Při používání účtu Xbox Live na konzoli Xbox One dojde k chybě 0x80A4000A

Při pokusu o použití nebo správu účtu Xbox Live na konzoli Xbox One se zobrazí následující chybová zpráva:

When this Xbox isn't connected, we can't sign you in. This can happen if you don't save your password. (Když tato konzole Xbox není připojená, nemůžeme vás přihlásit. K tomu může dojít, když neuložíte své heslo.) Check your network connection, then sign in. (Zkontrolujte své síťové připojení a pak se přihlaste.)

0x80A4000A

Příčinou může být jedna z následujících situací:

 • Při pokusu o uložení vašeho hesla do konzole bylo přerušeno síťové připojení.
 • Síťové připojení vaší konzole bylo přerušeno a nejde vás znovu přihlásit, protože jste neuložili své heslo.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Zkontrolujte stav služby Xbox Live

Pokud se zobrazí nějaké upozornění, počkejte, až bude služba znovu v provozu, a zkuste to znovu:

Základní služby Xbox Live: v provozu
2019-11-21T23:49:00.6961769+00:00
Řešení 2: Odpojte se a znovu připojte ke službě Xbox Live

Konzoli odpojíte od služby Xbox Live podle následujících pokynů:

 1. Kabelové připojení: Odpojte kabel sítě Ethernet ze zadní strany konzole Xbox One.
  Bezdrátové připojení:
  1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled.
  2. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > Network (Síť) > Network settings (Nastavení sítě).
  3. Vyberte Disconnect wireless (Odpojit bezdrátové připojení).
 2. Vypněte a zapněte konzoli Xbox One. Úplné vypnutí a zapnutí konzoli zcela restartuje.
  1. Konzoli vypněte tak, že na 10 sekund stisknete a podržíte tlačítko Xbox na přední straně konzole.
  2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka napájení na konzoli nebo stisknutím tlačítka Xbox na ovladači.
 3. Znovu se připojte ke službě Xbox Live.
  Poznámka: Nápovědu pro navázání připojení najdete v tématu Řešení prvního připojení konzole Xbox One.
 4. Na konzoli se přihlaste ke svému profilu Xbox Live. Další informace najdete v tématu Řešení potíží s přihlášením ke konzoli Xbox One.

Řešení 3: Otestujte připojení k síti

Pokud jste to ještě neudělali, konzoli vypněte a zapněte (viz Řešení 2).

Pak otestujte připojení ke službě Xbox Live:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled.
 2. Vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > Network (Síť) > Network settings (Nastavení sítě).
 3. Vyberte Test Network Connection (Otestovat síťové připojení).

Pokud bylo toto řešení úspěšné, konzole se připojí ke službě Xbox Live. Pokud se test nezdařil, vyzkoušejte Řešení chyb připojení konzole Xbox One k síti.

Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k aktualizaci softwaru konzole, vyberte možnost Yes (Ano).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při používání účtu Xbox Live na konzoli Xbox One dojde k chybě 0x80A4000A“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?