Řešení potíží se zvukem při párty a potíže s hraním her pro více hráčů ve Windows 10

Pokud neslyšíte své přátele v párty Xbox Live nebo se nemůžete připojit ke hře více hráčů nebo ji hostovat pomocí služby Xbox Live v systému Windows 10, postupujte podle řešení na této stránce.

Na této stránce

Řešení 1: Zkontrolujte stav služby Xbox Live.

Pokud uvidíte nějaké výstrahy, počkejte, až bude služba znovu v provozu, a zkuste to znovu:

Základní služby Xbox Live: v provozu
2019-10-21T06:03:18.8272399+00:00

Řešení 2: Zkontrolujte typ metody překladu adres (NAT)

Zkontrolujte typ metody NAT na kartě Síť pro Xbox v oddíle Hraní v okně Nastavení ve Windows a níže si přečtěte, jak řešit potíže.

Kontrola typu metody NAT:

 1. Stiskněte tlačítko nebo klávesu Windows na zařízení nebo na klávesnici nebo vyberte ikonu Windows v levém dolním rohu hlavní obrazovky.
 2. Vyberte Nastavení > Hraní a pak vyberte Síť pro Xbox.
 3. V části Xbox Live pro více hráčů zkontrolujte Typ překladu adres (NAT).

Proč je metoda NAT důležitá

V tabulce jsou uvedeny údaje, jestli konzole Xbox umožňuje hraní s jinou konzolí Xbox v závislosti na typu překladu adres (NAT).
OTEVŘENÝ NAT STŘEDNÍ NAT STRIKTNÍ NAT
S OTEVŘENÝM typem metody NAT můžete hrát a hostovat hry pro více hráčů s lidmi, kteří ve své síti používají libovolný typ metody NAT. Se STŘEDNÍM typem metody NAT můžete hrát hry pro více hráčů s některými lidmi. Je však možné, že s jinými lidmi nebudete moci hrát, a obvykle nebudete vybráni pro hostování her. Se STRIKTNÍM typem metody NAT můžete hrát hry pro více hráčů pouze s lidmi, kteří používají OTEVŘENÝ typ metody NAT. Nemůžete být vybráni pro hostování her.

 

Řešení potíží s typem metody NAT

Typ překladu adres (NAT) může být v jednom ze čtyř stavů. Na základě zobrazeného stavu klikněte na odpovídající odkaz níže a zjistěte, jak postupovat při řešení vašeho problému.

Otevřený U Otevřeného typu metody NAT pravděpodobně problém nesouvisí s vaší domácí sítí. Měli byste moci hrát a hostovat hry pro více hráčů s lidmi, kteří ve své síti používají libovolný typ metody NAT. Pokud váš problém souvisí s tím, že neslyšíte ostatní, nebo ostatní neslyší vás při konverzaci v rámci párty Xbox Live, ověřte a zkontrolujte, že zvukový hardware (sluchátka, mikrofon, reproduktory) je funkční.

Řešení potíží se sluchátky pro Xbox najdete v části Příslušenství: Sluchátka.

Střední nebo Striktní Je-li váš typ metody NAT Střední nebo Striktní, můžete zkusit nastavit hraniční síť (též známá jako DMZ) nebo předávání portů. V jednom okamžiku můžete používat pouze jednu z těchto možností. Pokyny k nastavení každé z nich jsou uvedeny níže.
Teredo není možné kvalifikovat Pokud se u vašeho typu překladu adres (NAT) zobrazuje možnost Teredo není možné kvalifikovat, najdete postup řešení potíží v tématu Ve Windows 10 se u položky Typ metody překladu adres (NAT) uvádí stav „Teredo není možné kvalifikovat“.

 

Povolení funkce hraniční sítě (též známá jako DMZ) ve směrovači

Funkce hraniční sítě (též známá jako DMZ) směrovače se používá k odstranění omezení internetu. Základní princip představuje přesunutí zařízení do oblasti mimo bránu firewall sítě. Když funkci hraniční sítě ve směrovači povolíte, měli byste být schopni se připojit ke službě Xbox Live, připojit se ke hře nebo hostovat hry či párty.

