Sdílet tuto stránku

Informace o zdroji napájení konzole Xbox One

Přehled

Na této stránce jsou popsány součásti zdroje napájení konzole Xbox One a informace o umístění, teplotě, hlučnosti a bezpečnosti.

Řešení

Zdroj napájení a napájecí kabel

Konzole Xbox One je vybavena externím zdrojem napájení s ventilátorem. Rozměry zdroje jsou přibližně 17 × 4,8 × 7,5 cm. Ve všech zemích se prodává zdroj napájení se stejným designem. Verze 100–110 V, 220–240 V a 100–240 V se nijak neliší rozměry.

Důležité: Společnost Microsoft nelicencuje žádné příslušenství k připojení do zásuvky napájení konzole Xbox One od jiných výrobců. Použití jakéhokoli jiného příslušenství mimo standardního zdroje napájení konzole Xbox One může konzoli poškodit a zrušit platnost záruky.

Poznámky:

 • Zdroje napájení jsou určeny k použití pouze v těch oblastech, ve kterých jsou prodávány.
 • Nezkoušejte používat zdroj napájení konzole Xbox One určený pro oblast s jinými parametry elektrické sítě.
 • Nepoužívejte příslušenství bez licence, například náhradní napájecí zdroj jiného výrobce, ani žádné příslušenství připojitelné mezi konzoli a zdroj.
 • Nepoužívejte externí zdroj napájení konzole Xbox One mimo zemi, ve které byl zakoupen. V případě použití zdroje napájení v jiné zemi může dojít k poškození zdroje nebo konzole a ke zrušení platnosti záruky.
 • Zdroje napájení konzole Xbox One obsahují vnitřní pojistku, která pomáhá konzoli chránit před příliš vysokým napětím a síťovým přepětím. Nicméně napájecí zdroj je uzavřená jednotka. Z tohoto důvodu není možné vnitřní pojistku vyměnit.

Napájecí kabely

Kabel stejnosměrného napájení

Zdroj napájení má napevno připojený kabel stejnosměrného napájení, kterým se připojuje ke konzoli.

 • Kabel stejnosměrného napájení má délku přibližně 1,1 m.
 • Ke konci kabelu je trvale připojen speciální napájecí konektor. Tento konektor je navržen speciálně pro zásuvku napájení konzole Xbox One.

napájecí kabel

Kabel střídavého napájení slouží k připojení zdroje do elektrické zásuvky. Tento kabel lze od zdroje napájení odpojit.

 • Kabel střídavého napájení má délku přibližně 1,2 m.
 • Koncovka napájecího kabelu, který se připojuje ke zdroji, má dvě zdířky. Použitím jiného napájecího kabelu než toho, který byl navržen pro váš zdroj napájení, může dojít k poškození zdroje nebo konzole.
 • Existuje několik typů koncovek napájecího kabelu, který se připojuje do zásuvky elektrické sítě. Typ koncovky závisí na zemi či oblasti zakoupení konzole.

Umístění, teplota a hlučnost napájecího zdroje

K dosažení optimálního chlazení využívá externí napájecí zdroj konzole Xbox One vestavěný ventilátor, který zajišťuje proudění vzduchu.

Poznámky:

 • Ventilátor zdroje se automaticky spustí, jakmile konzoli zapnete stisknutím tlačítka napájení.
 • Za normálních okolností ventilátor vydává bzučivý zvuk.
 • Když je konzole v pohotovostním režimu nebo je odpojena od zdroje napájení, ventilátor není v provozu.
 • Když je konzole v režimu napájení Okamžité zapnutí, zdroj napájení je stále zapnutý a ventilátor se točí.
 • Rychlost ventilátoru se mění v závislosti na teplotě zdroje. Se změnou rychlosti ventilátoru se mění také hlasitost bzučivého zvuku, který zdroj produkuje.

