Del denne side

Konfigurer og brug de trådløse Bluetooth-hovedtelefoner med en Xbox 360-konsol

Oversigt


Trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth.

Du kan chatte med dine venner på Xbox Live ved hjælp af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth. Brug hovedtelefonen til at chatte på Xbox Live, eller skift til Bluetooth-tilstand, og brug hovedtelefonen sammen med en Bluetooth-aktiveret enhed, f.eks. en mobiltelefon eller en pc.

 • Hovedtelefonen leveres med et praktisk mikro-USB-kabel, gelepuder i tre forskellige størrelser og en ørebøjle
 • Giver op til otte timers taletid
 • Gør det nemt at skifte fra Xbox-tilstand til Bluetooth-tilstand for at besvare opkald

Bemærk! Bluetooth-tilstand er kun til brug med Bluetooth-enheder. Få at vide, hvordan du tilslutter de trådløse hovedtelefoner til en Bluetooth-enhed.

Bemærk! Du kan finde nyttige videoer, der viser, hvordan du konfigurerer de trådløse hovedtelefoner med Bluetooth, hvordan du bruger dine hovedtelefoner med andre Bluetooth-enheder, og hvordan du rydder hovedtelefonerne for alle Bluetooth-enheder, i afsnittet "Videoselvstudier" nederst i denne artikel.

Bemærk! Du kan finde garantioplysninger til Xbox-tilbehør, herunder de trådløse hovedtelefoner med Bluetooth, i Garanti og service: ofte stillede spørgsmål.

Pakke med trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth

Pakken med de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner indeholder følgende ting:

 • Trådløse Xbox 360-hovedtelefon med Bluetooth
 • USB-opladningskablet på ca. 1 meter
 • En ørebøjle og tre gelepuder
 • Brugervejledning
Trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth. En ørebøjle og tre gelepuder til de trådløse hovedtelefoner.

Systemkrav

 • Xbox 360-konsol (kræves ikke til handlinger med Bluetooth-enheder)
 • Opdateret Xbox Live-software – Minimal Dashboard, version 2.0.13599.0

Konfigurer og brug

Trin 1: Installer softwaren til de trådløse hovedtelefoner

Du installerer nemmest softwaredriverne til de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner (med Bluetooth) ved at oprette forbindelse til Xbox Live. Hvis konsollen har forbindelse til Xbox Live, skal du gå videre til trin 2.

Hvis konsollen ikke har forbindelse til Xbox Live, kan du downloade den nyeste konsolsoftware til computeren og installere den på Xbox 360-konsollen. Du kan se, hvordan du gør det, i Sådan henter du en ny opdatering til Xbox 360.

Trin 2: Oplad hovedtelefonerne

En tegning viser opladerkablet til de trådløse hovedtelefoner, der er tilsluttet en Xbox 360 S-konsol. En tegning viser opladerkablet til de trådløse hovedtelefoner, der er tilsluttet en Xbox 360 E-konsol.

Det kan være nødvendigt at oplade hovedtelefonen, før du konfigurerer den. Sådan gør du:

 1. Sæt opladningskablet, der fulgte med hovedtelefonen, i USB-porten på konsollen. Der findes to USB-porte foran på konsollen bag en oval åbning.
 2. Tilslut den anden ende af opladningskablet til hovedtelefonens strømindgang. Det er det lille stik.
 3. Tænd for konsollen.

  Lysene på hovedtelefonen blinker grønt, mens der oplades i Xbox-tilstand, og de blinker blåt, når der oplades i Bluetooth-tilstand. Når opladningen er færdig, holder lyset op med at blinke.

Bemærk!

 • Hovedtelefonen fungerer ikke, når den er tilsluttet opladningskablet til hovedtelefonen.
 • Hovedtelefonen oplades i enten Bluetooth- eller Xbox-tilstand.

Nogle hovedtelefonversioner, som kun findes i begrænset oplag, omfatter en holder til opladning. Når hovedtelefonen er i holderen til opladning, blinker lyset på holderen under opladningen og holder op med at blinke, når opladningen er færdig.

Trin 3: Tilslut de trådløse hovedtelefoner til konsollen

Den nemmeste måde at tilslutte hovedtelefonen til konsollen på er ved at udføre trin 2. Hvis du udførte trin 2, skal du tage opladningskablet ud af hovedtelefonen og gå til trin 4.

