Del denne side

Sådan synkroniseres din Zune-afspiller eller Windows Phone 7

Oversigt

Synkroniseringsindstillingerne i Zune Musik + Video-softwaren giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil synkronisere hver medietype – musik, videoer, billeder m.m. Hver gang du slutter din Zune-afspiller eller Windows Phone 7 til computeren, synkroniserer Zune straks din mediesamling til den pågældende enhed i henhold til dine synkroniseringsindstillinger.

Løsninger

Sådan vælges synkroniseringsindstillingerne

Første gang du slutter afspilleren eller telefonen til computeren, kan du indstille synkroniseringsindstillingerne. Hvis der er nok plads på enheden, er standardindstillingen at synkronisere al musik samt alle videoer og billeder til den. Hvis du ikke vil indlæse alle dine medier på enheden, skal du blot ændre synkroniseringsindstillingerne (klik på More sync options for at se alle tilgængelige indstillinger).

Du kan vælge en af følgende synkroniseringsindstillinger for hver medietype:

 • All: Synkroniserer automatisk alt af den pågældende medietype i samlingen med afspilleren eller telefonen. Når du synkroniserer, bliver alle medieelementer, du har føjet til din samling, også føjet til enheden, så længe der er nok ledig lagerplads. Alle elementer, du har fjernet fra samlingen, fjernes også fra enheden.
 • Items I choose: Du vælger, hvilke specifikke elementer eller kategorier af elementer der skal synkroniseres automatisk (f.eks. kan du vælge at synkronisere kunstnere, genrer, afspilningslister, billedmapper osv.). Vælg et element ved at trække det hen til enhedsikonet. Når du gør det, oprettes en synkroniseringsgruppe, der omfatter elementet. Når du synkroniserer enheden med samlingen, vil eventuelle ændringer, du har foretaget på elementer i samlingen, der er del af en synkroniseringsgruppe, også blive foretaget på afspilleren eller telefonen.
 • Manual: Vælg manuel synkronisering, hvis du vil bestemme, hvad der præcist skal synkroniseres til enheden, i stedet for at Zune Musik + Video synkroniserer ændringerne i samlingen automatisk. Når du synkroniserer, tilføjer og fjerner du manuelt elementer til og fra enheden.

Bemærk! Når en enhed sluttes til computeren som gæst, synkroniseres den ikke automatisk. Du kan finde flere oplysninger i Synkroniser enheden til en anden computer som gæst.

For at demonstrere, hvordan disse synkroniseringsindstillinger er forskellige, kan vi f.eks. sige, at du lige har tilføjet to albummer og slettet én sang fra musiksamlingen, og du har en Windows Phone 7. Når du slutter telefonen til computeren:

 • Hvis synkroniseringsindstillingen for musik er All, føjes begge albummer til telefonen, og sangen fjernes fra den.
 • Hvis synkroniseringsindstillingen for musik er Items I choose, tilføjes eller fjernes der intet fra telefonen, medmindre den musik, du har tilføjet eller fjernet, er en del af en synkroniseringsgruppe.

  Lad os f.eks. sige, at du har valgt en kunstner som en synkroniseringsgruppe. Zune-softwaren føjer kun albummerne til telefonen, hvis de er af den pågældende kunstner. Softwaren fjerner kun sangen fra telefonen, hvis den er af den pågældende kunstner.

 • Hvis synkroniseringsindstillingen for musik er Manual, tilføjes eller fjernes der intet fra telefonen. Hvis du vil, kan du manuelt tilføje albummerne og slette sangen fra telefonen.

Sådan ændres synkroniseringsindstillingerne

Synkroniseringsindstillingerne indstilles, første gang du slutter enheden til computeren, men du kan til enhver tid ændre dem. Indstillingerne er specifikke for hver Zune-afspiller eller Windows Phone 7, du har, så du skal ændre synkroniseringsindstillingerne separat for hver enhed.

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone 7 til computeren:
 2. Klik på Settings øverst på skærmen i Zune Musik + Video-softwaren, klik på Device eller Phone i øverste venstre hjørne, og klik derefter på Sync Options på listen til venstre.
 3. Vælg en synkroniseringsindstilling under hver medietype: All, Items I choose eller Manual.
 1. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Sådan synkroniseres specifikke elementer med enheden

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone 7 til computeren.
 2. Vælg de elementer, du vil synkronisere automatisk, i Zune Musik + Video-softwaren:
  • Hvis du vil tilføje elementer, skal du finde de elementer, du vil synkronisere, i Collection, og trække dem hen til enheds- eller telefonikonet (i nederste venstre hjørne af skærmen).
  • Enhedsikonet viser den enhed, der senest er blevet tilsluttet. Hvis du vil synkronisere med en anden afspiller eller telefon, skal du pege på enhedsikonet og vælge den pågældende afspiller eller telefon på listen.
  • Softwaren opretter en synkroniseringsgruppe for hvert element eller hver kategori, du vælge og trækker.
  • Hvis du vil forhindre specifikke elementer i en synkroniseringsgruppe fra at blive synkroniseret, skal du højreklikke på et element og derefter klikke på Never sync with <navnet på din enhed>. Alle elementer, som du sletter fra din afspiller eller telefon, springes automatisk over under synkroniseringen.
  • Hvis du vil gendanne et element, som du tidligere har markeret til aldrig at synkronisere, skal du trække elementet hen på enhedsikonet igen.
  • Synkroniseringen starter med det samme.

Sådan gennemser og redigerer du synkroniseringsgrupperne

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone 7 til computeren.
 2. Klik på Settings i Zune Musik + Video-softwaren øverst på skærmen.
 3. Klik på Device eller Phone i øverste venstre hjørne, og klik derefter på Sync groups på listen til venstre.