Efektivní a bezpečnou funkci napájecího zdroje můžete zajistit dodržením následujících zásad:

 • Nezakrývejte žádné větrací otvory zdroje napájení.
 • Nepokládejte zdroj na postel, pohovku ani žádný jiný měkký povrch, kde by mohlo dojít k zakrytí větracích otvorů.
 • Neumisťujte zdroj do uzavřeného prostoru jako je polička, přihrádka nebo skříňka, pokud tyto prostory nejsou větrány.
 • Neumisťujte zdroj napájení do blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, topných průduchů, kamen nebo zesilovačů.
 • Neumísťujte na zdroj jiná elektrická zařízení.
 • Zdroj napájení musí být ve vodorovné pozici a vždy stát rovně na čtyřech pryžových podložkách na základně.

Poznámka: Pokud je napájecí zdroj nadměrně hlučný, je možné, že prodlužovací kabel nebo přepěťová ochrana jsou přetížené. Zapojte zdroj napájení přímo do zásuvky a ověřte, zda problém trvá.

Elektrická bezpečnost napájecího zdroje

Zdroj napájení připojte ke konzoli Xbox One podle těchto pokynů:

 1. Pevně připojte kabel stejnosměrného napájení ke konzoli.
 2. Pevně připojte kabel střídavého napájení k napájecímu zdroji tak, aby byl zcela usazen.
 3. Připojte druhý konec kabelu střídavého napájení do elektrické zásuvky.

Důležité: Stejně jako u jiných elektrických zařízení může mít nedodržení následujících opatření za následek vážné zranění či smrt v důsledku zásahu elektrickým proudem nebo požáru. Může také dojít k poškození systému videoher a zábavy Xbox One. Dodržujte následující vhodná opatření:

 • Zvolte pro konzoli vhodný zdroj napájení.
 • Používejte pouze zdroj a kabel střídavého napájení, které byly dodány spolu s konzolí, nebo které jste obdrželi od autorizovaného servisního střediska. Pokud potřebujete náhradní napájecí zdroj nebo kabel střídavého napájení, kontaktujte podporu konzole Xbox.
 • Ověřte, zda zásuvka dodává elektrický proud se stejným napětím (V) a frekvencí [Hz], jaké jsou uvedeny na zdroji napájení. Pokud si nejste jistí, jaké parametry má elektrická síť ve vašem domě, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.
 • Nepoužívejte nestandardní zdroje napájení, jako jsou generátory nebo měniče, a to ani v případě, že se hodnoty napětí a frekvence zdají být odpovídající. Používejte pouze střídavé napájení ze standardní síťové zásuvky ve zdi.
 • Nepřetěžujte zásuvku ve zdi, prodlužovací kabel, rozbočovací kabel ani jiné elektrické prvky. Zkontrolujte, zda jejich jmenovité hodnoty odpovídají celkovému proudu odebíranému konzolí (hodnota je uvedena na zdroji napájení) a veškerými dalšími zařízeními připojenými ke stejnému obvodu.
 • Použijte řádně uzemněnou elektrickou zásuvku, která umožňuje připojení tříkolíkové koncovky. Neodstraňujte uzemňovací kolík. Pokud koncovka do vaší zásuvky nepasuje, požádejte elektrotechnika o výměnu zásuvky.

Ochrana napájecích kabelů a zdroje napájení před poškozením:

 • Nešlapejte po napájecích kabelech.
 • Chraňte kabely před skřípnutím a ostrým ohnutím, zejména v místech připojení k zásuvce, zdroji napájení a konzoli.
 • Netahejte za kabel, nedělejte na něm uzly, neohýbejte jej ani s ním jinak nepatřičně nemanipulujte.
 • Nevystavujte kabely zdrojům tepla.
 • Neomotávejte kabely kolem zdroje napájení.
 • Uložte napájecí kabely mimo dosah dětí a zvířat. Nenechejte je kabely kousat nebo žvýkat.
 • Při odpojování kabelů tahejte za koncovky. Netahejte za kabely samotné.
 • Nenechávejte zdroj napájení na žádném z kabelů viset.
 • Dojde-li k jakémukoli poškození kabelu nebo zdroje napájení, okamžitě jej přestaňte používat a požádejte podporu konzole Xbox o náhradu.
 • Odpojte konzoli během bouřky nebo v případě, že ji po delší dobu nepoužíváte.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Informace o zdroji napájení konzole Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku