Nejčastější dotazy k programu Xbox Insider

Témata

Co je program Xbox Insider?

Program Xbox Insider nabízí nadšeným fanouškům konzole Xbox příležitost poslat nám zpětnou vazbu týkající se nejnovějších aktualizací systému konzole Xbox One, stejně jako funkcí a her, které jsou stále ve vývoji na konzoli Xbox One a počítačích s Windows 10.

Připojte se k programu Xbox Insider a pomozte ještě více vylepšit rozpracovaný obsah a funkce, které přicházejí na Xbox. Plněním úkolů, vyplňováním průzkumů, rychlým hlasováním a oznamováním problémů přímo vývojářům nám dáte vědět, co se vám líbí, bez čeho se obejdete a čeho by naopak mělo být víc.

Jako účastník programu Xbox Insider se rozhodnete, jakou úroveň zapojení chcete mít a jaký obsah chcete sledovat – ať už je to na PC nebo na konzoli Xbox One, nebo jestli se zaměřujete na aktualizace systému nebo hry. Automaticky budete mít nárok zapojit se stále více do testování předběžných verzí obsahu v programu Insider na základě vašich zájmů, délky členství v programu Xbox Insider, počtu bodů XP v programu Xbox Insider a na základě předchozích aktivit, na kterých jste se podíleli.

Začínáme v programu Xbox Insider

Získání aplikace Xbox Insider Hub

Začít jako účastník programu Xbox Insider je stejně snadné jako stáhnout aplikaci Xbox Insider Hub na konzoli Xbox One nebo PC.

 1. Přejděte na kartu Store v ovládacím centru nebo vyberte Store v přehledu.
 2. Vyberte Search (Vyhledávání).
 3. Vyhledejte Xbox Insider Hub.
 4. Na stránce produktu vyberte příslušnou možnost Get/Install (Získat/Nainstalovat).

Další informace o tom, jak získat a používat aplikaci Xbox Insider Hub, najdete na stránce Získání aplikace Xbox Insider Hub.

Požadavky pro získání předběžných verzí v programu Insider

Pro jednotlivé předběžné verze obsahu v programu Insider platí různé požadavky. Požadavky pro jednotlivé předběžné verze zobrazíte takto:

 1. Spusťte aplikaci Xbox Insider Hub.
 2. Přejděte do nabídky Insider content (Obsah programu Insider).
 3. Vyberte požadovanou předběžnou verzi.
 4. Požadavky oprávněnosti najdete na kartě Info (Informace) na stránce s podrobnostmi v nabídce Insider content.

Poznámka: V obsahu programu Insider se zobrazí jen předběžné verze, na jejichž testování máte nárok. Navíc jsou na Xbox One a Windows 10 často k dispozici různé verze Preview obsahu programu Insider, protože některé programy jsou specifické pro danou platformu.

Smlouva programu Xbox Insider

Při prvním spuštění aplikace Xbox Insider Hub musíte souhlasit se smlouvou programu Xbox Insider. Více se dozvíte na stránce se smlouvou programu Xbox Insider.

Nejčastější dotazy k programu Xbox Insider

Může se do programu Xbox One Update Preview zapojit každý?

Ano. Všimněte si, že dostupné okruhy programu Update Preview, pro které se můžete registrovat, se budou odvíjet od vašich získaných bodů XP a doby účasti v programu.

Jak se můžu připojit k programu Xbox One Update Preview nebo jak můžu přesunout konzoli do jiného okruhu testování verzí Preview?

 1. Spusťte aplikaci Xbox Insider Hub na své konzoli Xbox One.
 2. Na hlavní stránce vyberte možnost Insider content (Obsah programu Insider).
 3. V části System (Systém) vyberte Xbox One Update Preview (Předběžné verze aktualizací Xboxu One).
 4. Vyberte Join (Připojit se) nebo Manage (Spravovat).
 5. Z nabídky dostupných možností vyberte příslušný okruh Preview.

Jak se liší okruhy programu Xbox One Update Preview a jak je můžu změnit?

Existuje pět okruhů programu Xbox One Update Preview, které určují, kdy a jak často získáte přednostní přístup k aktualizacím konzoly. Přístup k okruhům získáte na základě vaší aktivity jako účastníka programu Xbox Insider. Pokud jste byli pozváni k více okruhům, můžete mezi nimi přecházet z aplikace Centrum Xbox Insider.

