Ztlumení nebo zablokování jiných hráčů na konzoli Xbox One

Pokud nechcete na své konzoli Xbox One slyšet určité hráče nebo nechcete, aby vás mohli kontaktovat, můžete je ztlumit nebo zablokovat jejich komunikaci s vámi.

Poznámka: Pokud se domníváte, že hráč porušil Smlouvu o poskytování služeb společnosti Microsoft nebo Pravidla chování, můžete také podat stížnost.

Ztlumení jiného hráče

Pokud jiný hráč komunikuje ve hře nebo při hlasové konverzaci urážlivým nebo nevhodným způsobem, můžete takového hráče ztlumit. Tím mu zabráníte, aby s vámi mohl mluvit ve hře nebo v rámci konverzace.

 1. Stisknutím tlačítka Xbox na ovladači otevřete přehled.
 2. Vyberte People (Lidé) a potom vyberte jmenovku hráče, kterého chcete ztlumit.

  Poznámka: Pokud tento hráč není ve vašem seznamu přátel, vyberte Recent players (Nedávní hráči) nebo Find someone (Najít uživatele) a vyhledejte ho pomocí jmenovky hráče.

 3. V profilu tohoto hráče vyberte Mute (Ztlumit).

Pokud chcete ztlumení nějakého hráče zrušit, přejděte stejným způsobem na profil příslušného hráče a potom vyberte Unmute (Zrušit ztlumení).

Blokování jiného hráče

Blokování jiného hráče zabrání v příjmu zpráv, pozvání ke hře a pozvánek na párty od tohoto hráče. Tento hráč také nevidí vaše online aktivity a je odebrán z vašeho seznamu přátel (pokud v něm byl).

 1. Stisknutím tlačítka Xbox na ovladači otevřete přehled.
 2. Vyberte People (Lidé) a potom vyberte jmenovku hráče, kterého chcete zablokovat.

  Poznámka: Pokud tento hráč není ve vašem seznamu přátel, vyberte Recent players (Nedávní hráči) nebo Find someone (Najít uživatele) a vyhledejte ho pomocí jmenovky hráče.

 3. V profilu hráče vyberte Report or Block (Nahlásit nebo zablokovat) a pak vyberte možnost Block (Zablokovat).

Pokud chcete zrušit blokování nějakého hráče, přejděte stejným způsobem na profil příslušného hráče a potom vyberte Unblock (Zrušit blokování).

Blokování zpráv od jiného hráče

Hráče můžete také zablokovat poté, co od něj obdržíte urážlivou nebo nevhodnou zprávu.

 1. Stisknutím tlačítka Xbox na ovladači otevřete přehled a pak přejděte na Communication > Conversations (Komunikace > Konverzace).
 2. Vyberte zprávu od hráče, kterého chcete zablokovat.
 3. Vyberte More > View profile > Report or block > Block (Další > Zobrazit profil > Nahlásit nebo zablokovat > Zablokovat).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Ztlumení nebo zablokování jiných hráčů na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?