Sdílet tuto stránku

Při přihlašování na Xboxu One se zobrazí chyba 0x80040900

Při přihlašování na Xboxu One se zobrazí následující kód chyby:

0x80040900

Řešení

Řešení 1: Zkuste to znovu.

Počkejte 60 sekund a poté to zkuste znovu.

Řešení 2: Zkontrolujte stav služby Xbox Live.

Pokud jsou zde uvedena nějaká upozornění, počkejte, až bude služba znovu v provozu, a potom to zkuste znovu:

Základní služby Xbox Live: v provozu
2018-12-10T09:39:19.3262812+00:00

Řešení 3: Restartujte Xbox.

  1. Stiskněte a podržte 10 sekund tlačítko napájení na Xboxu.
  2. Počkejte, až se Xbox úplně vypne.
  3. Znovu ho zapněte a zkuste se znovu přihlásit.

Řešení 4: Obnovte tovární nastavení Xboxu.

Varování Tato možnost obnoví v Xboxu výchozí tovární nastavení a vymaže všechny profily, uložené hry a nastavení. Všechny uložené hry a další data, které nejsou synchronizovány s Xbox Live, budou ztraceny. Synchronizace konzole se službou Xbox Live probíhá automaticky, když je připojená. Pokud jste však byli na určitou dobu offline, bylo by nejlépe před obnovením továrního nastavení najít způsob, jak se připojit k Xboxu Live.

  1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
  2. Přejděte na Settings (Nastavení) > System (Systém) > Console info (Informace o konzoli).
  3. Vyberte Reset console (Obnovit tovární nastavení konzole) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  4. Po obnovení továrního nastavení se zkuste znovu přihlásit.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při přihlašování na Xboxu One se zobrazí chyba 0x80040900“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku