Sdílet tuto stránku

Řešení potíží s černou obrazovkou televizoru nebo monitoru, když je konzole Xbox One zapnutá

Přečtěte si návrhy řešení situace, kdy je obrazovka televizoru po spuštění konzole Xbox One prázdná nebo černá.

Řešení

Po návratu na úvodní stránku je obrazovka prázdná

 1. Vypněte konzoli přidržením tlačítka Xbox  na přední straně konzole přibližně na 10 sekund.
 2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli nebo tlačítka Xbox  na bezdrátovém ovladači pro Xbox One.

Obrazovka je prázdná po spuštění disku Blu-ray

K této situaci může dojít, když je položka Video output na konzoli nastavena na možnost Allow 24Hz. Pokud chcete deaktivovat nastavení Allow 24Hz, pokračujte tímto postupem:

 1. Na bezdrátovém ovladači stiskněte tlačítko Xbox , čímž otevřete přehled. 
 2. Vyberte System > Settings.
 3. Vyberte možnost Display & sound.
 4. Vyberte možnost Video options.
 5. Zvolením položky Enable 24Hz toto nastavení deaktivujte.

Po zapnutí konzole je obrazovka prázdná

 • Zkontrolujte, jestli jsou televizor i konzole Xbox One zapnuté.
 • Ujistěte se, že je váš televizor nastaven na správný vstupní signál (HDMI).
 • Zkontrolujte, jestli je připojení kabelů HDMI ke konzoli správné.
 • Zkontrolujte, jestli je připojení kabelů HDMI k televizoru bezpečné.
 • Zkontrolujte, jestli je kabel HDMI správně připojen k portu Out to TV na konzoli.
 • Proveďte úplný restart – stiskněte a přidržte vypínač na přední straně konzole Xbox One po dobu přibližně 10 sekund a poté konzoli znovu zapněte.
 • Resetujte nastavení zobrazení. Postup:
  1. Pokud je v konzoli Xbox One vložen disk, vysuňte jej.
  2. Konzoli vypněte stisknutím a přidržením tlačítka Xbox  na konzoli po dobu pěti sekund.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko Xbox  a potom tlačítko Eject, dokud neuslyšíte zvukový signál a spuštění konzole. Uslyšíte jedno pípnutí hned a druhé pípnutí o 10 sekund později. Indikátor napájení bude před druhým pípnutím blikat. NEPOUŠTĚJTE TLAČÍTKO, dokud se neozve druhé pípnutí.

   Poznámka: Konzole bude spuštěna s nízkým rozlišením (640×480). Pokud chcete toto nastavení obnovit, přejděte na System > Settings v průvodci, vyberte Display & sounds, Video options a potom TV Resolution.

  4. Pokud je nutné tyto kroky provést při každém spuštění, doporučujeme změnit připojení televizoru na HDMI, jak je znázorněno v kroku 3 v další části „Obrazovka je prázdná a používáte AV přijímač“. Více informací najdete v tématu Postup úpravy nastavení obrazu konzole Xbox One.
 • Zkuste připojit kabel HDMI do jiného portu HDMI na televizoru.
 • Propojte konzolu s televizorem pomocí jiného kabelu HDMI.
 • Zkuste konzoli připojit k jinému televizoru.

Obrazovka je prázdná a používáte AV přijímač

Jestliže je konzole Xbox One připojena k AV přijímači, který je připojen k televizoru, a není slyšet žádný zvuk, zkuste potíže odstranit následujícím postupem:

 1. Zapněte zařízení v následujícím pořadí a před spuštěním dalšího počkejte, až bude zařízení plně spuštěno.
  1. Nejprve zapněte televizor.
  2. Až se na televizoru objeví obraz, zapněte AV přijímač.
  3. Zapněte konzoli Xbox One.
 2. Pomocí tlačítka Vstup na dálkovém ovládání televizoru (nebo tlačítek na televizoru) přepněte vstup AV přijímače na jiný zdroj, než je konzole, a zase zpět (například přepněte z HDMI1 na HDMI2 a poté zpět na HDMI1).
 3. Restartujte AV přijímač.
 4. Nastavte možnost TV connection na možnost HDMI:
  1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
  2. Vyberte System > Settings.
  3. Vyberte možnost Display & sound.
  4. Vyberte možnost Video output.
  5. Vyberte možnost TV connection.
  6. Vyberte možnost HDMI.

Po instalaci aktualizace systému je obrazovka prázdná

Jestliže jste nainstalovali aktualizaci systému a vidíte prázdnou obrazovku, vyzkoušejte Řešení potíží s aktualizací systému konzole Xbox One. V kroku 1 vyberte možnost I AM EXPERIENCING A STARTUP ISSUE (MÁM PROBLÉM SE SPOUŠTĚNÍM KONZOLE) a poté BLACK SCREEN (ČERNÁ OBRAZOVKA) v kroku 2.

Žádost o opravu

Pokud žádné z těchto řešení problém neodstranilo, konzole může vyžadovat servis. Přejděte na stránku Podpora zařízení a odešlete žádost o opravu:

 1. Po přihlášení účtem Microsoft vyberte možnost Problém se zařízením.
 2. V části U kterého zařízení? vyberte konzoli Xbox One nebo si ji zaregistrujte.
 3. Vyberte možnost Problém se zobrazením a poté možnost Další.
 4. Na další stránce zadejte popis problému do pole Popište svůj problém.
 5. Klikněte na možnost Další vedle oznámení Na základě popisovaného problému je třeba vytvořit servisní objednávku k výměně zařízení.
 6. Vytvořte servisní objednávku podle pokynů.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s černou obrazovkou televizoru nebo monitoru, když je konzole Xbox One zapnutá“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku