Sdílet tuto stránku

Aplikace Xbox ve Windows 10 uvádí u položky Typ překladu adres (NAT) stav „Teredo nemá možnost kvalifikace“

Pokud neslyšíte své přátele online nebo se nemůžete připojit ke hře pro více hráčů ve službě Xbox Live nebo ji hostovat, přejděte v aplikaci Xbox na Nastavení > Síť a pak zkontrolujte položku Typ překladu adres (NAT).

Pokud je tam uvedeno Teredo nemá možnost kvalifikace, znamená to, že váš počítač nedokáže získat IP adresu Teredo.

Teredo je síťový protokol používaný k navazování zabezpečené komunikace mezi klienty a servery a k zajišťování připojení mezi zařízeními umístěnými v síti za směrovači, které používají překlad adres.

K problémům se získáním IP adresy Teredo může docházet v případě potíží s adaptérem Teredo, když nějaké zařízení ve vaší síti blokuje protokol Teredo nebo když nějaký software nainstalovaný na vašem počítači znemožňuje fungování protokolu Teredo. Bez IP adresy Teredo nebudete moct ve službě Xbox Live používat konverzaci při párty ani hrát hry pro více hráčů.

Poznámka: IP adresa Teredo je zapotřebí pouze v případě, když chcete používat konverzaci při párty Xbox Live nebo používat funkce pro více hráčů. Pokud vaše hra nepoužívá službu Xbox Live, konzultujte problémy s chatem a hrou pro více hráčů na stránkách podpory této hry.

Obrazovka Nastavení sítě s výstrahou „U některých služeb nastaly problémy”. Jsou na ní uvedené služby Nákupy a využití obsahu a Sociální sítě a hry. Je tam také zpráva o tom, že může docházet k problémům s režimem pro více hráčů a párty konverzací.

Řešení

Vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí. Další řešení zkuste, pouze pokud předchozí řešení problém nevyřeší.

Řešení 1: Ujistěte se, že jste připojení k internetu

 1. Na počítači spusťte aplikaci Xbox.
 2. Vyberte Nastavení > Síť.
 3. V části Stav sítě zkontrolujte, že je u možnosti Připojení k internetu uveden stav Připojeno.

Pokud nemáte internetové připojení, musíte nejprve vyřešit problém s připojením, než budete pokračovat s dalším řešením potíží.

Řešení 2: Odinstalujte a znovu nainstalujte adaptér Teredo

Odinstalace adaptéru Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh interface Teredo set state disable

 3. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Správce zařízení.
 4. Vyberte Zobrazit > Zobrazit skrytá zařízení.
 5. Vyberte Síťové adaptéry.
 6. Najděte všechny adaptéry obsahující slovo „Teredo”, například Pseudorozhraní tunelového propojení Teredo nebo Adaptér tunelového režimu Microsoft Teredo. Klikněte pravým tlačítkem na název adaptéru a pak vyberte Odinstalovat.
 7. Restartujte počítač.

Opětovné povolení adaptéru Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh interface Teredo set state type=default

Poznámka: Adaptér tunelového režimu Microsoft Teredo se přeinstaluje automaticky. Adaptér Pseudorozhraní tunelového propojení Teredo neinstalujte ve Správci zařízení ručně. Mohlo by to způsobit potíže s fungováním protokolu Teredo.

Řešení 3: Ověřte, jestli protokol Teredo není zakázán v registru nějakým programem nebo ručně nastavenou hodnotou registru

Některé programy můžou změnit nastavení sítě počítače kvůli zakázání síťových součástí protokolu IPv6 (Internet Protocol version 6), což může zahrnovat i adaptér tunelového režimu Teredo. Pomocí následujících příkazů můžete určit, jestli byl protokol Teredo zakázán.

Ověření cesty ke klíči iphlpsvc v registru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Pokud výstup obsahuje následující řádek, byl protokol Teredo zakázán:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Protokol Teredo můžete znovu povolit zadáním následujícího příkazu v příkazovém řádku správce:

  netsh interface Teredo set state type=default

Ověření cesty ke klíči TcpIp6 v registru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Pokud výstup obsahuje následující řádek a zobrazená hodnota není 0x0, je možné, že je protokol Teredo zakázán:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Protokol Teredo můžete znovu povolit zadáním následujícího příkazu v příkazovém řádku správce:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Některé aplikace nastavují tyto hodnoty registru za účelem zakázání protokolu Teredo jen při své instalaci, zatímco jiné aplikace je můžou nastavovat při každém svém spuštění. Máte-li na počítači nainstalovanou některou z těchto aplikací, ověřte, že máte nainstalovanou její nejnovější verzi, případně se podívejte do dokumentace k aplikaci, jak v ní povolit tunelové připojení Teredo.

* Asus Game First Service: Aktualizujte na nejnovější verzi nebo kontaktujte podporu na webu http://asus.com/support.

