Konfigurer og brug de trådløse Xbox 360 Bluetooth-hovedtelefoner med en Bluetooth-enhed

Oversigt

En tegning af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth

Du kan tilslutte de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth til Bluetooth-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner og pc'er. Disse hovedtelefoner:

 • Giver op til otte timers taletid efter en enkelt opladning
 • Skifter let fra Xbox-tilstand til Bluetooth-tilstand for at besvare opkald

Bemærk! Bluetooth-tilstand er kun til brug med Bluetooth-enheder. Xbox 360-konsollen understøtter ikke Bluetooth-teknologien.

Bluetooth-tilstand

Konfigurer dine hovedtelefoner i Bluetooth-tilstand

Før du kan anvende de trådløse hovedtelefoner med en Bluetooth-enhed, skal du trådløst tilslutte (også kaldet pardanne) hovedtelefonerne til Bluetooth-enheden.

Sådan tilslutter du dine trådløse hovedtelefoner til en Bluetooth-enhed:

 1. Kontrollér, at opladningskablet ikke er tilsluttet hovedtelefonerne.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på hovedtelefonerne, og hold den nede i to sekunder.
 3. Tænd for den Bluetooth-enhed, du ønsker at tilslutte til dine hovedtelefoner.
 4. Flyt tilstandsvælgeren på hovedtelefonerne til Bluetooth-tilstand. Når hovedtelefonerne er i Bluetooth-tilstand, er lyset på hovedtelefonerne blåt.
En tegning af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth. En pil viser, hvordan du vælger Bluetooth-tilstand med tilstandsvælgeren
 1. Tryk på hovedtelefonernes tilslutningsknap, og hold den nede i to sekunder. Lyset blinker blåt i urets retning, når hovedtelefonerne er i Bluetooth-registreringstilstand.
En tegning af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth. Tilslutningsknappen er fremhævet
 1. Følg pardannelsesvejledningen, der følger med din Bluetooth-aktiverede enhed. Hvis din enhed kræver en PIN-sikkerhedskode for at danne par med de trådløse hovedtelefoner, skal du bruge "0000" (fire nuller) som PIN-kode.

Lyset blinker blåt, når hovedtelefonerne er i Bluetooth-registreringstilstand.

Gentag trinene 1-4 for at parre dine hovedtelefoner med en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Du kan parre dine hovedtelefoner med op til otte forskellige Bluetooth-aktiverede enheder.

Når du tænder for hovedtelefonerne i Bluetooth-tilstand eller skifter fra Xbox-tilstand til Bluetooth-tilstand, forsøger hovedtelefonerne automatisk at oprette forbindelse til den Bluetooth-enhed, de var tilsluttet til sidst. Dine hovedtelefoner understøtter Bluetooth Multipoint-teknologien. Det betyder, at dine hovedtelefoner kan være tilsluttet to Bluetooth-enheder på samme tid.

Brug dine trådløse hovedtelefoner i Bluetooth-tilstand

Når du har fuldført konfigurationen, er du klar til at bruge hovedtelefonerne med en Bluetooth-enhed. Hvis du har en Bluetooth-enhed, der understøtter telefonopkald, kan du bruge Action-knappen på de trådløse hovedtelefoner til at foretage, besvare eller afvise opkald.

Tegninger af forsiden og bagsiden af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth. De vigtigste funktioner er nummereret 1-7. Tallene svarer til teksten under grafikken.
 1. Mute/Action (Mute i Xbox-tilstand og Action i Bluetooth-tilstand)
 2. Lydstyrke +
 3. Lydstyrke -
 4. Tænd/sluk
 5. Opret forbindelse
 6. Strømindgang
 7. Xbox (grøn)/Bluetooth-tilstand (blå)
Sådan besvarer du et opkald
Når du modtager et opkald, afspiller hovedtelefonerne et lydsignal for indgående opkald, samtidig med at hovedtelefonernes lys blinker blåt, indtil du besvarer, afviser eller ignorerer opkaldet.

Sådan besvarer du et indgående opkald:

 • Tryk på knappen Action, og slip den.
 • Hvis hovedtelefonerne er i Xbox-tilstand, besvares opkaldet automatisk, hvis du skifter til Bluetooth-tilstand (uden at trykke på knappen Action).
 • Hvis hovedtelefonerne er slukket, besvares et indgående opkald automatisk, hvis du tænder dem (uden at trykke på knappen Action).

Sådan afviser du et indgående opkald: Tryk på Action-knappen, og hold den nede i to sekunder.

Sådan afslutter du en samtale: Tryk og slip Action-knappen. Skift til Xbox-tilstand afslutter ikke opkaldet.

En tegning af de trådløse Xbox 360-hovedtelefoner med Bluetooth. Action-knappen er fremhævet

Hvis du modtager et opkald under en samtale: Tryk på Action-knappen for at besvare den indgående samtale og sætte den første samtale i kø. Denne funktion skal være understøttet af Bluetooth-enheden og mobiloperatøren.

Mens en samtale er i kø:

 1. Tryk Action-knappen ned, og slip den for at afslutte en samtale.
 2. Tryk på Action-knappen, og hold den nede i to sekunder for at skifte samtaler.

Sådan foretager du et opkald:

 1. Tænd for de trådløse hovedtelefoner.
 2. Hvis hovedtelefonerne er tilsluttet en Bluetooth-enhed (og du ikke allerede er i en samtale), skal du trykke på knappen Action og holde den nede i 2 sekunder.
 3. Nu kan du bruge Bluetooth-stemmekommandoerne til at foretage dit opkald. Du kan finde oplysninger om brugen af Bluetooth-stemmekommandoer i vejledningen til din Bluetooth-enhed (f.eks. dokumentationen til din telefon).

Bemærk! Mute-knappen på de trådløse hovedtelefoner virker kun i Xbox-tilstand. Hvis du anvender hovedtelefonerne med en mobiltelefon, kan du dog benytte mute-funktionen på din telefon.

Skift mellem funktionstilstande
Du kan til enhver tid skifte mellem funktionstilstandene på dine hovedtelefoner. Hvis du har en Bluetooth-enhed, der understøtter opkald, kan du skifte fra Xbox-tilstand til Bluetooth-tilstand for at besvare et indgående opkald (forudsat at du tidligere har konfigureret Bluetooth-enheden til dine hovedtelefoner). Hvis du skifter fra Bluetooth-tilstand tilbage til Xbox-tilstand, anvender hovedtelefonen de samme indstillinger, som blev anvendt, sidst du brugte Xbox-tilstand.

Fejlfinding

Mobilenheders forbindelsesegenskaber varierer alt efter producenten. Se produktmanualen eller producentens hjemmeside for at få hjælp til fejlfinding af problemer med Bluetooth-forbindelsen til en mobilenhed.

Hvis du vil have hjælp til at tilslutte hovedtelefonerne til en Windows Phone-enhed, skal du se Hvordan parrer jeg min telefon med Bluetooth-tilbehør?.

Folk kan ikke høre dig
Hvis der er nogen, der ikke kan høre dig, når hovedtelefonerne er i Bluetooth-tilstand:
 • Fuldfør konfigurationen for at tilslutte dine hovedtelefoner til en Bluetooth-enhed.
 • Kontrollér, at tilstandsvælgeren på hovedtelefonerne er sat til Bluetooth.
 • Kontrollér, at mikrofonen peger fremad.
 • Kontrollér, at Bluetooth-tilstanden på din Bluetooth-enhed (f.eks. en telefon) er slået til.
Sådan rydder du listen over Bluetooth-enheder fra hovedtelefonerne
Hovedtelefonerne gemmer pardannelsesoplysninger for de sidste otte Bluetooth-enheder, som de har været tilsluttet. Hvis du vil rydde listen, skal du bruge følgende fremgangsmåde:
 1. Tænd hovedtelefonerne.
 2. Flyt tilstandsvælgeren til Bluetooth (lyset på hovedtelefonerne blinker blåt).
 3. Tryk på tilslutningsknappen, og hold den nede i ti sekunder.
 4. I starten vil lysene blinke blåt i uret retning, og efter 10 sekunder blinker alle lys samtidigt. Hovedtelefonerne udsender også to lave lyde.
 5. Sluk for hovedtelefonerne.
 6. Hvis der skal dannes par med hovedtelefonerne igen, skal du følge vejledningen i "Konfigurer dine hovedtelefoner i Bluetooth-tilstand" ovenfor.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Konfigurer og brug de trådløse Xbox 360 Bluetooth-hovedtelefoner med en Bluetooth-enhed", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?