Synkroniser Zune-afspilleren eller Windows Phone 7 til en anden computer som gæst

Når du slutter din Zune-afspiller eller Windows Phone 7 til en computer for første gang, knyttes enheden til den pågældende computer som den primære computer. Hvis du slutter enheden til en anden computer (f.eks. til computeren på arbejdet), sluttes enheden til denne computer som gæst.

Dette forhold bestemmer, hvad du kan gøre, som følger:

 • Tilknyttet: Når en enhed knyttes til en computer, bliver enhedens indstillinger og historik husket på denne computer. Du kan sikkerhedskopiere og gendanne din Windows Phone 7. Derudover kan du ændre synkroniseringsindstillinger, enhedens navn, Zune-tag eller tilknytning af gamertag, trådløs synkronisering og reserveret plads.
 • Gæst: Når en enhed er tilsluttet som gæst, kan du manuelt synkronisere elementer mellem computeren og enheden. Den pågældende computer vil ikke gemme synkroniseringshistorik, opdatere sangoplysninger eller albumcover, sikkerhedskopiere din Windows Phone 7 eller tilbyde mange af de andre fordele, som du får på den tilknyttede computer.

Du kan dog ændre forholdet mellem en computer og din enhed.

Sådan kan du se enhedens forhold til den aktuelle computer

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone til computeren.
 2. Klik på Device eller Phone øverst på skærmen i Zune Musik + Video-softwaren, og klik derefter på Summary.

  Oversigtssiden viser, om enheden er knyttet til din primære computer eller er tilsluttet som gæst.

Sådan ændres enhedens forhold fra gæst til tilknyttet

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone 7 til computeren.
 2. Klik på Device eller Phone øverst på skærmen i Zune Musik + Video-softwaren, og klik derefter på Summary.
 3. Klik på Change Sync Relationship, og følg derefter vejledningen på skærmen.

  Bemærk! Når du knytter enheden til en anden computer, bliver alle DRM-beskyttede videoer, som du har synkroniseret fra den forrige computer, fjernet fra enheden.

Sådan ændres enhedens forhold fra tilknyttet til gæst

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone 7 til computeren.
 2. Klik på Settings i Zune Musik + Video-softwaren øverst på skærmen.
 3. Klik på Device eller Phone i øverste venstre hjørne, og klik derefter på Sync options på listen til venstre.
 4. Klik på Forget This Device eller Forget This Phone, og klik derefter på OK for at bekræfte.

Her er nogle tip til tilslutning af enheden som gæst

 • Når du slutter enheden til en ny computer, betragtes alle medier på enheden som gæsteindhold af Zune Musik + Video-softwaren.
 • Du kan ikke synkronisere DRM-beskyttet indhold til en gæstecomputer, kun til en tilknyttet computer.
 • Når du opdaterer Windows Phone 7, oprettes der automatisk en sikkerhedskopi på en tilknyttet computer, og du kan gendanne telefonen fra en sikkerhedskopi, hvis det skulle blive nødvendigt. Der oprettes imidlertid ikke en sikkerhedskopi, når du tilslutter telefonen som gæst.
 • Hvis du får en ny computer og synkroniserer enheden til den, føjes elementerne fra enheden til Zune-samlingen på den nye computer (hvis du indstiller synkroniseringsindstillingerne til Sync all).
 • Hvis du beslutter dig for at knytte enheden til en ny computer og derefter synkronisere på den sædvanlige måde – fra samlingen til enheden – genkender Zune-softwaren identisk indhold (elementer, der findes på både computeren og enheden) og opdaterer derefter samlingen.
 • Elementer, som du synkroniserer til din enhed som gæst, forbliver på enheden, medmindre du manuelt sletter dem.

Synkroniser din musiksamling med flere enheder

Du kan knytte lige så mange Zune-afspillere og Windows Phone 7-enheder, som du vil, til enhver computer, der har Zune Musik + Video-softwaren. Softwaren synkroniserer indholdet med alle tilknyttede afspillere og telefoner i henhold til de pågældende enheders synkroniseringsindstillinger.

Det er dog ikke alle sange og albummer, der kan synkroniseres til flere afspillere og telefoner. Du er nødt til at forstå brugsrettighederne for indholdet for at kunne afgøre, hvilket indhold du kan synkronisere med mere end én afspiller eller telefon.

 • Music Pass-elementer: Numre og album, som du har downloadet med et Music Pass, kan downloades og synkroniseres med et begrænset antal computere og enheder. Købt musik: Numre og album, som du køber, herunder dem, du har købt med din Microsoft-konto eller sangpoint, kan synkroniseres til alle enheder.
 • Kopieret musik: Sange, som du kopierer fra cd'er til computeren, kan synkroniseres til alle enheder, medmindre det ikke er tilladt af musikselskabet.
 • Beskyttet musik: DRM-beskyttede sange fra andre downloadtjenester end Zune understøttes ikke. Disse sange vises ikke i din Zune-musiksamling, og du kan ikke synkronisere dem med Zune-aktiverede enheder.

Synkroniser din enhed til din samling

Oftest synkroniseres mediefiler fra din samling på computeren til din Zune-afspiller eller Windows Phone 7. Men du kan også synkronisere den anden vej – fra enheden til din samling.

Sådan synkroniseres elementer fra din enhed til din samling

 1. Slut Zune-afspilleren eller Windows Phone til computeren.
 2. Klik på Device eller Phone øverst på skærmen i Zune Musik + Video-softwaren. Eller klik på enhedsikonet.
 3. Træk de ønskede elementer fra samlingen på enheden til samlingsikonen (computer-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen). Synkroniseringen starter med det samme.

Var denne artikel nyttig?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Sådan synkroniseres din Zune-afspiller eller Windows Phone 7", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?

Del denne side