VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICERING AF MICROSOFT-ENHED

HVIS DE BOR i (ELLER HVIS DET ER EN VIRKSOMHED, HVIS VIRKSOMHEDENS PRIMÆRE FORRETNINGSSTED ER I) USA, INDEHOLDER AFSNIT 20 EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFSTÅELSE AF KOLLEKTIVE SØGSMÅL. DET PÅVIRKER DERES RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED LØSNING AF EN TVIST MED MICROSOFT. DERFOR BEDES DU LÆSE DET.

1. INTRODUKTION

Hvis De indsender en anmodning om servicering (Servicering) af enheden, der er fremstillet af Microsoft (”Microsoft-enheden(-erne)”), accepterer De og er enig i disse Vilkår og betingelser for servicering og alle andre gældende vilkår, betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser, der findes på http://support.microsoft.com (”Aftalen”). Vi anbefaler, at De læser disse brugervilkår omhyggeligt. Disse vilkår gælder for Servicering af alle Microsoft-enheder.

HVIS DE IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICERING AF EN MICROSOFT ENHED, MÅ DE IKKE INDSENDE EN ANMODNING OM SERVICERING.

2. ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICERING AF MICROSOFT-ENHED

Microsoft kan til enhver tid opdatere Vilkårene og betingelserne for servicering af Microsoft-enheden uden at meddele Dem det. De har ansvaret for at forstå disse vilkår og betingelser, før De indsender en ny anmodning om servicering. Hvis De fortsætter med at bruge webstedet og/eller indsender en bestilling om Servicering, har de accepteret de ændrede vilkår. Opdateringer gælder kun for bestillinger af Servicering, efter opdateringen blev gjort tilgængelig.

3. INDESTÅELSE OG UDVIDET DÆKNING AF SERVICERINGSPLAN

I tilfælde af en konflikt mellem denne Aftale og indeståelsen, garantien eller den udvidede serviceringsplan for Deres Microsoft-enhed udstedt af Microsoft, gælder den indeståelse, garanti eller udvidede serviceringsplan, der er udstedt af Microsoft, for Deres Microsoft-enhed. Sørg for at gemme en kopi af købskvitteringen for Deres Microsoft-enhed. Vi kan kræve, at De fremsender kvitteringen for købet til os, hvis der er spørgsmål om Deres Microsoft-enheds berettigelse til enten gratis garantiservice eller udvidet dækning af serviceringsplan.

4. BEGRÆNSNINGER PÅ MINDREÅRIGES BRUG

De skal være mindst 18 år gammel for at indsende en bestilling om Servicering på http://support.microsoft.com. Hvis De indsender en bestilling, er De ansvarlig for at overholde dette krav.

5. BRUG AF OPLYSNINGER OM DIG

Microsoft håndterer oplysninger om Dem og Deres bestillingshistorik i henhold til vilkårene i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

6. NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Når De indsender en bestilling om servicering af Deres Microsoft-enhed, indvilliger De i give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger om Deres konto og kontaktoplysninger og i straks at opdatere disse oplysninger, så vi kan gennemføre transaktionen og kontakte Dem, hvis det er nødvendigt.

7. BETALING

Medmindre servicering af Deres Microsoft-enhed er dækket af den indeståelse, garanti eller udvidede serviceringskontrakt, der er udstedt af Microsoft, er De indforstået med at betale de anslåede Serviceringsudgifter, når De indsender en bestilling (enten via telefonen, via vores kundeserviceagent eller online). De anslåede omkostninger omfatter alle de dele og den arbejdstid, der kræves til Serviceringen, forsendelsesomkostninger samt gældende skat. Læs vilkårene herunder for Advance Exchange-bestillinger.

8. TILBAGETRÆKNING AF SERVICEYDELSER

Hvis Serviceringen er fuldstændig gennemført, mister De retten til tilbagetrækning, hvis udførelsen af Serviceringen er påbegyndt med Deres forudgående samtykke, og hvis De er bekendt med, at De mister retten til tilbagetrækning, når vi har udført Serviceringen fuldstændigt. Annulleringer af Serviceringer og tilbagebetalinger er ikke tilgængelige, hvis Microsoft har modtaget Deres Microsoft-enhed til Servicering, har afsendt Deres reparerede Microsoft-enhed eller erstatningsenhed eller i forbindelse med enhver Advance Exchange-bestilling, efter Microsoft har sendt Advance Exchange-produktet til Dem.

