Løs problemer med Xbox 360-hovedtelefoner med kabel

Når du bruger dine Xbox 360-hovedtelefoner med kabel, kan der opstå et af følgende problemer:

 • Du kan ikke høre nogen lyd fra høretelefonen.
 • Andre spillere kan ikke høre dig
 • Du hører ekko eller støj under et spil.

Du vil muligvis opleve disse problemer, hvis:

 • Forbindelsesporten er beskidt.
 • Du har konfigureret indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger og børnesikring forkert.
 • Der er fejl på Xbox 360-hovedtelefonerne med kabel.

Bemærk! Du kan kun bruge de kabelforbundne Xbox 360-hovedtelefoner sammen med licenserede Xbox 360-enheder. Du kan ikke bruge hovedtelefonerne med andre enheder. Xbox 360-konsollen udsender ikke spil-lyde eller musik via Xbox 360-hovedtelefonerne med kabel.

Løsninger

Du kan prøve at afhjælpe disse problemer med følgende løsninger.

Du kan ikke høre nogen lyd fra høretelefonen på de kabelforbundne Xbox 360-hovedtelefoner

Undersøg og rengør Xbox-hardwaren

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Undersøg hovedtelefonerne, ledningen og stikket for synlige fejl.
 2. Sørg for, at der ikke er snavs eller støvpartikler på stikket til hovedtelefonerne. Brug en vatpind dyppet i sprit til at rengøre stikket.
 3. Kontrollér, at Xbox 360-controlleren fungerer korrekt. Kontrollér, at du kan bruge controlleren til at tænde og slukke for konsollen.
 4. Sæt stikket til Xbox 360-hovedtelefonerne med kabel fast i udvidelsesporten under navigationstasten (D-blok) og controllerens højre styrepind.

Test hovedtelefonerne

Det gør du ved at optage og lytte til en ny talebesked:

 1. Tryk på Guide-knappen  på Xbox 360-controlleren.
 2. Vælg Messages, og tryk derefter på A-knappen .
 3. Vælg Create New, og tryk derefter på A-knappen .
 4. Vælg Message, og tryk derefter på A-knappen .
 5. Vælg et gamertag, og tryk derefter på A-knappen .
 6. Vælg Add Voice, og tryk derefter på A-knappen .
 7. Tag Xbox 360-hovedtelefonerne med kabel på.
 8. Vælg optageknappen (ikonet med en cirkel), og tryk derefter på A-knappen  for at begynde at optage en meddelelse.
 9. Tal tydeligt ind i mikrofonen, og optag din stemme i 5 til 15 sekunder.
 10. Vælg stop-knappen (firkantet ikon), og tryk derefter på A-knappen  for at stoppe optagelsen.
 11. Vælg afspil-knappen (højre pil), og tryk derefter på A-knappen .
 12. Lyt til din optagelse:
  • Hvis du kan høre den optagede besked, fungerer hovedtelefonerne korrekt. Hvis hovedtelefonerne stadig ikke fungerer korrekt, når du bruger dem på Xbox Live, skal du muligvis konfigurere Børnesikring. Gå til næste afsnit.
  • Hvis du ikke kan høre den optagede besked, er din mikrofon muligvis slået fra, eller lydstyrken i høretelefonen er muligvis indstillet for lavt. Kontrollér, at styrefunktionerne er indstillet korrekt.

Konfigurer Børnesikring

Bemærk! Hvis du opretter en profil til et barn på konsollen, giver Børnesikring ejeren af forældreprofilen mulighed for at kontrollere, hvem der kan kommunikere med barneprofilen på Xbox Live. I Børnesikring kan du aktivere kommunikation i barnets profil. Standardindstillingen for brugere, der er under 17 år, er Friends Only.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil konfigurere Børnesikring:

 1. Log på med den Xbox Live-konto, som du har problemer med.
 2. Vælg settings, og vælg derefter Privacy.
 3. Vælg Change Settings.
 4. Vælg Customize.
 5. Vælg Voice and Text under Activity , og vælg derefter enten Everyone eller Friends Only.

Tjek, at lydstyrken er indstillet korrekt for dine Xbox 360-hovedtelefoner med kabel

 • Skru op for lydstyrken på hovedtelefonerne. Dette gør du ved at dreje på lydstyrkeknappen på hovedtelefonernes kabelstik.
 • Sørg for, at lydstyrken er indstillet korrekt, eller at lyden er slået fra, i området Personal Settings. Benyt følgende fremgangsmåde:
  1. Tryk på Guide -knappen  på Xbox 360-controlleren.
  2. Rul til Settings.
  3. Vælg Preferences.
  4. Vælg Voice.
  5. Du slår indstillingen Mute fra ved at vælge Mute og derefter trykke på A-knappen .
  6. Hvis lyden ikke er slået fra, skal du øge lydstyrken. Vælg lydstyrkepanelet, og tryk derefter på D-blokken eller den venstre styrepind.

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal dine kabelforbundne Xbox 360-hovedtelefoner muligvis udskiftes.

Andre spillere kan ikke høre dig

Hvis de andre spillere ikke kan høre dig, skal du først sikre dig, at mikrofon-kontakten ikke er sat til Slå lyd fra. Mikrofon-kontakten findes på stikket til Xbox 360-hovedtelefonerne.

Bemærk! Se i spilmanualen for at finde ud af, om du skal trykke på en knap for at kommunikere med andre spillere under spillet.

Hvis mikrofon-kontakten ikke er sat til Mute, skal du sikre dig, at lydstyrkeniveauet er indstillet korrekt, og at du ikke har slået lyden fra i området Personal Settings . Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på Guide -knappen  på Xbox 360-controlleren.
 2. Rul til Settings.
 3. Vælg Preferences.
 4. Vælg Voice.
 5. Kontrollér, at indstillingen Mute ikke er valgt. Du slår indstillingen Mute fra ved at vælge Mute og derefter trykke på A-knappen .
 6. Øg lydstyrken. Det gør du ved at vælge lydstyrkepanelet og derefter trykke på D-blokken  eller den venstre styrepind .

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal Xbox 360-hovedtelefonerne muligvis udskiftes.

Du hører ekko eller støj under et spil

Bemærk! Denne ekkoeffekt stammer fra den person, som taler, og ikke fra den person, som hører ekkoet. Hvis du f.eks. kun hører et ekko, når en anden taler, er problemet relateret til hovedtelefonforbindelsen hos den person, der taler – og ikke til din forbindelse.

Følgende forhold kan resultere i, at du hører ekko eller støj under et spil:

 • Mikrofonen registrerer lyde fra omgivelserne. Dette omfatter stemmetransmission, der kommer fra høretelefonen.
 • Hovedtelefonstikket sidder ikke ordentligt i controlleren.
 • Du bruger den trådløse Xbox 360-controller, og batteriniveauet i enheden er lavt.

Hvis du eller andre spillere hører et ekko eller anden støj under spillet, kan du prøve et af følgende:

 • Skru ned for lyden på tv'et eller stereoanlægget.
 • Kobl hovedtelefonerne fra controlleren, og tilslut dem derefter igen.
 • Rengør stikket på hovedtelefonkablet med en ren klud, og slut derefter hovedtelefonerne til controlleren igen.
 • Test hovedtelefonerne ved at tilslutte dem til en anden controller, hvis det er muligt.
 • Hvis du bruger en trådløs Xbox 360-controller, skal du udskifte AA-batterierne eller genoplade de genopladelige Xbox 360-batterier.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Løs problemer med Xbox 360-hovedtelefoner med kabel", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?