Del denne side

Afspil, tilføj og slet medier i din Zune-samling

Oversigt

Fra din Zune-samling kan du få adgang til alle dine mediefiler. Du kan her afspille en sang, se billeder, brænde til en cd eller synkronisere indhold til din Windows Phone 7 eller Zune-afspiller.

Løsninger

Gå til din samling i Zune-softwaren

 1. Åbn Zune-softwaren, og klik derefter på Samling øverst på skærmen.
 2. Klik på det område af din samling, du vil se, f.eks. Videoer.

Ved at klikke på menupunkterne i øverste højre del af skærmen kan du også gennemse dine filer, uanset hvordan du har organiseret dem.

Føj medier fra din computer til din samling

Når du første gang installerer Zune Music + Video-softwaren, føjes musik, videoer og billeder på din computer automatisk til din samling, hvis de er i et format, der understøttes.

Zune organiserer alt indhold fra din computer i Windows-biblioteket (hvis du bruger Windows 7 eller Windows 8) eller som Overvågede mapper (hvis du bruger Windows Vista eller Windows XP). Zune-softwaren lagrer ikke medieindhold fra computeren, og flytter ikke mapper rundt. I stedet overvåger Zune, hvordan mapperne er organiseret, og giver dig derefter mulighed for at få adgang til dem, når du arrangerer dem.

Føj overvågede mapper til eller fjern overvågede mapper fra dit Zune-Windows-bibliotek (Windows 7 og Windows 8)

 1. Klik på Indstillinger øverst på skærmen i Zune-softwaren, klik på Program i øverste venstre hjørne, og klik derefter på Samling i venstre kolonne.
 2. Klik på Administrer ved siden af den ønskede medietype.
 3. Sådan føjer du en mappe til dit Zune-bibliotek:

  1. Klik på Tilføj i vinduet Biblioteksplaceringer for Musik.
  2. Der vises et vindue, og du kan søge i computeren efter den mappe, du vil tilføje. Klik på Medtag mappe, når du har fundet mappen, og klik derefter på OK. Mappen føjes til dit Zune-bibliotek.
  3. Bemærk! Hvis en mappe indeholder forskellige medietyper, skal mappen føjes til hver medietype i biblioteket. Hvis du f.eks. har billeder og videoer fra dit digitale kamera i samme mappe, skal du føje den pågældende mappe til Billeder og Videoer.

  Sådan fjerner du en mappe fra dit Zune-bibliotek:

  1. Fra vinduet Biblioteksplaceringer for Musik skal du markere den overvågede mappe, som du vil fjerne fra biblioteket.
  2. Klik på Fjern, og klik derefter på OK. Zune fjerner elementerne i den pågældende mappe fra din samling, men mappen eller dens indhold slettes ikke fra computeren.

Administrer mapper separat fra Windows-biblioteker (Windows 7 og Windows 8)

Hvis du bruger Windows 7 eller Windows 8, vises alt fra Windows-musikbibliotekerne også i din Zune-musiksamling. Du kan dog bryde denne automatiske standardforbindelse mellem Zune og Windows-biblioteket og angive, præcis hvilke mapper du vil have, at Zune skal overvåge og gøre tilgængelige for dig. Lad os f.eks. sige, at biblioteket indeholder en mappe med lydfiler, som du ikke vil medtage i din Zune-mediesamling. Du kan vælge at få Zune til at administrere dine medier uden automatisk at gengive alt i Windows-bibliotekerne, og du kan derefter vælge, præcis hvilke musikmapper der skal overvåges og ignoreres.

Administrer Zunes overvågede mapper separat fra Windows 7-biblioteker

 1. Tryk eller klik på Indstillinger øverst på skærmen i Zune Music + Video-softwaren, tryk eller klik på Program i øverste venstre hjørne af skærmen, og tryk eller klik derefter på Samling.
 2. Rul ned, og tryk eller klik på Administrer separat. Du vil nu have en Overvågede mapper-skærm, hvor du kan tilføje og fjerne mapper (i stedet for Windows-bibliotekerne).
 3. Hvis du vil gå tilbage til Windows-bibliotekernes mere automatiske stil, skal du gå til din samling (klik eller tryk på Indstillinger, Program og Samling), og rul derefter ned og tryk eller klik på Juster mapper.

