Jak nastavit univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows

Řada počítačových her umožňuje k ovládání využívat namísto pouze klávesnice nebo myši také ovladač pro Xbox. Univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows můžete snadno nainstalovat na libovolném počítači s portem USB a systémem Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows 7.

Poznámka: Tyto informace se vztahují pouze na univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows. Pomoc s bezdrátovým ovladačem pro Xbox One najdete v části Postup připojení bezdrátového ovladače pro Xbox One k počítači s Windows. Nápovědu k jiným herním ovladačům nebo joystickům nebo informace o konfiguraci konkrétní hry tak, aby ji bylo možné hrát pomocí ovladače, naleznete na webu nebo v centru podpory vydavatele hry.

Univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows

Nastavení drátového ovladače v systému Windows 10

Postupujte podle těchto pokynů k instalaci drátového ovladače pro Xbox 360 do systému Windows 10:

 1. Připojte kabel ovladače pro Xbox 360 do libovolného portu USB 2.0 nebo 3.0 na počítači.
 2. Systém Windows 10 automaticky nainstaluje pro váš ovladač požadované softwarové ovladače, takže není třeba stahovat ani instalovat jiný software než aktualizace systému Windows 10. Jakmile se zobrazí místní upozornění, že softwarové ovladače byly nainstalovány, herní ovladač je připraven k použití.
 3. Spusťte hru nebo aplikaci Xbox a otestujte ovladač stisknutím tlačítka či spouště nebo posunutím páčky.

Poznámky:

 • Pokud kabelový ovladač pro Xbox 360 není počítačem rozpoznán, zkuste jej zapojit do jiného portu USB a poté jej otestujte znovu.
 • Pokud ovladač stále nefunguje, zkontrolujte, zda byly do systému Windows 10 nainstalovány všechny aktualizace. V případě potřeby nainstalujte veškeré dostupné aktualizace a potom akci opakujte.
 • Informace o konfiguraci ovladače pro Xbox 360 pro konkrétní hru najdete v příslušné dokumentaci ke hře.

Nastavení drátového ovladače v systému Windows 8.1 nebo Windows 8

Ovladače pro systém Windows 8.1 a Windows 8 se ve výchozím nastavení instalují automaticky. Stačí připojit ovladač k portu USB a softwarový ovladač se nainstaluje automaticky.

Pokud máte s těmito ovladači potíže, můžete nainstalovat software ovladače do počítače se systémem Windows 8.1 nebo Windows 8 za použití režimu kompatibility se systémem Windows 7. Můžete to provést podle pokynů níže.

Krok 1: Instalace softwaru univerzálního ovladače pro Xbox 360 a Windows

 1. Přejděte na stránku Univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows.
 2. Posuňte se dolů a vyberte možnost Ke stažení. Vyberte verzi systému Windows 7 odpovídající procesoru ve vašem počítači:
  • Windows 7 (pouze 32bitový)
  • Windows 7 (pouze 64bitový)
 3. Z rozevíracího seznamu Jazyky vyberte jazyk operačního systému.
 4. Klikněte na odkaz na software pod rozevíracím seznamem jazyků.
 5. Soubor uložte.
 6. V umístění pro stažené soubory v počítači klikněte pravým tlačítkem myši na stažený program a vyberte možnost Vlastnosti.
 7. Na kartě Kompatibilita zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility pro a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Windows 7.
 8. Vyberte možnost Použít a poté tlačítko OK.
 9. Program spusťte tak, že na něj dvakrát kliknete. Program Xbox 360 Accessories Setup nainstaluje do počítače potřebné soubory. Po skončení můžete být vyzváni k restartování počítače.

Krok 2: Připojení ovladače pro Xbox 360 kabelem k počítači

Připojte kabel ovladače pro Xbox 360 do libovolného portu USB 2.0 nebo 3.0 na počítači.

