Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Aplikace Xbox ve Windows 10 uvádí u položky Typ metody NAT stav „Teredo nedokáže určit“

Pokud neslyšíte své přátele online nebo se nemůžete připojit ke hře pro více hráčů služby Xbox Live nebo ji hostovat, přejděte v aplikaci Xbox na Nastavení > Síť a poté zkontrolujte položku Typ metody NAT.

Pokud je stav Teredo nedokáže určit, váš počítač nedokáže získat IP adresu Teredo.

Teredo je síťový protokol používaný k navazování zabezpečené komunikace mezi klienty a servery a k zajišťování připojení mezi zařízeními umístěnými v síti za směrovači, které používají překlad síťových adres (NAT).

K problémům se získáním IP adresy Teredo může docházet v případě potíží s adaptérem Teredo, když nějaké zařízení ve vaší síti blokuje protokol Teredo nebo když nějaký software, nainstalovaný ve vašem počítači, znemožňuje fungování protokolu Teredo. Bez IP adresy Teredo nebudete moci používat službu konverzace v párty Xbox Live ani hrát hry pro více hráčů.

Poznámka: IP adresa Teredo je zapotřebí pouze v případě, když chcete používat službu konverzace v párty Xbox Live nebo hrát hry pro více hráčů. Pokud vaše hra nepoužívá službu Xbox Live, konzultujte problémy s konverzací a hrou pro více hráčů na stránkách podpory této hry.

Obrazovka Nastavení sítě s výstrahou „U některých služeb nastaly problémy”. Jsou zde uvedeny služby Nákupy a využití obsahu a Sociální sítě a hry. Je zde také zpráva „Může docházet k problémům s režimem pro víc hráčů a párty konverzací”.

Řešení

Vyzkoušejte tato řešení v uvedeném pořadí. Další řešení zkuste, pouze pokud předchozí řešení problém nevyřeší.

Řešení 1: Ujistěte se, že máte k dispozici připojení k Internetu

 1. V počítači spusťte aplikaci Xbox.
 2. Klikněte na položku Nastavení > Síť.
 3. V části Stav sítě zkontrolujte, zda je u možnosti Připojení k internetu uveden stav Připojeno.

Pokud nemáte internetové připojení, bude třeba nejprve vyřešit problém s připojením, než budete pokračovat s dalším řešením potíží.

Řešení 2: Odinstalujte a znovu nainstalujte adaptér Teredo

Odinstalace adaptéru Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  netsh interface Teredo set state disable

 3. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Správce zařízení.
 4. Zvolte možnost Zobrazit > Zobrazit skrytá zařízení.
 5. Zvolte možnost Síťové adaptéry.
 6. Najděte všechny adaptéry obsahující slovo „Teredo”, například Pseudorozhraní tunelového propojení Teredo nebo Adaptér tunelového režimu Microsoft Teredo. Klikněte pravým tlačítkem na název adaptéru a vyberte příkaz Odinstalovat.
 7. Restartujte počítač.

Opětovné povolení adaptéru Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  netsh interface Teredo set state type=default

Poznámka: Adaptér tunelového režimu Microsoft Teredo bude přeinstalován automaticky. Neinstalujte adaptér Pseudorozhraní tunelového propojení Teredo ručně ve Správci zařízení. Mohlo by to způsobit potíže s fungováním protokolu Teredo.

Řešení 3: Ověřte, zda není protokol Teredo zakázán v registru nějakým programem nebo ručně nastavením hodnoty registru

Některé programy mohou změnit nastavení sítě počítače kvůli zakázání síťových součástí protokolu IPv6 (Internet Protocol version 6), což může zahrnovat i adaptér tunelového režimu Teredo. Pomocí následujících příkazů můžete určit, zda nebyl protokol Teredo zakázán.

Ověření cesty ke klíči iphlpsvc v registru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Pokud výstup obsahuje následující řádek, protokol Teredo byl zakázán:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Protokol Teredo můžete znovu povolit zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku správce:

  netsh interface Teredo set state type=default

Ověření cesty ke klíči TcpIp6 v registru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Pokud výstup obsahuje následující řádek a zobrazená hodnota není 0x0, je možné, že je protokol Teredo zakázán:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Protokol Teredo můžete znovu povolit zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku správce:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Některé aplikace nastavují tyto hodnoty registru za účelem zakázání protokolu Teredo jen při své instalaci, zatímco jiné aplikace je mohou nastavovat při každém svém spuštění. Máte-li v počítači nainstalovanou některou z těchto aplikací, ověřte, že máte nainstalovanou její nejnovější verzi, případně se podívejte do podpůrné dokumentace k aplikaci, jak v ní povolit tunelové připojení Teredo.

* Asus Game First Service: Aktualizujte na nejnovější verzi nebo kontaktujte podporu na adrese http://asus.com/support.

