Nastavení sítě na konzoli Xbox One

Obrazovka Network je místem pro řešení všeho, co souvisí s připojením konzole ke službě Xbox Live, hraním her pro více hráčů a obecnými potížemi s fungováním sítě.

Otevření obrazovky Network:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 2. Vyberte možnost Settings.
 3. Vyberte možnost All Settings.
 4. Vyberte možnost Network.
 5. Vyberte možnost Network settings.

Obrazovka Network je rozdělena do tří sloupců. Tato stránka popisuje možnosti nastavení sítě, které jsou v jednotlivých sloupcích k dispozici.

Na obrazovce „Network settings” jsou nastavení pro možnosti „Set up wireless network”, „Advanced settings”a „Go offline”. Jsou zde také uvedeny podrobnosti o stavu sítě a možnosti při řešení potíží.

Na této stránce

První sloupec: Set up wireless network, Advanced settings a Go offline

Tento sloupec obsahuje možnosti pro nastavení nových nebo úpravu stávajících připojení vašich domácích síťových zařízení. V prvním sloupci máte na výběr tři tlačítka.

Set up wireless network
Pokud konzole Xbox One není momentálně připojena k Internetu nebo chcete změnit bezdrátové přístupové body, vyberte možnost Set up wireless network. Výběrem tohoto tlačítka odstraníte veškerá aktuální nastavení bezdrátového připojení a budete vyzváni k nastavení nového bezdrátového zařízení.

Konzole Xbox One neukládá údaje původního zařízení, což vám umožňuje vždy zcela vymazat stará nastavení a zadat nová. Tento postup vás také chrání před nahodilým ručním nastavením, které by v nové síti mohlo způsobit problémy.

Levá strana obrazovky „Network settings” se třemi možnostmi, „Advanced settings”,„Go offline” a „Set up wireless network”(zvýrazněná).

Situace: doma jste na své konzoli nastavili síťové připojení, ale chystáte se navštívit příbuzné a konzoli Xbox One chcete vzít s sebou. Když dorazíte na místo, vyberte možnost Set up wireless network, poté v seznamu zařízení zvolte příslušný směrovač, zadejte heslo a připojte se k síti. Jakmile se vrátíte domů a zapojíte svou konzoli Xbox One, neproběhne automatické připojení k vaší síti, protože vytvořením nového připojení se smazaly informace o vašem domácím směrovači. Vyberte možnost Set up wireless network, v seznamu zařízení vyberte svůj směrovač a zadejte heslo. Údaje o předchozím směrovači budou odstraněny a konzole Xbox One si zapamatuje nastavení vašeho domácího zařízení.

Advanced settings

Na obrazovce „Which one's yours?“ je seznam dostupných sítí s aktuálně nastavenou výchozí sítí.

Obrazovku Advanced settings většinou využívají pouze technicky pokročilí uživatelé nebo pracovníci podpory. Jestliže jste svou domácí síť nastavili tak, aby využívala statické IP adresy, nebo chcete ručně konfigurovat nastavení serveru DNS či potřebujete nastavit falešnou adresu MAC (tj. změnit adresu MAC (Media Access Control) síťového rozhraní na svém síťovém zařízení), v části Advanced settings můžete provést ruční konfiguraci sítě.

Go offline
Možnost Go offline slouží pro hraní her offline. Pokud jste připojeni ke kabelové síti a chcete přejít do režimu offline, stačí ze zadní části konzole odpojit kabel sítě LAN. Jestliže však používáte bezdrátové připojení, jedinou možností, jak se odpojit, je otevření obrazovky Network a výběr možnosti Go offline.

Poznámka: Když přejdete do režimu offline, čas od času se budete muset připojit ke službě Xbox Live a získat nejnovější aktualizaci systému, abyste mohli hrát nově vydanou hru.

Druhý sloupec: Current network status

Tento sloupec zobrazuje aktuální stav síťového připojení.

Ve střední části obrazovky „Network settings” je uvedený typ připojení (bezdrátové nebo kabelové), typ metody NAT a údaj o dostupnosti služby Xbox Live.
 • První ukazatel vás informuje o tom, zda jste připojeni. Pokud jste připojeni, zobrazí se informace, zda se jedná o kabelovou nebo bezdrátovou síť. Jestliže jste připojeni bezdrátově, zobrazí se ukazatel síly signálu, který zobrazí přibližnou kvalitu vašeho signálu.
 • Druhý ukazatel zobrazuje váš typ metody překladu síťových adres (NAT). Vaše metoda NAT vám umožňuje využívat dvě různé IP adresy: jednu pro interní síťový provoz a druhou pro externí síťový provoz. Metoda NAT pomůže skrýt vaši interní IP adresu a vytváří určitou obdobu brány firewall.
 • Třetí ukazatel vás informuje o tom, zda jsou služby Xbox Live v provozu. Jestliže některé služby nefungují, ukazatel vás informuje, o které z nich se jedná.

Proč je metoda NAT důležitá

V tabulce jsou informace o kompatibilitě dvou konzolí Xbox v případě, když je v každé nastaven otevřený, střední nebo striktní typ metody NAT.

OTEVŘENÝ NAT

STŘEDNÍ NAT

STRIKTNÍ NAT

S OTEVŘENÝM typem metody NAT můžete hrát a hostovat hry pro více hráčů s lidmi, kteří ve své síti používají libovolný typ metody NAT.

Se STŘEDNÍM typem metody NAT můžete hrát hry pro více hráčů s některými lidmi. Je však možné, že s jinými lidmi nebudete moci hrát a obvykle nebudete vybráni pro hostování her.

Se STRIKTNÍM typem metody NAT můžete hrát hry pro více hráčů pouze s lidmi, kteří používají OTEVŘENÝ typ metody NAT. Nemůžete být vybráni pro hostování her.

Poznámky:

 • Pokud své spoluhráče neslyšíte online, nemůžete se připojit ke hře pro více hráčů nebo nemůžete být jejím hostitelem, důvodem je, že typ metody NAT je nastaven na střední nebo striktní. Chcete-li změnit typ metody NAT, může to být obtížné, ale můžete změny provést pomocí postupu v tématu Řešení potíží s hrou pro více hráčů konzole Xbox One.
 • Service status informuje o tom, zda fungují všechny součásti služby Xbox Live. Také vám pomůže určit, zda je třeba vyřešit problém s vaší sítí, nebo zda jsou potíže konzole Xbox způsobeny poruchou služeb na naší straně. Výpadky služeb a případné podrobnosti můžete zkontrolovat na stránce Stav služby Xbox Live.

Třetí sloupec: Troubleshooting

Třetí sloupec nabízí možnosti pro řešení potíží s fungováním sítě. Tlačítka v tomto sloupci jsou určena pro řešení všech problémů souvisejících se síťovým připojením.

Test network connection
Jestliže se vám nedaří připojit ke službě Xbox Live, tento test vám pomůže začít řešit potíže. Možnost Test network connection ověří, zda jste připojeni k požadovaným síťovým zařízením a máte přístup k Internetu.

Pokud se po spuštění tohoto testu zobrazí jakákoli chyba, pomoc s řešením potíží najdete v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.

Jestliže se zobrazí zpráva „It’s all good, your console is now connected to the Internet“ (Vše je v pořádku, vaše konzole je nyní připojena k Internetu), zkontrolujte stránku Stav služby Xbox Live a zkontrolujte, zda v souvislosti se službou nedošlo k potížím.

Test multiplayer connection

Pokud se při hraní her potýkáte s prodlevami, náhodným odpojováním a dalšími problémy se sítí, tento test vám pomůže odhalit a vyřešit daný problém. Možnost Test multiplayer connection zkontroluje vše, co by mohlo ovlivnit hraní her pro více hráčů ve službě Xbox Live, včetně IP adres, rychlosti stahování a odesílání dat, ztráty paketů, latence a MTU (vysvětlivky naleznete níže v části Detailed network statistics).

Pokud se po spuštění tohoto testu zobrazí jakákoli chyba, viz část Řešení chyb připojení více hráčů konzole Xbox One.

Další nápovědu naleznete na následujících stránkách:

Detailed network statistics
Jste-li odborníky v oblasti sítí a nepotřebujete průvodce pro řešení potíží s fungováním sítě, obrazovka Detailed network statistics vám může pomoci vyhodnotit fungování sítě. Když vyberete toto tlačítko, spustí se krátký test, který zkontroluje stav sítě a zobrazí výsledky v přehledném formátu.
Na pravé straně obrazovky „Network settings” je sloupec možností pro řešení potíží. Jsou k dispozici tyto možnosti: „Test network connection”, „Test multiplayer connection”, „Detailed network statistics” a „Bandwidth usage”.

Na obrazovce se objeví následující informace:

 • Download speed – rychlost klíčová pro vysílání datových proudů a hraní her pro více hráčů ve službě Xbox Live.
 • Upload speed – rychlost, která ovlivňuje pouze možnost hraní her pro více hráčů ve službě Xbox Live.
 • Poznámka: Rychlost odeslání a stahování dat je výsledkem testu rychlosti a informuje o tom, jak rychle může vaše síť stáhnout soubor z Internetu do vaší konzole Xbox One nebo jej z ní odeslat.
 • Download packet loss – klíčový pro odesílání datových proudů a hraní her pro více hráčů ve službě Xbox Live.
  Jestliže vidíte více než 5% ztrátu paketů, pokuste se potíže s konzolí vyřešit podle pokynů v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.
 • Upload packet loss – ovlivňuje pouze možnost hraní her pro více hráčů ve službě Xbox Live.

Poznámka: Obsah přenášený prostřednictvím Internetu je zabalen do paketů. Tento test ověří, zda můžete přijímat potřebný počet odeslaných paketů. Mezi příčiny ztráty paketů patří nedostatečná síla signálu v cílovém umístění, přirozené nebo lidskou činností způsobené rušení signálu, nadměrná hlučnost systému, hardwarové selhání, poškození softwaru nebo přetížení síťových uzlů. Často hraje roli více těchto faktorů.
Jestliže vidíte více než 5% ztrátu paketů, pokuste se potíže s konzolí vyřešit podle pokynů v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.

 • MTU – pro hraní her ve službě Xbox Live je třeba hodnota minimálně 1 384 MTU nebo vyšší. Jestliže je hodnota příliš nízká, řadu problémů s hraním her můžete vyřešit kontrolou a přizpůsobením nastavení svého směrovače.
 • Latency, což je odborný termín pro zpoždění doručovaných paketů. Měří se podle toho, kolik milisekund trvá, než se datový paket dostane z jednoho určeného bodu do druhého. Může ovlivnit odesílání datových proudů, ale projeví se pouze vypršením časového limitu aplikace. Latence však může výrazně ovlivnit hraní her pro více hráčů, protože dění na serveru se vám zobrazí se zpožděním. Jinými slovy, pokud máte vysokou latenci, vaše herní postava může být zabita ještě dříve, než na obrazovce uvidíte svého protivníka.
 • Wireless strength – měří sílu vašeho internetového signálu. Čím blíže má váš signál ke 100 %, tím je připojení konzole Xbox One kvalitnější. Rušení bezdrátové sítě, které způsobuje nízkou úroveň signálu, je hlavní příčinou latence a ztráty paketů. Tento test hodnotí určitý časový bod, takže pokud odstraníte příčiny rušení bezdrátového spojení mezi vaším směrovačem a konzolí Xbox One, test zopakujte, abyste se přesvědčili, jakého zlepšení jste těmito úpravami dosáhli. Tento test vám pomůže blíže určit příčiny rušení bezdrátového spojení a míru, v jaké ovlivňuje vaši práci s konzolí Xbox One.
 • Status code zobrazuje kódy chyb, které jsou výsledky testu. Stavové kódy využívá většinou podpora konzole Xbox.

Bandwidth usage
Na této obrazovce se v levém sloupci zobrazuje údaj o aktuálním využití šířky pásma konzolí. V části Time period je také údaj o šířce pásma v rámci nastaveného rozmezí dat. Koncové datum pro toto rozmezí dat můžete změnit zvolením možnosti Reset period on this day.

Na obrazovce s podrobnou statistikou sítě jsou uvedeny údaje o rychlosti stahování, rychlosti odesílání, ztracených paketech při stahování, MTU, latenci, síle signálu bezdrátové sítě a stavovém kódu.

Prostřední sloupec ukazuje údaj o odhadovaném využití šířky pásma za posledních 12 hodin a v pravém sloupci je údaj o odhadované šířce pásma za poslední měsíce.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení sítě na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?