Licenční smlouva pro software

PODMÍNKY SOFTWAROVÉ LICENCE KONZOLE XBOX

POUŽÍVÁNÍM KONZOLE XBOX, SNÍMAČE KINECT či schváleného příslušenství (dle definice níže) SOUHLASÍTE S TOUTO SOFTWAROVOU LICENCÍ. PŘED NASTAVENÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SOFTWAROVOU LICENCI. POKUD S TOUTO SOFTWAROVOU LICENCÍ NESOUHLASÍTE, KONZOLI XBOX ONE, XBOX 360, SNÍMAČ KINECT PRO XBOX ani schválené příslušenství NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÉ PRODUKTY VRAŤTE PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT, ČÁSTKA VÁM BUDE VRÁCENA. Obraťte se na společnost Microsoft na adrese: http://support.xbox.com.

1. Definice

(a) „Konzole Xbox” je konzole Xbox One, Xbox 360 nebo původní konzole Xbox.

(b) „Snímač Kinect“ označuje nový snímač Kinect pro Xbox Foo zakoupený u autorizovaného prodejce.

(c) „Schválené příslušenství” označuje hardwarové příslušenství ke konzoli Xbox One, Xbox 360 nebo Xbox označené značkou Microsoft nebo společností Microsoft licencované hardwarové příslušenství jiné značky, na jehož balení je oficiální logo „Licensed for Xbox“ (Schváleno pro konzoli Xbox) nebo „Designed for Xbox“ (Navrženo pro konzoli Xbox).

(d) „Schválené hry“ jsou hry pro konzole Xbox na herních discích, vydané nebo schválené společností Microsoft, a herní obsah stažený ze služby Xbox Live nebo webových stránek xbox.com společnosti Microsoft (např. avatary, hry ke stažení, herní doplňky apod.).

(e) „Software konzole Xbox“ označuje předem nainstalovaný software v konzoli Xbox či schváleném příslušenství, včetně všech aktualizací, které může společnost Microsoft příležitostně zpřístupnit.

(f) „Neschválené příslušenství“ označuje veškeré hardwarové příslušenství, které není schválené, kromě paměťových zařízení USB, digitálních fotoaparátů použitých při pořizování fotografií či videí a přehrávačů používaných k přehrávání hudby, prohlížení fotografií či sledování videí, které nejsou považovány za neschválené příslušenství.

(g) „Neschválené hry“ jsou všechny herní disky, hry ke stažení a herní obsah či média, které nespadají do kategorie schválených her.

(h) „Neschválený software“ označuje jakýkoli software, který nedistribuuje společnost Microsoft prostřednictvím herních disků pro konzole Xbox One, Xbox 360 nebo Xbox vydaných nebo schválených společností Microsoft, či prostřednictvím služby Xbox Live nebo webových stránek Xbox.com společnosti Microsoft.

(i) „Vy“ označuje uživatele konzole Xbox, snímače Kinect nebo schváleného příslušenství.

2. Licence

(a) K softwaru získáváte licenci, není Vám prodán. Máte licenci k používání softwaru konzole Xbox pouze jako předem nainstalovaného softwaru v konzoli Xbox či schváleném příslušenství, který společnost Microsoft příležitostně aktualizuje. Software konzole Xbox nesmíte kopírovat ani zpětně analyzovat.

(b) V rámci podmínek licence softwaru konzole Xbox souhlasíte, že:

     (i) Nebudete používat neschválené příslušenství ani neschválené hry. Tyto nemusejí fungovat, nebo mohou přestat fungovat po aktualizaci softwaru konzole Xbox.

     (ii) Nebudete používat ani instalovat žádný neschválený software. Pokud byste tak učinili, mohly by konzole Xbox, snímač Kinect či schválené příslušenství trvale přestat fungovat, a to okamžitě nebo později po aktualizaci softwaru konzole Xbox.

     (iii) Nebudete se snažit obejít žádná technická omezení konzole Xbox, snímače Kinect či schváleného příslušenství, jejich bezpečnostní mechanismy ani mechanismy znemožňující použití nelegálních produktů. Pokud byste tak učinili, mohly by konzole Xbox, snímač Kinect či schválené příslušenství trvale přestat fungovat, a to okamžitě nebo později po aktualizaci softwaru konzole Xbox.

     (iv) Společnost Microsoft může použít technická opatření, např. aktualizace softwaru konzole Xbox, k zamezení použití neschváleného příslušenství a neschválených her v kombinaci s konzolí Xbox, snímačem Kinect či schváleným příslušenstvím a ochraně technických omezení, bezpečnostních mechanismů a mechanismů znemožňujících použití nelegálních produktů.

     (v) Společnost Microsoft může software konzole Xbox příležitostně aktualizovat bez předchozího upozornění, např. za účelem aktualizace technických omezení, bezpečnostních mechanismů či mechanismů znemožňujících použití nelegálních produktů.

3. Záruka

Na software konzole Xbox se vztahuje záruka konzole Xbox, snímače Kinect či schváleného příslušenství a společnost Microsoft neposkytuje ve vztahu k softwaru konzole Xbox žádné další záruky ani záruční podmínky. Nikdo jiný nemůže poskytnout žádné záruky či podmínky jménem společnosti Microsoft.

4. ODMÍTNUTÍ NĚKTERÝCH ODŠKODNĚNÍ

SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ odpovědná ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY; ZA ZTRÁTU DAT, SOUKROMÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ ČI ZISKU; ANI ZA NESCHOPNOST POUŽÍVAT SOFTWARE KONZOLE XBOX. TATO ODMÍTNUTÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD A V PŘÍPADĚ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ PRIMÁRNÍ ÚČEL. Některé země neumožňují odmítnutí či omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, toto omezení či odmítnutí pro Vás proto nemusí platit.

Tyto podmínky jsou platné v maximálním rozsahu povoleném zákonem, pokud to není zákonem zakázáno. Tyto podmínky nemění Vaše práva vyplývající ze zákonů Vaší země, pokud to příslušené zákony neumožňují.

5. Správní území a určení rozhodného práva.

Tato licence je platná pouze v zemi, ve které jste konzoli Xbox, snímač Kinect či schválené příslušenství zakoupili. Tato licence podléhá zákonům země Vašeho trvalého pobytu a bude vykládána v souladu s nimi bez ohledu na to, jaké rozhodné právo určují zákony.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Licenční smlouva pro software“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?