Poznámka: Je důležité, abyste při vytváření hraniční sítě v počítači použili statickou IP adresu. K nastavení statické IP adresy použijte funkci rezervování protokolu DHCP směrovače, je-li k dispozici. Jestliže k dispozici není, bude nutné nejprve nastavit protokol IP v počítači ručně. Do hraniční sítě budete moci umístit pouze jeden počítač. Máte-li více počítačů, toto řešení vyřeší potíže pouze s jedním.

Důležité: Nepoužívejte kombinaci nastavení předávání portů, technologie UPnP a hraniční sítě. Pokud toto řešení nepomůže problém vyřešit, je třeba před přechodem k dalšímu kroku hraniční síť (DMZ) zakázat.

Další informace o povolení a zakázání hraniční sítě ve směrovači najdete na našich fórech s informacemi k síťovému hardwaru (tyto informace naleznete v části věnované příslušnému směrovači v oddíle s názvem „DMZ“). Pokud zde nejsou informace o vašem směrovači uvedeny, nahlédněte do příslušné dokumentace ke směrovači. Pokyny odkazují na konzoli Xbox, lze je však použít podobně i pro řešení potíží s počítačem.

Poznámka: Po kliknutí na daný odkaz se otevře nové okno prohlížeče, abyste se neztratili, zatímco budete hledat podrobnosti o konfiguraci síťového hardwaru.

Důležité: Společnost Microsoft se zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající ze situací, kdy využijete jiných společností a softwaru, řešení, služeb a školení jiných výrobců uvedených na webu. Veškerý software, řešení, služby a školení jsou poskytovány „tak, jak leží a běží“ a bez záruky, ledaže by záruku poskytovala jiná společnost, která daný produkt vytvořila.

Po obnovení nastavení směrovače znovu zkontrolujte informace o metodě NAT a podívejte se, zda došlo k vyřešení problému:

 1. Stiskněte tlačítko nebo klávesu Windows na zařízení nebo na klávesnici nebo vyberte ikonu Windows v levém dolním rohu hlavní obrazovky.
 2. Vyberte Nastavení > Hraní a pak vyberte Síť pro Xbox.
 3. V části Xbox Live pro více hráčů vyberte Zkontrolovat znovu.
  • Jestliže je typ metody NAT uveden jako Otevřený, je to ideální stav a váš problém by tím měl být vyřešen.
  • Je-li typ metody NAT uveden jako Střední, jde o dobrý stav, můžete ale stále mít potíže s komunikací nebo hraním s dalšími osobami, které také mají stav Střední či Striktní.
  • Je-li typ metody NAT uveden jako Striktní, budete mít celou řadu potíží s komunikací nebo hraním s dalšími osobami.
 4. Jestliže stále máte potíže, můžete zkusit předávání portů. Nejprve obnovte předchozí nastavení svého počítače.

  Postup naleznete v tématu Otevření síťových portů pomocí předávání portů.

Otevření síťových portů pomocí předávání portů

Váš síťový hardware nebo brána firewall pravděpodobně blokují komunikaci se servery služby Xbox Live.

Pokud jste k síti připojeni na pracovišti nebo ve škole, požádejte správce sítě, aby otevřel následující porty:

 • Port 88 (UDP)
 • Port 3074 (UDP a TCP)
 • Port 53 (UDP a TCP)
 • Port 80 (TCP)
 • Port 500 (UDP)
 • Port 3544 (UDP)
 • Port UDP 4500 (UDP)

Jste-li připojeni k domácí síti, bude zapotřebí, abyste otevřeli porty na síťovém hardwaru prostřednictvím předávání portů sami.

Část 1: Nastavení statické IP adresy, nebo přepnutí na ruční nastavení protokolu IP

K nastavení statické IP adresy použijte funkci rezervování protokolu DHCP směrovače, je-li k dispozici. Jestliže k dispozici není, bude nutné nastavit protokol IP v počítači ručně.

Nastavení rezervace protokolu DHCP ve směrovači

Chcete-li v síťovém hardwaru pro svůj počítač rezervovat statickou IP adresu, přejděte v uživatelském rozhraní vašeho směrovače do části DHCP nebo LAN a do části rezervovaných adres přidejte adresu MAC svého počítače.

Sestavili jsme informace, jak povolit protokol DHCP na několika modelech směrovačů a bran. Další informace o konfiguraci a aktualizaci konkrétního síťového hardwaru najdete v našich fórech s informacemi k síťovému hardwaru.

Poznámka: Po kliknutí na předchozí odkaz se otevře nové okno prohlížeče, abyste se neztratili, zatímco budete hledat podrobnosti o konfiguraci síťového hardwaru.

Pokud funkce rezervace protokolu DHCP na vašem směrovači k dispozici není, bude nutné nastavit protokol IP v konzoli Xbox ručně.

Zjištění podrobností o nastavení protokolu IP počítače

Před otevřením portů na síťovém hardwaru a nastavení statické IP adresy počítače je nutné získat aktuální nastavení protokolu IP vašeho počítače:

 1. Klikněte na ikonu Start, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu Enter.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ipconfig /all a stiskněte klávesu Enter.
 3. Vyhledejte používané připojení k síti (hledejte například položky „Připojení k místní síti pomocí adaptéru sítě Ethernet“ nebo „Připojení k místní síti pomocí adaptéru bezdrátové sítě“). Poznačte si čísla u následujících položek:
  • Adresa IPv4 (nebo IP adresa)
  • Maska podsítě
  • Výchozí brána
  • Servery DNS
 4. Vytvořte pro počítač jedinečnou IP adresu a poznamenejte si ji. Jednoduchý způsob, jak to udělat, je zvýšit poslední číslo IP adresy výchozí brány ve vašem počítači o 10. Pokud je například adresa vašeho počítače 192.168.1.2, použijte jako jedinečnou IP adresu počítače 192.168.1.12.  

  Poznámka: Každá IP adresa ve vaší síti musí být jedinečná.

Nyní je potřeba v počítači zadat nastavení IP protokolu.

Nastavení statické IP adresy a serveru DNS pro počítač

 1. Klikněte na ikonu Start a otevřete Nastavení.
 2. Klikněte na Síť a internet.
 3. Klikněte na Centrum síťových připojení a sdílení.
 4. Klikněte na Změnit nastavení adaptéru.
 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na síťové připojení, které chcete nakonfigurovat, a poté klikněte na Vlastnosti.
 6. Klikněte na Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a poté klikněte na Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti.
 7. Na kartě Obecné vyberte Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa zadejte vámi vytvořenou IP adresu.
 8. Stisknutím klávesy Tab umístěte kurzor do pole Maska podsítě. Výchozí hodnota pro masku podsítě je zadána automaticky. Přijměte výchozí masku podsítě nebo zadejte masku podsítě, kterou chcete použít.
 9. Do pole Výchozí brána zadejte IP adresu vaší výchozí brány.
 10. Do pole Upřednostňovaný server DNS zadejte IP adresu vašeho serveru DNS. Pokud chcete jako upřednostňovaný server DNS použít místní počítač, zadejte IP adresu místního počítače.
 11. Do pole Alternativní server DNS zadejte IP adresu vašeho alternativního serveru DNS, máte-li nějaký. Pokud chcete jako alternativní server DNS použít místní počítač, zadejte IP adresu místního počítače.
 12. Vyberte OK a poté Zavřít.

Část 2: Otevření portů na směrovači nebo bráně

Dále otevřete porty na směrovači nebo bráně, aby mohl síťový hardware komunikovat se servery služby Xbox Live.

Otevření portů:

 1. Spusťte webový prohlížeč.
 2. Na adresním řádku zadejte výchozí IP adresu vašeho směrovače nebo brány a poté stiskněte klávesu ENTER. Toto jsou výchozí IP adresy několika výrobců směrovačů a bran:
  Belkin: 192.168.2.1
  Linksys by Cisco: 192.168.1.1
  D-Link: 192.168.0.1
  NETGEAR: 192.168.0.1. nebo 192.168.1.1

  Shromáždili jsme doplňující informace, jak povolit předání portu v několika modelech směrovačů a bran. Informace o konfiguraci a aktualizaci konkrétního síťového hardwaru najdete v našich fórech s informacemi k síťovému hardwaru. Pokud výrobce vašeho zařízení není v seznamu uveden, vyhledejte pokyny ke zjištění výchozí IP adresy v dokumentaci nebo na webu výrobce.

 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo (pro směrovač nebo bránu) a vyberte OK.

  Poznámka: V případě, že neznáte své výchozí uživatelské jméno a heslo, vyhledejte si příslušné informace v dokumentaci výrobce hardwaru.

 4. Po přihlášení by se měla zobrazit konfigurační stránka směrovače nebo brány.
 5. Otevřete následující porty:
  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP a TCP)
  • Port 53 (UDP a TCP)
  • Port 80 (TCP)
  • Port 500 (UDP)
  • Port 3544 (UDP)
  • Port UDP 4500 (UDP)
  • Vyberte číslo portu mezi 49152 a 65535. Pokud ho nechcete vybrat, použijte prostě 60209. (Zvolené číslo portu si poznamenejte, použije se v části 3.)

Důležité: Nepoužívejte kombinaci nastavení předání portu, technologie UPnP a hraniční sítě (též známá jako DMZ). Pokud jste funkci hraniční sítě ve směrovači dříve povolili, je nutné ji před vyzkoušením tohoto postupu zakázat.

Důležité: Společnost Microsoft se zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající ze situací, kdy využijete jiných společností a softwaru, řešení, služeb a školení jiných výrobců uvedených na webu. Veškerý software, řešení, služby a školení jsou poskytovány „tak, jak leží a běží“ a bez záruky, ledaže by záruku poskytovala jiná společnost, která daný produkt vytvořila.

Část 3: Nastavení statického portu Teredo

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh interface Teredo set state client clientport=[číslo, které jste zvolili/60209]

Po otevření potřebných portů směrovače nebo brány a po dokončení nastavení tunelového připojení Teredo zkontrolujte znovu informace o metodě NAT a podívejte se, zda došlo k vyřešení problému:

 1. Stiskněte tlačítko nebo klávesu Windows na zařízení nebo na klávesnici nebo vyberte ikonu Windows v levém dolním rohu hlavní obrazovky.
 2. Vyberte Nastavení > Hraní a pak vyberte Síť pro Xbox.
 3. V části Xbox Live pro více hráčů vyberte Zkontrolovat znovu.
  • Jestliže je typ metody NAT uveden jako Otevřený, je to ideální stav a váš problém by tím měl být vyřešen.
  • Je-li typ metody NAT uveden jako Střední, jde o dobrý stav, můžete ale stále mít potíže s komunikací nebo hraním s dalšími osobami, které také mají stav Střední či Striktní.
  • Je-li typ metody NAT uveden jako Striktní, budete mít celou řadu potíží s komunikací nebo hraním s dalšími osobami.

Jestliže stále máte potíže, můžete zkusit povolení hraniční sítě (také známé jako DMZ). Nejprve obnovte předchozí nastavení svého počítače. Postup najdete v tématu Povolení funkce hraniční sítě (též známá jako DMZ) ve směrovači.

Pokud se vám nedaří problém vyřešit, nechejte nám zpětnou vazbu pomocí odkazu Stále máte potíže? Zašlete nám zpětnou vazbu v části Připojení k síti v aplikaci Xbox Console Companion.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží se zvukem při párty a potíže s hraním her pro více hráčů ve Windows 10“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?