Aktuální okruhy programu Xbox One Update Preview jsou:

 • Alpha Skip-Ahead – Otevřený pouze pro pozvané a aktualizace dostáváte jakou součást odlišné budoucí větve. Tento okruh dostává aktualizace daleko před vydáním pro běžné uživatele a obsahuje funkce, které nemusí existovat v ostatních okruzích.
 • Alpha – Otevřený pouze pro pozvané a aktualizace dostáváte na samém začátku okna verze Preview pro aktuální vývojovou větev.
 • Beta – Otevřený pro účastníky programu Xbox Insider s délkou členství v programu 3 nebo více měsíců a úrovní Xbox Insider XP 5 nebo vyšší. V tomto okruhu dostáváte aktualizace krátce po okruhu Alpha.
 • Delta – Otevřený pro všechny účastníky programu Xbox Insider s délkou členství v programu 1 nebo více měsíců, kteří dosáhli úrovně Xbox Insider 2 nebo vyšší. V závislosti na určitých hraničních případech, kdy je vyžadována delší aktivita v okruzích Alpha nebo Beta, můžou účastníci programu Insider v okruhu Delta dostávat aktualizace systému před okruhem Beta, i když to není běžný scénář. Navíc, zatímco přednostní aktualizace systému nejsou v okruhu Delta zaručeny, všichni účastníci programu Insider v okruhu Delta dostanou aktualizaci dříve než běžní uživatelé.
 • Omega – Otevřený pro všechny a aktualizace dostáváte krátce před vydáním běžným uživatelům.

Musím se připojit k programu Xbox One Update Preview, pokud se chci zapojit do testování předběžných verzí her a aplikací dostupných v programu Xbox Insider?

Obecně platí, že ne. Zatímco některé verze Preview her nebo aplikací můžou být nabízeny pouze uživatelům v konkrétním okruhu programu Xbox One Update Preview kvůli závislosti hry nebo aplikace na verzi aktualizace systému novější než aktuální veřejná aktualizace, mnoho her a aplikací je k dispozici účastníkům programu Xbox Insider bez ohledu na registraci v okruhu programu Xbox One Update Preview.

Můj přítel má nárok účastnit se testování určité předběžné verze, ale já ne. Proč tomu tak je?

Ne všechny předběžné verze jsou dostupné všem členům programu Xbox Insider. Nárok zapojit se do testování předběžných verzí získávají účastníci na základě celé řady faktorů, které se mohou lišit pro každou verzi Preview v programu Xbox Insider. V některých případech může vývojář hry nebo aplikace rozhodnout o způsobilosti samostatně. Způsobilost může být také určena na základě vašich zájmů, předchozích aktivitách v programu Xbox Insider, délky členství v programu Xbox Insider, skóre Xbox Insider XP, vlastněných her a dalších faktorů.

V nabídce Insider content je předběžná verze, u které je uveden stav Joined, ale do testování této předběžné verze jsem se nezapojila(a) a není k dispozici žádná možnost, jak zapojení ukončit. Proč tomu tak je?

Občas automaticky zaregistrujeme uživatele, kteří splňují určitá jednoduchá kritéria v programu Insider. Například všichni členové programu Insider, kteří spustí aplikaci Xbox Insider Hub a souhlasí s Podmínkami a ujednáními, jsou automaticky zaregistrováni do programu Xbox Insider. Obvykle to děláme proto, abychom kvalifikovaným účastníkům představili určitá oznámení a úkoly, které nám umožní zjistit vaše zájmy a informovat vás o nových příležitostech. Prostřednictvím těchto programů můžete získat přístup k novému obsahu programu Insider.

Přestal(a) jsem se zapojovat programu Xbox Insider. Mohu se vrátit?

Ano. Stačí znovu nainstalovat na konzolu Xbox One aplikaci Xbox Insider Hub ze seznamu Ready to Install (Připraveno k instalaci) v nabídce My games & apps (Moje hry a aplikace). Pokud tam tuto aplikaci nevidíte, vyhledejte ji na webu Store.

Pokud jste se dříve zapojili do programu Xbox Insider na počítači a později jste aplikaci odinstalovali, jednoduše vyhledejte na webu Store aplikaci Xbox Insider Hub.

Koupil(a) jsem si novou konzoli. Mohu se s ní zapojit do programu Xbox Insider?

Ano. Stačí nainstalovat aplikaci Xbox Insider Hub ze seznamu Ready to Install (Připraveno k instalaci) v nabídce My games & apps (Moje hry a aplikace). Pokud tam tuto aplikaci nevidíte, vyhledejte ji na webu Store. Po spuštění budete mít nárok na stejný obsah programu Insider, na který jste měli nárok na jiných konzolích.

