Typ překladu adres (NAT) ve Windows 10 zobrazuje stav „Teredo nemá možnost kvalifikace“

Pokud se nemůžete připojit ke hře pro více hráčů na Xboxu Live nebo ji hostit nebo pokud se nemůžete připojit k chatovací relaci v párty, stiskněte tlačítko Start, vyberte Settings > Gaming > Xbox Networking a zkontrolujte NAT type.

Pokud je tam uvedeno Teredo nemá možnost kvalifikace, znamená to, že váš počítač nedokáže získat IP adresu Teredo.

Teredo je síťový protokol používaný k navazování zabezpečené komunikace mezi klienty a servery a k zajišťování připojení mezi zařízeními umístěnými v síti za směrovači, které používají překlad adres.

K problémům se získáním IP adresy Teredo může docházet v případě potíží s adaptérem Teredo, když nějaké zařízení ve vaší síti blokuje protokol Teredo nebo když nějaký software nainstalovaný na vašem počítači znemožňuje fungování protokolu Teredo. Bez IP adresy Teredo nebudete moct ve službě Xbox Live používat konverzaci při párty ani hrát hry pro více hráčů.

Poznámka: IP adresa Teredo je zapotřebí pouze v případě, když chcete používat konverzaci při párty Xbox Live nebo používat funkce pro více hráčů. Pokud vaše hra nepoužívá službu Xbox Live, konzultujte problémy s chatem a hrou pro více hráčů na stránkách podpory této hry.

Síťové nastavení pro Xbox zobrazující stav připojení, výkon a podrobnosti hry na Xboxu Live pro více hráčů, včetně typu NAT

Řešení

Vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí. Další řešení zkuste, pouze pokud předchozí řešení problém nevyřeší.

Řešení 1: Ujistěte se, že jste připojení k internetu

 1. Stiskněte tlačítko nebo klávesu Windows na zařízení nebo na klávesnici nebo vyberte ikonu Windows v levém dolním rohu hlavní obrazovky.
 2. Vyberte Nastavení > Hraní a pak vyberte Síť pro Xbox.
 3. V části Stav připojení zkontrolujte, že je u možnosti Připojení k internetu uveden stav Připojeno.

Pokud nemáte internetové připojení, musíte nejprve vyřešit problém s připojením, než budete moct pokračovat s dalším řešením potíží.

Řešení 2: Stiskněte tlačítko Opravit v nastavení Síť pro Xbox

 1. Stiskněte tlačítko nebo klávesu Windows na zařízení nebo na klávesnici nebo vyberte ikonu Windows v levém dolním rohu hlavní obrazovky.
 2. Vyberte Nastavení > Hraní a pak vyberte Síť pro Xbox.
 3. Vyberte Opravit. Systém Windows se pokusí detekovat a vyřešit známé problémy s Teredo. Poznámka: Po stisknutí tlačítka Opravit budete možná muset restartovat počítač, aby se změny projevily.

Řešení 3: Ověřte, jestli protokol Teredo není zakázán v registru nějakým programem nebo ručně nastavenou hodnotou registru

Některé programy můžou změnit nastavení sítě počítače kvůli zakázání síťových součástí protokolu IPv6 (Internet Protocol version 6), což může zahrnovat i adaptér tunelového režimu Teredo. Pomocí následujících příkazů můžete určit, jestli byl protokol Teredo zakázán.

Ověření cesty ke klíči iphlpsvc v registru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a pak vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Pokud výstup obsahuje následující řádek, byl protokol Teredo zakázán:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Protokol Teredo můžete znovu povolit zadáním následujícího příkazu v příkazovém řádku správce:

  netsh interface Teredo set state type=default

Ověření cesty ke klíči TcpIp6 v registru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a pak vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Pokud výstup obsahuje následující řádek a zobrazená hodnota není 0x0 , je možné, že je protokol Teredo zakázán:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Protokol Teredo můžete znovu povolit zadáním následujícího příkazu v příkazovém řádku správce:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Některé aplikace nastavují tyto hodnoty registru za účelem zakázání protokolu Teredo jen při své instalaci, zatímco jiné aplikace je můžou nastavovat při každém svém spuštění. Máte-li na počítači nainstalovanou některou z těchto aplikací, ověřte, že máte nainstalovanou její nejnovější verzi, případně se podívejte do dokumentace k aplikaci, jak v ní povolit tunelové připojení Teredo.

* Asus Game First Service: Aktualizujte na nejnovější verzi nebo kontaktujte podporu na webu http://asus.com/support.

Jako alternativní řešení můžete pomocí následujících pokynů zakázat tuto službu a znovu povolit funkci Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. Spuštěním následujících příkazů z příkazového řádku správce zakážete a zastavíte funkci AsusGameFirstService a opětovně povolíte Teredo v registru:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Řešení 4: Ověřte, že je spuštěná Pomocná služba protokolu IP

Pro normální fungování protokolu Teredo je nutné, aby se Pomocná služba protokolu IP spouštěla automaticky a aby byla spuštěná. Ověření:

 1. Stiskněte tlačítko Start a pak napište Služby do vyhledávacího pole.
 2. Vyberte Služby.
 3. Ve sloupci Typ spouštění zkontrolujte, jestli je následující služba nastavená na výchozí hodnotu:

  Pomocná služba protokolu IP, Typ spouštění: Automaticky

Pokud byl u této služby změněn její výchozí typ spouštění, můžete obnovit její výchozí nastavení:

 1. V aplikaci Služby poklikejte na položku Pomocná služba protokolu IP.
 2. V okně Vlastnosti vyberte možnost Automaticky z rozevíracího seznamu Typ spouštění.
 3. V části Stav služby klikněte na tlačítko Spustit.
 4. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Některé aplikace mění za účelem optimalizace výkonu konfiguraci počítače a přitom můžou zakázat i služby systému Windows. To může ovlivnit i Pomocnou službu protokolu IP. Pokud používáte takovou aplikaci pro optimalizaci počítače, poznamenejte si veškeré provedené změny v konfiguraci služeb, protože je možné, že budete muset tato nastavení vrátit zpět, abyste mohli používat konverzaci při párty Xbox Live a hrát hry pro více hráčů.

Řešení 5: Ověřte, jestli není název serveru Teredo nastavený na neplatnou hodnotu nebo zablokovaný položkou v souboru hosts

Aby protokol Teredo fungoval normálně, musí používat platný název serveru Teredo. Ověření:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh interface Teredo show state

  Zobrazí-li se následující text, máte možná nakonfigurovaný neplatný název serveru Teredo nebo je nakonfigurována položka souboru hosts blokující Teredo:

  překlad názvu serveru se nezdařil

Nejprve zkuste vrátit název serveru Teredo na výchozí hodnotu spuštěním následujícího příkazu z příkazového řádku správce:

netsh interface Teredo set state servername=default

Pokud text překlad názvu serveru se nezdařil vidíte i po opětovném spuštění příkazu netsh interface Teredo show state, možná máte aplikaci, která je nakonfigurována tak, aby blokovala připojení vašeho počítače k serverům Teredo tím, že přidává položky do souboru hosts, který se nachází v cestě C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Ověření položek v souboru hosts:

 1. V příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  netsh interface Teredo show state

  Poznamenejte si hodnotu názvu serveru, která se zobrazí ve výstupu, např. win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Dále otevřete soubor hosts zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku pro správce:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  V aplikaci Poznámkový blok vyberte Úpravy > Najít. Poté zadejte název serveru, který byl uveden ve výstupu příkazu netsh interface Teredo show state bez tečky na konci a klikněte na Najít další. Příklad: Pokud byl název serveru ve výstupu win1807.ipv6.microsoft.com, napište win1807.ipv6.microsoft.com

 3. Pokud najdete položku s tímto názvem serveru, odstraňte ji a pak soubor hosts uložte.

Řešení 6: Ověřte, že připojení Teredo není blokováno domácím směrovačem, když je zjištěno připojení IPv6

Některé domácí směrovače zablokují připojení Teredo, pokud zjistí, že je v rozhraní WAN směrovače přítomné připojení přes IPv6. Aby protokol Teredo fungoval normálně, musí být směrovač nakonfigurován tak, aby povoloval připojení Teredo. Máte-li domácí směrovač, ujistěte se, že obsahuje nejnovější firmware, a podívejte se do dokumentace, kde zjistíte, jak povolit tunelové připojení Teredo na tomto směrovači. V případě směrovačů Apple AirPort a FRITZ!box:

Řešení 7: Ověřte, že připojení Teredo není blokováno, když je připojený klient VPN nebo když je nainstalovaný síťový adaptér VPN

Někteří klienti VPN zakážou připojení Teredo, když je připojený klient VPN, a někteří klienti VPN instalují síťový adaptér, který zakáže protokol Teredo, dokud tento adaptér VPN neodeberete. Pokud jste nainstalovali klienta VPN a protokol Teredo zůstává zakázaný, i když je klient VPN odpojený, ověřte, jestli není nainstalovaný síťový adaptér s názvem TAP-Windows Adapter V9:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Správce zařízení.
 2. Vyberte Zobrazit > Zobrazit skrytá zařízení.
 3. Vyberte Síťové adaptéry.
 4. Zkuste najít adaptér s názvem podobným názvu TAP-Windows Adapter V9. Klikněte pravým tlačítkem na název adaptéru a pak vyberte Odinstalovat.

  Poznámka: Odinstalace síťového adaptéru VPN by sice měla vyřešit problémy s připojením Teredo, na druhou stranu ale pravděpodobně způsobí potíže s klientským softwarem VPN. Jestliže požadujete fungování VPN připojení společně s podporou protokolu Teredo, prostudujte si dokumentaci ke klientovi VPN.

 5. Restartujte počítač.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Typ překladu adres (NAT) ve Windows 10 zobrazuje stav „Teredo nemá možnost kvalifikace““, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?