Jako alternativní řešení můžete pomocí následujících pokynů zakázat tuto službu a znovu povolit funkci Teredo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. Spuštěním následujících příkazů z příkazového řádku správce zakážete a zastavíte funkci AsusGameFirstService a opětovně povolíte Teredo v registru:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Řešení 4: Ověřte, že je spuštěná Pomocná služba protokolu IP

Pro normální fungování protokolu Teredo je nutné, aby se Pomocná služba protokolu IP spouštěla automaticky a aby byla spuštěná. Jak to zjistíte:

 1. Do vyhledávacího pole na panelu nástrojů (Cortana) zadejte Služby.
 2. Ve výsledcích hledání vyberte položku Služby.
 3. Ve sloupci Typ spouštění zkontrolujte, jestli je následující služba nastavená na výchozí hodnotu:

  Pomocná služba protokolu IP, Typ spouštění: Automaticky

Pokud byl u této služby změněn její výchozí typ spouštění, můžete obnovit její výchozí nastavení:

 1. V aplikaci Služby poklikejte na položku Pomocná služba protokolu IP.
 2. V okně Vlastnosti vyberte v rozevíracím seznamu Typ spouštění hodnotu Automaticky.
 3. V části Stav služby klikněte na tlačítko Spustit.
 4. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Některé aplikace mění za účelem optimalizace výkonu konfiguraci počítače a přitom můžou zakázat i služby systému Windows. To může ovlivnit i Pomocnou službu protokolu IP. Pokud používáte takovou aplikaci pro optimalizaci počítače, poznamenejte si veškeré provedené změny v konfiguraci služeb, protože je možné, že budete muset tato nastavení vrátit zpět, abyste mohli používat konverzaci při párty Xbox Live a hrát hry pro více hráčů.

Řešení 5: Ověřte, jestli není název serveru Teredo nastavený na neplatnou hodnotu

Aby protokol Teredo fungoval normálně, musí používat platný název serveru Teredo. Jak to zjistíte:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh interface Teredo show state

  Výchozí hodnota parametru názvu serveru ve Windows 10 je win10.ipv6.microsoft.com.

Pokud je zobrazená jiná hodnota a protokol Teredo nemůže získat IP adresu, můžete tuto hodnotu vrátit zpět na výchozí nastavení. V příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

netsh interface Teredo set state servername=default

Řešení 6: Ověřte, že do souboru hosts není přidaná položka, která blokuje připojení k serverům Teredo

Některé aplikace zablokují připojení vašeho počítače k serverům Teredo tak, že přidají položky do souboru hosts v tomto umístění: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Ověření, že do souboru hosts nebyla přidána položka, která znemožňuje protokolu Teredo překlad názvu serveru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Příkazový řádek (správce).
 2. V příkazovém řádku správce spusťte následující příkaz:

  netsh interface Teredo show state

  Pokud se zobrazí následující text, obsahuje soubor hosts pravděpodobně položku, která způsobuje vaše potíže:

  překlad názvu serveru se nezdařil

Ověření položek v souboru hosts:

 1. V příkazovém řádku správce zadejte následující příkaz:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

 2. V aplikaci Poznámkový blok klikněte na Úpravy > Najít. Pak zadejte win10.ipv6.microsoft.com a klikněte na Najít další.
 3. Pokud najdete položku s tímto názvem serveru, odstraňte ji a pak soubor hosts uložte.

Řešení 7: Ověřte, že připojení Teredo není blokováno domácím směrovačem, když je zjištěno připojení IPv6

Některé domácí směrovače zablokují připojení Teredo, pokud zjistí, že je v rozhraní WAN směrovače přítomné připojení přes IPv6. Aby protokol Teredo fungoval normálně, musí být směrovač nakonfigurován tak, aby povoloval připojení Teredo. Máte-li domácí směrovač, ujistěte se, že obsahuje nejnovější firmware, a podívejte se do dokumentace, kde zjistíte, jak povolit tunelové připojení Teredo na tomto směrovači. V případě směrovačů Apple AirPort a FRITZ!box:

Řešení 8: Ověřte, že připojení Teredo není blokováno, když je připojený klient VPN nebo když je nainstalovaný síťový adaptér VPN

Někteří klienti VPN zakážou připojení Teredo, když je připojený klient VPN, a někteří klienti VPN instalují síťový adaptér, který zakáže protokol Teredo, dokud tento adaptér VPN neodeberete. Pokud jste nainstalovali klienta VPN a protokol Teredo zůstává zakázaný, i když je klient VPN odpojený, ověřte, jestli není nainstalovaný síťový adaptér s názvem TAP-Windows Adapter V9:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a potom vyberte Správce zařízení.
 2. Vyberte Zobrazit > Zobrazit skrytá zařízení.
 3. Vyberte Síťové adaptéry.
 4. Zkuste najít adaptér s názvem podobným názvu TAP-Windows Adapter V9. Klikněte pravým tlačítkem na název adaptéru a pak vyberte Odinstalovat.

  Poznámka: Odinstalace síťového adaptéru VPN by sice měla vyřešit problémy s připojením Teredo, na druhou stranu ale pravděpodobně způsobí potíže s klientským softwarem VPN. Jestliže požadujete fungování VPN připojení společně s podporou protokolu Teredo, prostudujte si dokumentaci ke klientovi VPN.

 5. Restartujte počítač.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Aplikace Xbox ve Windows 10 uvádí u položky Typ překladu adres (NAT) stav „Teredo nemá možnost kvalifikace““, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku