Sådan udskifter du batterierne i din trådløse Xbox 360-controller

Oversigt

Den trådløse Xbox 360-controller kan få strøm fra enten AA-batterier eller fra de genopladelige Xbox 360-batterier. I denne artikel beskrives det, hvordan du udskifter AA-batterier.

Bemærk! Hvis du bruger AA-batterier, anbefaler vi, at du anvender AA-engangsbatterier i stedet for genopladelige AA-batterier for at få den bedste ydeevne. Hvis du bruger engangsbatterier, skal du læse "Sikkerhed ved brug af engangsbatterier" nedenfor.

Sådan indsætter du batterier

Benyt følgende fremgangsmåde for at indsætte nye engangsbatterier i den trådløse controllers batteriholder:

  1. Tryk på tappen øverst på holderen med AA-batterierne, og træk derefter nedad for at tage batteriholderen ud af controlleren.
To tegninger af Xbox 360-controlleren. Den ene viser tappen uden på batteriholderen, og den anden viser controlleren, hvor batteriholderen og batterierne er fjernet.
  1. Indsæt to nye AA-batterier (LR6). Indsæt batterierne, så deres positive (+) og negative (-) poler er placeret som vist på diagrammet i bunden af batteriholderen.
  2. Skub holderen med AA-batterier ind i controlleren, og tryk på holderen, så den låses fast.

Vigtigt! Tag batterierne ud af den trådløse controller, før du går ombord på et fly, eller før du pakker den trådløse controller i en kuffert, der bliver tjekket, når du skal rejse med fly. Den trådløse controller kan udsende radiofrekvensenergi (RF) ligesom en mobiltelefon, når batterierne er indsat.

Sikkerhed ved brug af engangsbatterier

Hvis batterierne bruges forkert, kan de lække væske, blive overophedet eller eksplodere. Batterivæske er ætsende og kan være giftig. Batterivæske kan forårsage forbrændinger på øjne og hud, og det er farligt at sluge væsken. Følg disse råd for at reducere risikoen for skader:

  • Hold batterierne uden for børns rækkevidde.
  • Batterierne må ikke opvarmes, åbnes, ødelægges eller bortskaffes i ild.
  • Tag AA-batterierne ud af batteriholderen, når batteriholderen ikke sidder i controlleren.
  • Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Undlad f.eks. at blande brunstensbatterier og alkalinebatterier.
  • Fjern batterierne, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge controlleren eller fjernbetjeningen i længere tid.
  • Fjern alle batterierne, hvis et batteri begynder at lække. Sørg for, at den lækkede væske ikke kommer på din hud eller dit tøj. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du øjeblikkeligt vaske huden med vand. Inden du indsætter nye batterier, skal du rengøre batterirummet grundigt med en fugtet papirserviet eller følge batteriproducentens anbefalinger vedrørende rengøring.
  • Når du bortskaffer batterierne, skal du overholde lokale og nationale regler for bortskaffelse. De relevante regler omfatter regler for genindvinding og genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Sådan udskifter du batterierne i din trådløse Xbox 360-controller", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?