Produktgaranti og softwarelicens: Kinect-sensoren (Ny)

BEGRÆNSET GARANTI

VED AT BRUGE KINECT-SENSOREN ACCEPTERER DU DENNE GARANTI. FØR DU KONFIGURERER, BEDES DU LÆSE DENNE GARANTI OMHYGGELIGT. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE GARANTI, MÅ DU IKKE BRUGE KINECT-SENSOREN. RETURNER DEN I SÅ FALD I UBRUGT STAND TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR AT FÅ DIN BETALING REFUNDERET. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat eller provins til provins.

 1. Definitioner
  1. "Kinect-sensor" betyder en ny Kinect-sensor, der er købt hos en autoriseret forhandler.

  2. "Garantiperiode" betyder 1 år fra den dato, hvor du har købt din Kinect-sensor.

  3. "Dig" og "Du" betyder den oprindelige slutbruger.

  4. "Normale anvendelsesforhold" betyder normal forbrugeranvendelse under normale forhold i hjemmet i henhold til brugervejledningen til Kinect-sensoren.

  5. "Stat" betyder en stat, District of Columbia og andre af USA's territorier eller områder. "USA" inkluderer dem alle.

 2. Garanti
  1. I garantiperioden giver Microsoft udelukkende dig garanti for, at Kinect-sensoren ikke vil have funktionsfejl under normale anvendelsesforhold.

  2. Dette er den eneste garanti, som Microsoft giver for din Kinect-sensor, og Microsoft giver ingen anden garanti eller betingelse. Ingen andre kan give nogen garanti eller betingelse på vegne af Microsoft.

  3. HVIS LOVEN I DIN STAT ELLER PROVINS GIVER DIG NOGEN STILTIENDE GARANTI, HERUNDER EN STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN. Nogle stater eller provinser tillader ikke begrænsninger for varigheden af stiltiende garantier, så denne begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

 3. Sådan får du garantiservice
  1. Før du starter garantiprocessen, bedes du bruge tip til fejlfinding på http://www.xbox.com/en-US (USA) eller http://www.xbox.com/en-CA (Canada).

  2. Hvis tip til fejlfinding ikke løser problemet, skal du følge onlineprocessen på http://www.xbox.com/en-US (USA) eller http://www.xbox.com/en-CA (Canada). Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe på (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269.

 4. Microsofts ansvar
  1. Når du har returneret din Kinect-sensor, vil Microsoft inspicere den.

  2. Hvis Microsoft vurderer, at Kinect-sensorens funktionsfejl skete i garantiperioden under normale anvendelsesforhold, vil Microsoft (efter eget valg) reparere eller erstatte den eller refundere købsprisen til dig. I forbindelse med reparation kan der blive anvendt nye eller opdaterede dele. Som erstatning kan der gives en ny eller opdateret enhed.

  3. Efter reparation eller erstatning vil din Kinect-sensor være omfattet af denne garanti i enten den resterende periode på den oprindelige garanti eller 95 dage, efter at Microsoft har sendt Kinect-sensoren til dig, hvis den resterende periode er kortere end 95 dage.

  4. MICROSOFTS ANSVAR I FORBINDELSE MED REPARATION ELLER ERSTATNING AF DIN KINECT-SENSOR ELLER REFUSION AF KØBSPRISEN ER DIN ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE.

  5. Hvis din Kinect-sensor får funktionsfejl efter garantiperiodens udløb, er der ingen garanti af nogen art. Efter garantiperiodens udløb kan Microsoft opkræve et gebyr for at diagnosticere og servicere eventuelle problemer med din Kinect-sensor.

 5. Udelukkelser i garanti
 6. Microsoft er ikke ansvarlig, og denne garanti dækker ikke, hvis din Kinect-sensor er:

  1. beskadiget ved brug sammen med produkter, som ikke er solgt eller licenseret af Microsoft (herunder f.eks. spil og tilbehør, som ikke er produceret eller licenseret af Microsoft, og "piratkopierede" spil osv.);

  2. anvendt til kommercielle formål (herunder f.eks. udlejning, "pay-per-play" osv.);

  3. åbnet, modificeret eller manipuleret med (herunder f.eks. ethvert forsøg på at omgå eventuelle tekniske begrænsninger, sikkerhed eller antipiratkopieringsmekanisme i Kinect-sensoren osv.), eller at dens serienummer er ændret eller fjernet;

  4. beskadiget af en ekstern årsag (herunder f.eks. ved at blive tabt, brugt med utilstrækkelig ventilation osv. eller ved manglende overholdelse af anvisningerne i produktvejledningen til Kinect-sensoren); eller

  5. repareret af andre end Microsoft.

