Rozšířené zasílání zpráv o chybách konzole Xbox One

Rozšířené zasílání zpráv o chybách konzole Xbox One

O své účasti na rozšířeném zasílání zpráv o chybách se můžete rozhodnout. Tyto zprávy poskytují Microsoftu nejlepší příležitost k řešení problémů, se kterými se můžete na konzoli Xbox One setkat.

Rozšířené zasílání zpráv o chybách může obsahovat stav paměti zařízení při chybovém ukončení systému nebo aplikace. Jeho neúmyslnou součástí mohou být osobní údaje.

Omezené části zpráv o chybách poskytujeme partnerům (například výrobcům OEM), abychom jim pomohli řešit problémy s produkty a službami, které fungují s Windows a jinými produkty a službami Microsoftu. Tyto údaje mají dovoleno používat pouze za účelem opravy nebo vylepšení takových produktů a služeb.

Jak ovládat nastavení rozšířeného zasílání zpráv o chybách

Rozšířené zasílání zpráv o chybách je na konzoli určené dvěma odlišnými nastaveními – globálním nastavením zařízení a nastavením uživatele. Pokud je globální nastavení zařízení vypnuté, nebude se rozšířené zasílání zpráv o chybách používat bez ohledu na nastavení uživatele. Globální nastavení zařízení je standardně zapnuté.

Když se poprvé přihlásíte ke konzoli Xbox One, můžete se rozhodnout, jestli se chcete účastnit rozšířeného zasílání zpráv o chybách. To je nastavení uživatele. Pokud se rozhodnete neúčastnit, odešlete Microsoftu méně dat pro účely opravy a vylepšení konzole Xbox One na základě vašeho používání a chyb, ke kterým dojde.

Ke konzoli Xbox One může být současně přihlášeno několik lidí. Pokud se kdokoli přihlášený ke konzoli rozhodl neúčastnit se rozšířeného zasílání zpráv o chybách, nebo pokud je globální nastavení zařízení vypnuté, respektuje Microsoft jeho předvolbu a rozšířené zasílání zpráv o chybách se nebude používat.

Globální nastavení zařízení týkající se rozšířeného zasílání zpráv o chybách změníte takto:

  1. Přejděte na Settings (Nastavení) > System (Systém) > Console info (Informace o konzoli).
  2. Změňte možnost Allow enhanced error reporting (Povolit rozšířené zasílání zpráv o chybách).

Osobní nastavení rozšířeného zasílání zpráv o chybách změníte takto:

  1. Přihlaste se ke svému profilu.
  2. Přejděte na Settings (Nastavení) > Account (Účet) > Privacy & online safety (Ochrana osobních údajů a zabezpečení online).
  3. Zvolte Xbox Live privacy (Ochrana osobních údajů ve službě Xbox Live) > View details & customize (Zobrazit podrobnosti a přizpůsobit) > Data collection (Shromažďování dat).
  4. Změňte nastavení možnosti You can share enhanced error reports (Můžete sdílet rozšířené zprávy o chybách).

Vaše osobní nastavení rozšířeného zasílání zpráv o chybách platí jen pro aktuální konzoli. Pokud se přihlásíte k jiné konzoli a chcete toto nastavení změnit, opakujte uvedený postup.

Pokud je konzole zaregistrovaná v programu Xbox Insider nebo je součástí programu pro vývojáře, pravděpodobně nebudete moci tato nastavení vypnout. Pokud se nechcete účastnit rozšířeného zasílání zpráv o chybách, budete muset konzoli z tohoto programu odebrat.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Rozšířené zasílání zpráv o chybách konzole Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?