Používání aplikace Filmy a TV pořady s Předčítáním na konzoli Xbox One

Aplikace Filmy a TV pořady funguje s Předčítáním, což je integrovaná čtečka obrazovky, která čte nahlas text na obrazovce a popisuje události, takže můžete počítač používat, i když máte zrakovou vadu nebo nevidíte vůbec.

Aplikace také obsahuje klávesové zkratky, které usnadňují provádění obvyklých akcí. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, připojte při používání Předčítání ke konzoli Xbox One USB klávesnici. Následující informace předpokládají, že používáte ovladač Xbox One a připojenou USB klávesnici.

Spuštění Předčítání

Stiskněte a přidržte tlačítko Xbox  na ovladači a potom stiskněte tlačítko Menu . Opětovným stisknutím těchto tlačítek Předčítání vypnete.

Pokud používáte klávesnici, můžete Předčítání spustit a zastavit stisknutím kombinace klávesa s logem Windows + Enter. Na mnoha klávesnicích je klávesa s logem Windows umístěna ve spodní řadě kláves, nalevo nebo napravo od klávesy Alt.

Otevření aplikace

 1. Na konzoli Xbox One se přihlaste se svým profilem.
 2. Na úvodní stránce přejděte na My games & apps (Moje hry a aplikace) a stiskněte Enter.
 3. Jedním stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ se posuňte do části Apps (Aplikace), pak přejděte do nabídky řazení a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pomocí kláves ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU posuňte fokus na možnost Sort A-Z (Řadit od A do Z) a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Přejděte na první aplikaci v seznamu aplikací a pak opakovaně tiskněte klávesu Šipka doprava, až se dostanete na položku Movies & TV (Filmy a TV pořady). Stisknutím klávesy Enter ji otevřete.

Pokud chcete aplikaci zavřít, přejděte stisknutím tlačítka Xbox  na úvodní stránku. Pokud přejdete na úvodní stránku z aplikace, bude fokus na položce Movies & TV. Na ovladači stiskněte tlačítko Menu  a vyberte Quit (Ukončit).

Navigace

Poznámka: Předčítání vyžaduje použití USB klávesnice připojené k Xboxu.

Verze aplikace Filmy a TV pořady pro Xbox má čtyři hlavní oblasti:

 • Search (Hledání)
 • Home (Úvodní stránka)
 • Movies (Filmy)
 • TV (Televizní pořady)

Osobní videa jsou k dispozici v aplikaci pro osobní počítače, ale ne na Xboxu.

Pokud se chcete v aplikaci pohybovat pomocí klávesnice, používejte klávesy Šipka vpravo, Šipka vlevo, Šipka dolů a Šipka nahoru. Na ovladači můžete používat levou páčku nebo směrový ovladač. Pomocí tlačítka A  můžete vybírat jednotlivé možnosti a pomocí tlačítka B  se můžete vracet zpátky.

Při prvním spuštění aplikace zvolte cíl: Přejděte na Movies & TV nebo nakupujte filmy a televizní pořady ze Storu. Pokud přejdete na Movies & TV, přejdete na úvodní stránku aplikace; nakupování filmů a pořadů ke sledování vás zavede do Storu.

Klávesové zkratky

Pro Movies & TV na konzoli Xbox One s připojenou USB klávesnicí jsou dispozici následující klávesové zkratky.

Stisknutá klávesa Provedená akce
Enter Výběr položky, na které je fokus
Mezerník nebo Ctrl + P Přehrání nebo pozastavení (při sledování videa)
Klávesa Windows + Backspace Přechod zpět

