Sådan tilslutter du din Xbox 360 S eller oprindelige Xbox 360 til et tv

Xbox 360-konsollen understøtter forskellige kabeltyper. Få at vide, hvordan du slutter konsollen til et HD- eller et standard-tv eller en computerskærm ved hjælp af forskellige kabler.

Vigtig bemærkning! Oplysningerne i denne artikel gælder kun for den oprindelige Xbox 360-konsol og Xbox 360 S-konsollen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter Xbox 360 E-konsollen til et tv, i Sådan tilslutter du din Xbox 360 E til et tv.

En tegning af et HDMI-kabel til Xbox 360
HDMI-kabel til Xbox 360
En tegning af et Xbox 360-komponent HD AV-kabel
Xbox 360-komponent HD AV-kabel
En tegning af et Xbox 360 VGA HD AV-kabel
Xbox 360 VGA HD AV-kabel
En tegning af et Xbox 360 Composite AV-kabel
Xbox 360 Composite AV-kabel

Sådan tilslutter du

Tilslut Xbox 360: ved hjælp af HDMI-kabel til Xbox 360

HDMI-kablet (High-Definition Multimedia Interface) er det kabel, der oftest bruges til HDTV og højdefinitionsskærme. Ikke alle originale Xbox 360-konsoller har en HDMI-port.

En tegning viser et HDMI-kabel til Xbox 360. Den ene ende er tilsluttet bag på en Xbox 360-konsol, og den anden ende er tilsluttet et tv.
 1. Slut HDMI-kablet til HDMI-porten.
 2. Slut den anden ende af HDMI-kablet til HDMI-indgangen på HDTV'et eller computerskærmen.
 3. Tænd for tv'et og konsollen.

Bemærkninger

 • Hvis Xbox Dashboard ikke vises, når du tænder for tv'et og konsollen, skal du evt. vælge videoinput
 • Konsollen bruger automatisk standardvisningsindstillingerne. Hvis du vil forsøge at forbedre skærmvisningen, kan du ændre indstillingerne på konsollen.

Tilslut Xbox 360: ved hjælp af Xbox 360-komponent HD AV-kabel

Xbox 360-komponent HD AV-kablet leveres med nogle Xbox 360-konsolpakker. Det kan bruges til både højdefinitions- og standard-tv'er og computerskærme.

En tegning af et Xbox 360-komponent HD AV-kabel
 1. Indstil kontakten på AV-stikket til tv'et eller computerskærmen:
  • HD (højdefinition): Vælg HDTV.
  • Standard: Vælg TV.

  Bemærk! Indstil kun kontakten til HDTV, hvis dit tv eller din computerskærm understøtter en skærmopløsning på 480p eller derover.

En tegning viser et Xbox 360-komponent HD AV-kabel. Den ene ende er tilsluttet en Xbox 360-konsol, og den anden ende er tilsluttet de tilsvarende indgangsstik på et tv.
 1. Sæt stikkene på komponent HD AV-kablet i indgangsstikkene på tv'et med de tilsvarende farver. Hvis kablet på et højdefinitions-tv har et gult RCA composite videostik, skal du undlade at bruge det.

  Bemærk! Hvis du tilslutter til et standard-tv, skal du kun bruge de gule, røde og hvide stik. Brug ikke de øvrige stik.

 2. Slut AV-stikket på komponent HD AV-kablet til AV-porten på konsollen.
 3. Tænd for tv'et og konsollen.

Bemærkninger

 • Hvis Xbox Dashboard ikke vises, når du tænder for tv'et og konsollen, skal du evt. vælge videoinput
 • Konsollen bruger automatisk standardvisningsindstillingerne. Hvis du vil forsøge at forbedre skærmvisningen, kan du ændre indstillingerne på konsollen.

Tilslut Xbox 360: ved hjælp af Xbox 360 VGA HD AV-kabel

Xbox 360 VGA HD AV-kablet indgår ikke normalt i Xbox 360-konsolpakker. Hvis dette kabel kræves til din skærm, skal du købe det separat. Hvis du allerede har kablet, men din skærm ikke har en VGA-port, kan du købe en adapter.

En tegning viser et Xbox 360 VGA HD AV-kabel. Den ene ende er tilsluttet en Xbox 360-konsol, og den anden ende er tilsluttet de tilsvarende porte på et tv.
 1. Slut AV-stikket på VGA-kablet til AV-porten på konsollen.
 2. Tilslut VGA-stikket på VGA-kablet til VGA-porten på HDTV'et eller computerskærmen.
 3. Slut venstre og højre (hvid og rød) lydstik på VGA-kablet til lydporten på computerskærmen.
 4. Tænd for tv'et og konsollen.

Bemærkninger

 • Hvis Xbox Dashboard ikke vises, når du tænder for tv'et og konsollen, skal du evt. vælge videoinput
 • Konsollen bruger automatisk standardvisningsindstillingerne. Hvis du vil forsøge at forbedre skærmvisningen, kan du ændre indstillingerne på konsollen.

Tilslut Xbox 360: ved hjælp af Xbox 360 Composite AV-kabel

Brug Xbox 360 Composite AV-kablet til et standarddefinitions-tv eller en -computerskærm. Dette kabel understøtter ikke højdefinitionsvisninger.

En tegning viser et Xbox 360 Composite AV-kabel. Den ene ende er tilsluttet en Xbox 360-konsol, og den anden ende er tilsluttet de tilsvarende indgangsporte på et tv.
 1. Tilslut AV-stikket til AV-porten på konsollen.
 2. Find AV-portene på tv'et eller computerskærmen. Tilslut de farvekodede stik på composite AV-kablet til de tilsvarende porte på tv'et på følgende måde:

  Gul = composite video
  Rød = analog lyd, højre kanal
  Hvid = analog lyd, venstre kanal

  Bemærk! Monaurale (mono) tv'er har kun ét lydstik. Tilslut enten det røde eller det hvide stik til tv'et.

 3. Tænd for tv'et og konsollen.

SCART-adapter (Storbritannien, Europa, Australien og New Zealand)

En tegning af en SCART-adapter
 1. Sæt AV-stikkene i de tilsvarende farvekodede porte på SCART-adapteren.
 2. Slut AV-kablet og SCART-adapteren til en ledig SCART-forbindelsesport.
 3. Tænd for tv'et eller konsollen.

Bemærkninger

 • Hvis Xbox Dashboard ikke vises, når du tænder for tv'et og konsollen, skal du evt. vælge videoinput
 • Konsollen bruger automatisk standardvisningsindstillingerne. Hvis du vil forsøge at forbedre skærmvisningen, kan du ændre indstillingerne på konsollen.

What are other users saying about these topics?

To see what other users are saying about these topics, or to ask your own questions, go to our Xbox Support Forums and view the following conversations:

Bemærk, at indhold i Xbox-supportforummer kun findes på engelsk. Hvis du vil oversætte indhold på et Xbox-supportforum til et andet sprog, skal du indsætte webadressen i et onlineoversættelsesværktøj, f.eks. Oversætter på Bing.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Sådan tilslutter du din Xbox 360 S eller oprindelige Xbox 360 til et tv", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?