Přizpůsobení bezdrátového ovladače Xbox Elite Series 2 pomocí aplikace Příslušenství pro Xbox  

Otevření aplikace Příslušenství pro Xbox

Aplikaci Příslušenství pro Xbox na konzoli Xbox One otevřete tak, že stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled, vyberete My games & apps (Moje hry a aplikace) > See all (Zobrazit vše) > Apps (Aplikace) a pak zvolíte Xbox Accessories (Příslušenství pro Xbox).

Pokud chcete otevřít aplikaci Příslušenství pro Xbox ve Windows 10, stiskněte tlačítko Start , zadejte Příslušenství pro Xbox (nebo tuto položku zvolte ze seznamu) a pak se přihlaste. Pokud nemáte tuto aplikaci na počítači nainstalovanou, můžete ji získat v Microsoft Storu.

Pomocí aplikace Příslušenství pro Xbox můžete přizpůsobit způsob hraní s bezdrátovým ovladačem Xbox Elite Series 2.
Obrazovka aplikace Příslušenství pro Xbox pro mapování

Poznámky

  • Aplikace Příslušenství pro Xbox je k dispozici jen na konzoli Xbox One a ve Windows 10.
  • Pokud chcete nakonfigurovat bezdrátový ovladač Xbox Elite Series 2, získejte aktualizaci Windows 10 z května 2019 (nebo novější) a ujistěte se, že máte na počítači nejnovější opravy. Podívejte se, jak můžete získat aktualizace.
  • Aplikace Příslušenství pro Xbox nerozpozná váš ovladač, pokud ho k počítači připojujete přes Bluetooth. Ovladač připojte pomocí bezdrátového připojení Xbox nebo zapojte dodaný kabel USB-C do zadní strany bezdrátového ovladače Xbox Elite Series 2 a druhý konec kabelu zapojte do počítače. Další informace najdete v článku Připojení bezdrátového ovladače pro Xbox One k osobnímu počítači s Windows.

Vytváření a přepínání profilů

Vytvoření profilu ovladače:

  1. Pomocí bezdrátového ovladače Xbox Elite Series 2 otevřete aplikaci Příslušenství pro Xbox.
  2. Posuňte se na bezdrátový ovladač Xbox Elite Series 2 a pak vyberte Configure (Konfigurovat).
  3. Vyberte New profile (Nový profil), profil pojmenujte a pak nakonfigurujte změny. Pokud například změníte přiřazení ovládání směru dolů na směrovém ovladači na čelní straně ovladače na tlačítko Y , pak bude od této chvíle ovládání směru dolů na směrovém ovladači fungovat jako tlačítko Y .
  4. Až to budete mít, stiskněte tlačítko B , aby se změny projevily.

V aplikaci můžete vytvořit více profilů a přepínat pak mezi nimi pomocí integrovaného tlačítka Profil.

  1. Otevřete aplikaci Příslušenství pro Xbox, posuňte se na bezdrátový ovladač Xbox Elite Series 2 a pak vyberte Configure (Konfigurovat).
  2. V části Profiles (Profily) vyberte profil ovladače, který jste vytvořili, anebo vytvořte nový.
  3. Zvolte slot.

Můžete přiřadit slot až pro tři profily. Stisknutím tlačítka Profil na bezdrátovém ovladači Xbox Elite Series 2 můžete mezi těmito profily přepínat. Pokud pod tlačítkem Profil nesvítí žádné proužky, používá ovladač výchozí mapování tlačítek.

Tlačítko Profil
Tlačítko Profil

SHIFT a systémové příkazy

Přiřaďte některému tlačítku funkci klávesy SHIFT. Když tlačítko s přiřazenou funkcí SHIFT podržíte stisknuté, aktivují se alternativní vstupy pro tlačítka (to je užitečné pro změny konfigurací při používání). Další informace najdete v článku Používání funkce SHIFT s bezdrátovým ovladačem Xbox Elite Series 2.

Tlačítkům můžete také přiřadit funkci zkratek pro systémové příkazy, jako je třeba „Nahrát tuto akci” nebo „Pořídit screenshot”. Když vyberete nějaké tlačítko, u kterého chcete tuto změnu mapování nastavit, zvolte Primary (Primární) nebo Shift, přejděte na kartu Action (Akce) a pak zvolte akci v seznamu. Až to budete mít hotové, stiskněte tlačítko B , aby se změny projevily.

Poznámka: Systémové akce nejsou v současné době k dispozici ve Windows 10.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Přizpůsobení bezdrátového ovladače Xbox Elite Series 2 pomocí aplikace Příslušenství pro Xbox   “, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?