Xbox 360-strømforsyning

Denne artikel beskriver strømforsyningsenheden (PSU'en) og strømledningerne til Xbox 360-konsollen.

På denne side

Om strømforsyningen til Xbox 360-konsollen

Xbox 360-konsollen har en ekstern ventilator-understøttet strømforsyningsenhed (PSU). PSU'en har samme grundlæggende design i alle lande. De maksimale PSU-dimensioner er som følger:

 • Strømforsyning på 220-240V måler ca. 21,9 x 7,7 x 5,4 cm (8,62 x 3,03 x 2,13 tommer).
 • Strømforsyning på 110-127V måler ca. 21,4 x 7,7 x 5,4 cm (8,42 x 3,03 x 2,13 tommer).

Nogle PSU'er er kortere, men har samme funktionsevne. Strømforsyningsenheden er f.eks. lidt mindre i lande, der bruger elektricitet med 110 volt.

 • Xbox 360 E-konsollen: Bruger en strømforsyningsenhed til 120 watt
 • Xbox 360 S-konsollen: Bruger en strømforsyningsenhed til 135 watt
 • Den oprindelige Xbox 360-konsol: Der findes flere versioner af strømforsyningsenheden til den oprindelige Xbox 360-konsol. Afhængigt af strømkravene til konsollen kan der være inkluderet en strømforsyningsenhed til 203 watt, 175 watt eller 150 watt.

Bemærk!

 • Vigtigt! Microsoft giver ikke licens til tilbehør, der sættes i Xbox-konsollens strømstik, fra en anden udgiver end Microsoft. Hvis der bruges andet tilbehør end Xbox 360-standardstrømforsyningen, kan konsollen blive beskadiget, og garantien på din konsol vil ikke længere være gyldig.
 • Strømforsyningsenhederne kan kun bruges i de lande eller områder, hvor de sælges, fordi der er forskellige strømkrav i de forskellige områder. Hvis du bruger strømforsyningen i et andet land, kan strømforsyningen eller din Xbox 360-konsol blive beskadiget, og garantien på din konsol vil ikke længere være gyldig.
 • Brug ikke tilbehør uden licens, som f.eks. en erstatningsstrømforsyning, der ikke er fra Microsoft, eller andet tilbehør, der kan sættes i stikkene mellem Xbox 360-konsollen og strømforsyningen.
 • Xbox 360-strømforsyningen indeholder en intern sikring, der er med til at beskytte konsollen mod overspænding og strømstød. Strømforsyningsenheden er imidlertid en forseglet enhed, og derfor kan den interne sikring ikke udskiftes. Strømforsyningen er testet til 245 watt kontinuerlig strøm og 280 watt maks. strøm.
 • Strømforsyningsenhederne til hhv. 120 watt og 135 watt kan erstatte hinanden, og du kan bruge begge til Xbox 360 S- og Xbox 360 E-konsollerne.

Strømledninger til Xbox 360

PSU'en indeholder en permanent tilsluttet jævnstrømsledning (DC), der forbinder konsollen med en vekselsstrømledning (AC), der er tilsluttet vægstrømstikket.

DC-strømledninger

 • DC-strømledningen er permanent tilsluttet PSU'en og tilsluttes Xbox 360-konsollen. DC-strømledningen kan have to grå knapper, som du skal trykke på for at frigøre stikket fra Xbox 360-konsolkabinettet.
 • DC-strømledningen er 1,1 meter (ca. 3 fod/6 tommer) lang.
 • Et beskyttet strømstik er permanent tilsluttet enden af DC-strømledningen. Dette beskyttede strømstik er designet specifikt til Xbox 360-konsollens strømstik.

Strømstik til den oprindelige Xbox 360-konsol:

Strømstik til den oprindelige Xbox 360-konsol.

1 - 203 watt-stik
2 - 175 watt-stik
3 - 150 watt-stik

Stikket i enden af PSU'en er udformet til at passe til den Xbox 360-konsol, som PSU'en er kompatibel med. Hvis strømledningen ikke kan sættes i Xbox 360-konsollen, skal du kontrollere, at PSU'en er af den korrekte slags til din konsol.