Du kan også tilslutte hovedtelefonen trådløst til konsollen på følgende måde:

 1. Tænd for konsollen.
 2. Flyt tilstandsvælgeren til Xbox (grøn) på de trådløse hovedtelefoner.
En pil viser, hvilken retning kontakten på de trådløse hovedtelefoner skal flyttes.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på hovedtelefonen, og hold den nede i to sekunder. Lyset blinker grønt.
En pil peger på tænd/sluk-knappen på de trådløse hovedtelefoner.
 1. Når hovedtelefonen afspiller startlyden, skal du holde tilslutningsknappen på hovedtelefonerne nede i to sekunder.
En pil peger på tilslutningsknappen på de trådløse hovedtelefoner.
 1. Inden for 20 sekunder efter, at du har trykket på tilslutningsknappen, skal du trykke på og slippe tilslutningsknappen på konsollen.
Fingre peger på tilslutningsknappen på en Xbox 360-, Xbox 360 S- og Xbox 360 E-konsol.

Lysene blinker grønt tre gange, når hovedtelefonen er tilsluttet konsollen. Hovedtelefonen vil nu automatisk blive tilsluttet konsollen, hver gang du tænder hovedtelefonen i Xbox-tilstand.

Bemærk! Hvis hovedtelefonen ikke tilsluttes inden for 20 sekunder, begynder lysene at blinke langsomt igen. Hvis det sker, skal du gentage trin 4 og 5. Det kan tage op til 10 sekunder at tilslutte hovedtelefonen til konsollen.

På en Xbox 360 S-konsol skal hovedtelefonen tildeles en position på lysringen omkring konsollens tænd/sluk-knap. Hver tilsluttet controller tildeles en af de fire positioner, og hver controller kan have en tilknyttet hovedtelefon.

En Xbox 360-controller og trådløse hovedtelefoner foran en Xbox 360 S-konsol. En Xbox 360-controller og trådløse hovedtelefoner foran en Xbox 360 E-konsol.

Bemærk! På en Xbox 360 E-konsol kan du se, hvilken position controlleren har fået tildelt, ved at kigge på lysringen rundt om Guide-knappen på controlleren.

Hvis controlleren er knyttet til position 1, bliver de trådløse hovedtelefoner også knyttet til position 1. Hvis der allerede er knyttet en anden hovedtelefon til position 1, bliver din hovedtelefon knyttet til position 2.

Hvis du vil ændre den position, som hovedtelefonen har fået tildelt, skal du trykke på tilslutningsknappen eller tænd/sluk-knappen på hovedtelefonen for at gå frem til den ønskede position. Hvis du f.eks. vil flytte hovedtelefonen fra position 1 til position 3, skal du trykke to gange på tilslutnings- eller tænd/sluk-knappen.

Bemærk! Hvis du vil se en video, der viser, hvordan du knytter din trådløse hovedtelefon til en anden controller, skal du se videoen "Knyt de trådløse hovedtelefoner til en anden controller" i afsnittet "Videoselvstudier" nederst i denne artikel.

Bemærk!

 • Du kan slutte op til fire trådløse hovedtelefoner til en konsol på én gang.
 • Sørg for, at der er en tilgængelig position (uden lys) på lysringen, inden du tilslutter de trådløse hovedtelefoner.
 • Hvis du vil tilslutte flere controllere og trådløse hovedtelefoner, skal du først tilslutte de trådløse hovedtelefoner og derefter tilslutte den controller, som skal bruges.
 • Hovedtelefoner med kabel har forrang for trådløse hovedtelefoner. Du kan ikke knytte trådløse hovedtelefoner til en controller, der er tilsluttet andre hovedtelefoner via et kabel. Hvis du vil bruge de trådløse hovedtelefoner i stedet for, skal du frakoble de kabelforbundne hovedtelefoner og derefter gentage den trådløse tilslutningsprocedure i Trin 3: Tilslut de trådløse hovedtelefoner til konsollen.
 • Der kræves ikke en controller, for at hovedtelefonen kan fungere sammen med konsollen.
 • Din hovedtelefon kan kun tilsluttes trådløst til én konsol ad gangen. Du kan når som helst tilslutte til en ny konsol, men forbindelsen til den foregående konsol afbrydes.

Trin 4: Tag hovedtelefonerne på

Inden du bruger de trådløse hovedtelefoner, kan det være nødvendigt at skifte til en anden størrelse gelepude. Der følger tre gelepuder i forskellige størrelser med hovedtelefonen, så du kan finde den, der sidder mest behageligt.

Indsæt gelepuden

 1. Fjern den medfølgende gelepude ved at trække den forsigtigt ud af højttaleren.
 2. Vælg en gelepude, placer den midt på højttaleren, og skub den forsigtigt på plads. Der er en lille fordybning på højttaleren lige under gelepudens kant.

Tag hovedtelefonen på

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på hovedtelefonen i 2 sekunder for at tænde den.
 2. Hold hovedtelefonen i én hånd med højttaleren mod dig.
 3. Hold ørebøjlen med den anden hånd, og sæt bøjlen fast nederst på højttaleren. Ørebøjlen kan vendes, så du kan bære hovedtelefonen på venstre eller højre øre.
 4. Placer hovedtelefonen korrekt over et af ørerne, så ørebøjlen sidder over øret og gelepuden sidder behageligt i øret. Hvis hovedtelefonen ikke sidder behageligt, skal du tage den af og prøve med en anden gelepude. Det er ikke meningen, at gelepuden skal gå ind i din ørekanal. Den er designet til at sidde uden på ørekanalen.
 5. Når hovedtelefonen sidder behageligt, kan du justere lydstyrken og begynde at bruge hovedtelefonen.

Sørg for, at hovedtelefonen peger mod din mund og er placeret som vist for at få den bedste mikrofonydelse.

En tegning viser en person, som bruger de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth.

Brug hovedtelefonen

Når du har udført konfigurationen, kan du begynde at bruge hovedtelefonen sammen med konsollen. Sådan gør du:

 1. Tænd for konsollen.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på hovedtelefonen.

De trådløse hovedtelefoner virker inden for en afstand af 9 meter fra konsollen. Hvis der er objekter mellem controlleren og konsollen, kan det dog reducere funktionsafstanden.

Bemærk! Hvis du ikke kan høre nogen, når du bruger spillechat eller privat chat, kan du få hjælp på siden Fejlfinding i forbindelse med problemer med Xbox Live-chat på Xbox 360.

Bemærk!

 • Når du er færdig med at bruge hovedtelefonerne, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede for at slukke hovedtelefonerne. Hovedtelefonerne bliver ikke slukket, når du slukker for konsollen.
 • Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på knappen til højere lydstyrke eller knappen til lavere lydstyrke.
 • Tryk på Mute-knappen for at slå lyden til eller fra. Du kan kun slå hovedtelefonens lyd fra i Xbox-tilstand.
  Bemærk! Hvis du vil se en video, der viser, hvordan du slår lyden fra på hovedtelefonerne, skal du gå til afsnittet "Videoselvstudier" nederst i denne artikel.
En pil peger på knappen mute på de trådløse hovedtelefoner.
 • Rengør hovedtelefonen med en tør klud. Rengøringsmidler kan beskadige hovedtelefonen.
 • Hovedtelefonen må ikke blive våd.

Komponenter på de trådløse hovedtelefoner med Bluetooth

En tegning af de trådløse hovedtelefoner med billedforklaringer til knapperne.
 1. Action/mute
 2. Lydstyrke +
 3. Lydstyrke -
 4. Tænd/sluk
 5. Tilslut
 6. Strømindgang
 7. Xbox-tilstand (grøn)/Bluetooth-tilstand (blå)

Hvis opladningskablet er tilsluttet hovedtelefonen, og batteriet ikke oplades, blinker hovedtelefonens to første lys i rækkefølge (1, 1 og 2; 1, 1 og 2; osv.). Lad hovedtelefonen være tilsluttet i et stykke tid for at se, om batteriet oplades normalt. Hvis lysene på hovedtelefonen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Xbox Support ved hjælp af Hjælp-oplysningerne nederst på denne side.

Sådan besvarer du et opkald

Når du modtager et opkald, afspiller hovedtelefonen et lydsignal for indgående opkald, samtidig med at hovedtelefonens lys blinker blåt, indtil du besvarer, afviser eller ignorerer opkaldet.

Sådan besvarer du et indgående opkald:

 • Tryk på Action-knappen, og slip den.
 • Hvis hovedtelefonen er i Xbox-tilstand, besvares opkaldet automatisk, når du skifter til Bluetooth-tilstand (uden at trykke på Action-knappen).
 • Hvis hovedtelefonen er slukket, besvares et indgående opkald automatisk, når du tænder den (uden at trykke på Action-knappen).

Sådan afviser du et indgående opkald: Tryk på Action-knappen, og hold den nede i to sekunder.

Sådan afslutter du en samtale: Tryk på og slip Action-knappen. (Skift til Xbox-tilstand afslutter ikke opkaldet).

En pil peger på knappen mute på de trådløse hovedtelefoner.

Hvis du modtager et opkald under en samtale: Tryk på Action-knappen for at besvare den indgående samtale og sætte den første samtale i kø. (Denne funktion skal være understøttet af Bluetooth-enheden og mobiloperatøren).

Mens en samtale er i kø:

 • Tryk Action-knappen ned, og slip den for at afslutte den aktive samtale.
 • Tryk på Action-knappen, og hold den nede i to sekunder for at skifte mellem samtaler.

Sådan foretager du et opkald:

 1. Tænd for de trådløse hovedtelefoner.
 2. Hvis hovedtelefonen er tilsluttet en Bluetooth-enhed (og du ikke allerede er i en samtale), skal du trykke på Action-knappen og holde den nede i 2 sekunder.
 3. Brug Bluetooth-stemmekommandoerne til at foretage dit opkald. Du kan finde oplysninger om brugen af Bluetooth-stemmekommandoer i vejledningen til din Bluetooth-enhed (f.eks. dokumentationen til din telefon).

