Připojení a řešení potíží s připojením Bluetooth u bezdrátového ovladače pro Xbox

Váš bezdrátový ovladač pro Xbox může podporovat připojení k počítači přes Bluetooth. Ovladač nabízí tuto funkci, pokud vypadá jako ovladač dole na tomto obrázku:

Na obrázku jsou dva bezdrátové ovladače pro Xbox. Ovladač dole, na kterém je plast okolo tlačítka Xbox součástí přední strany ovladače, podporuje připojení Bluetooth.

Na ovladačích s podporou Bluetooth je plast okolo tlačítka Xbox součástí přední strany ovladače. Na ovladačích bez podpory připojení Bluetooth je plast okolo tlačítka Xbox součástí horní strany, na které je levé a pravé tlačítko.

Poznámky

 • Bluetooth vyžaduje, aby na počítači byla nainstalovaná nejnovější aktualizace Windows.
 • K zajištění nejlepšího výkonu aktualizujte ovladač.
 • Bezdrátový ovladač pro Xbox se může připojit přes Bluetooth k mnoha počítačům, tabletům, laptopům a náhlavním soupravám VR/AR. Spolehlivost však závisí na kartě Bluetooth v zařízení a v konkrétních případech to může fungovat různě.
 • Bluetooth nepodporuje žádná další připojená zařízení, jako jsou náhlavní soupravy, klávesnice nebo adaptér pro stereo náhlavní soupravu pro Xbox.
 • Doporučujeme, abyste přes Bluetooth připojovali pouze jeden bezdrátový ovladač. Připojení více ovladačů přes Bluetooth je možné, ale výkon se může v závislosti na zařízení lišit.

Na této stránce

Spárování ovladače se zařízením s Windows

 1. Ujistěte se, že jste počítač a ovladač aktualizovali.
 2. Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox .
 3. Na ovladači stiskněte a po dobu tří sekund podržte tlačítko pro připojení.
Na obrázku je tlačítko pro připojení na bezdrátovém ovladači pro Xbox.
 1. V počítači stiskněte tlačítko Start , vyberte nabídku Nastavení > Zařízení > Bluetooth.
 2. Přepínač Bluetooth nastavte na Zapnuto, aby mohla být zjišťována zařízení Bluetooth.
 3. Vyberte Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 4. Na obrazovce Přidat zařízení vyberte Bluetooth a počkejte, až se Bezdrátový ovladač pro Xbox zobrazí v seznamu zařízení.
Obrázek zprávy o přidání zařízení při párování zařízení přes Bluetooth
 1. Jakmile je ovladač rozpoznán, vyberte ho. Po připojení ovladače se zobrazí zpráva „Vaše zařízení je připravené!”.
Obrázek zprávy „Vaše zařízení je připravené!” při párování zařízení přes Bluetooth

Poznámka: Pokud připojujete ovladač k počítači a současně používáte bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows 10, musíte v kroku 7 vybrat Cokoli jiného a pak pokračovat ke kroku 8.

Obrázek možnosti „Cokoli jiného” při párování zařízení přes Bluetooth

Spárování ovladače se zařízením s Androidem

Poznámka: Při používání ovladače pro Xbox s mobilním zařízením se může výkon lišit v závislosti na zařízení a verzi mobilního operačního systému.

 1. Ujistěte se, že jste aktualizovali svůj ovladač.
 2. Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox .
 3. Na ovladači stiskněte a po dobu tří sekund podržte tlačítko pro připojení.
Na obrázku je tlačítko pro připojení na bezdrátovém ovladači pro Xbox.
 1. Na zařízení s Androidem zapněte Bluetooth – přejděte na Aplikace > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout.
 2. Na telefonu se zobrazí okno se seznamem zařízení Bluetooth v okolí, která jsou aktivní pro párování. V seznamu vyberte možnost Bezdrátový ovladač pro Xbox.
 3. Když se ovladač úspěšně spáruje, zobrazí se pod bezdrátovým ovladačem pro Xbox údaj Připojeno.

Pokud máte jakékoli problémy s párováním nebo používáním bezdrátového ovladače pro Xbox se zařízením s Androidem, podívejte se na web podpory výrobce vašeho zařízení.

Spárování ovladače se zařízením se systémem iOS

Poznámka: Při používání ovladače pro Xbox s mobilním zařízením se může výkon lišit v závislosti na zařízení a verzi mobilního operačního systému.

Spárování zařízení Apple prostřednictvím Bluetooth:

 1. Na zařízení Apple přejděte do Nastavení > Bluetooth.
 2. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá.
 3. Zapněte bezdrátový ovladač pro Xbox stisknutím tlačítka Xbox . Pokud už je ovladač spárovaný s nějakou konzolí Xbox, vypněte ovladač a pak stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko pro připojení.
Na obrázku je tlačítko pro připojení na bezdrátovém ovladači pro Xbox.
 1. Načtou se dostupná zařízení. Vyberte Bezdrátový ovladač pro Xbox.
 2. Počkejte, až se ovladač a zařízení Apple zobrazí jako spárované.

Pokud máte jakékoli problémy s párováním nebo používáním bezdrátového ovladače pro Xbox se zařízením Apple, podívejte se na web podpory výrobce vašeho zařízení.

Řešení potíží s připojením Bluetooth ve Windows 10

Ovladač se při použití připojení Bluetooth nepřipojí nebo se neočekávaně odpojuje

Poznámka: Pokud jsou prostředky zařízení využívány k jiným činnostem, může trvat až 2 minuty, než zařízení přes Bluetooth ovladač rozpozná nebo spáruje. Pokud při rozpoznávání nebo párování ovladače se zařízením přes Bluetooth dochází k prodlevě, počkejte pár minut, jestli se problém nevyřeší.

Řešení 1: Spusťte Poradce při potížích s Bluetooth ve Windows 10

 1. Přejděte na Start a do vyhledávacího pole zadejte „Bluetooth”.
 2. Vyberte Vyhledání a odstranění problémů se zařízeními Bluetooth.
 3. Vyberte Další a spusťte poradce při potížích.
Na obrázku je obrazovka poradce při potížích s Bluetooth v nastavení Windows 10.

Řešení 2: Restartujte počítač

Vyberte klávesu s logem Windows > Napájení > Restartovat.

Řešení 3: Restartujte ovladač

 1. Vypněte ovladač tak, že stisknete a podržíte tlačítko Xbox po dobu 6 sekund.
 2. Znovu ho zapněte opětovným stisknutím tlačítka Xbox .

Řešení 4: Znovu spárujte zařízení

 1. Přejděte na Nastavení > Zařízení > Bluetooth.
 2. Vyberte ovladač a pak vyberte Odebrat zařízení.
 3. Na ovladači stiskněte tlačítko pro připojení.
 4. Vyberte ovladač a pak vyberte Spárovat.

Ve stereofonní náhlavní soupravě nebo v headsetu není nic slyšet

Když je ovladač připojený přes Bluetooth, nejsou zvuková zařízení podporována. Chcete-li používat náhlavní soupravu, připojte ovladač k počítači přímo kabelem USB nebo prostřednictvím bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows 10 nebo připojte požadované zvukové zařízení k počítači přímo.

Při používání Bluetooth tlačítko Xbox na ovladači pořád pomalu nebo rychle bliká a nereaguje

Řešení 1: Spusťte Poradce při potížích s Bluetooth ve Windows 10

 1. Přejděte na Start a do vyhledávacího pole zadejte „Bluetooth”.
 2. Vyberte Vyhledání a odstranění problémů se zařízeními Bluetooth.
 3. Vyberte Další a spusťte poradce při potížích.

Řešení 2: Restartujte počítač

Vyberte klávesu s logem Windows > Napájení > Restartovat.

Řešení 3: Odstraňte rušení

Přesuňte se blíž k počítači, a eliminujte tak potenciální rušení (například z mobilních telefonů nebo jiných zařízení s Bluetooth).

Řešení 4: Znovu spárujte zařízení

 1. Přejděte na Nastavení > Zařízení > Bluetooth.
 2. Vyberte ovladač a pak vyberte Odebrat zařízení.
 3. Na ovladači stiskněte tlačítko pro připojení.
 4. Vyberte ovladač a pak vyberte Spárovat.

Při párování prostřednictvím Bluetooth je požadováno heslo

Vyřešte problém tím, že ovladač restartujete:

 1. Vypněte ovladač tak, že stisknete a podržíte tlačítko Xbox po dobu 6 sekund.
 2. Znovu ho zapněte opětovným stisknutím tlačítka Xbox .
 3. Připojte ovladač ke svému osobnímu počítači pomocí kabelu USB nebo bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows 10.