Netledninger

Netledningen er 1,8 meter (ca. 5 fod/9 tommer) lang og kan tages ud af strømforsyningsenheden

Den ende af strømledningen, der sættes i PSU'en, har to eller tre huller. Antallet af huller svarer til antallet af stikben på PSU'en. Du må kun bruge en PSU med to stikben sammen med den ledning, der tilsluttes med to huller, og kun bruge en PSU med tre stikben sammen med den ledning, der tilsluttes med tre huller. Hvis du bruger en anden strømledning end den ledning, der er designet til PSU'en, kan du beskadige PSU'en eller Xbox 360-konsollen.

Stikket i enden af den strømledning, der sluttes til den elektriske stikkontakt, kan være af forskellige typer. Stiktypen afhænger af det land eller område, hvor du har købt konsollen. Se følgende tabel for at få flere oplysninger om de forskellige stiktyper.

Land eller område Spænding Bemærk!
Canada 120V ved 60Hz I området Nord- og Sydamerika kan du have en strømforsyning med to stikben og en strømledning med to huller eller en strømforsyning med tre stikben og en strømledning med tre huller. Den del af den strømledning, der sluttes til den elektriske stikkontakt, er ens i Canada, Colombia, Mexico og USA. Men den er ikke den samme i Chile.
Chile 220V ved 50Hz
Colombia 120V ved 60Hz
Mexico 127V ved 60Hz
USA 120V ved 60Hz
Europa (Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Holland, Portugal, Spanien) 230V ved 50Hz I området Europ og Sydafrika kan du have en PSU med to stikben og en strømledning med to huller eller en PSU med tre stikben og en strømledning med tre huller. Der er fem forskellige slags stik til enden af den strømledning, der sluttes til den elektriske stikkontakt.
Italien
Nordiske lande (Sverige, Finland, Norge, Danmark)
Schweiz
Sydafrika 230V ved 50Hz, monteret med en 15 A-sikring
Storbritannien og Irland 230V ved 50Hz, monteret med en 10 A-sikring
Japan 100 V ved 50 Hz (E)
100 V ved 60 Hz (W)
I Japan findes der kun en strømstikmodel til Xbox 360-konsollen.
Australien 240V ved 50Hz I Asien/Stillehavsområdet og i Indien kan du have en PSU med to stikben og en strømledning med to huller eller en PSU med tre stikben og en strømledning med tre huller. Der er fire forskellige slags stik til enden af den strømledning, der sluttes til den elektriske stikkontakt.
Hongkong 220V ved 50Hz, monteret med en 10 A-sikring
Indien 230V ved 50Hz, monteret med en 15 A-sikring
Korea 220V ved 60Hz
New Zealand 230V ved 50Hz
Singapore 230V ved 50Hz, monteret med en 10 A-sikring
Taiwan 110V ved 60Hz

Strømforsynings placering, temperatur og støj

For at yde tilstrækkelig køling indeholder den eksterne Xbox 360-strømforsyning en indbygget ventilator, der blæser luft igennem PSU'en. Når du trykker på strømknappen for at starte Xbox 360-konsollen, starter PSU-ventilatoren. PSU'en afgiver typisk en "brummende" lyd. Når Xbox 360-konsollen er på standby, eller når konsollen afbrydes fra PSU'en, kører ventilatoren ikke. Ventilatorens hastighed øges eller reduceres, når PSU'ens temperatur ændres. Hvis ventilatorens hastighed ændres, øges eller reduceres den brummende lyd, som ventilatoren afgiver.

Du bør tage følgende forholdsregler for at sikre en effektiv og sikker drift af strømforsyningen:

 • Placer strømforsyningen et sted, hvor ventilationsåbningerne ikke bliver blokeret.
 • Læg ikke strømforsyningen på en seng, en sofa eller på en anden blød overflade, der kan blokere ventilationsåbningerne.
 • Læg ikke strømforsyningen i et lukket område, som f.eks. en bogreol, et rack eller stereoanlægskabinet, medmindre stedet er godt ventileret.
 • Læg ikke strømforsyningen tæt på en varmekilde, som f.eks. en radiator, en varmeblæser, et komfur eller en forstærker.
 • Undgå at stable andre elektroniske enheder oven på strømforsyningen.
 • Sørg for, at strømforsyningen er placeret vandret og står plant på de fire gummipuder i bunden.
Strømforsyningen til Xbox 360 er placeret vandret og står plant på de fire gummipuder i bunden.