9. ANSVAR FOR SKADER UNDER FORSENDELSE

Hvis De indsender deres Microsoft-enhed til Service, er De ansvarlig for, at den er emballeret forsvarligt for at forhindre beskadigelse under offentlig transport til Servicering. De har også ansvaret for forsikringsdækning mod ethvert tab eller beskadigelse af Microsoft-enheden, mens den er under offentlig transport til Servicering. Vi meddeler Dem, hvis Microsoft-enheden blev beskadiget på nogen måde, mens den var i offentlig transport til Servicering. De har ansvaret for enhver skade, der opstår, før vi modtager Microsoft-enheden.

Efter vi har sendt Microsoft-enheden til Dem, skal De, hvis den ankommer i beskadiget stand, meddele Microsoft om skaden inden for 2 dage, efter De har modtaget den, ved at kontakte http://support.microsoft.com. Hvis De ikke kontakter Microsoft vedrørende beskadigelsen af Microsoft-enheden inden for 2 dage, efter De har modtaget den, har De ansvaret for enhver skade.

10. DATAOVERFØRSEL OG INSTALLATION AF SOFTWARE

Før De indsender Microsoft-enheden til Microsoft til Servicering, har De ansvaret for at sikkerhedskopiere alle eksisterende data, software og programmer, fjerne eller nulstille alle eksisterende data og fjerne enhver lagerenhed. For at udføre omfattende test og diagnosticering på Deres Microsoft-enhed nulstilles Deres enhed til den oprindelige fabriksstilstand. Denne proces nulstiller alle programmer og personlige oplysninger på Deres enhed.

Hvis Servicering af Microsoft-enheden involverer overdragelse af oplysninger eller installation af software, må De kun indsende en bestilling, hvis De juridisk set har ret til: (1) at kopiere oplysningerne, herunder bekræftelse af, at Microsoft-enheden ikke indeholder ulovlige filer eller data; og (2) at acceptere vilkårene i software licensen. De giver Microsoft tilladelse til at overdrage oplysningerne og acceptere vilkårene på Deres vegne under udførelsen af Serviceringen.

Microsoft er ikke ansvarlig for noget tab, nogen gendannelse eller nogen fare for data eller programmer, eller for at De ikke kan bruge udstyret som følge af Serviceringen af Microsoft-enheden.

11. EFTERLADT EJENDOM

Microsoft sender Microsoft-enheden til den postadresse, der er oplyst, da De autoriserede Serviceringen, medmindre De skriftligt giver os andre instruktioner. Hvis enheden returneres til Microsoft, fordi den ikke kunne leveres på den adresse, vil Microsoft forsøge at kontakte Dem vedrørende en anden adresse. Hvis De ikke inden for 60 efter det oprindelige forsøg på at levere enheden, giver Microsoft eller dennes agent en adresse, hvor enheden kan leveres, meddeler Microsoft Dem, at enheden anses for efterladt. Hvis enheden er efterladt, kan Microsoft skille sig af med Microsoft-enheden (i overensstemmelse med gældende lovgivning). Microsoft kan navnligt sælge enheden ved et privat eller offentligt salg for at betale for enhver udestående Servicering. Microsoft forbeholder sig sin lovbestemte og enhver anden lovlig retentionsret for ubetalte omkostninger.

12. ANSVAR FOR ANDEN EJENDOM

Når De sender Deres Microsoft-enhed ind til Servicering, må De ikke sende nogen personlige ejendele eller andre Microsoft-produkter med den Microsoft-enhed (det omfatter tilbehør, som De ikke har anmodet om Servicering af, spil, bøger osv.). De har ansvaret for ethvert tab af enhver personlig ejendom, som De indsender til Microsoft. Bortset fra de dele, der var påkrævet til servicering af Deres Microsoft-enhed eller udskiftelsen af denne, garanterer Microsoft ikke, at nogen personlige ejendele bliver returneret til Dem.

