Připojení k serveru služby Xbox Live ve Windows 10 je blokováno

Pokud neslyšíte své přátele online nebo se nemůžete připojit ke hře pro více hráčů ve službě Xbox Live nebo ji hostovat, přejděte ve Windows na Nastavení > Hraní > Síť pro Xbox a zkontrolujte informace v části Připojení k serveru.

Pokud je tam uvedeno Blokováno, nemohl váš počítač navázat připojení typu Teredo IPsec k serveru QoS (Quality of Service). Jestliže je navíc vedle položky Typ překladu adres (NAT) uvedeno Teredo nemá možnost kvalifikace, navštivte nejprve stránku pro řešení potíží s připojením Teredo a zkuste problém vyřešit. Pak zkontrolujte, jestli se u Připojení k serveru už nezobrazuje stav Blokováno.

Připojení Teredo IPsec k serveru QoS někdy nejde navázat, když je zakázaná brána Windows Firewall, když bezpečnostní software změnil konfiguraci brány Windows Firewall nebo když byla zakázána nebo zastavena požadovaná služba systému Windows. Když váš počítač nemůže navázat připojení Teredo IPsec, nebudete moct používat chatovací službu Párty Xbox Live ani hrát hry pro více hráčů ve službě Xbox Live.

Poznámka: Připojení Teredo IPsec je potřebné jen pro chatovací službu Párty Xbox Live a funkce her pro více hráčů. Pokud vaše hra nepoužívá službu Xbox Live, konzultujte problémy s chatem a hrou pro více hráčů na stránkách podpory této hry.

Řešení

Vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí. Další řešení zkuste, pouze pokud předchozí řešení problém nevyřeší.

Řešení 1: Ujistěte se, že jste připojení k internetu

 1. Stiskněte tlačítko nebo klávesu Windows na zařízení nebo na klávesnici nebo vyberte ikonu Windows v levém dolním rohu hlavní obrazovky.
 2. Vyberte Nastavení > Hraní a pak vyberte Síť pro Xbox.
 3. V části Xbox Live pro více hráčů zkontrolujte, že je u možnosti Připojení k internetu uveden stav Připojeno.

Pokud nemáte internetové připojení, musíte nejprve vyřešit problém s připojením, než budete moct pokračovat s dalším řešením potíží.

Řešení 2: Ujistěte se, že je povolená brána Windows Firewall a výchozí zásady jsou aktivní

Pro navázání připojení Teredo IPsec je vyžadovaná brána Windows Firewall. I když používáte další bezpečnostní software a brány firewall, většina z nich používá jako základ právě bránu Windows Firewall. Pokud byla brána Windows Firewall z nějakého důvodu zakázána, budete ji muset povolit, abyste mohli využívat chat v Párty Xbox Live a hrát hry pro více hráčů.

Ověření, jestli je brána Windows Firewall povolená:

 1. Do vyhledávacího pole na panelu nástrojů (Cortana) zadejte Windows Firewall.
 2. Ve výsledcích hledání vyberte Windows Firewall.
 3. V levé části okna zvolte možnost Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall.
 4. Pokud je pro váš typ sítě (veřejná, privátní nebo doménová) vybraná možnost Vypnout bránu Windows Firewall, vyberte Zapnout bránu Windows Firewall a pak vyberte OK.

Možná bude nutné restartovat počítač.

Ověření, jestli jsou povolené výchozí zásady brány Windows Firewall:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh advfirewall show currentprofile

  Objeví-li se následující výstup, jsou výchozí zásady aktivní:

  Firewall Policy     BlockInbound,AllowOutbound

 3. Jsou-li zásady pro příchozí provoz nastaveny na AllowInbound, nebude funkce Teredo moct vytvořit připojení IPsec k dalším počítačům nebo konzolím Xbox One. Chcete-li resetovat zásady brány firewall na výchozí nastavení, spusťte v příkazovém řádku správce následující příkaz:

  netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound

Řešení 3: Ověřte, jestli používáte některý z následujících bezpečnostních softwarových programů

Bylo zjištěno, že v některých případech níže uvedené bezpečnostní softwarové programy narušují schopnost počítače navázat připojení Teredo IPsec. Máte-li v počítači některý z těchto bezpečnostních programů, ujistěte se, že jste tento software aktualizovali na nejnovější verzi, nebo se podívejte do jeho dokumentace a zjistěte, jak v daném softwaru povolit připojení Teredo IPsec.

