Konfigurer og brug Xbox 360 Big Button Pad-controlleren, og foretag fejlfinding

Billedet viser de fire Xbox 360 Big Button Pad-controllere og den infrarøde modtager og kablet.

Løsninger

Konfigurer Xbox 360 Big Button Pad

Det er let at udføre konfigurationen. Sæt batterier i Big Button Pad, og tilslut derefter spilpad'en til Xbox 360-konsollen.

Isæt batterier

 1. Fjern batteridækslet.
 2. Isæt to nye AA-alkalinebatterier (LR6). Enheden fungerer bedst, hvis du ikke bruger genopladelige AA-batterier.
 3. Sæt batteridækslet på igen.

Tilslut Big Button Pad

Der kan være tilsluttet op til fire Big Button Pads til en konsol på én gang.

 1. Tilslut det infrarøde modtagerkabel til en ledig USB-port på din Xbox 360-konsol
Pilen viser den port på Xbox 360 E-konsollen, hvor du skal tilslutte den infrarøde modtager. Pilen viser den port på Xbox 360 S-konsollen, hvor du skal tilslutte den infrarøde modtager.
 1. Anbring modtageren, så dem, der bruger Big Button Pad, har en frit udsyn til modtageren. Hver af de fire knapper på Big Button Pad har en entydig farve, som svarer til en karakter på skærmen. De konfigureres automatisk i følgende forudbestemte rækkefølge:

  • Den første spiller er grøn.
  • Den anden spiller er rød.
  • Den tredje spiller er blå.
  • Den fjerde spiller er gul.

Bemærk! Når den infrarøde modtager er tilsluttet konsollen, lyser lamperne omkring konsollens tænd/sluk-knap grønt. Modtagerforbindelsen påvirker ikke andre trådløse controlleres forbindelse.

Tænd og sluk konsollen og Big Button Pad

Sådan tænder og slukker du konsollen og Big Button Pad

Peg på den infrarøde modtager med Big Button Pad, og tryk derefter på Xbox Guide-knappen eller knappen Start, og hold den nede. Modtageren opretter forbindelse til hver Big Button Pad, som den registrerer.

En finger trykker på Xbox Guide-knappen på Big Button Pad.

Sådan slukker du konsollen og Big Button Pad

Peg på den infrarøde modtager med Big Button Pad, og tryk derefter på Xbox Guide-knappen , og hold den nede i tre sekunder.

Bemærkninger

 • Big Button Pad virker fortsat, næste gang du tænder konsollen, hvis det infrarøde modtagerkabel stadig er tilsluttet.
 • Big Button Pad virker kun inden for en afstand af ca. 7,5 meter fra konsollen. Genstande, som spærrer for udsynet mellem spilpad'en og den infrarøde modtager, vil normalt virke forstyrrende, når du bruger Big Button Pad.

Brug Xbox 360 Big Button Pad

Spilpad'ens knapper

Billeder viser Xbox 360 Big Button Pad.

Den store knap fungerer som en navigationstast. Brug denne knap og A-knappen , B-knappen , X-knappen , Y-knappen , Tilbage, Xbox Guide og Start for at flytte rundt og styre Xbox Dashboard.

Sådan bruger du Big Button Pad sammen med andre controllere

Big Button Pad forstyrrer ikke brugen af andre kabelforbundne eller trådløse controllere. Du kan bruge Big Button Pad sammen med andre kabelforbundne eller trådløse controllere, når I spiller sammen i grupper.

Hvis du f.eks. har tildelt en trådløs controller til afsnit 1 på tænd/sluk-knappen, påvirker både den trådløse controller og den grønne Big Button Pad den grønne spiller i spillet. På samme måde svarer den anden kabelforbundne eller trådløse controller til rød, den tredje svarer til blå, og den fjerde svarer til gul.

Sådan holder du Big Button Pad ren

Rengør enheden med en tør eller let fugtet klud. Controlleren kan blive beskadiget ved brug af rengøringsmidler eller ved forsøg på at rengøre stikkene.

Fejlfinding i forbindelse med Xbox 360 Big Button Pad

Vigtigt! Xbox 360 Big Button Pad-controlleren er kun beregnet til brug sammen med en Xbox 360-konsol, der har den infrarøde Xbox 360 Big Button-modtager tilsluttet.

Xbox 360 Big Button Pad er udviklet til automatisk at oprette forbindelse til Xbox 360-konsollen, når du trykker på en vilkårlig knap. Hvis controlleren ikke opretter forbindelse, kan du prøve følgende:

 • Kontrollér, at der er tændt for controlleren. Hvis der er tændt for controlleren, lyser lampen midt på tænd/sluk-knappen grønt.
En finger og en pil peger på tænd/sluk-knappen på Xbox 360 E-konsollen. En finger og en pil peger på tænd/sluk-knappen på Xbox 360 S-konsollen.
 • Kontrollér, at det infrarøde modtagerkabel sidder fast i en af USB-portene på Xbox 360-konsollen.
En pil viser den port på Xbox 360 E-konsollen, hvor du skal tilslutte den infrarøde modtager. En pil viser den port på Xbox 360 S-konsollen, hvor du skal tilslutte den infrarøde modtager.
 • Slut den infrarøde modtager til en anden USB-port på Xbox 360-konsollen.
 • Kontrollér, at AA-batterierne i Xbox 360 Big Button Pad er fuldt opladet og sat rigtigt i.
 • Hvis strømledningen til Xbox 360-konsollen er sat i en overspændingsbeskytter eller forlængerledning, skal du prøve at sætte ledningen direkte i en elektrisk stikkontakt. Hvis konsollen ikke er sluttet direkte til en stikkontakt, får USB-portene muligvis ikke nok strøm.

Hvis du har kontrolleret disse ting, og controlleren stadig ikke virker, kan du prøve følgende:

 • Peg controlleren direkte mod den infrarøde modtager.
 • Sørg for, at den infrarøde modtager ikke er overdækket, og at der ikke er nogen genstande mellem controlleren og den infrarøde modtager.
 • Sørg for, at du bruger controlleren inden for syv meter af den infrarøde modtager.
 • Træk eventuelle gardiner for og luk persiennerne, når du bruger controlleren og den infrarøde modtager i dagtimerne, for at minimere mængden af lys, der rammer modtageren.

ADVARSEL risiko i reparationer: åbning og/eller reparere enheden kan vise elektrisk stød, enheden skader, brand, personskade risici og andre risici. Microsoft anbefaler, at du søger professionel hjælp til reparation af enheden, og at du udviser forsigtighed, hvis du selv prøver at reparere den.

Hvis ingen af disse løsninger afhjælper problemet

Hvis løsningerne ovenfor ikke løste problemet, skal konsollen repareres. Se Få din Xbox-konsol eller Kinect-sensor repareret.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Konfigurer og brug Xbox 360 Big Button Pad-controlleren, og foretag fejlfinding", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?