Bemærk! Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista, administrerer Zune allerede dine mapper separat.

Føj overvågede mapper til eller fjern overvågede mapper fra din samling (Windows Vista, Windows XP)

 1. Klik på Indstillinger øverst på skærmen i Zune Music + Video-softwaren, klik på Program i øverste venstre hjørne, og klik derefter på Samling i venstre kolonne.
  • Hvis du vil tilføje en mappe, skal du klikke på Tilføj mappe ved siden af den genre, du vil føje til, finde den pågældende mappe blandt dine computerfiler og derefter klikke på OK.
  • Bemærk! Hvis en mappe indeholder forskellige medietyper, skal mappen føjes til hver medietype i biblioteket. Hvis du f.eks. har billeder og videoer fra dit digitale kamera i samme mappe, skal du føje den pågældende mappe til Billeder og Videoer.

  • Hvis du vil fjerne en mappe, skal du klikke på Fjern ud for den mappe, du vil fjerne, og derefter klikke på OK. Zune fjerner kun mappeindholdet fra din samling og ikke fra computeren.
  • Hvis du vil ændre standardmappen, hvor Zune gemmer medieelementer (f.eks. musik, du kopierer fra cd'er), skal du rulle ned til Zune-mapper, klikke på Skift mappe ved siden af medietypen, finde mappen og derefter klikke på OK.
  • Bemærk! Vi anbefaler ikke, at du vælger et eksternt drev (f.eks. et USB-drev) som placeringen for dine Zune-mapper. Hvis du gør dette, kan du opleve problemer og fejl, hvis drevet bliver utilgængeligt, eller hvis der kører et antivirusprogram.

Føj medier fra Zune Marketplace til din samling

Køb af indhold

Når du køber en video eller app fra markedspladsen, overføres mediefilerne til computeren og føjes derefter til din samling. De organiseres efter genre.

Overførsel af indhold

Hvis du har et Zune Music Pass eller Xbox Music Pass, bliver videoer, du henter fra Zune Marketplace til computeren, føjet til din videosamling. Du kan afspille disse videoer og filer, når dit Zune Music Pass- eller Xbox Music Pass-abonnement er gyldigt. (Videoer, du streamer, og som ikke overføres, føjes ikke til din samling).

Sådan tilføjer du medier fra markedspladsen:

 1. Åbn Zune-softwaren, og klik derefter på Markedsplads øverst på skærmen.
 2. Klik på den medietype, du leder efter, f.eks. musik, videoer eller apps.
 3. Du kan gennemse indholdet, indtil du finder noget, du vil føje til din samling. Du kan også søge efter et bestemt element og derefter føje det til din samling.

Føj musik fra dine cd'er til din samling

Sådan kopierer ("ripper") du cd'er til din samling

 1. Åbn Zune-softwaren, og læg en lyd-cd i cd-drevet. Klik på cd-ikonet, når det vises, for at se en liste over sange.
 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de sange, som du ikke vil kopiere.
 3. Klik på Start rip.

Hvis du lægger cd'er i flere cd-drev på computeren, vises de øvrige cd'er i øverste venstre hjørne af cd-visningen. Klik på den cd, du vil kopiere.

Sådan tilpasser du lydkvaliteten for kopieret musik

Du kan tilpasse komprimeringskvaliteten, der bruges under kopiering, til at skabe balance mellem kvalitet og filstørrelse. Hvis du ikke er sikker på, hvilke indstillinger du skal bruge, kan du prøve at kopiere med forskellige formater og bithastigheder og derefter afspille filerne. Sådan gør du:

 1. Klik på Indstillinger øverst på skærmen i Zune-softwaren, klik på Program i øverste venstre hjørne af skærmen, og klik derefter på Kopiér på listen til venstre.
 2. Foretage dine valg i menuerne Lydformat og Lydkvalitet.

