Použití aplikace Xbox Accessories ke konfiguraci bezdrátového ovladače Xbox Elite

Chcete-li si nakonfigurovat standardní bezdrátový ovladač Xbox Elite, přečtěte si téma Přizpůsobení standardního bezdrátového ovladače pro Xbox One pomocí aplikace Příslušenství k Xboxu.

Po otevření aplikace Příslušenství k Xboxu se zobrazí nabídka se dvěma tlačítky: Configure (Konfigurovat) a More options (Další možnosti).

Poznámka: Pokud máte připojen více než jeden ovladač a přejdete doprava, zobrazí se všechny ovladače. Pokud je přihlášeno několik uživatelů, budou nad ovladači uvedeny přiřazené profily.

Informace o zařízení

Zvolte Device info, abyste mohli přejmenovat ovladač, zapnout funkci Copilot a zobrazit obecné informace o vašem ovladači.

Konfigurovat

Vyberte možnost Configure, chcete-lit vytvářet a upravovat vlastní konfigurace pro svůj ovladač. Vaše uložené konfigurace zůstanou u vašeho profilu a budou dostupné na libovolném Xboxu One nebo počítači, ke kterému je váš ovladač připojen.

Začněte tím, že si projdete konfigurace v komunitě a přidáte ty, které se vám líbí, do svého seznamu konfigurací. Nebo zvolte možnost New configuration a vytvořte si konfiguraci od nuly.

Níže uvedené možnosti představují konfigurace, které jsou aktuálně přiřazené k pozicím na ovladači.

Další část uvádí všechny uložené konfigurace. Vyberte jednu, abyste mohli provést tyto akce:

 • Provést uložení k pozici na ovladači
 • Upravit
 • Kopírovat
 • Přejmenovat
 • Vymazat

Upravit

Úprava označuje místo, kde provedete přizpůsobení, včetně těchto možností:

 • Mapování tlačítek
 • Levá páčka
 • Pravá páčka
 • Spouště
 • Vibrace
 • Jas tlačítka Xbox

Mapování tlačítek – V horní rozevírací nabídce vyberte, které tlačítko chcete změnit, a pak v části Map to vyberte odpovídající tlačítko, na které chcete přemapovat jeho funkce. Obrázek ovladače na obrazovce se aktualizuje tak, aby zobrazoval přiřazení tlačítek.

Tato obrazovka vám poskytuje i tyto možnosti:

 • Záměna funkcí páček
 • Převrácení osy Y na pravé páčce
 • Převrácení osy Y na levé páčce
 • Záměna funkcí spouští

Citlivost levé a pravé páčky – Vyberte možnost Left stick (Levá páčka) nebo Right stick (Pravá páčka) a přizpůsobte a určete způsob, jakým tyto páčky mají reagovat ve hře. Po vybrání páčky, kterou chcete přizpůsobit, můžete vybrat nastavení Default (Výchozí), Delay (Zpoždění), Aggressive (Agresivně), Instant (Okamžitě) nebo Smooth (Hladce) podle toho, jak rychle má páčka během hraní reagovat. Chcete-li například, aby váš ovladač reagoval rychleji při kratším pohybu páčky, vyberte nastavení Instant (Okamžitě). Bude zobrazen graf, který ukazuje křivku reakce páčky.

Poznámka: V závislosti na hře, kterou hrajete, budou reakce při těchto nastaveních různé. Jedním ze způsobů, jak nastavení vyzkoušet, je použít pozici 1 jako Default (Výchozí) a pozici 2 jako přizpůsobené nastavení.

Citlivost spouští Můžete upravit maximální a minimální rozsah spouští. Spouště můžete přizpůsobit dvěma možnostmi – pomocí mechanického spínače jemné spouště na ovladači nebo prostřednictvím nastavení citlivosti spouští v aplikaci.

Mechanický spínač jemné spouště je vhodný pro střílečky, protože snižuje úsilí potřebné ke stisku spoušti při střelbě. Nemusí být naopak vhodný pro závodní hry, ve kterých potřebujete stisknout spoušť v plném rozsahu pro maximální zrychlení. Pro tyto případy je vhodné přizpůsobení citlivosti spouští. Můžete změnit maximální a minimální prahové hodnoty spouští. Například zkrátíte-li maximální vzdálenost, dosáhnete maximálního zrychlení při kratším stisknutí spouště. Rozdíly můžete zjistit tak, že nastavíte dvě různé pozice nebo provedete úpravy v reálném čase.

Vibrace – Toto nastavení umožňuje úpravu citlivosti vibrací ovladačů. Můžete nezávisle přizpůsobit čtyři motory: Levá spoušť, Pravá spoušť, Levý úchyt (v rukojeti) a Pravý úchyt. Výchozí nastavení motorů je 100 % a lze je snížit až na 0 %. Když tyto posuvníky upravíte, změní se intenzita vibrací.

Jas tlačítka Xbox – Chcete-li snížit jas tlačítka Xbox, můžete jej zmenšit až na 10 % standardního jasu. Toto nastavení je obvykle vhodné pro hraní po tmě.

Uložit na pozici 1 / Uložit na pozici 2

Pozice odpovídají přepínači profilů uprostřed bezdrátového ovladače Xbox Elite. Současně můžete uložit dva různé profily ovladače. Například pokud pozice 1 představuje profil pro střílečky a pozice 2 profil pro závody, stačí přepnout spínač podle toho, jakou hru se chystáte hrát. Není nutné upravovat další nastavení. Profily můžete rovněž přepínat během hraní hry.

Konfigurace pozic je v ovladači zachována. Pokud si ovladač vezmete na hraní ke kamarádovi, bude konfigurace uložena ve vašem ovladači a můžete ji tam použít.

Pokud na jiné konzoli přizpůsobíte konfiguraci pozice 1 nebo 2, bude do ovladače uložena nová konfigurace a stará konfigurace bude přepsána.

Kopírovat

Vytvořte kopii konfigurace a použijte ji jako základ pro konfiguraci jiné pozice bez nutnosti začínat znovu.

Přejmenovat

Změňte název uložené konfigurace. Pokud je například konfigurace určena pro hru Halo 5, můžete ji nazvat Halo 5 (nebo libovolně jinak).

Vymazat

Vymazání konfigurace nemá vliv na ovladač – jen vymaže konfiguraci.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Použití aplikace Xbox Accessories ke konfiguraci bezdrátového ovladače Xbox Elite“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?