Nastavení bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows

Bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows 10 můžete nastavit na libovolném zařízení s Windows 10 a bezdrátový adaptér Xbox pro Windows na můžete nastavit libovolném tabletu, notebooku nebo stolním počítači se systémem Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7. Nastavení adaptéru probíhá v rámci dvou kroků: připojení adaptéru k zařízení a spárování ovladače.

Připojení adaptéru k zařízení

Zařízení se systémem Windows musí být aktuální a musíte být připojeni k internetu.

Zapojte adaptér do portu USB 2.0 nebo 3.0 v zařízení se systémem Windows. Instalace bude zahájena automaticky. Ovladače adaptéru jsou v operačním systému Windows vestavěny.

Poznámka: Další informace najdete v tématu Funkčnost bezdrátového ovladače pro Xbox v rámci různých operačních systémů.

Nákres přenosného počítače s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows zapojeným do portu USB na boční straně

Pokud adaptér používáte s počítačem nebo jiným zařízením, které nemá port USB otočen směrem k ovladači nebo je zakryto kovovými předměty, použijte dodávaný USB extender, kterým odstraníte rušení bezdrátového signálu a zajistíte přímou viditelnost k ovladači.

Bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows je zobrazen na stole vedle monitoru a připojen pomocí USB extenderu k počítači umístěnému pod stolem

Spárování ovladače

Pokud jste už bezdrátový ovladač pro Xbox One používali, budete znát postup spárování ovladače s konzolí, v tomto případě pak s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows.

Na nákresu znázorňuje tečkovaná čára ovladač pro Xbox komunikující s přenosným počítačem pomocí bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows.

Postup spárování ovladače s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows:

  1. Připojte bezdrátový síťový adaptér Xbox k zařízení s Windows 10 (aby byl napájen) a stiskněte tlačítko na bezdrátovém síťovém adaptéru Xbox.
  2. Ujistěte se, že je ovladač zapnutý, a stiskněte tlačítko pro spárování ovladače. Během připojování bude blikat kontrolka na ovladači. Jakmile bude připojení dokončeno, kontrolky na adaptéru i ovladači budou souvisle svítit.

Některé počítače, jako je Microsoft Surface Studio, mají bezdrátový síťový adaptér Xbox vestavěný. To vám umožní připojit váš ovladač bezdrátově pomocí funkce Přidat zařízení v Nastavení. Tuto metodu můžete použít i k připojení pomocí bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows namísto stisknutí tlačítka na adaptéru.

  1. V počítači vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
  2. Vyberte Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení.
  3. Vyberte Vše ostatní.
  4. Vyberte Bezdrátový ovladač pro Xbox.
  5. Klepněte na Hotovo.

Pokud máte potíže s nastavením adaptéru nebo ovladače, přečtěte si téma Řešení potíží s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?