Xbox 360-billeder på tv'et er uskarpe

Find ud af, hvad du skal gøre, når du bruger Xbox 360-konsollen, og billedet på tv'et ikke er skarpt.

Når du bruger Xbox 360-konsollen sammen med et tv, kan der opstå et af følgende symptomer:

 • Skærmbilledet er uskarpt.
 • Skærmbilledet flimrer.
 • Skærmbilledet bliver sort.
 • Skærmbilledet blinker eller er mangekantet.
 • Farverne er forkerte.

  Disse symptomer kan skyldes følgende:

 • En funktion i det spil, du spiller
 • Forbindelsen mellem Xbox 360-konsollen og tv'et
 • En indstilling på dit tv
 • Konsollens visningsindstillinger

Fejlfinding

Prøv et andet spil

Nogle spil har funktioner, der kan ligne visningsproblemer, men som i virkeligheden er en del af spillets specialeffekter. Du kan finde ud af, om visningsproblemet kun gælder for et bestemt spil ved at prøve at spille et andet spil for at se, om det samme problem forekommer der.

Bemærk! Der kan være problemer med visningen af spil til den originale Xbox-konsol, når de spilles på Xbox 360-konsollen, fordi disse spil ikke længere understøttes. Du kan finde flere oplysninger under Spil originale Xbox-spil på din Xbox 360-konsol.

Kontrollér AV-kabelforbindelserne

 • Kontrollér, at du bruger det rigtige AV-kabel til tv'et. Se Tilslut Xbox 360-konsollen til et tv.
 • Kontrollér, at AV-kablet er tilsluttet korrekt på konsollen og tv'et.
 • Kontrollér, at kablerne er sat ordentligt i.

Bemærk! Brug enten Xbox 360 VGA HD AV-kablet eller Xbox 360-komponent HD AV-kablet, når højdefinitionsindhold skal vises korrekt på et højdefinitions-tv (HDTV). Hvis du bruger et kompatibelt kabel, skal du ikke prøve at ændre nogen HDTV-indstillinger. Hvis du prøver at angive HDTV-indstillinger, risikerer du, at billedet forsvinder.

Kontrollér tv'ets indstillinger

Nogle problemer med skærmbilledet kan skyldes den måde, tv'et er konfigureret på. Du kan kontrollere, om dette er tilfældet, ved at undersøge indstillingerne for dit tv. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer tv'ets indstillinger, i brugervejledningen til dit tv.

I tv'ets indstillinger:

 • Kontrollér, at tv'et er indstillet til det samme videoudsendelsessystem, enten PAL eller NTSC, som Xbox 360-konsollen. Hvis Xbox 360-konsollen f.eks. blev købt i USA, skal du kontrollere, at tv'et understøtter NTSC.
 • +Hvis Xbox 360-konsollen er en PAL-konsol, skal du indstille tv'et til PAL 60.
 • Hvis der på tv'et er aktiveret en eller anden form for billed- eller bevægelseskompensation, skal du deaktivere den. Nedenfor kan du se nogle eksempler på kompensationstyper:
  • Dynamisk kontrast
  • Automatisk kompensation
  • Kontrastregistrering
  • Lysdetektor
  • Bevægelsesregistrering
  • Bevægelsesinterpolering
  • Bevægelsesudjævning

Bemærk! Disse funktioner kan have andre betegnelser på dit tv. Det afhænger af tv'ets mærke og model. Hvis du vil vide, om disse indstillinger findes på dit tv, skal du kontakte producenten.

Hvis tv-indstillingerne er korrekte, kan du prøve at slutte Xbox 360-konsollen til et andet tv for at se, om det giver samme problemer med skærmbilledet.

Du kan også prøve at nulstille tv'et, så fabriksindstillingerne gendannes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør det, i brugervejledningen til dit tv.

Nulstil konsollens visningsindstillinger

Hvis visningsproblemet stadig ikke er løst, skal du nulstille visningsindstillingerne på konsollen. Sådan gør du:

 1. Fjern evt. diske fra diskskuffen.
 2. Sluk for konsollen.
 3. Tænd for konsollen.

  Bemærk! Hvis du bruger en trådløs Xbox 360-controller, skal du tænde for konsollen ved hjælp af Guide-knappen på controlleren. Du skal bruge controlleren for spiller nr. 1, når du gør dette. Controlleren for spiller nr. 1 lyser øverst til venstre.

 4. Mens konsollen starter op, skal du trykke på og holde Y nede på controlleren og samtidig trække i højre udløser. Standardvisningsindstillingerne gendannes, og derefter genstarter konsollen automatisk.

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal konsollen evt. repareres. Start reparationsprocessen online.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Xbox 360-billeder på tv'et er uskarpe", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?