Krok 3: Zkouška ovladače

 1. Otevřete dialogové okno Herní ovladače.
  • Windows 8: Na úvodní obrazovce počítače zadejte joy.cpl. Ve výsledcích vyhledávání potom vyberte položku joy.cpl.
 2. Vyberte možnost Ovladač pro Xbox 360 a vyberte položku Vlastnosti.
 3. Stiskem tlačítka či spouště nebo pohybem páčky vyzkoušejte kabelový ovladač pro Xbox 360.
 4. Pokud není ovladač v počítači zjištěn, zkuste jej zapojit k jinému portu USB a poté jej otestujte znovu.

Informace o konfiguraci ovladače pro Xbox 360 pro konkrétní hru najdete v příslušné dokumentaci ke hře.

Nastavení drátového ovladače v systému Windows 7

Krok 1: Instalace softwaru univerzálního ovladače pro Xbox 360 a Windows

Software univerzálního ovladače pro Xbox 360 a Windows můžete nainstalovat dvěma způsoby.

Poznámka: Standardní kabelový ovladač pro Xbox 360 můžete k počítači se systémem Windows připojit pomocí portu USB, ale nejprve je nutné nainstalovat ovladače, aby herní ovladač pracoval.

Instalace pomocí disku CD:

Chcete-li software nainstalovat pomocí instalačního disku CD, který byl dodán s ovladačem pro Xbox 360, postupujte takto:

 1. Do jednotky CD/DVD v počítači vložte instalační disk. Pokud se instalační program nespustí automaticky, přejděte k jednotce CD/DVD a instalační program spusťte ručně.
 2. Na obrazovce instalačního programu vyberte možnost Instalovat.
 3. Program Xbox 360 Accessories Setup nainstaluje do počítače potřebné soubory.
 4. Poznámka: Po dokončení instalace můžete být vyzváni k restartování počítače.

Instalace po stažení softwaru:

 1. Přejděte na stránku Univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows. Pod výpisem produktů vyberte možnost Downloads (Ke stažení).
 2. Pod položkou Software & Drivers (Software a ovladače) vyberte v rozevíracích seznamech verzi systému Windows, kterou používáte (7, Vista nebo XP), a jazyk. Pokud máte například v operačním systému počítače v nastavení Oblast a jazyk uveden jazyk „Angličtina (Spojené státy)“, vyberete v seznamu Jazyk možnost „English“.
 3. Pod rozevíracími seznamy vyberte zobrazený odkaz pro stažení.
 4. Spusťte soubor EXE stažený prohlížečem a na zobrazený dotaz odpovězte zvolením možnosti Ano, čímž schválíte instalaci.
 5. Vyberte možnost Spustit. Program Xbox 360 nainstaluje do počítače potřebné soubory. Po skončení můžete být vyzváni k restartování počítače.

Krok 2: Připojení ovladače pro Xbox 360 kabelem k počítači

Po instalaci softwaru připojte konektor USB ovladače do portu USB 2.0 nebo 3.0 na počítači.

Krok 3: Zkouška ovladače

 1. V počítači vyberte Start, zadejte text Spustit, poté zadejte výraz joy.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyberte možnost Ovladač pro Xbox 360 a vyberte položku Vlastnosti.
 3. Stiskem tlačítka či spouště nebo pohybem páčky vyzkoušejte kabelový ovladač pro Xbox 360. Jestliže ovladač funguje správně, aplikace rozsvícením označí odpovídající akci.

  Pokud aplikace ovladač nerozpozná, zkuste jej zapojit k jinému portu USB a poté jej otestujte znovu. Pokud aplikace ovladač stále nemůže rozpoznat, přejděte k tématu Řešení potíží s univerzálním ovladačem pro Xbox 360 a Windows.

Nastavení bezdrátového ovladače v počítači se systémem Windows

Poznámka: Standardní bezdrátový ovladač pro Xbox 360 lze připojit k počítači se systémem Windows, ale ke hraní her musíte mít zařízení Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, i když máte herní dobíjecí soupravu pro Xbox 360.