Tilføj medier fra en ekstern harddisk

Du kan føje medier fra eksterne drev, herunder USB- og flash-drev, til din Zune-samling. Sådan gør du:

 1. Slut dit eksterne drev til computeren, og se efter tegn på, at drevet er tændt.
 2. Klik på Indstillinger øverst på skærmen, klik på Program i øverste venstre hjørne af skærmen, og klik derefter på Samling på listen til venstre.
 3. Hvis du bruger Windows 7 eller Windows 8, skal du klikke på Administrer ud for den genre, du ønsker, og derefter gå til din eksterne harddisk for at vælge de mapper, du vil føje til din samling.

Hvis du bruger Windows Vista eller Windows XP, skal du klikke på Tilføj mappe ud for den genre, du ønsker, og derefter gå til din eksterne harddisk for at vælge de mapper, du vil føje til din samling.

Bemærk! Hvis en mappe indeholder forskellige medietyper, skal mappen føjes til hver medietype i biblioteket. Hvis du f.eks. har billeder og videoer fra dit digitale kamera i samme mappe, skal du føje den pågældende mappe til Billeder og Videoer.

Afspil din samling på Xbox 360-konsollen

Ved at konfigurere alt til at kunne køre på et kabelforbundet eller trådløst hjemmenetværk kan du streame din Zune-samling af musik, videoer og billeder til dit tv og stereoanlæg ved hjælp af din Xbox 360. Du kan styre det hele med Xbox 360-controlleren eller Xbox 360 Media Fjernbetjening. Sådan gør du:

 1. Sørg for, at din Xbox 360 har forbindelse til dit hjemmenetværk.
  • Fra Xbox Dashboard skal du gå til Settings og derefter System.
  • Vælg Network Settings.
  • Vælg Configure Network, hvis din Xbox ikke har forbindelse til dit hjemmenetværk, og følg vejledningen på skærmen.

 2. Del din Zune-mediesamling på din computer med din Xbox 360.
  1. I Zune-softwaren skal du gå til Indstillinger, Program og derefter Xbox 360.
  2. Vælg de mediesamlinger, du vil streame til din Xbox (Video eller Billeder).
  3. Indtast et navn på din samling.
  4. Vælg, om du vil dele din Zune-mediesamling med alle Xbox 360-konsoller på dit hjemmenetværk eller kun med de konsoller, du vælger.
  5. Klik på OK.
 3. Kontrollér, at mediedeling er aktiveret på computeren.
 4. For Windows 7 og Windows 8:

  Bemærk! For at du kan benytte denne fremgangsmåde, skal en hjemmegruppe allerede være konfigureret på dit hjemmenetværk.

  1. Hvis du bruger Windows 7: Klik på Start, skriv hjemmegruppe i søgefeltet, og klik derefter på Hjemmegruppe.
  2. Hvis du bruger Windows 8: Begynd at skrive kontrolpanel fra startskærmen, og klik eller tryk på ikonet, når det vises. Klik eller tryk på Vælg indstillinger for hjemmegruppe og deling i overskriften Netværk og internet.

  3. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Udfør streaming af billeder, musik og videoer til alle enheder på mit hjemmenetværk er valgt.
  4. Klik eller tryk på Vælg indstillinger for mediestreaming, sørg for, at Xbox 360 er indstillet til Tillad, og klik eller tryk på OK.
  5. Klik eller tryk på Gem ændringer, hvis du har ændret indstillingerne for din hjemmegruppe. Hvis du ikke har foretaget ændringer, skal du klikke eller trykke på Annuller for at lukke kontrolpanelet.

  For Windows Vista:

  1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, klik på Netværk og internet, og klik derefter på Netværk og delingscenter.
  2. Under Deling og registrering skal du sørge for, at Mediedeling er indstillet til Til. Hvis den er indstillet til Fra, skal du klikke på Skift. I dialogboksen Mediedeling skal du derefter vælge afkrydsningsfeltet Del mine medier og klikke på OK.
  3. Genstart computeren for at opdatere den med ændringerne.
  4. Bemærk! Hvis du bruger Windows XP, skal du sørge for, at du har Windows XP Media Center Edition 2005. Du kan hente det eller få flere oplysninger under Brug Windows Media Center med Windows XP.