13. PROCES MED SERVICERING AF ENHED

I overensstemmelse med Afsnit 10 nulstilles Deres enhed under testen til den oprindelige fabriksstilstand. Hvis det efter testen vurderes, at Deres enhed fungerer, som den skal, afleveres den tilbage til Dem med de oprindelige fabriksindstillinger. Hvis der er fundet et problem, bliver Deres enhed muligvis repareret eller udskiftet med en ny eller renoveret vare med samme funktion, efter Microsofts skøn, i overensstemmelse med gældende lovgivning i Deres land eller region.

14. SPECIALUDGAVE ELLER TILPASSEDE MICROSOFT-ENHEDER

Hvis De sender en specialudgave eller tilpasset Microsoft-enhed ind til Microsoft til Servicering, vil Microsoft gøre sit bedste for at returnere den samme eller en lignende udgave eller tilpasset Microsoft-enhed til Dem. Dette afhænger af enhedens tilgængelighed på Serviceringstidspunktet (specialudgaver eller tilpassede udgaver kan være udgået af produktion eller lager). Microsoft yder ingen garanti eller indeståelse for, at vi kan opfylde dette, da det kan være kommercielt umuligt.

15. UNDTAGELSER FRA SERVICERING

Microsoft forbeholder sig ret til at nægte Servicering eller anse følgende Microsoft-enheder for uden for indeståelse: (1) enheder, der er beskadiget efter brugt sammen med produkter, der ikke er solgt eller licenseret af Microsoft (herunder for eksempel spil eller software og tilbehør, der ikke er fremstillet eller licenseret af Microsoft samt ”piratkopierede” spil eller software osv); (2) enheder, der er brugt til kommercielle formål (herunder for eksempel udlejning, betal-pr.-spil osv.); (3) enheder, der er åbnet, modificeret eller ændret (herunder for eksempel ethvert forsøg på at overkomme enhver teknisk begrænsning, sikkerhed eller foranstaltning til forebyggelse af piratkopiering osv.), eller hvor serienummeret er ændret eller fjernet; (4) enheder, der er beskadiget på grund af enhver ekstern årsag (herunder for eksempel hvis den er tabt, brugt med utilstrækkelig ventilation osv., eller hvis produktvejledningen til Microsoft-enheden ikke er fulgt); (5) enheder, der er sendt til Microsoft, uden at der er anmodet om en autoriseret Serviceringsbestilling via telefon eller online; eller (6) enheder, der er serviceret af enhver tredjepart bortset fra Microsoft eller dennes autoriserede serviceudbydere. I sådanne tilfælde kan vi returnere Microsoft-enheden til Dem uden service.

16. YDERLIGERE VILKÅR FOR ADVANCE EXCHANGE-PROGRAMMET

I visse lande tilbyder Microsoft et Advance Exchange-program, under hvilket De kan modtage en enhed, før De sender Deres enhed til Microsoft til service, under visse betingelser. Hvis De ønsker at deltage i Advanced Exchange-programmet, sender Microsoft en Microsoft-enhed til erstatning (”Advance Exchange-produktet”) til Dem, før De sender Deres Microsoft-enhed til os, på følgende betingelser:

