Lukning af Xbox Live-konti og konsolspærringer

Lukninger og konsolspærringer

 • Du kan finde oplysninger om adfærd, som kan medføre lukning af tjenesten eller konsolspærring, i Ordensregler for Xbox Live.

  Hvis du har et specifikt spørgsmål om en udelukkelse eller konsolspærring, kan du starte en ny tråd i forummet "My Live account was suspended".

 • Teamet til håndhævelse af Xbox-politik har ikke mulighed for at behandle spilbestemte lukninger og spærringer. Hvis du har mistet dine rettigheder i et bestemt spil, kan du kontakte udvikleren af spillet for at få hjælp:

  Halo 4 eller Halo: Reach

  Call of Duty

 • Klager bliver gennemgået dagligt, og der bliver foretaget handlinger mod spillere, når adfærden er bekræftet.
 • Straffen for at overtræde vilkårene for brug og ordensreglerne varierer, afhængigt af hvilken type overtrædelse der er tale om.
 • Straffen for mindre regelbrud kan gå fra midlertidige kommunikationsstop eller lukning af tjenesteydelser og tvungen ændring af navne på gamertags.
 • Straffen for mere alvorlige overtrædelser omfatter nulstilling af gamerpoint, permanent kontolukning og konsolspærring.

Midlertidig afbrydelse af kommunikation

Midlertidig afbrydelse af kommunikation påtvinges pga. upassende adfærd under kommunikationsaktiviteter på Xbox Live. Resultatet er, at adgangen for et gamertag til kommunikationsfunktioner på Xbox Live blokeres. Dette omfatter tekstchat, stemmechat, videochat, spilchat og partychat.

Varigheden af den midlertidige afbrydelse afhænger af, hvor alvorlig overtrædelsen er. De midlertidige afbrydelser ophæves som regel nogenlunde på samme tidspunkt af dagen, som den midlertidige afbrydelse blev sat i kraft.

Sådan får du besked

Der vises en meddelelse med slutdatoen for den midlertidige lukning, når du logger på Xbox Live med det gamertag, der er lukket.

Der sendes en mailbesked til den adresse, der er knyttet til din Xbox Live-konto. De midlertidige afbrydelser ophæves nogenlunde på samme tidspunkt på dagen, som den midlertidige afbrydelse trådte i kraft og altså ikke i starten af kalenderdatoen. Den midlertidige afbrydelse ophører derfor muligvis ikke før senere den dag, der er angivet i meddelelsen om den midlertidige afbrydelse.

Midlertidig afbrydelse af tjeneste

Lukning af tjenesteydelser anvendes på grund af upassende spil eller misbrug af systemet. Upassende adfærd omfatter handlinger som disse:

Upassende adfærd under spil (bluff eller snyd)

Forsøg på at manipulere Xbox Live-tjenester via netværksforstyrrelse, misbrug af feedback, misbrug af klager eller anden manipulation af systemet

Hvis en tjeneste bliver midlertidigt afbrudt, blokeres et medlem fuldstændigt, og denne kan ikke logge på Xbox Live-tjenesten. Varigheden af den midlertidige afbrydelse afhænger af hyppigheden af overtrædelsen, eller hvor alvorlig den er. De midlertidige afbrydelser ophæves som regel nogenlunde på samme tidspunkt af dagen, som den midlertidige afbrydelse blev sat i kraft.

Sådan får du besked

Der vises en meddelelse med slutdatoen for den midlertidige lukning, når du logger på Xbox Live med det gamertag, der er lukket.

Der sendes en mailbesked til den adresse, der er knyttet til din Xbox Live-konto.

Gennemtvunget ændring af gamertags

Når en tvungen ændring af et gamertag (ændring af navnet) anvendes, bliver du bedt om at vælge et nyt gamertag, næste gang du prøver at logge på Xbox Live. Dette trin kan ikke springes over. Du skal vælge et nyt gamertag, før du kan logge på.

En tvungen ændring af et gamertag anvendes, når et gamertag af Xbox Live-håndhævelsesteamet vurderes til at være upassende. Som eksempel på upassende gamertags kan nævnes navne, der visuelt minder om, lyder som, repræsenterer, sigter til, forkorter eller antyder et eller flere af følgende:

 • Krænkende ord eller vendinger
 • Emner eller indhold af seksuel art
 • Hadefuld tale (herunder, men ikke begrænset til, yderligtgående, etniske eller religiøse påstande)
 • Ulovlige rusmidler
 • Ulovlige aktiviteter

Spærring af konsoller

Der kan oprettes en permanent spærring af en Xbox-konsols forbindelse til Xbox Live ved en eller flere overtrædelser af vilkårene for anvendelse af Xbox Live. Spærring af en konsols adgang til Xbox Live kan ske som følge af flere årsager, herunder, men ikke begrænset til følgende:

 • Ændring af konsollen: Fysisk åbning af Xbox-konsollen og ændring af den for at afspille ulovlig software.
 • Onlinesvindel: Forsøg på at foretage social engineering af brugere, overtage Xbox Live-konti eller udføre andre former for bedrageriske aktiviteter.
 • Gentagne grove overtrædelser: Når håndhævelsesteamet har måttet skride ind flere gange og udføre handlinger på konsollens konti med det formål at afbryde tjenesten eller ramme brugeren.

Kundesupport til Xbox Live kan ikke annullere en Xbox Live-udelukkelse for en konsol. Spærring af Xbox Live-konsoller kan også omfatte permanente lukninger af Xbox Live-konti.

Nulstilling af gamerpoint

Der er tale om en justering af antallet af gamerpoint på en spillers Xbox Live-konto som følge af, at spilleren uden at spille opnår point for gennemførelser ved at brug af eksterne værktøjer. Xbox Live er forpligtet til at holde tjenesten fri fra denne type adfærd, da det overtræder vilkårene for anvendelse for Xbox Live. Når der registreres aktiviteter som f.eks. unormale gennemførelser eller unormal opnåelse af gamerpoint, justerer Xbox live gamerpointsaldoen for spillere, som opfylder bestemte og automatiserede kriterier.

En Xbox Live-spiller, der har opnået sine gamerpoint på denne unormale måde, straffes på følgende måde:

 • Hans eller hendes gamerpoint nulstilles.
 • Han eller hun kan ikke længere opnå alle tidligere erhvervede achievements.
 • Han eller hun får etiketten "snyder" over for hele gruppen.

Selvom spillere, som identificeres med disse kriterier, starter med nul gamerpoint, kan de dog stadig opnå achievements i fremtidige spil. Vi giver dem med andre ord endnu en chance for at opnå fremtidige achievements ved at tilegne sig dem på samme måde som andre, der benytter "fair play". Den oprindelige korrektion af gamerpoint forbliver permanent uden nogen mulighed for appel.

Hvad siger andre brugere om disse emner?

Hvis du vil se, hvad andre brugere siger om disse emner, eller hvis du vil stille dine egne spørgsmål, kan du gå til Xbox-supportforaene og se følgende samtaler:

Bemærk, at indhold i Xbox-supportfora kun findes på engelsk. Hvis du vil oversætte indhold på et Xbox-supportforum til et andet sprog, skal du indsætte webadressen i et onlineoversættelsesværktøj, f.eks. Oversætter på Bing.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Lukning af Xbox Live-konti og konsolspærringer", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?