Nastavení systému Xbox One

Na této stránce jsou uvedeny informace o nastavení systému konzole Xbox One. Tato nastavení vám umožní pochopit a upravit některé ze základních funkcí vaší konzole.

Pokud chcete změnit nastavení systému, otevřete stisknutím tlačítka Xbox na ovladači přehled a pak vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > System.

Console info (Informace o konzoli)

Zde najdete informace nezbytné k registraci konzole a řešení potíží. Patří k nim například sériové číslo, ID konzole, verze operačního systému, ID zařízení služby Xbox Live a další údaje.

Name (Název)

Zde můžete nastavit název zařízení, který konzoli identifikuje, pokud se ve stejné síti nachází více konzolí Xbox One.

Reset console (Resetovat konzoli)

Vyberte tuto možnost, když chcete:

  • Reset and keep my games & apps (Obnovit a zachovat moje hry a aplikace): To je vaše primární volba při řešení potíží. Obnoví operační systém a odstraní veškerá potenciálně poškozená data, ale vaše hry a aplikace budou zachovány.
  • Reset and remove everything (Obnovit a odebrat vše): Tato možnost vymaže všechny účty, aplikace, hry, uložené hry (které nebyly synchronizovány na cloud) a nastavení a poté restartuje konzoli.

    Důležité: Tato možnost by měla být používána zřídka, nejedná se o běžný krok při řešení potíží.

Allow enhanced error reporting (Povolit rozšířené zasílání zpráv o chybách)

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete Microsoftu posílat data pro účely oprav a vylepšování konzole Xbox One na základě vašeho používání a chyb, ke kterým dojde.

Updates & downloads (Aktualizace a stahování)

Tady zjistíte, jestli jsou k dispozici aktualizace konzole a kdy byla vaše konzole naposledy aktualizována. Zaškrtněte políčka Keep my console up to date (Udržovat konzoli aktuální) a Keep my games & apps up to date (Udržovat hry a aplikace aktuální), pokud chcete, aby aktualizace probíhaly automaticky.

V tomto oddílu také najdete možnosti vzdáleného stahování.

Language & location (Jazyk a poloha)

Nastavení jazyka a polohy umožňují změnit jazyk informací zobrazovaných v konzoli. Pokud se přestěhujete do jiné časové zóny či oblasti, měli byste zde aktualizovat nastavení konzole.

Nastavení Spoken language (Mluvený jazyk) určuje jazyk, který se bude používat pro hlasové příkazy, zatímco Keyboard language (Jazyk klávesnice) určuje jazyk, ve kterém píšete.

Time (Čas)

Time zone (Časové pásmo)

Toto nastavení identifikuje časové pásmo, které je právě nastaveno pro konzoli.

Automatically adjust for Daylight Saving

Pokud tuto funkci aktivujete, konzole bude automaticky upravovat čas na letní.

System time (Čas systému)

Nastavení času systému nebude dostupné (a zobrazí se šedě), pokud jste připojeni ke službě Xbox Live. V takovém případě totiž konzole používá „čas v Internetu“, který je automaticky zjišťován z časových serverů online. Když nejste připojeni ke službě Xbox Live, můžete měnit nastavení Time a Date.

Úložiště

Clear local saved games

Tato možnost vymaže z konzole uložené hry. To je užitečné, pokud nelze hru spustit kvůli poškozenému uložení.

Clear local Xbox 360 storage (Vymazat místní úložiště konzole Xbox 360)

Tato možnost vymaže z konzole uložené hry konzole Xbox 360 a váš profil. To je užitečné, pokud hru nelze spustit kvůli poškozenému uložení.

Make more space (Uvolnit místo)

Toto nastavení poskytuje možnosti odinstalace starých doplňků a zmenšení některých her.

Uvidíte také vpravo dlaždici představující paměťová zařízení připojená ke konzoli. Zvýrazněte zařízení a potom stisknutím tlačítka A  zobrazte nabídku možností.

Backup & transfer (Zálohování a přenos)

Toto nastavení umožňuje zálohovat a obnovit nastavení konzole na externím paměťovém zařízení.

Z tohoto nastavení můžete také provést přenos po síti a zapnout možnost stahování herního obsahu 4K.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení systému Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?