Informace o napájení původní konzole Xbox One

Přehled

Následující text popisuje externí napájecí zdroj dodávaný s původní konzolí Xbox One včetně informací o umístění, teplotě, hluku a bezpečnosti. Konzole Xbox One S a Xbox One X mají jiný interní napájecí zdroj, který funguje ve všech oblastech na celém světě.

Řešení

Napájecí jednotka a kabel

Původní konzole Xbox One se dodává s externím napájecím zdrojem s ventilátorem, který měří přibližně 17 x 4,8 x 7,5 cm. Velikost je stejná u verzí pro 100-110 V, 220-240 V i 100-240 V.

Důležité:

Společnost Microsoft nedává licenci k žádnému příslušenství pro připojení do zásuvky napájení konzole Xbox One od jiných výrobců. Použití jakéhokoli jiného příslušenství mimo standardního zdroje napájení konzole Xbox One může Xbox poškodit a zrušit platnost záruky.

 • Zdroje napájení pro Xbox by se měly používat pouze v oblastech, kde jsou prodávány jako nové. Nepoužívejte napájecí zdroj sestavený pro oblast, jejíž požadavky na napájení se liší od místa, kde se nacházíte.
 • Nepoužívejte příslušenství bez licence, například náhradní napájecí zdroj jiného výrobce, ani žádné příslušenství připojitelné mezi Xbox a napájecí zdroj.
 • Napájecí zdroj konzole Xbox obsahuje pojistku, která pomáhá konzoli chránit před síťovým přepětím a příliš vysokým napětím. Tuto pojistku nelze vyměnit.

Napájecí kabely

Kabel stejnosměrného napájení

Napájecí zdroj konzole Xbox používá pevný napájecí kabel pro stejnosměrný proud (DC), který se připojuje přímo ke konzoli Xbox.

 • Kabel stejnosměrného napájení má délku přibližně 1,1 m.
 • Ke konci kabelu je trvale připojen speciální napájecí konektor. Tento konektor je navržen speciálně pro zásuvky napájení konzole Xbox One S a originální konzole Xbox One.

Kabel střídavého napájení

Napájecí zdroj se připojí k elektrické zásuvce pomocí odpojitelného napájecího kabelu (střídavý proud).

 • Kabel střídavého napájení má délku přibližně 1,2 m.
 • Použití jiného napájecího kabelu, než je napájecí kabel, může poškodit napájecí zdroj a zařízení Xbox.
 • Typ konektoru, kterým se napájecí kabel připojuje k elektrické zásuvce, závisí na zemi a regionu, kde byl váš Xbox prodán jako nový.

Umístění, teplota a hlučnost napájecího zdroje

Napájecí zdroj má vestavěný chladicí ventilátor. Ventilátor se automaticky spustí po zapnutí konzole Xbox.

 • Ventilátor vydává zaznamenatelný bzučivý zvuk typický pro většinu chladicích ventilátorů.
 • Když je Xbox v pohotovostním režimu nebo je odpojen od zdroje napájení, ventilátor je vypnutý.
 • Pokud je Xbox v režimu okamžitého zapnutí, zdroj napájení a ventilátor zůstanou zapnuté.
 • Jak napájecí zdroj mění teplotu, zvyšují nebo snižují se otáčky ventilátoru a mění se i zvuk, který vydává.

Aby byl zdroj napájení účinnější a bezpečnější:

 • Neblokujte větrací otvory napájecího zdroje.
 • Nenechávejte napájecí zdroj na posteli, pohovce nebo jiném měkkém povrchu.
 • Ujistěte se, že napájecí zdroj má dobrou průchodnost vzduchu. Neumisťujte ho dovnitř knihovny, policového systému nebo skříňky, pokud tento prostor nenabízí dostatečnou ventilaci.
 • Nenechávejte napájecí zdroj v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, topných průduchů, kamen nebo zvukových zesilovačů.
 • Neumísťujte na napájecí zdroj jiná elektrická zařízení.
 • Umístěte napájecí zdroj vodorovně tak, aby byl umístěn na gumových podložkách.

Poznámka
Pokud se zdá, že hluk z napájecího zdroje je příliš velký, prodlužovací kabel nebo přepěťová ochrana, do kterých je zapojen, můžou být přetížené. Místo toho zapojte napájecí zdroj konzole Xbox přímo do elektrické zásuvky.

Elektrická bezpečnost napájecího zdroje

Připojení zdroje napájení k vaší konzoli Xbox:

 1. Pevně připojte kabel stejnosměrného napájení ke konzoli.
 2. Napájecí kabel pevně zapojte do napájecího zdroje.
 3. Připojte druhý konec kabelu střídavého napájení do elektrické zásuvky.

Důležité:
Stejně jako u jiných elektrických zařízení může mít nedodržení následujících opatření za následek vážné zranění či smrt v důsledku zásahu elektrickým proudem nebo požáru. Nepřijetí opatření může poškodit vaše videohry a konzoli Xbox.

Mezi vhodná opatření patří:

 • Používejte pouze napájecí zdroj a napájecí kabel dodávaný s vaším Xboxem nebo poskytnutý autorizovaným servisním střediskem. Pokud potřebujete náhradní napájecí zdroj nebo kabel, kontaktujte podporu konzole Xbox.
 • Ověřte, zda zásuvka dodává elektrický proud se stejným napětím (V) a frekvencí [Hz], jaké jsou uvedeny na zdroji napájení. Pokud si nejste jistí, jaké parametry má elektrická síť ve vašem domě, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.
 • Nepoužívejte nestandardní zdroje napájení, jako jsou generátory nebo měniče, a to ani v případě, že se hodnoty napětí a frekvence zdají být odpovídající. Používejte pouze střídavé napájení ze standardní síťové zásuvky ve zdi.
 • Nepřetěžujte zásuvku ve zdi, prodlužovací kabel, rozbočovací kabel ani jiné elektrické prvky. Zkontrolujte, zda jejich jmenovité hodnoty odpovídají celkovému proudu odebíranému konzolí Xbox (hodnota je uvedena na zdroji napájení) a veškerými dalšími zařízeními připojenými ke stejnému elektrickému obvodu.
 • Použijte řádně uzemněnou elektrickou zásuvku, která umožňuje připojení tříkolíkové koncovky napájecího zdroje. Neodstraňujte uzemňovací zástrčku ani nepoužívejte uzemňovací adaptér, který obchází zemnicí konektor. Pokud zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, požádejte elektrotechnika o výměnu zásuvky.

Ochrana napájecích kabelů a zdroje napájení před poškozením:

 • Nešlapejte po napájecích kabelech.
 • Chraňte kabely před skřípnutím a ostrým ohnutím, zejména v místech připojení k zásuvce, zdroji napájení a konzoli Xbox.
 • Netahejte za kabel, nedělejte na něm uzly, neohýbejte jej ani s ním jinak nepatřičně nemanipulujte.
 • Nevystavujte kabely zdrojům tepla.
 • Neomotávejte kabely kolem jednotky napájecího zdroje.
 • Uložte napájecí kabely mimo dosah dětí a zvířat. Nenechejte je kabely kousat nebo žvýkat.
 • Při odpojování kabelů tahejte za koncovky, ne za kabel.
 • Nenechávejte napájecí zdroj na žádném z kabelů viset.
 • Pokud dojde k jakémukoli poškození kabelu nebo zdroje napájení, okamžitě jej přestaňte používat a požádejte podporu konzole Xbox o náhradu.
 • Odpojte konzoli Xbox během bouřky nebo když ji nějakou dobu nepoužíváte.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Informace o napájení původní konzole Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?