Instalace klávesnice pro Xbox One

Klávesnici pro Xbox One můžete použít ke snadnému odesílání zpráv přátelům, uplatnění kódů a vyhledávání aplikací a obsahu na webu. Pokud navíc připojíte headset, můžete si při hraní povídat.

Instalace nové klávesnice pro Xbox One

Pusťte si video Instalace nové klávesnice pro Xbox One. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

První připojení klávesnice pro Xbox One

Aby klávesnice pro Xbox One fungovala správně, musíte aktualizovat konzoli Xbox One i ovladač pro Xbox One. Postupujte následovně:

 1. Aktualizujte operační systém konzole Xbox One na nejnovější verzi. Klávesnice vyžaduje, aby konzole měla aktualizaci z listopadu 2015 (nebo novější). Další informace najdete v tématu Verze operačního systému a systémové aktualizace konzole Xbox One.
 2. Zapněte ovladač pro Xbox One.
 3. Připojte klávesnici k ovladači.
 4. Aktualizujte ovladač pro Xbox One. Oranžová kontrolka blikáním oznámí, že je připojená a vyžaduje aktualizaci. Další informace najdete v tématu Aktualizace ovladače pro Xbox One.
 5. Připojte ke klávesnici kabel headsetu s 3,5mm konektorem. Další informace najdete v tématu Připojení kompatibilního headsetu ke konzoli Xbox One.

Zvláštní klávesy a režimy klávesnice pro Xbox One

Následující obrázek ukazuje zvláštní klávesy a funkce klávesnice pro Xbox One.

 1. Oranžový režim nebo zelený režim

  Stiskněte oranžovou nebo zelenou klávesu a poté jakoukoli textovou klávesu. Napíše se odpovídající znak na stisknuté klávese. Oranžová nebo zelená klávesa bude v tomto režimu rozsvícená. Stisknutí jakékoli textové klávesy nebo opětovné stisknutí oranžové nebo zelené klávesy tento režim ukončí. Pokud jste v režimu Caps Lock, zobrazí se velké písmeno.

 2. Klávesy X1 a X2

  Tyto klávesy jsou přizpůsobitelné a lze k ním přiřadit různé funkce. Funkce kláves X1X2 nastavíte takto:

  1. Připojte klávesnici k ovladači.
  2. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
  3. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > Kinect & devices (Kinect a zařízení) > Devices & accessories (Zařízení a příslušenství) > More options (Další možnosti).
  4. Vyberte Connected device Xbox Chatpad (Připojené zařízení – klávesnice pro Xbox).
  5. Zvolte akce z nabídky možností klávesnice.

   Poznámky

   • Pro ovládání hlasitosti televizoru se vyžaduje senzor Kinect nebo kabel s infračerveným vysílačem. Aby konzole Xbox mohla televizor ovládat, budete muset nakonfigurovat nastavení. Postupujte následovně:
    1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
    2. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > TV and OneGuide (Televizor a OneGuide).
    3. Vyberte Device Control (Ovládání zařízení).
    4. V oblasti Devices (Zařízení) vyberte TV (Televizor).
    5. Vyberte TV Setup (Nastavení televizoru).
    6. Podle pokynů nastavte televizor.
   • Tyto klávesy nefungují při používání Windows 10.
 3. Caps Lock

  Pro přechod do režimu Caps Lock stiskněte oranžovou klávesu a poté klávesu Shift. Kontrolka Caps bude v tomto režimu svítit. Pro ukončení režimu Caps Lock stiskněte oranžovou klávesu a poté klávesu Shift. Kontrolka Caps zhasne.

 4. Ovládání hlasitosti

  Pomocí kláves +/- můžete zvýšit nebo snížit hlasitost. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte pípnutí.

 5. Klávesa pro ztlumení

  Ke ztlumení mikrofonu můžete použít ikonu mikrofonu. Při ztlumení se rozsvítí kontrolka u tohoto tlačítka, která označuje, že vás ostatní neslyší.

 6. Poměr hlasitosti hry/chatu

  Tato dvě tlačítka upravují poměr hlasitosti hry a chatu. Stisknutím ikony ovladače zesílíte hlasitost hry a stisknutím ikony hráče zesílíte hlasitost chatu. Při dosažení maximální hlasitosti chatu nebo hry se ozve tón.

Režim zvláštních znaků

Tento režim umožňuje psát zvláštní znaky stisknutím následujících kláves: ^, ~, ¨, `, ‘. Když stisknete kteroukoli z těchto kláves, přejde klávesnice do režimu zvláštních znaků a bude psát odpovídající znaky uvedené v následující tabulce, pokud do 2 sekund stisknete klávesy a, e, i, o, u nebo y.

  ` ^ ¨ ~
a à â ä ã á
e è ê ë   é
i ì î ï   í
o ò ô ö õ ó
u ù û ü   ú
y     ÿ   ý

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Instalace klávesnice pro Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?