Řešení potíží s černou obrazovkou televizoru nebo monitoru, když je konzole Xbox One zapnutá

Přečtěte si návrhy řešení situace, kdy je obrazovka televizoru po spuštění konzole Xbox One prázdná nebo černá.

Řešení

Po návratu na úvodní stránku je obrazovka prázdná

 1. Vypněte konzoli přidržením tlačítka Xbox  na přední straně konzole přibližně na 10 sekund.
 2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli nebo tlačítka Xbox  na bezdrátovém ovladači pro Xbox One.

Obrazovka je prázdná po spuštění disku Blu-ray

Poznámka: Aplikace přehrávače disků Blu-ray se netýká konzole Xbox One S All-Digital Edition.

K tomu může dojít, když je možnost Video output (Výstup videa) v nastavení konzole nastavená na Allow 24Hz (Povolit 24 Hz). Když budete chtít nastavení Allow 24Hz (Povolit 24 Hz) vypnout, postupujte takto:

 1. Na bezdrátovém ovladači stiskněte tlačítko Xbox , čímž otevřete přehled.
 2. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > Display & sound (Zobrazení a zvuk).
 3. Vyberte Video output (Výstup videa) > Video modes (Režimy videa).
 4. Zvolením položky Allow 24Hz (Povolit 24 Hz) toto nastavení deaktivujte.

Po zapnutí konzole je obrazovka prázdná

 • Zkontrolujte, jestli jsou televizor i konzole Xbox One zapnuté.
 • Ujistěte se, že je váš televizor nastaven na správný vstupní signál (HDMI).
 • Zkontrolujte, jestli je připojení kabelů HDMI ke konzoli správné.
 • Zkontrolujte, jestli je připojení kabelů HDMI k televizoru bezpečné.
 • Zkontrolujte, že je kabel HDMI zapojený do portu „out to TV“ na konzoli.
 • Zcela vypněte a znovu zapněte konzoli Xbox One: Stisknutím a podržením tlačítka Xbox na 10 sekund vypněte konzoli a pak ji znovu zapněte.
 • Resetujte nastavení zobrazení. Tady je postup:
  1. Pokud je v konzoli Xbox One vložený disk, vysuňte ho.
  2. Konzoli vypněte stisknutím a podržením tlačítka Xbox na konzoli po dobu 10 sekund.
  3. Konzoli zapněte stisknutím a podržením tlačítka Xbox a tlačítka Eject (Vysunout), dokud neuslyšíte pípnutí. Uslyšíte jedno pípnutí hned a druhé pípnutí o 10 sekund později. Kontrolka napájení bude před druhým pípnutím blikat. NEPOUŠTĚJTE TLAČÍTKA, dokud se neozve druhé pípnutí.

   Poznámka: Pokud máte konzoli Xbox One S All-Digital Edition, budete muset stisknout a podržet Xbox a tlačítko Bind (Propojení), protože konzole nemá tlačítko Eject pro vysunutí.

   V obou případech se tak konzole spustí v režimu s nízkým rozlišením (640×480). Když budete chtít toto nastavení resetovat, otevřete stisknutím tlačítka Xbox přehled. Přejděte na System (Systém) > Settings (Nastavení) > Display & sound (Zobrazení a zvuk) > Video output (Výstup videa) a pak v rozevíracím seznamu Display (Zobrazení) vyberte požadované rozlišení.

  4. Pokud je nutné tyto kroky provádět při každém spuštění, doporučujeme změnit připojení televizoru na HDMI, jak je znázorněno v kroku 3 v další části „Obrazovka je prázdná a používáte AV přijímač“. Další informace najdete v článku Jak upravit nastavení zobrazení na konzoli Xbox One.
 • Zkuste zapojit kabel HDMI do jiného portu HDMI na televizoru.
 • Propojte konzolu s televizorem pomocí jiného kabelu HDMI.
 • Zkuste konzoli připojit k jinému televizoru.

Obrazovka je prázdná a používáte AV přijímač

Pokud je konzole Xbox One připojená k AV přijímači, který je připojený k televizoru, a není slyšet žádný zvuk, zkuste potíže vyřešit následujícím postupem:

 1. Zapněte jednotlivá zařízení v následujícím pořadí a před zapnutím každého dalšího zařízení počkejte, až bude předchozí zařízení plně spuštěné.
  1. Nejprve zapněte televizor.
  2. Až se na televizoru objeví obraz, zapněte AV přijímač.
  3. Zapněte konzoli Xbox One.
 2. Pomocí tlačítka Input (Vstup) na dálkovém ovládání televizoru (nebo pomocí tlačítek na televizoru) přepněte vstup AV přijímače na jiný zdroj, než je konzole, a zase zpět (například přepněte z HDMI1 na HDMI2 a pak znovu na HDMI1).
 3. Restartujte AV přijímač.
 4. Nastavte připojení televizoru na HDMI:
  1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled.
  2. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > Display & sound (Obraz a zvuk).
  3. Vyberte Video output (Výstup videa) > Video fidelity & overscan (Věrnost obrazu a přeskenování).
  4. V rozevíracím seznamu Display (Zobrazení) vyberte možnost HDMI.

Po instalaci aktualizace systému je obrazovka prázdná

Pokud jste právě nainstalovali aktualizaci systému a vidíte prázdnou obrazovku, vyzkoušejte Řešení aktualizace systému konzole Xbox One. V kroku 1 vyberte POTŘEBUJI VYŘEŠIT CHYBU, KE KTERÉ DOŠLO PŘI AKTUALIZACI SYSTÉMU a pak postupujte podle zobrazených pokynů.

Žádost o opravu

Pokud žádné z těchto řešení problém nevyřešilo, může konzole vyžadovat servis. Přejděte na stránku Služby pro zařízení a odešlete žádost o opravu.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s černou obrazovkou televizoru nebo monitoru, když je konzole Xbox One zapnutá“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?