Konfigurer den oprindelige Xbox 360-konsol eller Xbox 360 S-konsollen

Bemærk! Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du konfigurerer din Xbox 360 E-konsol, skal du se Konfigurer Xbox 360 E-konsollen.

Installation af Xbox 360

Pak konsollen ud, og placer den.

En tegning viser de elementer, der findes i pakken med Xbox 360-konsollen.

Trin 1: Pak konsollen ud

Et Xbox 360-spilsystem består typisk af:

 1. Konsol
 2. AV-kabel (er forskelligt i de forskellige konsolpakker)
 3. Strømforsyning
 4. Strømledning
 5. Trådløs controller
 6. 2 AA-batterier
 7. Brugervejledning
 8. Traditionelle hovedtelefoner med kabel (varierer efter konsolpakke)

Trin 2: Fjern beskyttelsestapen

En tegning viser en hånd, der trækker beskyttelsestapen af forsiden af Xbox 360-konsollen.

Trin 3: Placer konsollen

God placering Uhensigtsmæssig placering
En tegning viser et eksempel på en god opsætning, hvor Xbox-konsollen og tv'et er i et skab. Der er luft omkring konsollen. En tegning viser et eksempel på en dårlig opsætning af Xbox-konsollen. Konsollen står på en hylde, som er tæt pakket med andre ting, så der ikke er nok ventilation rundt om konsollen.

Sørg for at placere din konsol et sted med følgende egenskaber:

 • Stabilt.
 • Godt ventileret, relativt kølig og væk fra direkte varmekilder.
 • Rummelig. Anbring ikke andre objekter på, under eller lige ved siden af konsollen.

Du kan placere konsollen lodret eller vandret.

Tilslut strømforsyningen

En tegning viser Xbox 360-strømforsyningen, som er tilsluttet en stikkontakt og konsollen.
 1. Tilslut først strømforsyningen til konsollen.
 2. Sæt strømledningen i strømforsyningen.
 3. Sæt derefter strømledningen i en stikkontakt.

Tilslut konsollen til dit tv

De fleste nye konsolsystemer har et composite AV-kabel. Du kan bruge dette kabel til at tilslutte konsollen til et standard-tv eller en standardskærm. Dette kabel understøtter ikke HD (højdefinitionsvisning).

Hvis du har et HDTV, skal du se Tilslut en Xbox 360 S-konsol eller en oprindelig Xbox 360-konsol til et tv.

Composite AV-kabelforbindelse med et SD-tv (standardopløsning) eller en computerskærm:
En tegning viser forbindelsen med et composite-AV-kabel mellem en Xbox 360-konsol og et tv.
 1. Tilslut AV-stikket til AV-porten på konsollen.
 2. Find AV-portene på tv'et eller computerskærmen. Tilslut de farvekodede stik på composite AV-kablet til de tilsvarende porte på tv'et på følgende måde:
  gul = composite video
  rød = analog lyd, højre kanal
  hvid = analog lyd, venstre kanal
 3. Bemærk! Monaurale (mono) tv'er har kun ét lydstik. Tilslut enten det røde eller det hvide stik til tv'et.

 4. Tænd for tv'et og konsollen.
Xbox Dashboard-startskærm

Når du tænder for konsollen og tv'et, vises Xbox Dashboard på skærmen.

Tilslut en controller

Hvis du har en controller med kabel, skal du se Tilslut en controller til Xbox 360.

En finger trykker på den store Guide-knap cirka midt på en Xbox 360-controller.

Tilslut en trådløs controller

 1. Tænd for konsollen.
 2. Sæt AA-batterierne i controlleren.
 3. Tryk på Xbox Guide-knappen i midten, og hold den nede, indtil controlleren tændes. Hvis du ikke kan tænde for controlleren, skal du undersøge, om batterierne virker. Hvis du bruger en genopladelig controller, skal du sørge for, at den er opladet.
 4. Tryk på tilslutningsknappen på konsollen, og slip den.
En tegning viser en finger, der trykker på den lille tilslutningsknap på den oprindelige Xbox 360-konsol og på Xbox 360 E-konsollen. Når konsollerne er placeret lodret, finder du tilslutningsknappen lige under midten tæt på venstre kant på den oprindelige Xbox 360. På Xbox 360 E-konsollen er den til venstre tæt på bunden.
 1. Tryk på tilslutningsknappen på controlleren, og slip den i løbet af 20 sekunder.
På tegningen fremhæves tilslutningsknappen på den forreste kant af Xbox 360-controlleren.

Bemærk!

 • Når lysene omkring tænd/sluk-knappen på konsollen holder op med at blinke, er controlleren tilsluttet.
 • Du kan tilslutte op til fire controllere til en konsol.
 • Hver controller med forbindelse tildeles til en af fire positioner. Hver position svarer til et oplyst område omkring konsollens tænd/sluk-knap og controllerens Xbox Guide-knap.
 • Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en controller til din Xbox 360-konsol, i Tilslut en controller til Xbox 360.

Vælg indstillinger for konsollen

Skærmen med sprogindstillinger på Xbox

Første gang du starter konsollen, bliver du bedt om at:

Følg vejledningen på skærmen for at udføre disse trin.

Diskskuffen på Xbox 360 åbnes, og en disk tages ud.

Isæt derefter en spil-cd, og så er du klar til at spille!

Bemærk! Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer sproget på din Xbox 360, i Teksten i dit Xbox 360 Dashboard vises på et forkert sprog.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Konfigurer den oprindelige Xbox 360-konsol eller Xbox 360 S-konsollen", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?