Produktgaranti: Xbox One-konsol

Se garantioplysninger for din enhed

Log på din Microsoft-konto for at se garantioplysningerne for din enhed i Xbox Online Service Center.

BEGRÆNSET GARANTI

Denne begrænsede garanti (“Garanti”) tildeles dig af Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irland (“Microsoft”).

VED AT BRUGE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR, ACCEPTERER DU DENNE GARANTI. FØR OPSÆTNING, BEDES DU LÆSE DENNE GARANTI OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE GARANTI, MÅ DU IKKE BRUGE DIN XBOX ONE ELLER DIT TILBEHØR. RETURNÉR DEN UBRUGT TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR AT FÅ EN REFUNDERING. Kontakt Microsoft på http://www.support.xbox.com.

Denne garanti adskiller sig fra de lovpligtige produktgarantier, der ydes af detailhandlere og/eller producenter i henhold til enhver national lovgivning, der er gældende for dig. Den har til formål at tildele dig specifikke, og i givet fald, yderligere rettigheder, inden for rammerne af, hvad der er tilladt i henhold til en sådan lovgivning, og ikke begrænse dine rettigheder i henhold til gældende lovpligtige produktgarantibestemmelser. Den kan ikke overdrages til tredjemand.

1. Definitioner

Når anvendt i denne garanti, vil følgende begreber blive anset for at betyde:

(a) “Xbox One” betyder en ny Xbox One-konsol og Kinect Sensor købt hos en autoriseret forhandler.

(b) “Tilbehør” betyder et nyt Microsoft-branded Xbox 360 eller Xbox One-hardwaretilbehør købt hos en autoriseret forhandler.

(c) “Garantiperiode” for Xbox One betyder ét (1) år fra den dato, hvor du købte den; og for tilbehør, betyder det 90 dage fra den dato, hvor du købte det, underlagt artikel 2 nedenfor.

(d) “Du/dig/din” betyder den oprindelige slutbruger.

(e) “Normale brugsforhold“ betyder almindelig forbrugerbrug under normale hjemmeforhold i henhold til brugsanvisningen til Xbox One eller tilbehør.

2. Varighed

Uden at det berører enhver lovpligtig garanti, som du kan være berettiget til i henhold til enhver national lovgivning, der gælder for dig, og medmindre en sådan lovgivning foreskriver en længere periode, tilbyder Microsoft denne garanti i en periode på ét (1) år fra købsdatoen for en sådan Xbox One fra en autoriseret forhandler, og 90 dage for tilbehør købt hos en autoriseret forhandler.

3. Territorium

Denne garanti vil kun være gyldig i de følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Schweiz.

Du anerkender, at specifikke eksportlove og -regler kan gælde for dig, afhængigt af dit bopælsland, og du accepterer at overholde alle sådanne love og regler, hvis du eksporterer din Xbox One eller tilbehør.

4. Garanti

(a) Under Garantiperioden garanterer Microsoft kun over for dig, at der ikke vil forekomme funktionsfejl i Xbox One eller tilbehør under normale brugsforhold.

(b) Med undtagelse af enhver lovpligtig garanti, som Microsoft kan være forpligtet til at yde i henhold til enhver national lovgivning, der gælder for dig, er denne garanti den eneste garanti eller betingelse, Microsoft tildeler dig, med hensyn til din Xbox One eller tilbehør og enhver produktmanual(er), der medfølger. Ingen andre kan tildele nogen garanti eller betingelse på Microsofts vegne.

(c) HVIS DIN LOKALE OG GÆLDENDE LOV GIVER DIG ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER EN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER DENS VARIGHED BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN, MEDMINDRE ANDET FREMGÅR AF DEN PÅGÆLDENDE LOKALE LOV.

(d) Hvis købt i Frankrig gælder følgende: Med undtagelse af enhver lovpligtig garanti, som Microsoft kan være forpligtet til at yde dig i henhold til enhver national lovgivning, der gælder for dig, er denne garanti den eneste garanti eller betingelse, Microsoft tildeler dig med hensyn til din Durango eller tilbehør og enhver produktmanual(er), der medfølger. Ingen andre kan tildele nogen garanti eller betingelse på Microsofts vegne. De bestemmelser, der gælder for den lovpligtige garanti, duplikeres nedenfor:

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 (al. 1) du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Proces til at opnå garantiservice

(a) Før garantiprocessen påbegyndes, skal du bruge fejlfindingstipsene på http://www.devicesupport.microsoft.com.

(b) Hvis fejlfindingstipsene ikke løser dit problem, skal du følge online-processen på http://www.devicesupport.microsoft.com eller ringe til Xbox-kundeservicenummeret for dit bopælsland, som er angivet på http://www.devicesupport.microsoft.com.

(c) Inden du sender din Xbox One eller tilbehør til Microsoft for service, bedes du sørge for at opbevare en kopi af alle data, som du ønsker at gemme, og slette alt, hvad du betragter som fortroligt. Microsoft er ikke ansvarlig for dine data og kan slette dem.

6. Microsofts ansvar

(a) Efter du har returneret din Xbox One eller tilbehør til Microsoft, vil Microsoft inspicere den.

(b) Hvis Microsoft fastslår, at der opstod en funktionsfejl i Xbox One eller tilbehør under garantiperioden under normale brugsforhold, vil Microsoft (efter eget valg) reparere eller udskifte den eller refundere købsprisen til dig, medmindre en obligatorisk bestemmelse i enhver lokal lov, der gælder for dig, angiver andet. I forbindelse med reparation kan nye eller renoverede dele blive anvendt. Udskiftning kan være med en ny eller renoveret enhed.

(c) Efter reparation eller udskiftning vil din Xbox One eller tilbehør være omfattet af denne garanti i enten resten af ​​den oprindelige garantiperiode eller i 90 dage efter, at Microsoft sender den til dig, afhængig af hvilken periode, der er længst. I Frankrig forlænges denne periode med den tid, der kræves til reparation og udskiftning, forudsat at denne periode overstiger 7 dage.

(d) MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I ENHVER LOKAL LOVGIVNING, DER GÆLDER FOR DIG,er Microsofts ANSVAR for at reparere eller udskifte din Xbox One eller tilbehør eller refundere købsprisen dit eneste retsmiddel.

(e) Hvis der opstår en funktionsfejl i Din Xbox One eller tilbehør efter at garantiperioden udløber, ydes der ingen garanti af nogen art. Efter garantiperioden udløber kan Microsoft opkræve et gebyr for dets bestræbelser på at diagnosticere og udbedre eventuelle problemer med din Xbox One eller tilbehør, uanset om sådanne bestræbelser lykkes eller ej.

7. Garantiundtagelser

Microsoft er ikke ansvarlig, og denne garanti gælder ikke, selv mod betaling af et gebyr, hvis Din Xbox One eller tilbehør:

(a) beskadiges ved brug sammen med produkter, som ikke sælges eller licenseres af Microsoft (herunder, for eksempel, spil og tilbehør, der ikke er fremstillet eller licenseret af Microsoft, og “piratkopierede” spil osv.);

(b) anvendes til kommercielle formål (herunder, for eksempel, udlejning, pay-per-play osv.);

(c) åbnes, ændres eller manipuleres med (herunder, for eksempel, ethvert forsøg på at overvinde enhver teknisk begrænsning, sikkerheds- eller anti-piratkopieringsmekanisme i Xbox One eller tilbehør osv.), eller dens serienummer ændres eller fjernes;

(d) beskadiges af enhver ekstern årsag (herunder, for eksempel, ved at blive tabt, brugt med utilstrækkelig ventilation, osv., eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugsanvisningen til Xbox One eller tilbehør); eller

(e) repareres af andre end Microsoft.

8. UDELUKKELSE AF VISSE SKADER

MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I ENHVER LOKAL LOV, DER GÆLDER FOR DIG, ER MICROSOFT IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, ETHVERT TAB AF DATA, PERSONLIGE OPLYSNINGER, FORTROLIGHED ELLER FORTJENESTE, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR. DISSE UNDTAGELSER GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELVOM ENHVER UDBEDRING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

9. Yderligere vilkår

Hvis du forsøger at overvinde eller omgå enhver teknisk begrænsning, et sikkerheds- eller anti-piratkopieringssystem i Xbox One eller tilbehør, kan det forårsage, at din Xbox One eller tilbehør stopper med at fungere permanent. Dette vil også ugyldiggøre din garanti og gøre din Xbox One eller dit tilbehør uberettiget til autoriseret reparation, selv mod betaling af et gebyr.

10. Lovvalg

Denne garanti vil blive underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i dit bopælsland, uanset principperne for lovkonflikter.

______________________________________________________________________________________________________________________

SOFTWARELICENS

Softwarelicensvilkårene for din Xbox One og dit tilbehør er tilgængelige på xbox.com/xboxone/slt. Ved at bruge din Xbox One eller dit tilbehør, accepterer du disse softwarelicensvilkår. Før opsætning, bedes du læse disse vilkår omhyggeligt igennem. Hvis du ikke accepterer softwarelicensvilkårene, må du ikke bruge din Xbox One eller dit tilbehør. Returnér den ubrugt til den forhandler, hvor du købte din Xbox One eller tilbehøret, eller til Microsoft for at få en refundering.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Produktgaranti: Xbox One-konsol", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?