Krok 1: Připojte zařízení Xbox 360 Wireless Gaming Receiver k počítači

 1. Z bezdrátového herního přijímače odstraňte zelený štítek.
 2. Zasuňte konektor USB herního přijímače do napájeného portu USB 2.0 na počítači (na přední nebo zadní straně počítače).
Obrázek ukazuje připojení konektoru USB zařízení Wireless Gaming Receiver pro Xbox 360 k portu USB na přední straně počítače.

Poznámka: Porty USB na přední straně počítače většinou nejsou napájenými porty USB 2.0. Vyzkoušejte jeden z portů na zadní straně počítače.

Zelená barva kontrolky na přijímači signalizuje, že jednotka funguje správně.

 1. Jestliže se automaticky spustí Průvodce přidáním nového hardwaru, vyberte možnost Instalovat software automaticky (doporučeno) a klikněte na tlačítko Další. Pokud průvodce software úspěšně nainstaluje, vyberte možnost Dokončit a pak přejděte k dále uvedené části Krok 3: Připojení bezdrátového ovladače pro Xbox 360 k počítači.

  Nezdaří-li se instalace softwaru pomocí průvodce, pokračujte podle níže uvedené části Krok 2.

Krok 2: Instalace softwaru herního přijímače pro Xbox

Vlastníte-li instalační disk dodávaný spolu se zařízením Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, můžete software nainstalovat z něj. Pokud disk nevlastníte, můžete software nainstalovat po jeho stažení online.

Instalace pomocí disku CD:

 1. Do jednotky CD/DVD v počítači vložte instalační disk. Pokud se instalační program nespustí automaticky, přejděte k jednotce CD/DVD a instalační program spusťte ručně.
 2. Nainstalujte software podle níže uvedených kroků.

  Poznámka: Po dokončení instalace můžete být vyzváni k restartování počítače.

Instalace po stažení softwaru:

 1. Přejděte na webu Microsoft Hardware k části Software ke stažení.
 2. Do pole Hledat položky ke stažení zadejte „Xbox“ a potom jako typ produktu vyberte možnost Herní.
 3. Jako produkt označte položku Bezdrátový ovladač Xbox 360 pro Windows (jedná se o software pro bezdrátový herní přijímač).
 4. Vyberte verzi systému Microsoft Windows, kterou v počítači používáte, jazyk operačního systému a vyberte tlačítko Stáhnout.
 5. Vyberte možnost Spustit.
 6. Program Xbox 360 Accessories Setup nainstaluje do počítače potřebné soubory.

  Poznámka: Po dokončení instalace můžete být vyzváni k restartování počítače.

Krok 3: Připojení bezdrátového ovladače pro Xbox 360 k počítači

 1. Zapněte bezdrátový ovladač pro Xbox 360 stisknutím a podržením tlačítka průvodce .
 2. Na přijímači stiskněte tlačítko pro připojení, což je to kruhové tlačítko umístěné blízko střední části přijímače. Kontrolky budou zeleně blikat.
Obrázek znázorňující zařízení Xbox 360 Wireless Gaming Receiver s šipkou ukazující na tlačítko pro připojení.
 1. Na ovladači stiskněte tlačítko pro připojení, což je to malé kruhové tlačítko nacházející se na předním okraji ovladače, když jej držíte v rukou.
Obrázek prstu, který tiskne tlačítko pro připojení na ovladači pro Xbox 360.

Zeleně blikající kontrolka na ovladači a na přijímači znamená, že zařízení se pokouší navázat spojení. Když kontrolky přestanou blikat, jedna z kontrolek okolo tlačítka průvodce zůstane rozsvícená, což značí, že ovladač je připojený.

Obrázek ukazující bezdrátový ovladač pro Xbox 360 a jednu z kontrolek okolo tlačítka průvodce, která svítí zeleně.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Jak nastavit univerzální ovladač pro Xbox 360 a Windows“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?