Řešení potíží s headsetem pro Xbox One

Pokud neslyšíte zvuk nebo vás ostatní neslyší, když používáte headset pro Xbox One, vyzkoušejte nejprve následující řešení:

 • Odpojte headset nebo vytáhněte kabel headsetu z konektoru na spodní straně ovladače a potom ho znovu pevně zapojte (headset zapojte do rozšiřovacího portu a headset pro konverzaci s 3,5mm konektorem zapojte do 3,5mm portu).
Šipka na obrázku znázorňuje odpojení ovládání headsetu od ovladače. Šipka na obrázku znázorňuje připojení ovládání headsetu k ovladači.
Šipka na obrázku znázorňuje odpojení 3,5mm konektoru headsetu od ovladače. Šipka na obrázku znázorňuje zapojení 3,5mm konektoru headsetu do ovladače.

Poznámka: Pokud máte headset pro konverzaci s 3,5mm konektorem, netahejte nikdy při jeho odpojování od ovladače za kabel headsetu. Headset odpojte uchopením a vytažením zástrčky z ovladače.

 • Ověřte, že zvuk headsetu není ztlumený. Zkontrolujte tlačítko pro ztlumení na headsetu. (V případě headsetu se tlačítko pro ztlumení nachází na levé straně konektoru připojeného do rozšiřovacího portu na ovladači. V případě headsetu pro konverzaci s 3,5mm konektorem plní funkci tlačítka pro ztlumení jezdec na přední straně prvků pro ovládání zvuku, které jsou uprostřed na kabelu headsetu.)
Na obrázku je zobrazena šipka a prst označující tlačítko pro ztlumení na ovládání headsetu. Na obrázku je zobrazena šipka a prst označující tlačítko pro ztlumení na ovládání zvuku na kabelu headsetu pro Xbox One.
 • Zvyšte hlasitost. Pokud používáte headset připojený k 3,5mm portu, přejděte do nabídky Settings (Nastavení), zvolte Devices & streaming (Zařízení a streamování) > Accessories (Příslušenství) a potom vyberte ovladač a upravte nastavení zvuku.
 • Zkuste použít jiný ovladač nebo headset a vyloučit tak poruchu hardwaru.
 • Aktualizujte ovladač, aby používal nejnovější software. Viz Připojení headsetu pro Xbox One k bezdrátovému ovladači pro Xbox One.

Pokud tato řešení nevedla k odstranění potíží, vyzkoušejte následující řešení.

Poznámka: Headset pro Xbox One je určen pouze k použití s ovladači pro Xbox One. Tento headset není určen k použití s žádným jiným zařízením. Konzole Xbox One nepřenáší zvuky her nebo hudbu přes headset pro Xbox One. Pokud chcete headset, který bude současně přenášet zvuk hry i konverzaci, přečtěte si téma Nastavení stereo náhlavní soupravy pro Xbox One a řešení potíží.

Řešení

Kontrola a vyčištění hardwaru Xbox

Postupujte následovně:

 1. Prohlédněte headset, kabel a konektor, jestli nemají viditelnou vadu.
 2. Zkontrolujte, jestli nejsou na konektoru headsetu nějaké nečistoty. Konektor očistěte vatou navlhčenou v lihovém čistícím prostředku.
 3. Ověřte, že ovladač pro Xbox One funguje správně a že jím lze zapnout a vypnout konzoli. Informace o řešení potíží s ovladačem pro Xbox One najdete v tématu Bezdrátový ovladač pro Xbox One se odpojuje nebo se nedá připojit.
 4. Pevně zasuňte konektor headsetu pro Xbox One do rozšiřovacího portu pod směrovým ovladačem a pravou páčkou na ovladači.
Na obrázku je zobrazena šipka označující rozšiřovací port na bezdrátovém ovladači pro Xbox One.

Konfigurace nastavení ochrany osobních údajů a online bezpečnosti

Pokud na konzoli nastavíte profil pro dítě, umožní nastavení Privacy & online safety (Ochrana osobních údajů a online bezpečnost) vlastníkovi rodičovského profilu určit, kdo může s dětským profilem služby Xbox Live komunikovat prostřednictvím konverzace. V části Privacy & online safety (Ochrana osobních údajů a online bezpečnost) můžete povolit konverzaci s dětským profilem. Výchozí nastavení pro hráče mladší 17 let je Friends Only (Pouze přátelé).

Pokud chcete nastavení Privacy & online safety (Ochrana osobních údajů a online bezpečnost) nakonfigurovat, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se prostřednictvím jednoho z následujících účtů:
  • Váš účet Xbox
  • Rodičovský účet k dětskému účtu, se kterým máte problémy
 2. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled.
 3. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > General (Obecné) > Online safety & family (Bezpečnost online a rodina).
 4. Vyberte Family (Rodina) > Manage family members (Správa členů rodiny) a vyberte profil dítěte.
 5. Vyberte Privacy & online safety (Soukromí a bezpečnost online) > Xbox Live Privacy (Ochrana soukromí ve službě Xbox Live).
 6. Vyberte View details & customize (Zobrazit podrobnosti a přizpůsobit).
 7. Vyberte Communication & multiplayer (Komunikace a více hráčů).
 8. Nastavte možnosti přizpůsobení podle toho, s kým chcete, aby mohl daný profil mluvit.

Pokud je během hry slyšet ozvěna nebo rušivé zvuky

Poznámka: Pokud slyšíte ozvěnu, přichází tato ozvěna často od hovořící osoby a nemusí nutně přicházet od osoby, která ji slyší. Pokud například slyšíte ozvěnu pouze ve chvíli, kdy hovoří někdo jiný, může být problém způsoben připojením headsetu hovořící osoby.