Hvis strømforsyningen larmer mere end normalt, er der muligvis en strømskinne eller en overspændingssikring, som er overbelastet. Sæt strømforsyningen direkte i en stikkontakt, og se, om problemet fortsætter.

El-sikkerhed for strømforsyning

Sådan tilsluttes PSU'en til Xbox 360-konsollen:

 1. Sæt DC-strømledningen helt ind i Xbox 360-konsollen.
 2. Sæt netledningen sikkert i PSU'en, indtil ledningsstikket sidder sikker helt i.
 3. Tilslut den anden ende af netledningen til stikkontakten i væggen.

Som det er tilfældet med andet elektrisk udstyr kan tilsidesættelse af følgende forholdsregler afstedkomme alvorlig tilskadekomst eller dødsfald på grund af elektriske stød eller brand, og der kan opstå skader på Xbox 360 spil og underholdningssystemet.

Vælg en passende strømkilde til Xbox 360-konsollen:

 • Anvend udelukkende den PSU og netledning, der fulgte med din konsol, eller som du har modtaget fra et autoriseret reparationscenter. Hvis du ikke er sikker på, om du har den korrekte PSU, skal du sammenligne 12V output-nummeret på PSU'en med det 12V output-nummer, der er skrevet ud for konsollens strømstik. Det nummer, der er skrevet på strømforsyningsenheden (16,5 A, 14 A eller 12,5 A), skal være lig med eller større end det nummer, der er skrevet på konsollen. Hvis du skal bruge en ny strømforsyningsenhed eller strømledning, skal du gå til Xbox Online Service Center.
 • Kontrollér, at din stikkontakt leverer den samme spænding (V) og frekvens [Hz] for strømstyrken som angivet på strømforsyningsenheden. Hvis du er usikker på hvilken strømstyrke, dit hjem er forsynet med, skal du spørge en uddannet elektriker.
 • Der må ikke bruges ikke-standardiserede strømkilder, som f.eks. generatorer eller omformere, selvom spænding og frekvens ser ud til at være i orden. Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt.
 • Overbelast ikke stikkontakten, forlængerledninger, stikdåser eller andre elektriske udgange. Kontrollér, at disse er konstrueret til at håndtere den samlede strømstyrke (i ampere [A]), som trækkes af Xbox 360-konsollen (som angivet på PSU'en) og eventuelle andre enheder på samme elektriske gruppe.
 • Brug en korrekt jordet stikkontakt, der er designet til trebensstik med jording. Fjern ikke jordingsstikbenet. Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten, skal du får en elektriker til at udskifte den gamle stikkontakt.

Sådan undgås beskadigelse af strømledningen og PSU'en:

 • Beskyt strømledningerne, så der ikke bliver trådt på dem.
 • Beskyt ledningerne mod at blive klemt eller bøjet skarpt. Det er især vigtigt på det punkt, hvor de forbindes til stikkontakten, PSU'en og konsollen.
 • Du må ikke hive i, slå knuder på, skarpt bøje eller på anden måde mishandle strømledningerne.
 • Udsæt ikke strømledningerne for varmekilder.
 • Sno ikke strømledningerne rundt om strømforsyningsenheden.
 • Hold børn og kæledyr væk fra strømledningerne. Lad dem ikke bide i eller tygge på ledningerne.
 • Træk i stikket, når du tager strømledningen ud. Træk ikke i ledningen.
 • Lad ikke strømforsyningen hænge i strømledningerne.
 • Hvis strømledningen eller strømforsyningen på nogen måde bliver beskadiget, må du ikke anvende den. Gå til Xbox Online Service Center for at bestille en ny.
 • Tag stikket ud af Xbox 360-konsollen, når det tordner eller lyner, eller når konsollen ikke bruges i længere tidsperioder.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Xbox 360-strømforsyning", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?