Se garantioplysninger for din enhed

Log på din Microsoft-konto for at se garantioplysningerne for din enhed i Xbox Online Service Center.

Producentens Garanti

Denne Producent Garanti er udstedt af Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (”Microsoft”).

VED AT BRUGE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR ACCEPTERER DU DENNE PRODUCENT GARANTI. DU BEDES LÆSE DENNE PRODUCENT GARANTI GRUNDIGT INDEN DU TAGER DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR I BRUG. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE PRODUCENT GARANTI, SKAL DU IKKE BRUGE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR, MEN RETURNERE DEN UBRUGT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT MOD RETURNERING AF BETALINGEN. Microsoft kan kontaktes på http://www.xbox.com.

NB: Denne Producent Garanti adskiller sig fra enhver lovbestemt produktgaranti, som forhandlere og/eller producenter efter national lovgivning, er forpligtigede til at tildele dig. Det er hensigten at tildele dig specifikke og i visse tilfælde, yderligere rettigheder inden for grænserne af, hvad der er tilladt efter sådan lov, og ikke at begrænse dine rettigheder under ufravigelige, lovbestemte produktgaranti bestemmelser. Denne garanti kan ikke overdrages til tredjemand.

 1. Definitioner
  Når følgende udtryk anvendes i denne Producent Garanti, skal de have følgende betydning:
  1. “Xbox 360 E” betyder en ny Xbox 360 E konsol købt hos en autoriseret forhandler.
  2. “Tilbehør” betyder hardware tilbehør til Microsoft Xbox 360 or Xbox 360 E produceret af Microsoft, købt hos en autoriseret forhandler. En harddisk ("HDD") er et tilbehør om forudinstalleret eller købes separat.
  3. “Kinect Sensor” betyder en ny Kinect Sensor købt hos en autoriseret forhandler.
  4. "Producent Garanti Perioden" for Xbox 360 E og Kinect Sensor, betyder 1 år fra datoen for købet; og for Tilbehør 90 dage fra datoen for købet.
  5. “dig” betyder den originale slut-bruger.
  6. “Normal Brug” betyder almindelig anvendelse af en forbruger under almindelige, hjemlige forhold i overensstemmelse med den brugermanual, der følger med din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør.
 2. Varighed
  Med forbehold for enhver ufravigelig garanti, som du er berettiget til efter national lovgivning, og medmindre sådan lovgivning foreskriver en længere periode, tildeler Microsoft denne Producent Garanti til dig for en periode på et (1) år fra datoen for købet af Xbox 360 E fra en autoriseret forhandler, og halvfems (90) dage for Tilbehør.

 3. Områder
  Denne Producent Garanti er kun tildelt for følgende lande (inklusive de til landene hørende oversøiske territorier): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweitz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

  Du anerkender, at særlig eksportlovgivning og regler kan gælde for dig, afhængig af hvilket land du bor i, og du accepterer at skulle overholde alle sådanne love og regler, såfremt du eksporterer din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør.

 4. Garanti
  1. Under denne Producent Garanti, indestår Microsoft i Producent Garanti Perioden for, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør ikke vil svigte ved Normal Brug.
  2. Dette er den eneste kontraktlige garanti, som Microsoft giver dig med hensyn til din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, medmindre andet fremgår af national lovgivning. Ingen anden enhed eller tredjepart er berettiget til at tildele dig en garanti på Microsofts vegne.

   HVIS NATIONAL LOVGIVNING, GIVER DIG EN FORUDSAT GARANTI, HERUNDER EN FORUDSAT GARANTI MED HENSYN TIL SALGBARHED ELLER EGNETHED, SKAL DENNE GARANTI VÆRE BEGRÆNSET TIL PRODUCENTENS GARANTI PERIODE MEDMINDRE ANDET FØLGER AF DEN RELEVANTE LOVGIVNING.

 5. Processen for opnåelse af services efter Producent Garantien
  1. Hvis der opstår problemer med din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, bedes du først bruge Microsofts tips til fejlfinding på http://www.xbox.com/support .
  2. Hvis du ikke kan løse problemet med disse tips til fejlfinding, beder vi dig følge online processen beskrevet på http://www.xbox.com/support . Hvis du ikke har adgang til internettet; kan du ringe på tlf.nr. 80 88 40 97.
  3. Før du sender din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør til reparation hos Microsoft, skal du gemme en kopi af de data, du ikke ønsker slettet og slette eventuelt fortroligt materiale. Du anerkender, at Microsoft ikke er ansvarlig for og må slette alle data på din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, når det sendes til service hos Microsoft. 

