Podání stížnosti na konzoli Xbox One

Pokud si myslíte, že některý hráč porušil Pravidla chování společnosti Microsoft, nahlaste to ve službě Xbox. Můžete nahlásit chování hráče nebo určitý obsah, například zprávy v klubu nebo ve funkci Hledá se skupina nebo položky informačního kanálu o aktivitách.

Všechna hlášení obsahují možnost zadat komentáře. Využijte této příležitosti a poskytněte nám další informace o porušení pravidel.

Nahlášení hráče

Pokud chcete nahlásit hráče, který se choval nevhodným způsobem nebo publikoval nevhodný obsah:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox na ovladači otevřete přehled, přejděte na People (Lidé) a pak vyberte jmenovku hráče, kterého chcete nahlásit. Pokud tento hráč nepatří mezi vaše přátele, vyberte Recent players (Nedávní hráči) nebo vyberte Find someone (Najít uživatele) a vyhledejte ho pomocí jmenovky hráče.
 2. V profilu hráče vyberte Report or block (Nahlásit nebo blokovat).
 3. Vyberte Report (Nahlásit).
 4. Vyberte jeden z následujících důvodů hlášení:
  • Player name or gamertag (Jméno nebo jmenovka hráče): Jméno nebo jmenovka hráče jsou nevhodné.
  • Cheating (Podvádění): Hráč použil neoprávněné úpravy nebo se pokusil získat neoprávněnou výhodu ve hře pro více hráčů.
  • Player picture (Obrázek hráče): Obrázek hráče je nevhodný.
  • Voice communication (Hlasová komunikace): Hráč používal v hlasové komunikaci nevhodné, urážlivé nebo výhružné výrazy.
  • Unsporting behavior (Nekolegiální chování): Hráč se nechoval dostatečně sportovně.
  • Quitting early (Předčasné ukončení): Hráč často končí hraní ve hrách pro více hráčů, aby se vyhnul prohře.
 5. Vyberte Add comment (Přidat komentář) a poskytněte nám další informace. Když to budete mít hotové, vyberte Report (Nahlásit).

Nahlášení zprávy

Pokud chcete nahlásit někoho, kdo vám poslal nevhodnou textovou nebo hlasovou zprávu:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox na ovladači otevřete přehled. Přejděte na Communication (Komunikace) a pak na Chats (Chaty) nebo Message requests (Žádosti týkající se zpráv).
 2. Zvýrazněte urážející zprávu a pak stiskněte tlačítko A a vyberte Report message (Nahlásit zprávu).
 3. Vyberte důvod nahlášení (zpráva nebo spam).
 4. Vyberte Add comment (Přidat komentář) a v případě potřeby poskytněte další informace. Když to budete mít hotové, vyberte Report (Nahlásit).

Zprávy v konverzaci v klubu můžete nahlásit buď správci klubu nebo ve službě Xbox. Pokud daná zpráva nepatří do klubu, vyberte Club admin (Správce klubu). Pokud zpráva porušuje Pravidla chování, vyberte Xbox Live Policy & Enforcement Team (Tým pro dodržování zásad ve službě Xbox Live).

Pokud chcete nahlásit nevhodnou zprávu u funkce Hledá se skupina:

 1. Přejděte na svůj příspěvek ve funkci Hledá se skupina.
 2. Vyberte příspěvek ve funkci Hledá se skupina, který chcete nahlásit, a stiskněte tlačítko A .
 3. Vyberte Report this post (Nahlásit tento příspěvek).
 4. Vyberte Add comment (Přidat komentář) a poskytněte nám další informace. Když to budete mít hotové, vyberte Report (Nahlásit).

Nahlášení položky informačního kanálu o aktivitách, komentáře nebo záznamu

Informační kanály o aktivitách na kartě Community (Komunita), profily hráčů, kluby a herní centra umožňují hráčům vidět, co hrají ostatní, a komentovat to. Tyto kanály také zobrazují herní klipy a screenshoty označované také jako záznamy. Nahlášení nevhodné položky informačního kanálu nebo komentáře:

 1. Vyberte nevhodnou položku informačního kanálu o aktivitách nebo nevhodný komentář.
 2. Přejděte na možnost More actions (Další akce), tuto možnost vyberte a pak vyberte Report (Nahlásit).
 3. Vyberte, jestli má hlášení dostat Club admin (Správce klubu) nebo Xbox Live Policy & Enforcement Team (Tým pro dodržování zásad ve službě Xbox Live).
 4. Vyberte Add comment (Přidat komentář) a poskytněte nám další informace. Když to budete mít hotové, vyberte Report (Nahlásit).

Položky v informačním kanále v klubu můžete nahlásit buď správci klubu nebo ve službě Xbox. Pokud daná položka nepatří do klubu, vyberte Club admin (Správce klubu). Pokud položka porušuje Pravidla chování, vyberte Xbox Live Policy & Enforcement Team (Tým pro dodržování zásad ve službě Xbox Live).

Svoje vlastní položky v informačním kanále můžete také odebrat a stejně tak i jakékoli komentáře spojené s vaším obsahem. Pokud chcete odebrat konkrétní položku nebo komentář v informačním kanále, vyberte Options (Možnosti) a pak vyberte Delete item (Odstranit položku) nebo Delete comment (Odstranit komentář).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Podání stížnosti na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?