Sledování živého televizního vysílání s Předčítáním na konzoli Xbox One

Sledujte živé televizní vysílání na Xboxu One, stačí připojit konzoli k digitální kabelové televizi nebo anténě s tunerem DTV a použít aplikaci OneGuide. OneGuide funguje s Předčítáním, což je integrovaná čtečka obrazovky, která čte nahlas text na obrazovce a popisuje události, takže Xbox One můžete používat, i když máte zrakovou vadu nebo nevidíte vůbec.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, připojte při používání Předčítání k Xboxu USB klávesnici. Následující informace předpokládají, že používáte ovladač Xbox One a připojenou USB klávesnici.

Spuštění Předčítání

Stiskněte a přidržte tlačítko Xbox  na ovladači a potom stiskněte tlačítko Menu . Opětovným stisknutím těchto tlačítek Předčítání vypnete.

Pokud používáte klávesnici, můžete Předčítání spustit a zastavit stisknutím kombinace klávesa s logem Windows+ ENTER. Na mnoha klávesnicích je klávesa s logem Windows umístěna ve spodní řadě kláves, nalevo nebo napravo od klávesy Alt.

Otevření aplikace

 1. Na konzoli Xbox One se přihlaste se svým profilem.
 2. Před otevřením aplikace připojte digitální kabelovou televizi přes HDMI nebo tuner DTV přes USB. Jestliže připojíte tuner DTV, vyzve vás Xbox k zadání PSČ, časového pásma atd. a vyhledá kanály. U kabelového příjmu k tomu dojde později.
 3. Na úvodní stránce přejděte na My games & apps (Moje hry a aplikace) a stiskněte Enter.
 4. Jedním stisknutím klávesy Šipka dolů se posuňte do části Apps (Aplikace), pak přejděte do nabídky řazení a stiskněte Enter.
 5. Pomocí kláves ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU posuňte fokus na možnost Sort A-Z (Řadit od A do Z) a pak stiskněte klávesu ENTER.
 6. Přejděte na první aplikaci v seznamu aplikací a pak opakovaně tiskněte klávesu Šipka doprava, až se dostanete na položku OneGuide. Stisknutím klávesy Enter ji otevřete.

Pokud chcete aplikaci zavřít, přejděte stisknutím tlačítka Xbox  na úvodní stránku. Pokud přejdete na úvodní stránku z aplikace, bude fokus na položce OneGuide. Na ovladači stiskněte tlačítko Menu  a vyberte Quit (Ukončit).

Navigace

Stisknutím tlačítka View  na ovladači otevřete MiniGuide, režim zobrazení, nastavení a nápovědu k systému. Když je MiniGuide zapnutý, nabízí sadu tlačítek, která je vhodná pro snadný přístup prostřednictvím klávesy Tab:

 • Show favorite channels only (Zobrazit pouze oblíbené kanály)
 • Show recent channels only (Zobrazit pouze poslední kanály)
 • Show TV listings only (Zobrazit pouze nabídku televizních kanálů)

Stisknutím tlačítka Menu  na ovladači otevřete tlačítka pro TV listings (All channels, Trending, and Favorites) (Nabídka televizních kanálů (Všechny kanály, Co letí a Oblíbené)), Movies (Filmy) (seznam filmů dostupných od různých poskytovatelů, včetně filmů v živé televizi) a TV (Televizní pořady) (seznam obsahu z dostupných televizních aplikací).

Pokud se chcete v aplikaci pohybovat pomocí klávesnice, používejte klávesy Šipka vpravo, Šipka vlevo, Šipka dolů a Šipka nahoru. Na ovladači můžete používat levou páčku nebo směrový ovladač. Pomocí tlačítka A  můžete vybírat jednotlivé možnosti a pomocí tlačítka B  se můžete vracet zpátky.

Instalace a sledování živé televize na Xboxu One

Připojte set-top-box digitální televize přes HDMI nebo zapojte tuner DTV přes USB. Otevřete OneGuide, jak je popsáno výše, a podle pokynů na obrazovce zvolte časové pásmo, poskytovatele kabelové služby atd.

Pokud chcete změnit nebo obnovit nastavení televize nebo nastavit možnosti pro ovládání zařízení, zvuk a video, postupujte takto:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
 2. Pomocí klávesy Šipka vpravo přejděte na kartu System (Systém) a potom stiskněte Enter.
 3. Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na Settings (Nastavení) a potom stiskněte Enter.
 4. Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na TV & OneGuide (TV a OneGuide) a pak klávesou Šipka vpravo a Enter vyberte nastavení pro následující možnosti:
  • OneGuide: Konfigurace nastavení EPG (elektronického programu) včetně obnovení informací o poskytovateli televizního vysílání.
  • Device control (Ovládání zařízení): Zadejte značky komponent pro ovládání Xboxu, včetně možností napájení.
  • TV tuner: Nastavení digitálních televizních signálů šířených vzduchem: pozemního signálu ATSC a čistého signálu QAM.
  • Audio & video (Zvuk a obraz): Konfigurace signálu pro HDMI a výstup zvuku.
  • Troubleshooting (Odstraňování problémů): Hlášení problémů nebo obnovení všech konfigurací televize.

Vyhledání a výběr kanálů

Stiskněte tlačítko Menu  na ovladači a přejděte na TV listings: All channels, kde najdete elektronický program (EPG).

Kanály se zobrazují v mřížce. V levém sloupci je název kanálu v číselném pořadí podle čísla kanálu. Napravo od něj je název, čas a datum pro programy, které jsou seřazené zleva doprava podle denní doby, přičemž nejdříve jsou uvedené právě přehrávané programy.

Klávesami Šipka dolů a nahoru se přesouváte ve sloupci, ve kterém se nacházíte. Názvy kanálů se čtou i při procházení položek ve sloupci programů.

Když během sledování stisknete klávesy Shift + Šipka nahoru nebo dolů, otevřete MiniGuide, tj. tlačítka pro Show favorite channels only, Show recent channels only a Show TV listings only. MiniGuide zavřete stisknutím klávesy Esc.

Na příslušných stránkách pro Movies & TV (Filmy a televizní pořady) jsou aplikace a programy uspořádané v seznamech. Klávesami Tab a Shift + Tab se přesouváte ze seznamu do seznamu a šipkami se posunujete v seznamu. Nadpisy se čtou, když nastavíte fokus na první položku v seznamu.

Ovládání přehrávání

V závislosti na poskytovateli televizního vysílání a stanici, kterou sledujete, můžete přehrávání v rámci programů pozastavit a posunout zpět a vpřed.

Když během přehrávání programu stisknete mezerník, otevřete ovládací prvky a pak dalším stisknutím mezerníku pozastavíte přehrávání. Šipkami vpravo a vlevo se dostanete na možnosti Fast-forward, Skip forward, Stop, Rewind (Rychle vpřed, Přeskočit vpřed, Zastavit, Převinout zpět) a Skip backward (Přeskočit zpět) (pokud jsou tyto možnosti dostupné).

Zapnutí titulků

U titulků proveďte v závislosti na nastavení televizoru následující:

 • Digitální kabelová televize: Zapněte titulky (pokud jsou k dispozici) na přístroji digitální kabelové televize. Uvidíte je při sledování na Xboxu.
 • Bezdrátový tuner DTV: Zapněte titulky v ovládacích prvcích přehrávání při sledování na Xboxu.

Pokud potřebujete podporu k Předčítání nebo jiným technologiím společnosti Microsoft pro usnadnění, kontaktujte Podporu pro Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Sledování živého televizního vysílání s Předčítáním na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?