 • Deres Microsoft-enhed skal opfylde vilkårene i kontrakten for indeståelse, garanti eller udvidet service.
 • Deres Microsoft-enhed er ikke kvalificeret til dette program, hvis der, efter vi har modtaget den, er tegn på fysiske skader eller skader forårsaget af væske, modificering, misbrug osv. eller andre undtagelser fra kontrakten om indeståelse, garanti eller udvidet service for Deres Microsoft-enhed.
 • Advance Exchange-produktet bliver sendt til Dem i en kasse, der indeholder en forudbetalt forsendelsesmærkat.
 • De skal bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat til at returnere den Microsoft-enhed, hvortil De har modtaget et Advanced Exchange-produkt, og som De anmoder om Servicering af. De skal returnere den originale Microsoft-enhed i den samme kasse inden for 14 dage, efter De har modtaget erstatningsenheden.
 • For at garantere, at den originale Microsoft-enhed bliver returneret, skal vi bruge Deres kreditkortnummer. DER BLIVER IKKE OPKRÆVET NOGET BELØB PÅ DERES KREDITKORT, hvis De returnerer den originale Microsoft-enhed (med det serienummer, De har oplyst til os) inden for 14 dage, efter De har modtaget Advanced Exchange-produktet.
 • Der kan stå et symbolsk vederlag på kortet fra Microsoft, der bekræfter, at der er midler på Deres Konto (det symbolske vederlag bliver refunderet), dette er ikke en opkrævning. De vil blive opkrævet et vederlag for udskiftning og håndtering, der svarer til den aktuelle MSRP for enheden eller tilbehøret, hvis: (1) vi ikke modtager den oprindelige Microsoft-enhed inden for 14 dage, efter De modtog erstatningsenheden i henhold til oplysningerne fra kurerens sporingssystem; (2) enheden ikke er under garanti; og/eller (3) enheden er undtaget fra garanti eller service (hvis der for eksempel er tegn på, at den er modificeret, eller fysisk skade).

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte support på http://support.microsoft.com

17. BEGRÆNSET EFTER-SERVICERINGSGARANTI

I forbindelse med servicering af Deres Microsoft-enhed indestår Microsoft for, (1) at Serviceringen kan udføres på en håndværksmæssig måde, og (2) at alle dele eller produkter, der bruges til Serviceringen, er fri for fejl i materialer og kvalitet enten for den resterende periode af den Microsoft-udstedte indeståelse, garanti eller udvidede serviceplan eller 90 dage fra Serviceringsdatoen, afhængigt af, hvilken der er længst. Denne efter-Serviceringsgaranti er en udtrykkelig indeståelse. Hvis der ydes en uforenelig Servicering, eller hvis der opstår en fejl under erstatningen af en del eller et produkt i løbet af garantiperioden på 90 dage, vil Microsoft efter eget valg: (1) reparere delen eller produktet ved hjælp af nye, brugte eller renoverede erstatningsdele; (2) erstatte delen eller produktet med en ny, brugt eller renoveret del eller produkt; eller (3) refundere Deres betaling for Serviceringen.

Microsoft er ikke ansvarlig, og denne efter-serviceringsgaranti gælder ikke, hvis Deres Microsoft-enhed:

 1. er beskadiget som følge af brug sammen med produkter, der ikke er solgt eller licenseret af Microsoft
 2. er åbnet, modificeret eller ændret (herunder for eksempel ethvert forsøg på at omgå enhver teknisk begrænsning eller sikkerhed), eller hvis serienummeret er ændret eller fjernet
 3. er beskadiget af enhver ekstern årsag, uanset om det skyldes Dem eller en anden, der bruger Deres Microsoft-enhed, herunder for eksempel:
  • hvis den har været tabt
  • hvis der er tale om misbrug (herunder udendørs brug), uagtsomhed eller uheld
  • hvis den ikke har været håndteret korrekt eller er beskadiget under afsendelsen, med undtagelse af Microsofts afsendelse til Dem
  • hvis den har været udsat for væsker
  • hvis den har været brugt uden tilstrækkelig ventilation
  • hvis den er skrammet, bulet osv., eller hvis der er tegn på en kosmetisk skade
  • hvis installations-, brugs- eller vedligeholdelsesvejledningerne ikke er fulgt
 4. hvis den er repareret af enhver anden en Microsoft.

DENNE INDFORSTÅELSE OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE INDFORSTÅELSER, MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER OG BETINGELSER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UDTRYKKELIGE ELLER UUDTALTE, HVAD ANGÅR SERVICERINGEN OG DE LEVEREDE DELE ELLER PRODUKTER. MICROSOFT FRALÆGGER SIG NAVNLIGT ETHVERT ANSVAR FOR UUDTALTE INDESTÅELSER VEDRØRENDE SÅDANNE VARER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, INDESTÅELSER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Visse stater, provinser og/eller andre jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader eller undtagelser fra eller begrænsninger af indeståelsens eller betingelsernes varighed. De gælder således muligvis ikke for Dem. Indeståelsen for efter-Servicering giver Dem bestemte juridiske rettigheder. De kan også have andre rettigheder, der afhænger af stat, provins eller jurisdiktion. FOR DE FORBRUGERE, DER ER DÆKKET AF FORBRUGERBESKYTTELSESLOVE OG -FORORDNINGER I DERES BOPÆLSLAND, ER DE FORDELE, DER FØLGER AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER, I TILLÆG TIL ALLE DE RETTIGHEDER OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, DER TILKOMMER DEM I MEDFØR AF SÅDANNE FORBRUGERBESKYTTELSESLOVE OG -FORORDNINGER.

18. ANSVARSBEGRÆNSNING

HVIS NOGEN ENHED SKULLE BLIVE BESKADIGET ELLER GÅ TABT, MENS DEN ER I MICROSOFTS VARETÆGT, ER MICROSOFTS ANSVAR BEGRÆNSET TIL OMKOSTNINGERNE TIL REPARATION ELLER ERSTATNING AF DEN BERØRTE MICROSOFT-ENHED. ELLERS ER MICROSOFTS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEM FOR SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ENHVER ÅRSAG VEDRØRENDE SERVICERINGEN AF DERES MICROSOFT-ENHED, UANSET OM DEN SKYLDES MICROSOFTS UAGTSOMHED ELLER ENHVER ANDEN ÅRSAG, BEGRÆNSET TIL DIREKTE TAB, OP TIL DET STØRSTE BELØB AF: (i) UDGIFTEN TIL REPARATION ELLER ERSTATNINGEN AF MICROSOFT-ENHEDEN; ELLER (ii) DET SAMLEDE BELØB, SOM DE BETALER TIL MICROSOFT FOR SERVICERINGEN. MICROSOFT HAR IKKE NOGET ANSVAR OVERHOVEDET FOR INDIREKTE SKADER, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅSOM TABT FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING. MICROSOFT HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER SOFTWAREAPPLIKATIONER UNDER UDFØRELSEN AF SERVICERINGEN. DERES ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE ER AT SØGE UDBETALING AF ERSTATNING FRA MICROSOFT FOR ET BELØB, DER IKKE OVERSTIGER (i) UDGIFTEN TIL REPARATION ELLER ERSTATNING AF MICROSOFT-ENHEDEN, ELLER (ii) DET SAMLEDE BELØB, SOM DE BETALER TIL MICROSOFT FOR SERVICERINGEN.

19. UNDERLEVERANDØRER

Microsoft kan udlicitere serviceringen af Deres Microsoft-enhed til en ekstern leverandør.

20. BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFSTÅELSE FRA KOLLEKTIVE SØGSMÅL

Hvis De bor i (, eller hvis en virksomhed har sit primære forretningssted i) USA, gælder dette afsnit for enhver tvist UNDTAGEN TVISTER, DER VEDRØRER HÅNDHÆVELSEN AF GYLDIGHEDEN AF DERES, DERES LICENSGIVERES, MICROSOFTS ELLER MICROSOFTS LICENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Termen ”tvist” betyder enhver tvist, handling eller anden strid mellem Dem og Microsoft vedrørende Servicering af Microsoft-enheder (herunder prisen) eller denne Aftale, uanset i kontrakt, indforståelse, skadegørende handling, vedtægt, forordning, bestemmelse eller anden juridisk eller retfærdig basis. ”Tvist” forstås så bredt, som loven tillader. 

 1. Tvistmeddelelse. Hvis der opstår en tvist, skal De eller Microsoft sende den anden part en Tvistmeddelelse, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktoplysninger på den part, der indsender tvisten, årsagen til tvisten og erstatningskrav. De skal sende enhver Tvismeddelelsevia almindelig post til Microsoft Corporation, Att.: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399De kan hente en formular på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft sender enhver Tvistmeddelelse til Dem via almindelig post til Deres adresse, hvis vi har den, ellers til Deres e-mailadresse. De og Microsoft forsøger at løse enhver tvist via uformelle forhandlinger inden for 60 dage fra den dag, Tvistmeddelelsen er afsendt. Efter 60 dage må De eller Microsoft indlede en voldgift.
 2. Domstolen for mindre søgsmål. De kan også indlede en proces gennem domstolen for mindre søgsmål i Deres opholdsland (eller hvis det er en virksomhed, hvor virksomheden primært driver forretning) eller i King County, Washington, USA, hvis tvisten opfylder alle krav om at blive behandlet i domstolen for mindre søgsmål. De kan anlægge sag i domstolen for mindre søgsmål, uanset om der har været forudgående uformelle forhandlinger.
 3. Bindende voldgift. Hvis De og Microsoft ikke kan løse en eventuel tvist via uformelle forhandlinger eller gennem domstolen for mindre søgsmål, vil alle yderligere bestræbelser på at løse tvisten blive ført udelukkende via individuel bindende voldgift i henhold til Federal Arbitration Act (”FAA”). Kollektive voldgifter er ikke tilladt. De frasiger Dem retten til at anlægge sag ved en domstol for en dommer eller jury (eller deltage som part eller medlem af et kollektivt søgsmål). I stedet vil alle tvister blive løst ved en neutral voldgiftsmand, og dennes kendelse vil være endelig, med undtagelse af en begrænset appelret i henhold til FAA. Enhver domstol med jurisdiktion over parterne kan håndhæve voldgiftsmandens kendelse.
 4. Afståelse fra kollektivt søgsmål. Ethvert søgsmål i forbindelse med løsning af enhver tvist i ethvert forum, føres udelukkende på individuel basis. Hverken De eller Microsoft vil forsøge at få en tvist behandlet som et kollektivt søgsmål, generelt søgsmål via privat advokat eller via nogen anden proces, hvor den ene part fungerer som eller agter at fungere som repræsentant. Voldgiftsmægling eller andre sagsanlæg vil ikke blive kombineret med andet uden forudgående skriftligt samtykke fra alle parter i alle berørte voldgiftssager eller sagsanlæg.
 5. Voldgiftsprocedure. Alle voldgifter behandles af American Arbitration Association (den amerikanske voldgiftsforening, ”AAA”) i henhold til Commercial Arbitration Rules (erhvervsmæssige voldgiftsregler) (eller Consumer Arbitration Rules (private voldgiftsregler), hvis De er en enkeltperson og bruger Microsoft-enheden til personlig brug eller hjemmebrug, eller vis værdien af tvisten er 75.000 USD eller mindre, uanset om De er en enkeltperson, eller hvordan De bruger Microsoft-enheden). De kan finde flere oplysninger på www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879. For at indlede en voldgiftssag, skal De indsende den formular, der er tilgængelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497, til AAA. De erklærer, at De udelukkende vil indlede en voldgiftssag i Deres bopælsland (eller hvis det er en virksomhed, hvor denne har sin primære forretning) eller i King County, Washington, USA. Microsoft erklærer udelukkende at indlede voldgiftssager i Deres bopælsland (eller hvis det er en virksomhed, hvor denne har sin primære forretning). Du kan anmode om telefonisk eller personlig høring i henhold til AAA-reglerne. I forbindelse med en tvist om $25.000 eller mindre, vil alle høringer foregå telefonisk, medmindre voldgiftsmanden finder, at der i stedet skal afholdes en høring med personligt fremmøde. Opmanden kan tilkende dig samme erstatning som enkeltperson som en domstol ville kunne. Opmanden kan kun tilkende dig forklarende eller påbud som enkeltperson og kun i det omfang, der er nødvendigt for at imødekomme dit krav.
 6. Voldgiftsgebyrer og -betalinger.

   (i) Tvister, der vedrører $75.000 eller mindre. Microsoft vil øjeblikkeligt godtgøre dine ansøgningsgebyrer og betale udgifterne til AAA og opmand. Hvis du afviser Microsofts seneste skriftlige tilbud om forlig, der blev fremsat før voldgiftsmanden blev udpeget (”Microsofts seneste skriftlige tilbud”), fortsætter tvisten efter voldgiftsmandens beslutning (kaldet ”kendelse”), og voldgiftmanden tilkender dig mere end Microsofts seneste skriftlige tilbud, vil Microsoft: (i) at betale størstedelen af kendelsen på $1.000, (ii) at betale Deres rimelige advokatsalærer, hvis De har nogen, og (iii) godtgøre alle udgifter (herunder vederlag og udgifter til ekspertvidner), som Deres advokat på rimeligvis benytter til undersøgelse, forberedelse og udførelse af Deres krav i en voldgiftssag. Opmanden fastsætter gebyrer, omkostninger og udgifter, medmindre du og Microsoft når til enighed derom.

   (ii) Tvister, der vedrører mere end $75.000. AAA-reglerne styrer betaling af ansøgningsgebyrer samt vederlag og udgifter til AAA og voldgiftsmanden.

   (iii) Tvister, der vedrører andre beløb. I alle voldgiftssager, du påbegynder, vil Microsoft forsøge at få vederlag og udgifter til AAA eller opmand, eller dine ansøgningsgebyrer, som de har godtgjort, men kun, hvis opmanden finder, at voldgiftssagen er ubetydelig og fremsat af forkerte årsager. I alle voldgiftssager, Microsoft påbegynder, vil Microsoft betale alle vederlag og udgifter til sagsanlæg, AAA og opmand. Microsoft vil ikke forsøge, at få Dem til at dække advokatsalærer eller udgifter i nogen voldgiftssager. Vederlag og udgifter beregnes ikke ved fastsættelse af, hvor meget en tvist omfatter.

 7. Konflikt med AAA-regler. Denne Aftale gælder i det omfang, der er uoverensstemmelser mellem AAA's Commercial Arbitration Rules og Consumer Arbitration Rules.
 8. Afvisning af fremtidige voldgiftsændringer. De kan afvise enhver ændring, som Microsoft foretager til afsnit 20 (udover adresseændringer) ved inden 30 dage at sende os en meddelelse med almindelig post til den adresse, der er anført i afsnit 20.a. I et sådant tilfælde vil den seneste version af afsnit 20, før De afviste ændringen, være gældende.
 9. Sager om krav eller tvister skal anlægges inden for et år. I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, skal alle sager om krav eller tvister, hvor afsnit 20 er gældende, anlægges inden for et år ved domstolen for mindre søgsmål (afsnit 20.b) eller for voldgiftsforeningen. Den 1-årige periode begynder på den dato, hvor sagen om Meddelelsestvisten først kunne anlægges. Hvis en sag om et krav eller en tvist ikke anlægges inden for et år, udelukkes den permanent.
 10. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis afståelsen fra kollektivt søgsmål i afsnit 20.d findes at være ulovlig eller ikke-håndhævelig i forbindelse med visse eller alle dele af en tvist, gælder afsnit 20 ikke for disse dele. I stedet løsrives disse dele og anlægges for en domstol, hvorimod de resterende dele behandles ved voldgift. Hvis andre dele af afsnit 20 findes at være ulovlige eller ikke-håndhævelig, vil disse dele løsrives, og den resterende del af afsnit 20 vil fortsat være gældende.

21. LOVVALG OG VÆRNETING FOR AFGØRELSE AF TVISTER

USA. Hvis De bor i (eller hvis det er en virksomhed, hvor virksomheden primært driver forretning) USA finde lovene i Deres bopælsstat (eller hvis det er en virksomhed, hvis virksomheden primært driver forretning i) anvendelse ved fortolkningen af denne Aftale, krav i forbindelse med aftalebrud og alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret, uudtalt indeståelse og erstatningsret), uanset principperne for international privatret, med den undtagelse, at FAA gælder for alle bestemmelser vedrørende voldgift. De accepterer hermed delstatsdomstolene og de føderale domstole i King County, Washington, USA som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende Serviceringen eller denne Aftale, som kommer for retten (ikke voldgiftsretten eller domstolen for mindre søgsmål).