Při připojení přes Bluetooth nefunguje ovládání

Řešení 1: Zkontrolujte ovladač v jiné aplikaci

Zkontrolujte, jestli ovladač funguje správně v jiné aplikaci. Pokud ano, je pravděpodobné, že aplikace, kterou se snažíte používat, nepodporuje Bluetooth. Kompatibilitu s Bluetooth zjistíte u vývojářů aplikace.

Řešení 2: Použijte kabel USB

Zkuste ovladač používat s kabelem USB. Pokud ovladač funguje, je problém s připojením Bluetooth.

Řešení 3: Zkuste se znovu připojit

Zkuste bezdrátový ovladač pro Xbox připojit znovu a nezapomeňte při tom stisknout a zase uvolnit tlačítko pro připojení.

Řešení potíží s Bluetooth na mobilních zařízeních

Ovladač se při použití připojení Bluetooth nepřipojí nebo se neočekávaně odpojuje

Řešení 1: Restartujte ovladač

 1. Vypněte ovladač tak, že stisknete a podržíte tlačítko Xbox po dobu 6 sekund.
 2. Znovu ho zapněte opětovným stisknutím tlačítka Xbox .

Řešení 2: Znovu spárujte zařízení

 1. Přejděte na Aplikace > Nastavení > Připojení > Bluetooth.
 2. Vyberte ovladač a pak vedle názvu zařízení vyberte symbol ozubeného kola.
 3. Otevře se nové okno. Vyberte Zrušit spárování. Zařízení Bluetooth bude od telefonu s Androidem odpojeno.
 4. Na ovladači stiskněte tlačítko pro připojení.
Na obrázku je tlačítko pro připojení na bezdrátovém ovladači pro Xbox.
 1. Vyberte ovladač a pak vyberte Spárovat.

Řešení 3: Restartujte telefon

 1. Odemkněte obrazovku zařízení jedním stisknutím tlačítka napájení.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení.
 3. Opětovným stisknutím tlačítka Napájení restartujte telefon.

Poznámka: Pokud jsou prostředky telefonu využívány k jiným činnostem, může trvat až 2 minuty, než telefon přes Bluetooth ovladač rozpozná nebo spáruje. Pokud dochází k prodlevě, počkejte až 2 minuty, jestli se problém nevyřeší.

Ve stereofonní náhlavní soupravě nebo v headsetu není nic slyšet

Když je ovladač připojený přes Bluetooth, nejsou zvuková zařízení připojená prostřednictvím ovladače podporována. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, připojte ji přímo k telefonu.

Připojil(a) jsem k telefonu bezdrátový ovladač pro Xbox přes Bluetooth, ale zdá se, že hodně tlačítek nefunguje

Pokud se zdá, že je ovladač nesprávně mapován, třeba když jedno tlačítko provádí akce jiného tlačítka (například pravé tlačítko funguje jako tlačítko Menu), potřebuje váš ovladač pravděpodobně aktualizaci. Informace o aktualizaci ovladače pomocí konzole Xbox One nebo počítače s Windows 10 najdete v článku Aktualizace bezdrátového ovladače pro Xbox.

Jak můžu vypnout ovladač, když je připojený k telefonu přes Bluetooth?

Když chcete ovladač vypnout, stiskněte tlačítko Xbox a podržte ho po dobu 5–10 sekund, dokud se ovladač nevypne.

Tlačítko Xbox na ovladači mě vrací na úvodní obrazovku systému Android

Pokud váš ovladač nemá nejnovější aktualizaci firmwaru, zobrazí se po stisknutí tlačítka Xbox místo přehledu na konzoli Xbox úvodní obrazovka systému Android.

Řešení 1: Aktualizujte firmware ovladače

Ujistěte se, že má váš ovladač aktualizaci verze 4.8.1908 nebo novější. Informace o aktualizaci ovladače najdete v článku Aktualizace bezdrátového ovladače pro Xbox.

Řešení 2: Zrušte spárování a znovu spárujte ovladač se zařízením

 1. Přejděte na Aplikace > Nastavení > Připojení > Bluetooth.
 2. Vyberte ovladač a pak vedle názvu zařízení vyberte symbol ozubeného kola.
 3. Otevře se nové okno. Vyberte Zrušit spárování. Zařízení Bluetooth bude od telefonu s Androidem odpojeno.
 4. Na ovladači stiskněte tlačítko pro připojení.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Připojení a řešení potíží s připojením Bluetooth u bezdrátového ovladače pro Xbox“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?