 6. Microsofts ansvar
  1. Når du har tilbageleveret din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør til Microsoft, vil Microsoft undersøge den.
  2. Hvis Microsoft beslutter, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør er berettiget til service ifølge denne Producent Garanti, vil Microsoft (efter eget skøn) reparere eller udskifte din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør eller refundere købesummen med mindre ufravigelige lovbestemmelser i national lovgivning bestemmer noget andet. Du anerkender, at reparation må ske ved brug af nye eller brugte dele, og at udskiftninger må ske med nye eller brugte genstande.
  3. Efter reparationen eller udskiftningen vil din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør fortsat være dækket af denne Producent Garanti i den længste periode af enten restperioden under denne Producent Garanti eller en periode på femoghalvfems (95) dage efter Microsofts afsendelse af din reparerede eller udskiftede Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør til dig.
  4. MEDMINDRE ANDET FØLGER AF GÆLDENDE, NATIONAL LOVGIVNING, UDGØR MICROSOFTS PLIGT TIL AT REPARERE ELLER TIL AT FORETAGE OMLEVERING AF DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR ELLER TIL AT REFUNDERE KØBSPRISEN DINE ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER I MEDFØR AF PRODUCENT GARANTIEN.
  5. Du anerkender, at denne Producent Garanti ikke vil finde anvendelse, hvis der opstår et teknisk problem med din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør efter udløbet af Producent Garanti Perioden, og at Microsoft kan kræve et gebyr for at diagnosticere og løse eventuelle problemer med din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, der opstår efter udløbet af Producent Garanti Perioden.

 7. Vilkår og begrænsninger
  Du anerkender, at denne Producent Garanti ikke gælder, og at Microsoft ikke skal reparere din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør (selv mod betaling af et gebyr), såfremt:
  1. Din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør er brugt sammen med produkter, der ikke er solgt eller licenseret af Microsoft (inklusive ”piratspil” og tilbehør, som ikke er produceret eller licenseret af Microsoft);
  2. Din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør er brugt til kommercielle formål (inklusiv udlejning, pay-per-play, etc.);
  3. Din Xbox 360 E er åbnet, modificeret eller forandret (inklusive forsøg på at omgå sikkerheds- eller anti-piratmekanismer i Xbox 360 E eller Tilbehør), eller serienummeret er ændret eller fjernet;
  4. Din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør er skadet på grund af eksterne påvirkninger (inklusive utilstrækkelig ventilation eller manglende efterkommen af instruktioner som foreskrevet i den medfølgende brugermanual til Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør); eller
  5. Din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør er blevet repareret af enhver anden end Microsoft.

 8. ERSTATNINGSBEGRÆNSNING
  MED MINDRE ANDET FØLGER AF GÆLDENDE, NATIONAL LOVGIVNING, ER MICROSOFT IKKE ANSVARLIG I HENHOLD TIL DENNE PRODUCENT GARANTI FOR NOGET INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER; TAB AF DATA, PRIVATLIV, FORTROLIGHED ELLER INDKOMST ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ER BLEVET ADVARET OM RISIKOEN FOR SÅDAN ERSTATNING, OG SELVOM AFHJÆLPNING ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER MISLYKKES.

 9. Yderligere vilkår
  Hvis du prøver at frakoble eller omgå de tekniske begrænsninger, sikkerheds- eller anti-piratsystemet i din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, kan det medføre, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør ophører med at fungere permanent. Du anerkender, at dette vil medføre, at denne Producent Garanti ikke gælder, og at Microsoft ikke skal reparere din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør (selv mod betaling af et gebyr).

 10. Lovvalg
  Denne Producent Garanti er underlagt og udfærdiget i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvori du bor, uanset dette lands lovvalgsregler.

SOFTWARE LICENS

VED AT BRUGE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER AUTORISERET TILBEHØR ACCEPTERER DU DENNE SOFTWARE LICENS. DU BEDES LÆSE DENNE SOFTWARE LICENS GRUNDIGT INDEN DU TAGER DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER AUTORISERET TILBEHØR I BRUG. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE SOFTWARE LICENS, SKAL DU IKKE BRUGE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER AUTORISERET TILBEHØR, MEN RETURNERE DEN UBRUGT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT MOD RETURNERING AF BETALINGEN. Microsoft kan kontaktes på http://www.xbox.com.

 1. Definitioner
  Når følgende udtryk anvendes i denne Software Licens, skal de have følgende betydning:
  1. “Xbox 360 E” betyder en ny Xbox 360 E konsol købt hos en autoriseret forhandler.
  2. “Autoriseret Tilbehør” betyder hardware tilbehør til Microsoft Xbox 360 or Xbox 360 E produceret af Microsoft, hvis indpakning bærer det officielle ”Licensed for Xbox” logo. Kinect Sensor er alene Autoriseret Tilbehør til brug for denne Software Licens. En harddisk ("HDD") er et tilbehør om forudinstalleret eller købes separat.
  3. “Autoriseret Spil“ betyder Xbox 360 eller Xbox 360 E spil på spildisk udgivet eller licenseret af Microsoft og spilindhold downloadet fra Microsofts Xbox Live service eller Xbox.com hjemmeside (for eksempel avatars, spil der kan downloades, tilbehør til spil osv.).
  4. “Kinect Sensor” betyder en ny Kinect Sensor købt hos en autoriseret forhandler.
  5. “Software” betyder den i din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør præinstallerede software, inklusiv opdateringer som Microsoft stiller til rådighed fra tid til anden.
  6. “Uautoriseret Tilbehør” betyder alt hardware tilbehør der ikke er Autoriseret Tilbehør, dog ikke USB stik, digital kameraer der bruges til at tage billeder eller lave film på, musikafspillere der bruges til at afspille musik eller vise fotografier eller videoer. Harddiske er tilbehør, om forudinstalleret eller købes separat.
  7. “Uautoriseret Spil” betyder alle spildisks, downloadede spil og spilindhold der ikke er Autoriserede Spil.
  8. “Uautoriseret Software” betyder al software der ikke er distribueret af Microsoft gennem Xbox 360 eller Xboks 360 E spil udgivet eller licenseret af Microsoft, Microsofts Xbox Live service, eller Xbox.com hjemmesiden.
  9. “dig” betyder den originale slut-bruger.

 2. Licens
  Denne licens tildeler dig følgende specifikke kontraktlige rettigheder medmindre andet fremgår af national lovgivning.
  1. Softwaren er licenseret, ikke solgt, til dig og er kun gældende indenfor Territoriet. Du må kun anvende Softwaren som den er installeret på din Xbox 360 E, Kinect Sensor, eller Autoriseret Tilbehør og som opdateret af Microsoft fra tid til anden. Du må ikke kopiere Softwaren eller foretage reverse engineering.
  2. Som betingelse for tildeling af denne Software Licens, anerkender du at:
   1. Du kun vil anvende Autoriseret Tilbehør og Autoriserede Spil på din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør. Du vil ikke bruge Uautoriseret Tilbehør eller Uautoriserede Spil, og anerkender også at sådanne handlinger kan medføre, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør ophører med at fungere permanent efter en Software opdatering.
   2. Du ikke vil bruge eller installere Uautoriseret Software og anerkender at sådanne handlinger kan medføre, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør ophører med at fungere permanent på tidspunktet du gør dette eller senere i forbindelse med en Software opdatering.
   3. Du ikke vil prøve at frakoble eller omgå de tekniske begrænsninger eller sikkerheds- eller anti-piratsystemet i din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør. Du anerkender at sådanne handlinger kan medføre, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør ophører med at fungere permanent på tidspunktet du gør dette eller senere i forbindelse med en Software opdatering.
   4. Microsoft kan bruge tekniske metoder til at forhindre brug af Uautoriseret Tilbehør and Uautoriserede Spil og til at beskytte sikkerheds- eller anti-piratsystemet i din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør.
   5. Microsoft kan opdatere Softwaren fra tid til anden uden varsling, for eksempel med henblik på opdatering af de tekniske begrænsninger og sikkerheds- eller anti-piratsystemet.
    Uautoriseret brug som nævnt ovenfor kan medføre, bortfald af Producentens Garanti.

 3. Områder
  Denne licens er kun tildelt for følgende lande (inklusive de til landene hørende oversøiske territorier): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweitz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 4. Garanti
  Softwaren er omfattet af Producentens Garanti for din Xbox 360 E, Kinect Sensor, eller Autoriseret Tilbehør, og Microsoft giver ikke andre kontraktlige garantier med hensyn til din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autoriseret Tilbehør, medmindre andet fremgår af national lovgivning. Ingen anden enhed eller tredjepart er berettiget til at tildele dig en garanti på Microsoft’s vegne.

 5. ERSTATNINGSBEGRÆNSNING
  MED MINDRE ANDET FØLGER AF GÆLDENDE, NATIONAL LOVGIVNING, ER MICROSOFT IKKE ANSVARLIG I HENHOLD TIL DENNE SOFTWARE LICENS FOR NOGET INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER; TAB AF DATA, PRIVATLIV, FORTROLIGHED ELLER INDKOMST ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ER BLEVET ADVARET OM RISIKOEN FOR SÅDAN ERSTATNING, OG SELVOM AFHJÆLPNING ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER MISLYKKES

 6. Lovvalg
  Denne licens er underlagt og udfærdiget i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvori du bor, uanset dette lands lovvalgsregler.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?