Canada. Hvis De bor i (eller hvis det er en virksomhed, hvis virksomheden primært driver forretning i) Canada finde lovene i Deres bopælsprovins (eller hvis det er en virksomhed, hvor virksomheden primært driver forretning) anvendelse ved fortolkningen af denne Aftale, krav i forbindelse med aftalebrud og alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret, uudtalt indeståelse og erstatningsret), uanset principperne for international privatret, med den undtagelse, at FAA gælder for alle bestemmelser vedrørende voldgift. De accepterer hermed, at retsinstanserne i Ontario har eksklusiv jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende Serviceringen eller denne Aftale.

Andre steder. Hvis De bor (eller hvis det er en virksomhed, hvis virksomheden primært driver forretning i) uden for USA eller Canada finde lovene i Deres bopælsland (eller hvis det er en virksomhed, hvor virksomheden primært driver forretning) anvendelse ved fortolkningen af denne Aftale, krav i forbindelse med aftalebrud og alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret, uudtalt indeståelse og erstatningsret), uanset principperne for international privatret, med den undtagelse, at FAA gælder for alle bestemmelser vedrørende voldgift.

22. DEN FULDSTÆNDIGE AFTALE; OPRETHOLDELSE VED UGYLDIGHED; FORCE MAJEURE

Dette er den fuldstændige Aftale mellem Dem og Microsoft for Serviceringen af Deres Microsoft-enhed. Microsoft giver ikke tilladelse til nogen variant eller ændring af denne Aftale. Hvis det fastlægges, at enhver bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, så skal den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse betragtes som tilsidesat af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som tættest muligt svarer til hensigten i den oprindelige bestemmelse, mens resten af Aftalen fortsat skal gælde. Afsnit 20.j angiver, hvad der sker, hvis dele af afsnit 20 (voldgift eller afståelse af kollektive søgsmål) findes at være ulovlige eller ikke-håndhævelige. Afsnit 20.j har forrang i forhold til dette afsnit i tilfælde af uoverensstemmelse. Microsoft er ikke ansvarlig for nogen fejl eller forsinkelser i udførelsen af Serviceringen, der skyldes hændelser, der ligger uden for Microsofts rimelige kontrol.

23. MEDDELELSER TIL FORBRUGERE I CALIFORNIEN

Det obligatoriske overslag over reparationer (afsnit 9844 i California Business and Professions Code) branche- og erhvervskodeks i Californien udleveres skriftligt til kunden af serviceforhandleren, som ikke må opkræve noget for arbejde, der udføres, eller dele, der leveres, hvis de ikke er indeholdt i overslaget uden kundens forudgående samtykke. Hvor det fremgår skriftligt, kan serviceforhandleren opkræve et rimeligt vederlag for tjenester, der leveres for at finde årsagen til funktionsfejlen med henblik på udarbejdelse af et skriftligt reparationsoverslag. Hvis De ønsker oplysninger om dette, skal De kontakte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814.

En kunde, der køber en Microsoft-enhed i Californien har ret til at få enheden serviceret og repareret i løbet af indeståelsesperioden. Indeståelsesperioden bliver udvidet med det antal hele dage, som enheden har været ude af køberens hænder til reparationer inden for indeståelsen. Hvis en fejl opstår i løbet af indeståelsesperioden, udløber indeståelsen ikke, før fejlen er udbedret. Indeståelsesperioden bliver også forlænget, hvis reparationer under indeståelsen ikke udføres på grund af forsinkelser, der skyldes forhold, der ligger uden for købers kontrol, eller hvis reparationerne under indeståelsen ikke udbedrede fejlen, og hvis køber meddeler reparationsfejlen til producent eller sælger inden for 60 dage efter, den er gennemført. Hvis fejlen ikke er udbedret efter et rimeligt antal forsøg, kan køber returnere enheden med henblik på at få enheden erstattet eller refunderet og i begge tilfælde med fradrag af et rimeligt gebyr for brug. Forlængelsen af perioden påvirker ikke beskyttelsen eller andre misligholdelsesbeføjelser, som tilkommer køber i henhold til andre love.

SIDST OPDATERET august 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICERING AF MICROSOFT-ENHED", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?