Řešení 4: Ověřte, jestli nebyly změněny výchozí hodnoty služeb Windows požadovaných pro chat v Párty Xbox Live a hraní her pro více hráčů

Pro fungování chatu v Párty Xbox Live a her pro více hráčů ve Windows 10 jsou vyžadovány čtyři klíčové služby. Pokud byla některá z těchto služeb zakázána, budete ji muset znovu povolit.

Ověření, jestli jsou povolené požadované služby Windows:

 1. Do vyhledávacího pole na panelu nástrojů (Cortana) zadejte Služby.
 2. Ve výsledcích hledání vyberte položku Služby.
 3. V části Typ spouštění zkontrolujte, jestli jsou následující služby nastaveny na výchozí hodnoty:
Název služby Výchozí typ spouštění
Služba IKE and AuthIP IPsec Keying Modules Automaticky (aktivované spuštění)
Pomocná služba protokolu IP Automaticky
Xbox Live Auth Manager Ručně
Síťová služba Xbox Live Ručně

Pokud byly výchozí hodnoty kterékoli z těchto služeb upraveny, můžete je opět nastavit na výchozí:

 1. V aplikaci Služby poklikejte na název služby, která byla změněna.
 2. V okně Vlastnosti vyberte v rozevíracím seznamu Typ spouštění výchozí hodnotu.
 3. V části Stav služby vyberte Spustit.
 4. Výběrem tlačítka OK změny uložte.

Některé aplikace mění za účelem optimalizace výkonu konfiguraci počítače a přitom můžou zakázat i služby systému Windows. To může někdy ovlivnit i některou z výše uvedených čtyř služeb. Pokud používáte takovou aplikaci pro optimalizaci počítače, poznamenejte si veškeré provedené změny v konfiguraci služeb, protože je možné, že budete muset tato nastavení vrátit zpět, abyste mohli používat chat v Párty Xbox Live a hrát hry pro více hráčů.

Řešení 5: Podívejte se, jestli nemáte na počítači nastavené nesprávné datum nebo čas

K navázání připojení Teredo IPsec je nutné, aby bylo na počítači nastavené správné datum a čas. Nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby bylo ve vašem systému nastavené správné datum a čas, je použití funkce Nastavovat čas automaticky.

 1. Na počítači stiskněte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení.
 2. Vyberte Čas a jazyk > Datum a čas.
 3. V části Nastavovat čas automaticky se ujistěte, že je přepínač nastavený do polohy Zapnuto.

Řešení 6: Podívejte se, jestli má váš počítač nastavené pravidlo brány firewall, které blokuje síťová připojení Teredo

Některý klientský software pro VPN vytváří pravidlo brány Windows Firewall, které blokuje připojení Teredo, dokud ho neodeberete nebo nezakážete. Při odinstalaci softwaru pro VPN se toto pravidlo někdy neodstraní.

Jak zkontrolovat, jestli máte toto pravidlo na počítači nastavené, a jak ho zakázat:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a pak vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh advfirewall firewall show rule 4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2

  Pokud se zobrazí následující zpráva, pak toto pravidlo brány firewall na počítači nastavené nemáte:

  No rules match the specified criteria (Zadaným kritériím neodpovídají žádná pravidla).

 3. Pokud se vám zobrazí jiná zpráva s informací, že toto pravidlo brány firewall existuje, spusťte z příkazového řádku správce následující příkaz:

  netsh advfirewall firewall set rule name="4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2" new enable=no

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Připojení k serveru služby Xbox Live ve Windows 10 je blokováno“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?