Konfigurer og brug dine trådløse Xbox 360-hovedtelefoner

Oversigt

Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer og bruger de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner på Xbox 360-konsollen.

Bemærk! De trådløse Xbox 360-hovedtelefoner er kun beregnet til brug med Xbox 360 spil og underholdningssystemet. Du kan bruge trådløse hovedtelefoner med den originale Xbox 360-konsol eller Xbox 360 S-konsollen.

På denne side

Om de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner

En tegning af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med billedforklaringer til knapper og komponenter.

Du kan chatte med dine venner på Xbox Live ved hjælp af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner.

Med Xbox Live får du en række muligheder for at chatte:

 • Chat privat med dine venner
 • Chat i multiplayerspil
 • Chat med alle, der deltager i din Xbox Live-gruppe.
 • Chat med video (hvis du vil have hjælp til videochat, skal du se under Kinect-video på Xbox 360)

Oplad og tilslut dine trådløse hovedtelefoner

Trin 1: Oplad hovedtelefonerne

Bemærk! Oplad de trådløse hovedtelefoner natten før, du skal bruge dem første gang.

Sådan oplader du med et USB-opladningskabel

Trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med tilsluttet opladerkabel.
 1. Slut den ene ende af hovedtelefonernes opladningskabel til de trådløse hovedtelefoner.
 2. Tilslut den anden ende af opladningskablet til USB-porten på Xbox 360-konsollen. Der findes to USB-porte foran på konsollen bag en oval åbning.
 3. Tænd konsollen for at oplade hovedtelefonerne.

Sådan oplader du med en vekselstrømsadapter

 1. Slut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt.
 2. Slut den anden ende til de trådløse hovedtelefoner.

Bemærk! Hvis hovedtelefonerne er trådløst forbundet med en konsol, afbrydes forbindelsen til konsollen, hvis du tilslutter hovedtelefonerne til vekselstrømsadapteren.

Mens batteriet oplades, blinker lysene på de trådløse hovedtelefoner et ad gangen og slukkes derefter. Når de trådløse hovedtelefoner er helt opladet, blinker alle fire lys samtidig.

Bemærk!

 • Før du bruger de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner første gang, er det en god ide at oplade dem natten før, så du er sikker på, at batteriet er helt opladet. Det kan vare lidt, inden de fire lys på hovedtelefonerne tændes.
 • Hvis de trådløse hovedtelefoner er trådløst forbundet med en konsol, afbrydes forbindelsen til Xbox 360-konsollen, hvis du forbinder hovedtelefonerne med vekselstrømsadapteren.
 • De trådløse hovedtelefoner virker ikke, når de er forbundet med vekselstrømsadapteren.
 • Det kan vare lidt, inden de fire lys på de trådløse hovedtelefoner tændes, hvis du ikke bruger hovedtelefonerne i længere tid.
 • De trådløse hovedtelefoner kan blive varme under opladningen.

Hovedtelefonerne bipper, hvis batteriet til hovedtelefonerne er ved at løbe tør for strøm:

 • To bip betyder, at der er 30 minutter, til batteriet løber tør for strøm.
 • Tre bip betyder, at der er 5 minutter, til batteriet løber tør for strøm.

Trin 2: Tilslut de trådløse hovedtelefoner til en konsol

 1. Tænd konsollen og de trådløse hovedtelefoner.
En pil peger på tænd/sluk-knappen på de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner.
 1. Tryk på tilslutningsknappen på konsollen, og slip knappen.
Fingre peger på tilslutningsknappen på en Xbox 360-, Xbox 360 S- og Xbox 360 E-konsol.
 1. Tryk på tilslutningsknappen bag på de trådløse hovedtelefoner, og hold den nede i to sekunder. Dette skal ske inden for 20 sekunder.
En finger peger på tilslutningsknappen bag på de trådløse hovedtelefoner.

Hovedtelefonen tilsluttes konsollen og controlleren.

På en Xbox 360 S-konsol er hver controller tildelt én af de fire positioner på lysringen. På en Xbox 360 E-konsol kan du se controllerens position ved at kigge på lysringen rundt om Guide-knappen  på controlleren. Hver controller kan have én tilknyttet hovedtelefon. På begge disse billeder er controlleren og en trådløs hovedtelefon tilsluttet som spiller 1 (position 1).

En Xbox 360-controller og trådløse hovedtelefoner foran en Xbox 360 S-konsol. En Xbox 360-controller og trådløse hovedtelefoner foran en Xbox 360 E-konsol.

De trådløse Xbox 360-hovedtelefoner virker kun inden for en afstand af 9 meter fra konsollen.

Brug de trådløse hovedtelefoner

Sådan tænder og slukker du: Tryk på tænd/sluk-knappen på hovedtelefonerne.

En pil peger på tænd/sluk-knappen på de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner.

Automatisk slukning:

 • De trådløse hovedtelefoner slukkes, hvis de ikke bliver brugt i to minutter.
 • Når du slukker for konsollen, slukkes de trådløse hovedtelefoner også.

De styrefunktioner, du bruger til at slå lyden fra eller justere lydstyrken, findes foran på hovedtelefonerne.

Sådan slår du lyden fra: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede.
Sådan justerer du lydstyrken: Tryk på knappen + eller .

Advarsel! Hvis du ofte skruer højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner, kan det resultere i midlertidig eller permanent nedsat hørelse.

Slut hovedtelefonerne til en anden controller

En finger peger på tilslutningsknappen bag på de trådløse hovedtelefoner.

Hvis der er sluttet mere end én controller til konsollen, kan du eventuelt ændre, hvilken controller dine trådløse hovedtelefoner er tilsluttet. Det gør du ved at trykke på tilslutningsknappen på de trådløse hovedtelefoner, indtil lyset svarer til den oplyste sektion på controllerens Guide-knap  på din controller.

Tip til multiplayerspil

 • Du kan tilslutte op til fire trådløse hovedtelefoner til en konsol på én gang.
 • Hvis du vil tilslutte flere controllere og trådløse hovedtelefoner, skal du først tilslutte de trådløse hovedtelefoner og derefter tilslutte den controller, som skal bruges.
 • Hovedtelefoner med kabel har forrang for trådløse hovedtelefoner.
 • Du kan ikke knytte trådløse hovedtelefoner til en controller, der er tilsluttet andre hovedtelefoner via et kabel.
 • Hvis du vil bruge trådløse hovedtelefoner i stedet for, skal du frakoble de kabelforbundne hovedtelefoner og derefter gentage den trådløse tilslutningsprocedure.

Fejlfinding

Herunder kan du se nogle almindelige problemer og deres løsninger.

Hovedtelefonerne bliver ikke opladet eller kan ikke tændes.

Prøv følgende:

 1. Oplad hovedtelefonerne helt.
  • Lysene på mikrofonen blinker i rækkefølge, 1-2-3-4, under opladningen. Når hovedtelefonerne er helt opladet, blinker alle fire lys samtidig.
  • Oplad hovedtelefoner natten før eller i mindst seks timer, så batteriet er helt opladet.
  • Når du oplader med en strømadapter, så prøv at bruge en anden vekselstrømsadapter eller stikkontakt end den, du bruger i øjeblikket.
  • Når du oplader med et USB-kabel, så prøv at bruge en anden USB-port end den, du bruger i øjeblikket, eller brug et andet USB-kabel.
 2. Sørg for, at hovedtelefonerne har stuetemperatur. Hvis hovedtelefonerne er for varme eller for kolde, når du prøver at oplade dem, blinker de to første lys på mikrofonen i rækkefølgen 1-1-2.
  1. Fjern de trådløse hovedtelefoner fra vekselstrømsadapteren eller USB-kablet, så opladningen stoppes.
  2. Vent, indtil de trådløse hovedtelefoner igen har stuetemperatur, og tilslut dem derefter til en vekselstrømsadapter eller et USB-kabel og se, om opladningen startes.
Der er støj på eller forvrængning af lyden.

Skru ned for lyden på tv'et og hovedtelefonerne.

Stemmechat virker ikke.

Prøv følgende:

 • Slå mute-funktionen fra. Tryk kort på tænd/sluk-knappen. To bip betyder, at du har ændret indstillingen for, om lyden er slået fra (mute).
 • Kontrollér kommunikationsopsætningen. Se Chat på Xbox Live på Xbox 360-konsollen.
 • Tilslut hovedtelefonerne igen.

Du kan ikke høre eller kommunikere med en anden i et onlinespil eller i en onlinegruppe.

Se Fejlfinding af med problemer med Xbox Live-chat på Xbox 360.

De trådløse hovedtelefoner afbrydes ofte eller kan kun bruges i nærheden af konsollen.

Prøv følgende:

 • Opdater softwaren til konsollen.
 • Ryk tættere på konsollen.
 • Oplad hovedtelefonerne helt.
 • Undgå at placere konsollen eller hovedtelefonerne i nærheden af store metalgenstande.
 • Fjern genstande omkring konsollen.
 • Anbring konsollen, så forsiden vender ud mod de trådløse hovedtelefoner.
 • Fjern trådløse enheder på 2,4 GHz i nærheden for at se, om de giver interferens.
 • Tilslut hovedtelefonerne igen.
Hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en bestemt controller

Prøv følgende:

 1. Tag alle stik til de kabelforbundne hovedtelefoner ud af konsollen.
 2. Tryk på tilslutningsknappen på de trådløse hovedtelefoner. Lys på de trådløse hovedtelefoner og controlleren angiver, at der er forbindelse. Hvis tilslutningen fra hovedtelefonerne går til en forkert position på controlleren, skal du trykke på tilslutningsknappen igen for at skifte til den næste tilgængelige position.

Hvis du stadig ikke kan tilslutte hovedtelefonerne, kan du prøve dette:

 1. Fjern alt andet tilbehør fra konsollen.
 2. Sluk for alle trådløse controllere:
  1. Tryk på Guide-knappen  på controlleren, og hold den nede i 3 sekunder.
  2. Bekræft, at du vil slukke for controlleren.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen på de trådløse hovedtelefoner.
 4. Tryk på tilslutningsknappen på konsollen.
 5. Tryk på tilslutningsknappen på de trådløse hovedtelefoner. Lysene omkring tænd/sluk-knappen på konsollen roterer og blinker én gang. Den position, der forbliver tændt, er positionen for de trådløse hovedtelefoner.
 6. Hvis du vil teste, om de trådløse hovedtelefoner forbindes med andre positioner, skal du trykke på tilslutningsknappen igen. De trådløse hovedtelefoner tilsluttes den næste position.

Hvis de trådløse hovedtelefoner ikke kan tilsluttes konsollen, er de muligvis defekte. Du kan bestille nye hovedtelefoner hos Enhedssupport (log på med din Microsoft-konto). Du skal evt. registrere produktet.

Test controllerne

Hvis de trådløse hovedtelefoner kan oprette forbindelse til konsollen, når der ikke er tilsluttet nogen controllere til konsollen, er der et problem med en af controllerne. Du finder frem til, hvilken controller der er årsag til problemet, ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Hvis du bruger en trådløs controller, skal du trykke på Guide-knappen  for at tænde for controlleren. Hvis du bruger en controller med kabel, skal du tilslutte controlleren til den første position på konsollen.

  Bemærk! Hvis du bruger en controller med kabel, skal du tilslutte controlleren til den første position på konsollen.

 2. Tryk på tilslutningsknappen på controlleren.
 3. Tryk på tilslutningsknappen på de trådløse hovedtelefoner, indtil den oplyste sektion på controllerens Guide-knap  stemmer overens med tallet, der lyser på de trådløse hovedtelefoner. Hvis dette forløber som beskrevet, skal du gå til det næste trin. Hvis ikke, kan controlleren være defekt. Prøv en anden controller.
 4. Tilslut en anden controller til position nummer to på konsollen. Lad den første controller være forbundet med den første position på konsollen.
 5. Tryk på tilslutningsknappen på de trådløse hovedtelefoner, indtil tallet, der lyser på hovedtelefonerne, stemmer overens med den oplyste position på den anden controllers Guide-knap .

Hvis dette forløber, som det skal, skal du gentage disse trin for hver controller. Du kan oprette forbindelse til op til fire controllere.

Hvis du når frem til, at en controller er defekt, kan du bestille en ny controller hos Enhedssupport (log på med din Microsoft-konto). Du skal evt. registrere produktet.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Konfigurer og brug dine trådløse Xbox 360-hovedtelefoner", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?