Prodal(a) jsem konzolu nebo se už nechci podílet na programu Xbox Insider. Jak mohu ukončit zapojení do programu Xbox Insider?

Před prodejem nebo darováním konzoly někomu jinému byste ji měli z programu Xbox Insider odebrat. Přejděte na Settings > Manage Devices (Nastavení > Spravovat zařízení), posuňte se k vašemu zařízení s označením (current) (aktuální), vyberte ho a vyberte Done (Hotovo). Pokud jste konzolu už prodali nebo darovali, můžete spustit aplikaci Xbox Insider Hub na jiné konzoli a po výběru staré konzoly postupovat podle stejných pokynů.

Stejné kroky platí, pokud máte v úmyslu vlastnit konzolu i nadále, ale už se nechcete účastnit programu Xbox Insider a chcete z něj konzolu odinstalovat. Po výběru odebrání konzoly může trvat až 72 hodin, než se odebrání dokončí. Během této doby můžete stále dostávat aktualizace konzoly, her nebo aplikací. V rámci procesu odstraňování může vaše konzola projít obnovením do továrního nastavení. Pokud se obnovení do továrního nastavení vyžaduje, vaše hry a aplikace se nesmažou, ale všechny profily nebo systémová nastavení uložená v konzole se po obnovení do továrního nastavení obnoví.

Poznámka: Abyste měli jistotu, že odebíráte správné zařízení Xbox, potřebujete znát sériové číslo nebo název předchozí konzoly.

Jak opustím program Xbox One Update Preview?

Ať už Xbox prodáváte nebo někomu dáváte, nebo se už nechcete programu účastnit, měli byste konzoli odebrat z programu Update Preview. Pokud jste Xbox už prodali nebo darovali, můžete spustit Centrum Xbox Insider na jiné konzoli nebo na počítači s Windows 10 a postupovat podle stejných pokynů.

 1. Spusťte Centrum Xbox Insider na Xboxu One nebo na počítači s Windows 10.
 2. Na hlavní stránce vyberte Settings (Nastavení).
 3. Vyberte Manage Devices (Správa zařízení) a zvolte to, které chcete odebrat z programu.
 4. Vyberte Done (Hotovo).

Poznámka: Tento proces trvá zpravidla kolem 10 minut. Abyste měli jistotu, že odebíráte správnou konzoli Xbox, bude se hodit sériové číslo nebo název předchozí konzole.

V rámci procesu odebírání může Xbox projít obnovením do továrního nastavení. Pokud se obnovení do továrního nastavení vyžaduje, vaše hry a aplikace se nesmažou, ale všechny profily nebo systémová nastavení uložená v konzoli se po obnovení do továrního nastavení budou muset udělat znovu.

Konzoli v rodině sdílíme. Můžeme se všichni zapojit do programu Xbox Insider?

Ano! Program Xbox Insider umožňuje zapojení všech členů vaší domácnosti. Každý, kdo spustí aplikaci Xbox Insider Hub, se může zapojit do testování předběžných verzí na této konzoli, pokud má na testování těchto verzí nárok.

Poznámka: Způsobilost pro obsah programu Insider závisí na vaší úrovni v rámci programu, předchozích aktivitách činnosti a řadě dalších kritérií. Obsah programu Insider, například konkrétní hry nebo aplikace, který máte k dispozici, se může lišit od obsahu, který je k dispozici příteli nebo jinému členu vaší rodiny.

Už se nechci podílet na programu Xbox One Update Preview. Jak můžu ukončit zapojení do tohoto programu nebo jiných programů?

Opuštění Xbox One Update Preview je stejně snadné jako připojení. Z programu Xbox One Update Preview můžete odejít pomocí následujících kroků:

 1. Spusťte Xbox Insider Hub na své konzoli Xbox One.
 2. Na hlavní stránce vyberte možnost Insider content (Obsah programu Insider).
 3. V části System (Systém) vyberte Xbox One Update Preview (Předběžné verze aktualizací Xboxu One).
 4. Vyberte Join (Připojit se) nebo Manage (Spravovat).
 5. Úplně dole vyberte Unenroll (Zrušit účast).

Poznámka: Tento proces trvá zpravidla kolem 10 minut.

Vztahuje se na předběžné verze v programu Xbox Insider smlouva o utajení (NDA)?

Ve většině případů se na předběžné verze smlouva NDA nevztahuje, na některé se ale vztahovat může. Pokud předběžná verze vyžaduje smlouvu NDA, budete muset před zahájením testování souhlasit s dodatečnými Podmínkami použití.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nejčastější dotazy k programu Xbox Insider“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?