Pozastavení služeb Xbox Live

Službu Xbox Live jsme navrhli jako místo, kde spolu můžou všichni členové komunikovat a bavit se online. Abychom pomohli ochránit zážitky našich zákazníků, sledujeme v této službě, jestli nedochází k chování porušujícímu Smlouvu o poskytování služeb společnosti Microsoft a Pravidla chování. Důsledkem porušení Pravidel chování můžou být nejrůznější akce v závislosti na povaze a závažnosti přestupku. Tato stránka popisuje několik typů vynucených akcí a to, jaký mají dopad na účty, kterých se týkají.

Mějte na paměti následující základní pravidla týkající se pozastavení služeb Xbox Live:

 • Pozastavení končí přibližně ve stejnou denní dobu, od které začalo platit. Nekončí tedy začátkem kalendářního dne. Například pozastavení na 24 hodin, které platí od 15:00, skončí přibližně v 15:00 následující den, nikoli o půlnoci.
 • Společnost Microsoft nemá povinnost poskytnout upozornění před pozastavením služeb nebo jinou vynucenou akcí. Tím, že souhlasíte s Pravidly chování společnosti Microsoft, potvrzujete, že rozumíte pravidlům služby Xbox Live a souhlasíte s nimi.
 • Délka pozastavení závisí na závažnosti přestupku. Zvlášť závažné porušení pravidel může mít za následek okamžité trvalé pozastavení služeb.

Pozastavení komunikace

K pozastavení komunikace dojde v případě nevhodného chování během komunikace při používání služby Xbox Live. Pozastavení má za následek zablokování přístupu daného účtu ke komunikačním funkcím služby Xbox Live včetně komunikace prostřednictvím textových a hlasových zpráv, videa a Skypu na konzoli Xbox One a konverzace v rámci her a párty. Pozastavení komunikace se vydává na určitou dočasnou dobu, často na 1, 7 nebo 14 dní.

Během pozastavení komunikace má účet nadále přístup ke službě Xbox Live včetně online her pro více hráčů. Po ukončení pozastavení se veškeré komunikační funkce automaticky obnoví.

Pozastavení účtů

Pozastavení účtu zcela blokuje účet, kterého se týká, takže se tento účet nemůže po dobu trvání pozastavení přihlásit ke službě Xbox Live. Pozastavení účtu se vydávají na určitou dobu, často na 1, 7 nebo 14 dní, avšak závažné nebo opakované porušení pravidel může mít za následek trvalé pozastavení.

Pozastavení účtu může být uplatněno v případě různých porušení Pravidel chování společnosti Microsoft. To zahrnuje mimo jiné následující přestupky:

 • Urážlivý nebo nevhodný obsah profilu Xbox Live.
 • Nevhodné chování během hry nebo podvádění.
 • Pokusy o manipulaci se službou Xbox Live prostřednictvím sítě, zneužití funkce názorů na hráče, zneužití systému podávání stížností nebo jiné nepovolené zasahování do systému.
 • Obtěžování ostatních uživatelů služby Xbox Live nebo vydávání se za zaměstnance Microsoftu nebo partnery.
 • Pokusy o zneužití webu Xbox Live Marketplace nebo Podpory pro Xbox k získání finančního prospěchu.
 • Krádeže účtů, phishingové útoky nebo jiné pokusy o podvody vůči společnosti Microsoft nebo ostatním hráčům.

Vynucené změny jmenovky hráče

Když je uplatněna vynucená změna jmenovky hráče, přiřadí systém příslušnému účtu automaticky novou jmenovku hráče podobným způsobem, jakým se poskytuje systémem vygenerovaná jmenovka hráče při první registraci ve službě Xbox Live.

Pokud se hráči přidělená jmenovka hráče nelíbí a přeje si ji změnit, může si prostřednictvím standardního procesu změny jmenovky hráče koupit novou jmenovku hráče. Jmenovka hráče, u které byla uplatněna vynucená změna, však zůstane nedostupná.

Vynucená změna jmenovky hráče může být uplatněna, pokud jmenovka hráče vizuálně připomíná, zní podobně jako, představuje, naráží na, zkracuje nebo jinak naznačuje cokoli z následujícího seznamu:

 • Neslušná slova nebo slovní spojení.
 • Témata či obsah sexuální povahy.
 • Nenávistné výrazy.
 • Kontroverzní náboženská témata.
 • Známí lidé nebo organizace.
 • Citlivé současné nebo historické události.

Pozastavení oprávnění

Na konzolích Xbox One a v aplikaci Xbox ve Windows se používají oprávnění, která určují, co jednotlivé účty můžou nebo nemůžou provádět ve službě Xbox Live. Určité oprávnění může být pozastaveno v případě, že příslušný účet zneužije konkrétní funkci služby Xbox Live nebo poruší Pravidla chování způsobem, který nevyžaduje úplné pozastavení účtu. Pozastavením vybraných oprávnění je možné izolovat nevhodný obsah nebo chování u daného účtu, aniž by tomuto účtu bylo znemožněno využívání celého prostředí služby Xbox.

Mezi oprávnění, která můžou být pozastavena v důsledku porušení Pravidel chování, patří:

 • Zachycení klipů a screenshotů
 • Sdílení obsahu ze snímače Kinect.
 • Hraní online her pro více hráčů.
 • Připojování se do párty.
 • Komunikace s ostatními hráči.
 • Sdílení obsahu profilu.

Pokud například hráč vytvoří urážející screenshot, může mu být dočasně pozastaveno oprávnění zachycovat obsah, ale možnosti hrát online hry pro více hráčů a dalších funkcí služby Xbox Live se to nedotkne.

Délka pozastavení oprávnění závisí na závažnosti porušení pravidel a povaze konkrétního přestupku.

Zákazy týkající se konkrétní hry

Vývojáři her mají možnost integrovat do svých titulů bezpečnostní prvky a vynutit dodržování zásad komunity nezávisle na systému služby Xbox Live. To se často týká her, které využívají rozsáhlý obsah vytvářený hráči nebo zahrnují robustní a aktivní online komunity. Protože každá hra je jiná, může se způsob, jakým budete na zákaz hraní upozorněni, u jednotlivých vývojářů her lišit.

Zákazy týkající se konkrétní hry jsou mimo naši působnost a Podpora pro Xbox nemůže poskytnout podrobnosti o vynucených akcích týkajících se konkrétní hry. Konkrétní informace o zákazu hraní hry získáte od příslušného vývojáře nebo vydavatele hry.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Pozastavení služeb Xbox Live“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?