Bemærk! Mute-knappen på de trådløse hovedtelefoner virker kun i Xbox-tilstand. Hvis du anvender hovedtelefonen med en mobiltelefon, kan du dog benytte mute-funktionen på din telefon.

Skift funktionstilstand

Du kan til enhver tid skifte mellem funktionstilstandene på din hovedtelefon. Hvis du har en Bluetooth-enhed, der understøtter opkald, kan du besvare et indgående opkald ved at skifte fra Xbox-tilstand til Bluetooth-tilstand på hovedtelefonen (forudsat at du tidligere har konfigureret Bluetooth-enheden til din hovedtelefon). Hvis du skifter fra Bluetooth-tilstand tilbage til Xbox-tilstand, anvender hovedtelefonen de samme indstillinger, som blev anvendt, sidst du brugte Xbox-tilstand.

Indikatorer for lavt batteriniveau og lav batterilevetid

Din trådløse hovedtelefon har to indikatorer, der viser, når batteriet er ved at løbe tør for strøm:

 • Når der er 30 minutter tilbage: Lysene blinker cirka to gange hvert minut, indtil der er 5 minutter tilbage.
 • Når der er 5 minutter tilbage: Lysene blinker kontinuerligt, indtil hovedtelefonerne slukkes.

Fejlfinding

Mobilenheders forbindelsesproblemer varierer alt efter producenten. Se produktmanualen eller producentens websted for at få hjælp til fejlfinding af problemer med Bluetooth-forbindelsen til en mobilenhed.

Hvis du vil have hjælp til at tilslutte hovedtelefonen til en Windows Phone-enhed, skal du se Hvordan parrer jeg min telefon med Bluetooth-tilbehør?.

Folk kan ikke høre dig

Hvis der er nogen i et opkald, som ikke kan høre dig, når hovedtelefonen er i Bluetooth-tilstand:

 • Fuldfør konfigurationen for at tilslutte din hovedtelefon til en Bluetooth-enhed.
 • Tjek, at tilstandsvælgeren på hovedtelefonen er sat til "Bluetooth".
 • Tjek, at mikrofonen peger fremad.
 • Tjek, at Bluetooth-tilstanden på din Bluetooth-enhed (f.eks. en telefon) er slået til.

Sådan rydder du listen over Bluetooth-enheder fra hovedtelefonen

Hovedtelefonen gemmer pardannelsesoplysninger for de sidste otte Bluetooth-enheder, som den har været tilsluttet. Hvis du vil rydde listen, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

 1. Tænd hovedtelefonen.
 2. Flyt tilstandsvælgeren til "Bluetooth" (lyset på hovedtelefonen blinker blåt).
 3. Tryk på Tilslut-knappen, og hold den nede i ti sekunder.
 4. I starten vil lysene blinke blåt i uret retning, og efter 10 sekunder blinker alle lys samtidigt. Hovedtelefonen udsender også to lave lyde.
 5. Sluk for hovedtelefonen.
 6. Hvis du vil danne et par med hovedtelefonerne igen, skal du se "Trin 3: Tilslut de trådløse hovedtelefoner til konsollen" ovenfor.

Hvis oplysningerne i denne artikel ikke løser problemet, kan du kontakte Xbox Support ved at klikke på linket "Kontakt os" nederst på denne side.

Videoselvstudier

Bemærk! De følgende videoer med instruktioner er kun tilgængelige på engelsk.

Find ud af, hvordan du konfigurerer de trådløse hovedtelefoner med Bluetooth.

Se videoen Sådan konfigurerer du den trådløse hovedtelefon med Bluetooth. Bemærk! Videoen er kun tilgængelig på engelsk.

Brug dine trådløse hovedtelefoner med andre Bluetooth-enheder

Se videoen Brug din trådløse hovedtelefon med andre Bluetooth-enheder. Bemærk! Videoen er kun tilgængelig på engelsk.

Ryd hovedtelefonerne for alle Bluetooth-enheder

Se videoen Ryd hovedtelefonerne for alle Bluetooth-enheder. Bemærk! Videoen er kun tilgængelig på engelsk.

Slå lyden fra i de trådløse hovedtelefoner i Xbox-tilstand

Se videoen Slå lyden fra i de trådløse hovedtelefoner i Xbox-tilstand. Bemærk! Videoen er kun tilgængelig på engelsk.

Knyt de trådløse hovedtelefoner til en anden controller

Se videoen Knyt de trådløse hovedtelefoner til en anden controller. Bemærk! Videoen er kun tilgængelig på engelsk.

Var denne artikel nyttig?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Konfigurer og brug de trådløse Bluetooth-hovedtelefoner med en Xbox 360-konsol", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?

Del denne side