Jako alternativní řešení můžete pomocí následujících pokynů zakázat tuto službu a znovu povolit funkci Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Spuštěním následujících příkazů z příkazového řádku správce zakážete a zastavíte funkci AsusGameFirstService a opět povolíte funkci Teredo v registru:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Řešení 4: Ověřte, zda je spuštěná služba Pomocná služba protokolu IP

Pro normální fungování protokolu Teredo je nutné, aby se Pomocná služba protokolu IP spouštěla automaticky a aby byla spuštěná. Ověření:

 1. Do pole hledání na panelu nástrojů (Cortany) zadejte Služby.
 2. Ve výsledcích hledání vyberte položku Služby.
 3. V části Typ spouštění zkontrolujte, zda je následující služba nastavena na výchozí hodnotu:

  Pomocná služba protokolu IP, Typ spouštění: Automaticky

Pokud byl u této služby změněn její výchozí typ spouštění, můžete obnovit její nastavení:

 1. V aplikaci Služby dvakrát klikněte na položku Pomocná služba protokolu IP.
 2. V okně Vlastnosti vyberte v rozevíracím seznamu Typ spouštění hodnotu Automaticky.
 3. V části Stav služby klikněte na tlačítko Spustit.
 4. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Některé aplikace mění za účelem optimalizace výkonu konfiguraci počítače a přitom mohou zakázat i služby systému Windows. To může ovlivnit i Pomocnou službu protokolu IP. Pokud používáte takovou aplikaci pro optimalizaci počítače, poznamenejte si veškeré provedené změny konfigurace služeb, protože je možné, že budete muset tato nastavení vrátit, abyste mohli využívat konverzaci v rámci párty služby Xbox Live a hrát hry pro více hráčů.

Řešení 5: Ověření, zda není název serveru Teredo nastavený na neplatnou hodnotu

Aby protokol Teredo fungoval normálně, musí být nastavený platný název serveru Teredo. Ověření:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  netsh interface Teredo show state

  Výchozí hodnota parametru názvu serveru ve Windows 10 je win10.ipv6.microsoft.com.

Je-li zobrazena jiná hodnota a protokol Teredo nemůže získat IP adresu, můžete tuto hodnotu vrátit zpět na výchozí nastavení. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

netsh interface Teredo set state servername=default

Řešení 6: Ověření, zda nebyla do souboru hosts přidána položka, která blokuje připojení k serverům Teredo

Některé aplikace zablokují připojení vašeho počítače k serverům Teredo tak, že přidají položky do souboru hosts umístěného ve složce C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Ověření, zda nebyla do souboru hosts přidána položka, která znemožňuje protokolu Teredo překlad názvu serverů:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Příkazový řádek (správce).
 2. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  netsh interface Teredo show state

  Pokud se zobrazí následující text, pravděpodobně obsahuje váš soubor hosts položku, která způsobuje vaše potíže:

  překlad názvu serveru se nezdařil

Ověření položek v souboru hosts:

 1. Na příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

 2. V aplikaci Poznámkový blok klikněte na položku Úpravy > Najít. Poté zadejte win10.ipv6.microsoft.com a klikněte na Najít další.
 3. Pokud najdete položku s tímto názvem serveru, odstraňte ji a poté soubor hosts uložte.

Řešení 7: Ověření, zda není připojení Teredo blokováno domácím směrovačem, když je zjištěno připojení IPv6

Některé domácí směrovače zablokují připojení Teredo, pokud zjistí, že je v rozhraní WAN směrovače přítomno připojení IPv6. Aby protokol Teredo fungoval normálně, musí být směrovač nakonfigurován tak, aby povoloval připojení Teredo. Máte-li takový domácí směrovač, ujistěte se, že obsahuje nejnovější firmware, a nahlédněte do podpůrné dokumentace, kde zjistíte, jak povolit tunelové připojení Teredo v tomto směrovači. V případě směrovače Apple AirPort a FRITZ!box:

Řešení 8: Ověření, zda není připojení Teredo blokováno, když je připojený klient VPN nebo když je nainstalovaný síťový adaptér VPN

Někteří klienti VPN zakáží připojení Teredo v okamžiku, kdy je připojený klient VPN, a někteří klienti VPN instalují síťový adaptér, který zakáže protokol Teredo. Tento adaptér VPN je pak nutné odinstalovat. Pokud jste nainstalovali klienta VPN a protokol Teredo zůstává zakázaný, i když je klient VPN odpojený, ověřte, zda není nainstalovaný síťový adaptér nazvaný TAP-Windows Adapter V9:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte možnost Správce zařízení.
 2. Zvolte možnost Zobrazit > Zobrazit skrytá zařízení.
 3. Zvolte možnost Síťové adaptéry.
 4. Podívejte se, zda nenajdete adaptér s názvem podobným názvu TAP-Windows Adapter V9. Klikněte pravým tlačítkem na název adaptéru a vyberte příkaz Odinstalovat.

  Poznámka Odinstalace síťového adaptéru VPN by sice měla vyřešit problémy s připojením Teredo, na druhou stranu ale pravděpodobně způsobí potíže s klientským softwarem VPN. Jestliže požadujete fungování VPN připojení společně s podporou protokolu Teredo, prostudujte si dokumentaci ke klientovi VPN.

 5. Restartujte počítač.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Aplikace Xbox ve Windows 10 uvádí u položky Typ metody NAT stav „Teredo nedokáže určit““, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku