Řešení potíží s pomalým stahováním her nebo aplikací na konzoli Xbox One

Jestliže se objeví jeden z následujících příznaků, může to souviset s nízkou rychlostí stahování:

 • Dokončení instalace trvá dlouho.
 • Panel průběhu stahování nebo aktualizace už nějakou dobu neukazuje žádný postup.

Pokud máte problém s připojením k síti nebo se vám zobrazují chyby spojené se síťovým připojením, zkuste postupovat podle pokynů v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.

Řešení

Následující postup vám pomůže zjistit, jestli existuje problém se sítí při stahování hry nebo aplikace do konzole Xbox One a jak lze rychlost sítě zvýšit.

Řešení 1: Zkontrolujte rychlost stahování.

Postupujte následovně:

 1. Posuňte se do části Installing… (Instalace...) <herní titul, který stahujete>.
 2. V části Queue (Fronta) v nabídce My games & apps (Moje hry a aplikace) zjistěte rychlost stahování uvedenou u hry nebo aplikace, kterou instalujete. Ta odpovídá aktuální rychlosti stahování. Pokud je uvedena nízká rychlost (například méně než 1 megabit za sekundu), může dokončení stahování trvat dlouho.

Následující tabulka obsahuje odhadovanou dobu stahování na základě aktuální rychlosti stahování.

Poznámka: Tyto informace jsou pouze orientační a nepředstavují skutečnou dobu stahování. Šířka pásma bude omezena a doba stahování prodloužena při činnostech, jako je například streamování obsahu, hraní her nebo streamování her z konzole Xbox One do počítače s Windows 10.

Aktuální rychlost stahování

30GB soubor

40GB soubor

50GB soubor

60GB soubor

70GB soubor

2 Mb/s

33,3 h

44,4 h

55,6 h

66,7 h

77,8 h

5 Mb/s

13,3 h

17,8 h

22,2 h

26,7 h

31,1 h

10 Mb/s

6,7 h

8,9 h

11,1 h

13,3 h

15,6 h

20 Mb/s

3,3 h

4,4 h

5,6 h

6,7 h

7,8 h

50 Mb/s

1,3 h

1,8 h

2,2 h

2,7 h

3,1 h

100 Mb/s

0,7 h

0,9 h

1,1 h

1,3 h

1,6 h

200 Mb/s

0,3 h

0,4 h

0,6 h

0,7 h

0,8 h

Příklad:

Pokud instalujete 40GB soubor, bylo staženo 25 procent (zbývá 30 GB) a vaše rychlost připojení je 10 Mb/s, mělo by se stahování dokončit přibližně za 4,4 hodiny. (Předpokládá se, že rychlost stahování se nezmění.)

Při připojení ke službě Xbox Live doporučujeme k zajištění nejlepších výsledků používat připojení s rychlostí alespoň 1,5 Mb/s. Další informace o využití šířky pásma nebo řešení potíží se síťovým připojením najdete v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.

Řešení 2: Ukončete všechny spuštěné hry.

Z důvodu dosažení nejlepších výsledků při hraní je při spuštění hry omezeno stahování na pozadí. Pokud chcete zrušit omezení stahování u instalovaných her a aplikací, můžete buď počkat, až konzole Xbox One pozastaví spuštěnou hru, anebo vynutit ukončení her následujícím způsobem:

 1. Na úvodní obrazovce přejděte na hru, kterou jste spustili jako poslední.
 2. Hru zvýrazněte, stiskněte tlačítko Menu  a vyberte Quit (Ukončit).

Po ukončení poslední spuštěné hry:

 • Zkontrolujte rychlost stahování hry nebo aplikace.
 • Aby nedošlo ke zpomalení stahování, nespouštějte žádné hry ani aplikace, dokud se stahování nedokončí.

Řešení 3: Restartujte konzoli.

 1. Stisknutím a podržením tlačítka Xbox  uprostřed ovladače pro Xbox One otevřete centrum napájení.
 2. Vyberte Restart console (Restartovat konzoli).
 3. Vyberte Restart (Restartovat). Tím automaticky pozastavíte veškerá probíhající stahování, která se obnoví po restartování konzole.

Poznámka: Pokud se zdá, že konzole přestala reagovat, stiskněte tlačítko Xbox  na konzoli a podržte ho přibližně na 10 sekund, dokud se konzole nevypne. Jakmile se konzole vypne, restartujte ji opětovným stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli.

Při restartování konzole se všechny spuštěné aplikace a hry ukončí. Po restartování konzole následujícím způsobem ověřte, že bylo stahování obnoveno:

 1. Na úvodní stránce Home otevřete nabídku My games & apps (Moje hry a aplikace).
 2. Vyberte Queue (Fronta) a označte hru nebo aplikaci, kterou se pokoušíte stáhnout.
 3. U hry nebo aplikace by měl být uveden stav Installing (Probíhá instalace).
 4. Pokud je uveden stav Queued (Ve frontě) nebo Paused (Pozastaveno), pak hru nebo aplikaci vyberte, stiskněte tlačítko Menu a vyberte Resume installation (Pokračovat v instalaci).

Když se ujistíte, že stahování pokračuje:

 • Zkontrolujte rychlost stahování hry nebo aplikace.
 • Aby nedošlo ke zpomalení stahování, nespouštějte žádné hry ani aplikace, dokud se stahování nedokončí.

Řešení 4: Zrušte instalaci hry nebo aplikace a spusťte instalaci znovu.

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zrušte instalaci hry. Postup:

 1. Na úvodní stránce Home otevřete nabídku My games & apps (Moje hry a aplikace).
 2. Vyberte Queue (Fronta) a označte hru nebo aplikaci, kterou se pokoušíte stáhnout.
 3. Na ovladači stiskněte tlačítko Menu a pak vyberte Cancel (Zrušit).

Pak můžete hru přeinstalovat vložením disku nebo opětovným stažením z obchodu Microsoft Store. Pokud chcete hru znovu stáhnout, vyhledejte ji v obchodě Microsoft Store, vyberte ji a pak vyberte Install (Nainstalovat).

Po opětovném spuštění stahování znovu zkontrolujte rychlost stahování hry nebo aplikace.

Řešení 5: Zkontrolujte připojení konzole k síti.

Pokud předchozí řešení nevedla k odstranění problému, zkontrolujte, jaká je rychlost stahování u konzole v porovnání s hodnotami uvedenými ve smlouvě s poskytovatelem internetových služeb. Nejdříve pozastavte všechna spuštěná stahování a stahování čekající ve frontě:

 1. Na úvodní stránce Home otevřete nabídku My games & apps (Moje hry a aplikace).
 2. Vyberte Queue (Fronta) a označte všechny hry nebo aplikace, které se stahují nebo čekají na stažení.
 3. Stiskněte tlačítko Menu na ovladači a pak vyberte Pause installation (Pozastavit instalaci) u každé hry nebo aplikace, která se stahuje nebo čeká ve frontě.

Pak ukončete všechny spuštěné hry v systému:

 1. Na úvodní obrazovce přejděte na hru, kterou jste spustili jako poslední.
 2. Hru zvýrazněte, stiskněte tlačítko Menu a vyberte Quit (Ukončit).

Nyní spusťte test rychlosti připojení k síti:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
 2. Vyberte System > Settings.
 3. Vyberte Network > Network settings > Detailed network statistics.

Na konzoli se spustí test rychlosti připojení a zobrazí se zjištěná rychlost stahování, kterou můžete porovnat s hodnotami uvedenými ve smlouvě s poskytovatelem internetových služeb. Pokud na stránce Detailed network statistics (Podrobná statistika sítě) zjistíte výrazně nižší rychlost stahování, než očekáváte, existuje několik možných příčin:

Soupeření o připojení v rámci domácí sítě: Ostatní zařízení připojená k síti ve vaší domácnosti můžou také spotřebovávat šířku pásma pro stahování, která pak není dostupná pro konzoli Xbox One. Zkuste pozastavit veškerá stahování u jiných zařízení v domácí síti a zjistit, jestli došlo ke zvýšení rychlosti stahování u konzole. Zkontrolujte také, jestli domácí směrovač podporuje u připojení k internetu funkci Quality of Service (QoS). Povolením funkce QoS na domácím směrovači můžete nastavit prioritu síťového připojení pro konzoli Xbox One a zvýšit tak rychlost stahování.

Soupeření o připojení v rámci bezdrátové sítě: Pokud je konzole připojena k domácí síti prostřednictvím bezdrátového připojení, může soupeřit o připojení s dalšími bezdrátovými zařízeními nebo bezdrátovými sítěmi. Pokud je to možné, zkuste konzoli Xbox One připojit přímo k domácímu směrovači pomocí kabelu.

Pokud nemůžete konzoli připojit pomocí kabelu, zkontrolujte, jestli domácí směrovač podporuje dvoupásmové připojení (Wi-Fi připojení v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz). Pokud je domácí směrovač dvoupásmový, zkuste konzoli Xbox One přesunout do 5GHz pásma a ostatní bezdrátová zařízení do 2,4GHz pásma. 5GHz pásmo Wi-Fi má kratší rozsah než 2,4GHz pásmo, méně se však překrývá s jinými bezdrátovými sítěmi a proto poskytuje lepší výkon.

Soupeření o připojení v síti poskytovatele internetových služeb: Rychlost stahování se může také lišit v závislosti na denní době a dnu v týdnu. Obvykle je to způsobeno soupeřením o připojení v rámci připojení poskytovatele internetových služeb v dobách špičky. Pokud jsou rychlosti stahování u konzole Xbox One večer během týdne nebo během víkendů výrazně nižší ve srovnání s dopolední nebo odpolední dobou během týdne, můžete to být způsobeno připojením od poskytovatele internetových služeb. Pokud se tomuto omezení chcete vyhnout, spusťte stahování her nebo aplikací pozdě večer a nechte proces spuštěný přes noc mimo špičku.

Pokud je rychlost stahování stále nízká, vyzkoušejte pokyny v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One, které vám můžou pomoct určit problémy mezi domácí sítí a poskytovatelem internetových služeb.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s pomalým stahováním her nebo aplikací na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?