 5. Stream medier til Xbox 360-konsollen.
  1. Gør et af følgende fra Xbox Dashboard:
   • Hvis du vil streame video, skal du vælge Video, My Video Apps og derefter Video Player.
   • Hvis du vil streame musik, skal du vælge Music, My Music Apps og derefter Music Player.
  2. Vælg navnet på din computer under Select Source. Computernavnet med et Zune-ikon indikerer din Zune-samling.

  Bemærk! Hvis computeren står angivet to gange, er den ene blot tilknyttet Windows-versionen af det pågældende mediebibliotek. Begge computertilknytninger indeholder de samme elementer, medmindre du administrerer Zune Music + Video og Windows-bibliotekerne hver for sig.

Importér medier fra iTunes

Du kan importere musik og videoer fra iTunes direkte til din Zune-samling, så længe filerne ikke er beskyttet med Digital Rights Management. Følg disse trin for at importere dine DRM-fri iTunes-medier direkte til Zune Music + Video-softwaren.

Sådan importerer du musik og videoer fra iTunes

 1. Klik på Indstillinger øverst på skærmen i Zune Music + Video-softwaren, klik på Program i øverste venstre hjørne af skærmen, og klik derefter på Samling på listen til venstre.
 2. Hvis du bruger Windows 7 eller Windows 8, skal du klikke eller trykke på Administrer ved siden af den medietype, du vil tilføje, finde din iTunes-mappe på computeren, klikke eller trykke på Tilføj og derefter klikke eller trykke på OK.

  Hvis du bruger Windows Vista eller Windows XP, skal du klikke på Tilføj mappe ved siden af den medietype, du vil tilføje, finde din iTunes-mappe på computeren, klikke på Tilføj og derefter klikke på OK.

  Zune Music + Video-softwaren føjer automatisk filerne fra disse mapper til din samling.

Zune-lyd- og videoformater

Du kan føje lyd og video i en række forskellige formater til din Zune-samling. Du skal blot hente medier fra nettet eller kopiere sange fra en cd, så føjer Zune-softwaren automatisk de hentede eller kopierede elementer til din samling og synkroniserer dem til din Zune-enhed.

Du kan finde formatet på dine medier ved at se på filtypenavnet – bogstaverne til højre for punktummet i filnavnet. F.eks. er en MP3-fils filtypenavn .mp3.

Du kan afspille, brænde og synkronisere lyd- og videofiler på Zune-softwaren i følgende formater.

Lydformater Filtypenavn
AAC-lyd skabt med AAC-LC-lydcodec .m4a og .m4b
Windows Media-lyd .wma
MP3-lyd .mp3
MP3-afspilningslister .m3u
Zune-afspilningslister .zpl

Videoformater Filtypenavn
MPEG-4-medier skabt med H.264-video-codec og AAC-LC-lyd-codec .m4v og .mp4
MPEG-4-medier skabt med MP4pt2-video-codec og MP3-lyd-codec .avi
QuickTime-film skabt med enten MP4pt2-video-codec eller H.264-video-codec og AAC-LC-lyd-codec .mov
Windows Media Center DVR .dvr-ms
Windows Media-video .wmv

Nogle medier på din computer vil muligvis ikke blive vist i din Zune-samling, selvom de er i et af disse formater. Hvis du f.eks. køber beskyttede .m4v- og .wma-filer fra et andet sted end Zune Marketplace, vil de ikke kunne fungere med Zune-softwaren og vil ikke blive inkluderet i din Zune-samling. Zune afspiller kun beskyttet indhold fra Zune Marketplace.

Sange eller andet lydindhold i formater, som Zune ikke bruger, kan konverteres til et af disse formater og derefter føjes til din Zune- samling. Du kan søge på nettet efter værktøjer til mediekonvertering.

Bemærk! Zune Music + Video-softwaren konverterer mange videoformater under synkronisering, så de kan afspilles på din Zune-enhed. Denne automatiske omkodning kan tage noget tid.

Var denne artikel nyttig?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Afspil, tilføj og slet medier i din Zune-samling", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?

Del denne side