Ozvěna nebo rušivé zvuky během hry mohou být způsobeny následujícími situacemi:

 • Mikrofon zachycuje okolní zvuky. To zahrnuje i přenos hlasu při použití sluchátek v uších.
 • Zástrčka headsetu není zcela zasunuta do ovladače.
 • Používáte bezdrátový ovladač pro Xbox One a baterie v něm jsou téměř vybité.

Pokud vy nebo ostatní hráči během hry slyšíte ozvěnu nebo jiné rušivé zvuky, vyzkoušejte následující:

 • Snižte hlasitost televizoru nebo stereofonního systému.
 • Odpojte headset a znovu ho řádně připojte do rozšiřovacího portu ovladače.
  Poznámka: Při odpojování headsetu z ovladače nikdy netahejte za kabel. Headset odpojte uchopením a vytažením zástrčky z ovladače.
 • Očistěte zástrčku kabelu headsetu čistým hadříkem a poté headset znovu zapojte do ovladače.
 • Zkuste headset připojit k jinému ovladači.
 • Pokud používáte bezdrátový ovladač pro Xbox One, vyměňte baterie AA nebo nabijte dobíjecí baterii pro konzoli Xbox One.

Pokud vás ostatní neslyší

Tato řešení vyzkoušejte, pokud při párty nebo hře slyšíte ostatní, ale oni vás neslyší.

Řešení 1: Ověřte, že zvuk vašeho headsetu není ztlumený.

Ověřte, že nesvítí oranžová kontrolka LED vedle tlačítka pro ztlumení.

Řešení 2: Vypněte a zapněte konzoli Xbox One.

Nápovědu najdete v následujícím videu nebo v tématu Jak restartovat nebo vypnout a zapnout konzoli Xbox One.

Video: Vypnutí a zapnutí konzole Xbox One

Podívejte se na video Vypnutí a zapnutí konzole Xbox One. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Řešení 3: Znovu přidružte ovladač k profilu.

 1. Pokud se chcete vrátit na úvodní stránku, otevřete stisknutím tlačítka Xbox  přehled a pak vyberte Home (Úvodní stránka).
 2. V levém horním rohu obrazovky vyberte svůj obrázek hráče.
 3. Vyhledejte svůj profil a vyberte Choose this person (Zvolit tuto osobu).

Řešení 4: Ověřte typ překladu adres NAT u vaší sítě.

Překlad adres (NAT) umožňuje skrýt vaši adresu IP před zařízeními, která nejsou ve vaší síti. Další informace o překladu adres NAT najdete v části o sloupci Current network status v tématu Nastavení sítě na konzoli Xbox One.

Řešení 5: Otestujte headset pro Xbox One.

Headset můžete otestovat tak, že zahájíte párty (vyžaduje připojení k internetu) a vyzkoušíte zvuk:

 1. Přihlaste se ke službě Xbox Live na konzoli Xbox One.
 2. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
 3. V části Party (Párty) vyberte Start a party (Zahájit párty). (K tomu, abyste dokončili test, nemusíte na párty nikoho pozvat.)
  Poznámka: Pokud párty nelze zahájit, zkontrolujte připojení pomocí pokynů v tématu Řešení potíží s hrou pro více hráčů na konzoli Xbox One.
 4. Ověřte, že zvuk vašeho mikrofonu není v konverzaci ztlumený.
  Poznámka: K zapnutí nebo vypnutí ztlumení můžete použít tlačítko Y  na ovladači.
 5. Ověřte, že zvuk vašeho headsetu není ztlumený. Postup:
  • U headsetu ověřte, že nesvítí oranžová kontrolka LED vedle tlačítka pro ztlumení.
  • V případě headsetu pro konverzaci s 3,5mm konektorem zkontrolujte, že jezdec ztlumení na přední straně ovládání zvuku, které je uprostřed kabelu headsetu, je celý zelený.
 6. Ujistěte se, že je nastavena dostatečná hlasitost.
 7. Promluvte do mikrofonu.

Pokud headset funguje, měl by se rozsvítit prstenec okolo obrázku hráče.

Řešení 6: Vyřešte problém s připojením pomocí řešení potíží s hrou pro více hráčů na konzoli Xbox One.

Pokud jste vypnuli a zapnuli ovladač i headset, ale stále máte potíže s konverzací při párty, ověřte stav připojení pomocí informací v tématu Řešení potíží s hrou pro více hráčů na konzoli Xbox One.

Řešení 7: Otestujte headset pomocí aplikace Skype.

Headset můžete otestovat pomocí aplikace Skype. Postup:

 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Vyberte aplikaci Skype.
 3. Vyberte seznam kontaktů a potom vyberte kontakt pro zkušební hovor Skypu.
 4. Vyberte Hovor. Skype se pokusí uskutečnit hlasový hovor.
 5. Budete vyzváni, abyste hovořili do mikrofonu, a aplikace poté zopakuje zachycený zvuk.

Pokud po zahájení párty stále neslyšíte přátele online, ale je slyšet zvuk v konverzaci při hře nebo v jiné aplikaci, jako je Skype, podívejte se na téma Na konzoli Xbox One nelze přepnout na konverzaci při párty.

Pokud tato řešení nevedou k odstranění potíží

Pokud jste se řídili těmito postupy pro řešení potíží, ale headset stále nefunguje, může být nutná výměna ovladače. Přečtěte si více o objednání náhradního ovladače pro Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s headsetem pro Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?