Vyhledání filmu nebo televizního pořadu a spuštění jeho přehrávání

 1. Pomocí ovladače přejděte doleva a stiskněte Tab, aby fokus přešel na Search (Hledat), a potom stiskněte Enter a zadejte název požadovaného filmu nebo televizního pořadu.
 2. Stisknutím klávesy Enter spusťte hledání. Zobrazí se filmy nebo televizní pořady, které jste si koupili nebo pronajali. Pokud chcete zobrazit výsledky pro související filmy nebo pořady, které můžete získat ze Storu, klávesou Šipka dolů přejděte na tlačítko Search in Store (Vyhledat ve Storu) a stiskněte Enter.
 3. Jakmile nastavíte fokus na požadovanou položku, stisknutím klávesy Enter ji vyberte.
  • U filmů, které vlastníte, bude fokus na Play (Přehrát) nebo Resume (Pokračovat). Stiskněte Enter nebo Mezerník a spustí se přehrávání.
  • V případě televizního seriálu, který vlastníte, bude fokus na tlačítku Play u prvního dílu seriálu nebo prvního zatím nezhlédnutého dílu. Pokud chcete přehrát jiný díl, použijte ovladač a přejděte dolů k seznamu Episodes (Díly) a klávesou Šipka dolů nastavte fokus na požadovaný díl. Když ho chcete přehrát, stiskněte Enter a zvolte buď Play, Resume nebo Restart.
  • U filmu nebo televizního pořadu, který si chcete koupit nebo pronajmout, stiskněte Enter, aby se otevřel ve Storu. Postupujte podle pokynů pro nákup nebo pronájem. Po provedení transakce se tlačítko Buy (Koupit) nebo Rent (Vypůjčit) změní na Play nebo Owned (Vlastněno). Ujistěte se, že je na tlačítku fokus, a stisknutím klávesy Enter se vraťte do aplikace Movies & TV. V případě potřeby přejděte na tlačítko Play pomocí klávesy Tab a pak stiskněte Enter.

Ovládání přehrávání videa

Když se film nebo televizní pořad přehrává, můžete přehrávání ovládat podle následujících pokynů:

 1. Pokud chcete video pozastavit nebo přehrát, stiskněte Mezerník.
 2. Pokud chcete přeskočit dopředu o 30 sekund a začínáte od tlačítka Play nebo Paus, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Skip forward (Přeskočit dopředu) a pak stiskněte Enter.
 3. Pokud chcete přeskočit dozadu o 30 sekund a začínáte od tlačítka Play nebo Pause, stisknutím kláves Tab + Shift přejděte na tlačítko Skip back (Přeskočit dozadu) a pak stiskněte Enter.
 4. Pokud chcete změnit zvuk nebo možnosti titulků a začínáte od tlačítka Play nebo Pause, stiskněte klávesy Tab + Shift, až přejdete na Show menu for subtitles and audio (Zobrazit nabídku titulků a zvuku), a pak stiskněte Enter. Pomocí kláves se šipkami a klávesy Enter zvolte požadované možnosti.

Zapnutí titulků

Titulky jsou dostupné pro většinu filmů a televizních pořadů. Zapnete je následovně:

 1. Až video otevřete a začnete ho přehrávat, vyberte Pause nebo video pozastavte stisknutím Mezerníku.
 2. Stiskněte klávesy Shift + Tab, až přejdete na tlačítko Show menu for subtitles and audio, stiskněte Enter a potom pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte jazyk a stiskněte Enter.
 3. Stisknutím Mezerníku obnovte přehrávání videa, teď už s titulky.

Pokud chcete změnit vzhled titulků tak, aby se lépe četly:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox  na ovladači otevřete přehled.
 2. Šipkou doprava nastavte fokus na kartu System (Systém), stiskněte Enter a stiskněte Enter znovu na Settings (Nastavení).
 3. Přejděte dolů na Ease of Access (Usnadnění přístupu).
 4. Přejděte doprava na Closed captioning (Skryté titulky) a stiskněte Enter.
 5. Přejděte dolů na On using custom style (Při použití vlastního stylu) a stiskněte Mezerník.
 6. Přejděte klávesou Tab do libovolné z 9 nabídek a pak pomocí kombinace kláves Enter a Šipka dolů zvolte požadované možnosti.

Případně můžete z Ease of Access pomocí klávesy Šipka doprava nastavit fokus na High contrast (Vysoký kontrast) a stisknout Enter. Pomocí nabídky zkontrolujte, že je zapnutý vysoký kontrast.

Pokud potřebujete podporu k Předčítání nebo jiným technologiím společnosti Microsoft pro usnadnění, kontaktujte Podporu pro Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Používání aplikace Filmy a TV pořady s Předčítáním na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?