 7. FRASKRIVELSE AF VISSE SKADER
 8. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAB AF DATA, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, FORTROLIGHED ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DIN KINECT-SENSOR. DISSE FRASKRIVELSER GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELVOM EVENTUELLE BEFØJELSER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL. Nogle stater og provinser tillader ikke undtagelsen eller begrænsningen for tilfældige skader eller følgeskader, så denne begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

 9. Yderligere vilkår
 10. Hvis du forsøger at omgå eventuelle tekniske begrænsninger, sikkerhed eller antipiratkopieringsmekanisme i Kinect-sensoren, vil det muligvis resultere i, at din Kinect-sensor stopper med at fungere permanent. Det vil også gøre din garanti ugyldig og medføre, at din Kinect-sensor ikke er berettiget til en autoriseret reparation, heller ikke mod betaling.

 11. Valg af lovgivning
  1. Hvis du har købt din Kinect-sensor i USA, regulerer lovgivningen i staten Washington fortolkningen af denne garanti og enhver påstand om, at Microsoft har overtrådt den, uden hensyntagen til bestemmelser om modstridende retsregler.

  2. Hvis du har købt din Kinect-sensor i Canada, regulerer lovgivningen i Ontario fortolkningen af denne garanti og enhver påstand om, at Microsoft har overtrådt den, uden hensyntagen til bestemmelser om modstridende retsregler.

  3. Lovgivningen i den stat eller provins, hvor du bor, regulerer alle andre krav (herunder forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, stiltiende garantier og erstatningsretlige krav).
   Alle dele af denne begrænsede garanti gælder i det omfang, det er tilladt ved lov, medmindre det er forbudt ved lov.

 12. Denne garanti er kun gyldig i USA og Canada.
 13. Microsofts adresse i USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsofts adresse i Canada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

SOFTWARELICENS

VED AT BRUGE KINECT-SENSOREN ACCEPTERER DU DENNE SOFTWARELICENS. FØR DU KONFIGURERER, BEDES DU LÆSE DENNE SOFTWARELICENS OMHYGGELIGT. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE SOFTWARELICENS, MÅ DU IKKE BRUGE KINECT-SENSOREN. RETURNER DEN I SÅ FALD I UBRUGT STAND TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR AT FÅ DIN BETALING REFUNDERET. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269.

 1. Definitioner
  1. "Xbox 360 S" betyder en Xbox 360 S-konsol.

  2. "Autoriseret tilbehør" betyder Microsoft-mærket Xbox 360- eller Xbox 360 S-hardwaretilbehør og Microsoft-licenseret, tredjepartsmærket Xbox 360- eller Xbox 360 S-hardwaretilbehør, hvis emballage bærer det officielle "Licensed for Xbox"-logo. Kinect-sensoren er udelukkende af hensyn til denne softwarelicens autoriseret tilbehør.

  3. "Autoriserede spil" betyder Xbox 360- eller Xbox 360 S-spil på spildiske, der er udgivet eller licenseret af Microsoft, og spilindhold, der er hentet fra Microsofts Xbox Live-tjeneste eller webstedet Xbox.com (f.eks. avatarer, spil, der kan hentes, spiludvidelser osv.).

  4. "Software" betyder præinstalleret software i Kinect-sensoren, herunder eventuelle opdateringer, som Microsoft kan gøre tilgængelige fra tid til anden.

  5. "Uautoriseret tilbehør" betyder alt hardwaretilbehør, der ikke er autoriseret tilbehør, bortset fra at USB-hukommelsesstik, digitale kameraer, der bruges til at lave fotos eller film, og musikafspillere, der bruges til at afspille musik eller vise fotos eller videoer, ikke er uautoriseret tilbehør.

  6. "Uautoriserede spil" betyder alle spildiske, hentede spil og spilindhold eller andre medier, der ikke er autoriserede spil.

  7. "Uautoriseret software" betyder enhver software, der ikke er distribueret af Microsoft via Xbox 360- eller Xbox 360 S-spildiske eller udgivet eller licenseret af Microsoft, Microsofts Xbox Live-tjeneste eller webstedet Xbox.com.

  8. "Dig" og "Du" betyder brugeren af en Kinect-sensor.

 2. Licens
  1. Softwaren gives i licens til dig, men sælges ikke. Du har licens til at bruge softwaren udelukkende som præinstalleret i din Kinect-sensor og opdateret af Microsoft fra tid til anden. Du må ikke kopiere eller foretage reverse engineering af softwaren.

  2. Som betingelser til denne softwarelicens accepterer du, at:

   1. Du vil udelukkende bruge din Kinect-sensor med Xbox 360 eller Xbox 360 S og ikke med nogen anden enhed (herunder f.eks. personlige computere, andre videospilkonsoller osv.). Du vil udelukkende bruge autoriserede spil med din Kinect-sensor. Du vil ikke bruge uautoriseret tilbehør eller uautoriserede spil. De vil muligvis ikke fungere eller kan stoppe med at fungere permanent efter en softwareopdatering.

   2. Du vil ikke bruge eller installere uautoriseret software. Hvis du gør det, vil din Kinect-sensor muligvis stoppe med at fungere permanent med det samme eller efter en senere softwareopdatering.

   3. Du vil ikke forsøge at omgå eventuelle tekniske begrænsninger, sikkerhed eller antipiratkopieringsmekanisme i Kinect-sensoren. Hvis du gør det, vil din Kinect-sensor muligvis stoppe med at fungere permanent med det samme eller efter en senere softwareopdatering.

   4. Microsoft kan bruge tekniske foranstaltninger, herunder softwareopdateringer, til at begrænse brugen af Kinect-sensoren til Xbox 360 eller Xbox 360 S for at forhindre brug af uautoriseret tilbehør og uautoriserede spil og for at beskytte de tekniske begrænsninger, sikkerhed og antipiratkopieringsmekanisme i Kinect-sensoren.

   5. Microsoft kan opdatere softwaren fra tid til anden og uden forudgående varsel til dig, f.eks. for at opdatere eventuelle tekniske begrænsninger, sikkerhed eller antipiratkopieringsmekanisme i Kinect-sensoren.

 3. Garanti
 4. Softwaren er dækket af den begrænsede garanti for din Kinect-sensor, og Microsoft giver ingen anden garanti eller betingelse for softwaren. Ingen andre kan give nogen garanti eller betingelse på vegne af Microsoft.

 5. FRASKRIVELSE AF VISSE SKADER
 6. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAB AF DATA, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, FORTROLIGHED ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DISSE FRASKRIVELSER GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELVOM EVENTUELLE BEFØJELSER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL. Nogle stater og provinser tillader ikke undtagelsen eller begrænsningen for tilfældige skader eller følgeskader, så denne begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

 7. Valg af lovgivning
  1. Hvis du har købt din Kinect-sensor i USA, regulerer lovgivningen i staten Washington fortolkningen af denne softwarelicens og enhver påstand om, at Microsoft har overtrådt den, uden hensyntagen til bestemmelser om modstridende retsregler.

  2. Hvis du har købt din Kinect-sensor i Canada, regulerer lovgivningen i Ontario fortolkningen af denne softwarelicens og enhver påstand om, at Microsoft har overtrådt den, uden hensyntagen til bestemmelser om modstridende retsregler.

  3. Lovgivningen i den stat eller provins, hvor du bor, regulerer alle andre krav (herunder forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, stiltiende garantier og erstatningsretlige krav).

  Denne aftale gælder i det omfang, det er tilladt ved lov, medmindre det er forbudt ved lov. Denne aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i din stat eller dit land, hvis lovgivningen i din stat eller dit land ikke giver tilladelse til at gøre det.

  Microsofts adresse i USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsofts adresse i Canada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Produktgaranti og softwarelicens: Kinect-sensoren (Ny)", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?