Sdílet tuto stránku

Bezdrátový ovladač pro Xbox One se odpojuje nebo se nedá připojit

Podívejte se na video nebo témata níže týkající se řešení potíží s bezdrátovým ovladačem pro Xbox One.

Video: Řešení potíží s odpojováním ovladače na konzoli Xbox One

Podívejte se na video Řešení potíží s odpojováním ovladače na konzoli Xbox One. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Témata

Ovladač pro Xbox One se nedaří připojit ke konzoli

Pokud máte potíže s připojením bezdrátového ovladače ke konzoli, může to souviset s jedním z následujících problémů:

 • Baterie v ovladači jsou slabé nebo je nutné dobít sadu dobíjecích baterií pro Xbox One.
  • Pokud jsou baterie v ovladači slabé, může ovladač fungovat jen částečně, nemusí například fungovat vibrace. Tato částečná funkčnost je záměrná a má prodloužit zbývající výdrž baterií.
  • Ovladač může být dostatečně nabitý na to, aby ho bylo možné krátce znovu zapnout. Dokud však baterie nevyměníte, nevydrží zapnutý dlouho.
 • Jiné bezdrátové zařízení, jako je například přenosný počítač, mikrovlnná trouba, bezdrátový telefon nebo bezdrátový směrovač, ruší připojení bezdrátového ovladače ke konzoli.
 • Kovové předměty, jako jsou například kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního systému, které se nacházejí mezi konzolí a bezdrátovým ovladačem, ruší připojení ovladače ke konzoli.
 • Je už připojeno osm bezdrátových ovladačů a snažíte se připojit další.
 • Došlo k poruše hardwaru konzole Xbox One.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Dobijte sadu baterií nebo ji vyměňte.

Pokud tlačítko Xbox  na ovladači pro Xbox One svítí, znamená to, že bezdrátový ovladač je napájený. Pokud nesvítí, zkuste vyměnit baterie v ovladači, aby ovladač zůstal připojený. Další informace najdete v tématu Bezdrátový ovladač pro Xbox One se nedaří zapnout.

Poznámka: Úroveň nabití baterií v ovladači můžete zjistit prostřednictvím ukazatele stavu baterie na úvodní stránce. Další informace najdete v tématu Kontrola nabití baterií v ovladači pro Xbox One.

Řešení 2: Vypněte a zapněte konzoli.

Úplné vypnutí a zapnutí konzoli zcela restartuje. Nepřijdete při tom o žádné hry ani uložená data.

Pokud chcete vypnout a zapnout konzoli Xbox One, podívejte se na video výše nebo postupujte podle pokynů níže:

 1. Vypněte konzoli přidržením tlačítka Xbox  na přední straně konzole přibližně na 10 sekund.
 2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli nebo tlačítka Xbox  na ovladači.

Pokud při restartování konzole není zobrazena zelená spouštěcí animace, opakujte tyto kroky. Podržte tlačítko napájení, dokud se konzole zcela nevypne.

Poznámka: Jestliže je konzole v režimu napájení pro okamžité zapnutí (Instant-On), výše uvedeným postupem konzoli zcela vypnete. Režim okamžitého zapnutí nebo možnost zapnout konzoli pomocí hlasových příkazů se aktivuje až po restartování konzole. (Hlasové příkazy nejsou podporovány ve všech zemích.)

Řešení 3: Zkuste znovu připojit bezdrátový ovladač ke konzoli.

Na bezdrátovém ovladači

 1. Podržte tlačítko pro bezdrátové připojení, dokud tlačítko Xbox  nezačne blikat.
 2. Podržte znovu tlačítko pro bezdrátové připojení. Tlačítko Xbox  na ovladači zůstane rozsvícené. Znamená to, že je bezdrátový ovladač připojen ke konzoli.
Ruka s nataženým ukazováčkem se chystá stisknout tlačítko pro bezdrátové připojení na přední straně ovladače pro Xbox One.

Další informace najdete v tématu Připojení bezdrátového ovladače ke konzoli Xbox One.

Pomocí kabelu USB

Bezdrátový ovladač při připojení ke konzoli prostřednictvím kabelu s konektory USB a micro USB funguje jako kabelový ovladač. Viz Připojení nabíjecího kabelu k použití bezdrátového ovladače pro Xbox One bez baterií.

Poznámka: Pokud se ovladač připojí při použití kabelu USB, avšak po odpojení kabelu připojený nezůstane (prodleva po odpojení kabelu je asi 2 až 3 sekundy), připojte ho znovu a zkontrolujte, jestli není k dispozici aktualizace ovladače. Postup najdete níže v části Zkontrolujte, zda je ovladač aktualizován.

Pokud je ovladač aktualizován, ale přesto nezůstane při použití kabelu USB připojený, je nutné ho vyměnit. Viz část Vyměňte ovladač níže.

Řešení 4: Odpojte všechny připojené bezdrátové ovladače a náhlavní soupravy.

Pokud už je připojeno osm bezdrátových ovladačů, zkuste některé nebo všechny odpojit přidržením tlačítka Xbox  na každém ovladači a výběrem možnosti Controller off, čímž se ovladač vypne. Poté zkuste bezdrátový ovladač znovu připojit. Pokud bezdrátový ovladač stále nejde ke konzoli připojit, bude ho možná nutné vyměnit nebo nechat opravit.

Řešení 5: Vyměňte ovladač

Pokud se pomocí výše uvedených řešení nepodařilo ovladač ke konzoli připojit, je nutné ovladač vyměnit. Postupujte následovně:

 1. Přejděte na stránku Podpora zařízení a vyberte možnost Vyměnit příslušenství.
 2. Vyberte konzoli Xbox One pro svůj ovladač nebo ovladač pro Xbox One, který jste registrovali zvlášť.
 3. Vyberte Ovladač a pak vyberte Další.
 4. Podle pokynů na obrazovce dokončete servisní objednávku.

Ovladač se odpojuje od konzole

Jestliže byl bezdrátový ovladač pro Xbox One připojen ke konzoli, ale během používání se odpojuje, může to být způsobeno jedním z následujících problémů:

 • Bezdrátový ovladač byl alespoň 15 minut neaktivní. Bezdrátový ovladač pro Xbox One je nastaven tak, aby se po 15 minutách nečinnosti vypnul. Další informace najdete v tématu Bezdrátový ovladač pro Xbox One se vypíná.
 • Baterie v bezdrátovém ovladači jsou slabé nebo je třeba dobít sadu dobíjecích baterií pro Xbox One.
  • Pokud jsou baterie v ovladači slabé, může ovladač fungovat jen částečně, nemusí například fungovat vibrace. Tato částečná funkčnost je záměrná a má prodloužit zbývající výdrž baterií.
  • Ovladač může být dostatečně nabitý na to, aby ho bylo možné krátce znovu zapnout. Dokud však baterie nevyměníte, nevydrží zapnutý dlouho.
 • Ovladač je mimo dosah. Ovladače pro předchozí verzi konzole Xbox One je možné používat do vzdálenosti 6 m od konzole.
  • Při použití konzole Xbox One S s nejnovějším bezdrátovým ovladačem pro Xbox One, který je vybaven podporou Bluetooth, je možné dosáhnout až dvojnásobného dosahu.
  • Poznámka: Bluetooth se používá pouze pro připojení k počítači.
 • Jiné bezdrátové zařízení, jako je například přenosný počítač, mikrovlnná trouba, bezdrátový telefon nebo bezdrátový směrovač, ruší připojení bezdrátového ovladače ke konzoli.
 • Kovové předměty, jako jsou například chromované čelní kryty, kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního systému, které se nacházejí mezi konzolí a bezdrátovým ovladačem, ruší připojení bezdrátového ovladače ke konzoli.
 • Došlo k poruše hardwaru konzole Xbox One.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Přesuňte se blíže ke konzoli.

Bezdrátový ovladač má maximální dosah 6 m, ale faktory prostředí, jako jsou stěny a bezdrátové rušení z jiných zařízení, můžou jeho dosah ovlivnit.

Ujistěte se, že bezdrátový ovladač směřuje přibližně k přední straně konzole. Při ovládání zpoza konzole nebo v případě, že je konzole umístěna například v uzavřené skříňce, může být výkon ovladače snížen.

Řešení 2: Dobijte sadu baterií nebo ji vyměňte.

Pokud tlačítko Xbox  na ovladači pro Xbox One svítí, znamená to, že bezdrátový ovladač je napájený. Pokud tlačítko Xbox  na ovladači nesvítí, zkuste v něm vyměnit baterie, aby zůstal připojený. Další informace najdete v tématu Bezdrátový ovladač pro Xbox One se nedaří zapnout.

Poznámka: Ovladač může být dostatečně nabitý na to, aby ho bylo možné krátce znovu zapnout. Dokud však baterie nevyměníte, nevydrží zapnutý dlouho. Úroveň nabití baterií v ovladači můžete zjistit prostřednictvím ukazatele stavu baterie na úvodní stránce. Další informace najdete v tématu Kontrola nabití baterií v ovladači pro Xbox One.

Řešení 3: Vypněte a zapněte konzoli.

Úplné vypnutí a zapnutí konzoli zcela restartuje. Nepřijdete při tom o žádné hry ani uložená data.

Pokud chcete vypnout a zapnout konzoli Xbox One, podívejte se na video výše nebo postupujte podle pokynů níže:

 1. Vypněte konzoli přidržením tlačítka Xbox  na přední straně konzole přibližně na 10 sekund.
 2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli nebo tlačítka Xbox  na ovladači.

Pokud při restartování konzole není zobrazena zelená spouštěcí animace, opakujte tyto kroky. Podržte tlačítko napájení, dokud se konzole zcela nevypne.

Poznámka: Jestliže je konzole v režimu napájení pro okamžité zapnutí (Instant-On), výše uvedeným postupem konzoli zcela vypnete. Režim okamžitého zapnutí nebo možnost zapnout konzoli pomocí hlasových příkazů se aktivuje až po restartování konzole. (Hlasové příkazy nejsou podporovány ve všech zemích.)

Řešení 4: Zkuste znovu připojit bezdrátový ovladač ke konzoli.

Na bezdrátovém ovladači

 1. Podržte tlačítko pro bezdrátové připojení, dokud tlačítko Xbox  nezačne blikat.
 2. Podržte znovu tlačítko pro bezdrátové připojení. Tlačítko Xbox  na ovladači zůstane rozsvícené. Znamená to, že je bezdrátový ovladač připojen ke konzoli.
Ruka s nataženým ukazováčkem se chystá stisknout tlačítko pro bezdrátové připojení na přední straně ovladače pro Xbox One.

Další informace najdete v tématu Připojení bezdrátového ovladače ke konzoli Xbox One.

Pomocí kabelu USB

Bezdrátový ovladač při připojení ke konzoli prostřednictvím kabelu s konektory USB a micro USB funguje jako kabelový ovladač. Viz Připojení nabíjecího kabelu k použití bezdrátového ovladače pro Xbox One bez baterií.

Řešení 5: Odstraňte předměty mezi bezdrátovým ovladačem a konzolí.

Bezdrátový ovladač má funkční dosah 6 metrů od konzole. Předměty, které se nachází mezi ovladačem a konzolí, však mohou tuto vzdálenost zkrátit. Zařízení využívající bezdrátovou technologii (například mobilní telefony) mohou také způsobovat rušení bezdrátového ovladače. Odstraňte nebo přemístěte následující předměty či bezdrátová zařízení, která mohou způsobovat rušení bezdrátového ovladače nebo konzole:

 • Přenosné počítače
 • Mikrovlnné trouby
 • Bezdrátové telefony
 • Bezdrátové směrovače
 • Kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního zařízení

Řešení 6: Zkontrolujte, zda je ovladač aktualizován

Pokud ovladač není aktualizován, možná mu chybí důležitá aktualizace softwaru včetně nejnovějšího firmwaru ovladače. Ovladač aktualizujete následujícím postupem:

 1. Připojte se ke službě Xbox Live.
 2. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
 3. Vyberte možnost Settings.
 4. Vyberte možnost Kinect & devices.
 5. Vyberte možnost Devices & accessories.
 6. Vyberte ovladač.
 7. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se možnost Update, kterou můžete vybrat. Pokud žádná aktualizace k dispozici není, ovladač je aktuální.
 8. Pokud ovladač aktualizaci vyžaduje, připojte k němu kabel USB a dokončete aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
 9. Zobrazí se ukazatel průběhu aktualizace.
 10. Po dokončení aktualizace odpojte kabel USB. Pokud potřebujete aktualizovat další ovladače, postupně je jeden po druhém připojte, vyberte na obrazovce tlačítko Update another a postupujte podle pokynů.
  Jinak vyberte možnost Exit.
 11. Pokud chcete bezdrátový ovladač zapnout, stiskněte tlačítko Xbox  na ovladači.

Pokud tímto postupem problém s odpojováním ovladače neodstraníte, vyzkoušejte následující řešení.

Řešení 7: Odpojte veškeré periferie připojené přes USB.

Odpojte všechna zařízení USB, která jsou připojená ke konzoli (včetně bezdrátových modulů, flash disků, dalších kabelových ovladačů a tak dále), a potom znovu zkuste ovladač použít. Možná bude potřeba konzoli nejprve restartovat.

Pokud tímto postupem problém s odpojováním ovladače neodstraníte, vyzkoušejte následující řešení.

Řešení 8: Zkuste použít jiný ovladač.

Pokud máte jiný ovladač, vyzkoušejte, jestli se problém s odpojováním projeví i u něj. Zkontrolujte, že jsou v ovladači nabité baterie a že je ovladač připojený ke konzoli. Hrajte s tímto ovladačem po nějakou dobu, abyste ho důkladně vyzkoušeli.

 • Pokud druhý ovladač funguje normálně, bude nutné původní ovladač vyměnit. Přejděte na stránku Podpora zařízení, přihlaste se ke svému účtu Microsoft a poté požádejte o náhradní ovladač pomocí možnosti Vyměnit příslušenství.
 • Pokud k častému odpojování dochází u obou ovladačů, je nutné opravit konzoli. Viz Oprava konzole Xbox nebo snímače Kinect.

Máte nějaké dotazy ohledně opravy nebo záruky? Podívejte se na téma Nejčastější dotazy k záruce a registraci konzole Xbox.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Bezdrátový ovladač pro Xbox One se odpojuje nebo se nedá připojit“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku