazovky Download Profile vyberte možnost Download Profile.
Ve spodní části obrazovky Download Profile je zvýrazněna možnost „Download Profile” pro potvrzení.
  1. Zadejte e-mailovou adresu účtu Microsoft, který je přiřazen k profilu služby Xbox Live. Pokud ji neznáte, přečtěte si téma Řešení potíží se ztracenými přihlašovacími údaji účtu nebo Řešení potíží se ztraceným heslem.
Na obrazovce Download Profile bude uživatel vyzván k zadání e-mailové adresy účtu Microsoft. Na obrazovce bude zobrazena klávesnice.
  1. Zadejte heslo k účtu Microsoft. Jestliže jste ho zapomněli, můžete obnovit heslo.
Na obrazovce Download Profile bude uživatel vyzván k zadání hesla účtu Microsoft. Na obrazovce bude zobrazena klávesnice.

Poznámka: Chcete-li stáhnout dětský profil služby Xbox Live, je zapotřebí zadat přihlašovací údaje účtu Microsoft rodiče. Chcete-li obnovit zapomenuté přihlašovací údaje ke svému účtu Microsoft, přečtěte si téma Řešení potíží se ztracenými přihlašovacími údaji účtu nebo Řešení potíží se ztraceným heslem.

  1. Pokud s konzolí používáte externí paměťové zařízení, vyberte paměťové zařízení, na které chcete profil uložit. Pokud externí paměťové zařízení nepoužíváte, začne stahování profilu.

Řešení 4: Odpojte a znovu připojte pevný disk pro Xbox 360

Problém je možné vyřešit opětovným usazením uvolněného pevného disku. Postupujte podle pokynů pro váš typ konzole na stránce Přidat či odebrat pevný disk pro Xbox 360.

Řešení 5: Opětovně nainstalujte nejnovější systémové aktualizace konzole Xbox 360

Pokud chcete přeinstalovat nejnovější aktualizaci konzole Xbox 360, postupujte takto:

 1. Vymažte systémovou mezipaměť. Nápovědu naleznete výše v kroku 2 v řešení 3.
  1. Vraťte systémové aktualizace zpět a potom je znovu nainstalujte. Postup:
   1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce
   2. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
   3. Vyberte možnost Storage.
   4. Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí: levé tlačítko , pravé tlačítko , X , levé tlačítko , pravé tlačítko , X .
   5. Vyberte možnost pro vrácení všech nainstalovaných systémových aktualizací. Konzole se automaticky restartuje a potom znovu stáhne požadované aktualizace.
  2. Restartujte síťový hardware. Zde je postup:
   1. Odpojte napájecí kabel ze zadní strany směrovače, modemu nebo brány. Máte-li směrovač a modem, odpojte napájecí kabel z obou zařízení.
   2. Na pět sekund stiskněte a přidržte tlačítko napájení na přední straně konzole Xbox One a vypněte ji.
   3. Počkejte pět minut.
   4. Používáte-li směrovač, připojte jej a počkejte, až se všechny kontrolky obnoví do normálního stavu.
   5. Zapojte zbytek hardwaru a pokuste se připojit ke službě Xbox Live.

  Řešení 6: Řešení potíží se síťovým připojením

  Vyzkoušejte pokyny v části Řešení chyb připojení konzole Xbox 360.

  Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu konzole Xbox.

  Vedlo to k vyřešení problému?

  Ano
  Ne

  Děkujeme za zpětnou vazbu

  Díky za zpětnou vazbu!

  Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
  Získejte pomoc od komunity
  Ambassador chat image
  Chat s vyslancem
  Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

  Zašlete názor na toto téma

  255 znaků zbývá.
  Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
  Získejte pomoc od komunity
  Ambassador chat image
  Chat s vyslancem
  Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

  Kontaktujte nás

  Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při používání služby Xbox Live na konzoli Xbox 360 dojde k chybě 80151904“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?