Del denne side

Om Xbox One-strømforsyningen

Oversigt

På denne side beskrives komponenterne i din Xbox One-konsols strømforsyningsenhed sammen med oplysninger om placering, temperatur, støj og sikkerhed.

Løsninger

Strømforsyningsenhed og ledning

Din Xbox One-konsol har en ekstern ventilator-understøttet strømforsyningsenhed. Den måler 17 x 4,8 x 7,5 cm (6,69 x 1,88 x 2,96 tommer). Bemærk, at strømforsyningsenheden har samme grundlæggende design i alle lande. Der er ingen forskel på dimensionerne mellem 100-110 V-, 220-240 V- og 100-240 V-versionerne.

Vigtigt! Microsoft giver ikke licens til tilbehør, der sættes i Xbox One-konsollens strømstik, fra andre leverandører end Microsoft. Hvis der bruges andet tilbehør end Xbox One-strømforsyningen, kan konsollen blive beskadiget og gøre din konsolgaranti ugyldig.

Bemærk!

 • Strømforsyningsenheder er kun designet til brug i de områder, hvor de sælges.
 • Forsøg ikke at bruge en Xbox One-strømforsyning, der er fremstillet til et område med andre strømkrav.
 • Brug ikke tilbehør uden licens, f.eks. en strømforsyning, der ikke er fra Microsoft, eller andet tilbehør, der kan sættes i stikkene mellem konsollen og strømforsyningen.
 • Brug ikke den eksterne Xbox One-strømforsyning uden for det land, hvor strømforsyningen er solgt. Hvis du bruger strømforsyningen i et andet land, kan den eller din konsol blive beskadiget, og garantien kan blive ugyldiggjort.
 • Xbox One-strømforsyningen indeholder en intern sikring, der er med til at beskytte konsollen mod spændinger, der er for høje, samt strømstød. Strømforsyningen er dog en forseglet enhed. Du kan derfor ikke udskifte den interne sikring.

Strømledninger

Jævnstrømledning

Strømforsyningen har en permanent tilsluttet jævnstrømledning, der forbinder strømforsyningen med konsollen.

 • Jævnstrømledningen er 1,1 meter (ca. 3 fod og 6 tommer) lang.
 • Et beskyttet strømstik er permanent tilsluttet enden af jævnstrømledningen. Dette beskyttede strømstik er designet specifikt til Xbox One-konsollens strømstik.

Netledning

Netledningen bruges til at tilslutte strømforsyningen til stikkontakten i væggen. Netledningen kan tages ud af stikket i strømforsyningen.

 • Netledningen er ca. 1,2 meter (5 fod og 9 tommer) lang.
 • Den ende af strømledningen, der sættes i strømforsyningen, har to huller. Hvis du bruger en anden strømledning end den ledning, der er designet til strømforsyningen, kan du beskadige denne eller konsollen.
 • Stikket i enden af den strømledning, der sættes i den elektriske stikkontakt, kan være af forskellige typer. Stiktypen afhænger af det land eller område, hvor du har købt konsollen.

Strømforsynings placering, temperatur og støj

For at yde tilstrækkelig afkøling indeholder den eksterne Xbox One-strømforsyning en indbygget ventilator, der blæser luft igennem strømforsyningen.

Bemærk!

 • Når du trykker på strømknappen for at starte konsollen, starter strømforsyningsventilatoren.
 • Ventilatoren udsender typisk en "summende" lyd.
 • Når konsollen er i energisparetilstand, eller når den frakobles strømforsyningen, kører ventilatoren ikke.
 • Hvis konsollen er i Hurtigstarttilstand (Instant On), vil strømforsyningen stadig være tændt, og ventilatoren vil køre.
 • Ventilatorens hastighed øges eller reduceres, når strømforsyningens temperatur ændres. Hvis ventilatorens hastighed ændres, øges eller reduceres den summende lyd, som ventilatoren udsender.

Tag følgende forholdsregler for at være med til at sikre en effektiv og sikker drift af strømforsyningen:

 • Bloker ikke ventilationsåbningerne på strømforsyningen.
 • Læg ikke strømforsyningen på en seng, en sofa eller på en anden blød overflade, der kan blokere ventilationsåbningerne.
 • Læg ikke strømforsyningen i et lukket område, som f.eks. en bogreol, et rack eller stereoanlægskabinet, medmindre stedet er godt ventileret.
 • Læg ikke strømforsyningen tæt på en varmekilde, som f.eks. en radiator, en varmeblæser, et komfur eller en forstærker.
 • Undgå at stable andre elektroniske enheder oven på strømforsyningen.
 • Sørg for, at strømforsyningen er placeret vandret og står plant på de fire gummipuder i bunden.

Bemærk! Hvis strømforsyningen larmer mere end normalt, er der muligvis en strømskinne eller en overspændingsbeskytter, som er overbelastet. Sæt strømforsyningen direkte i en stikkontakt, og se, om problemet fortsætter.

El-sikkerhed for strømforsyning

Hvis du vil slutte strømforsyningen til Xbox One-konsollen, kan du bruge følgende fremgangsmåde:

 1. Sæt jævnstrømledningen helt ind i konsollen.
 2. Sæt netledningen sikkert i strømforsyningen, indtil ledningsstikket er sat helt i.
 3. Sæt den anden ende af netledningen i stikkontakten i væggen.

Vigtigt! Som det er tilfældet med andet elektrisk udstyr, kan tilsidesættelse af følgende forholdsregler medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald på grund af elektriske stød eller brand. En skade kan også beskadige dit Xbox One-videospil og underholdningssystem. Relevante forholdsregler omfatter:

 • Valg af en passende strømkilde for konsollen.
 • Brug af udelukkende den strømforsyning og netledning, der fulgte med din konsol, eller som du har modtaget fra et autoriseret reparationscenter. Hvis du skal bruge en ny strømforsyning eller netledning, skal du kontakte Xbox Support.
 • Sørg for, at din stikkontakt leverer den samme spænding (V) og frekvens [Hz] for strømstyrken, som er angivet på strømforsyningen. Hvis du er usikker på hvilken strømstyrke, dit hjem er forsynet med, skal du spørge en uddannet elektriker.
 • Der må ikke bruges ikke-standardiserede strømkilder, som f.eks. generatorer eller omformere, selvom spænding og frekvens ser ud til at være i orden. Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt.
 • Overbelast ikke stikkontakten, forlængerledninger, stikdåser eller andre elektriske udgange. Kontrollér, at disse er konstrueret til at håndtere den samlede strømstyrke, som trækkes af konsollen (som angivet på strømforsyningen) og eventuelle andre enheder på samme elektriske gruppe.
 • Brug en korrekt jordet stikkontakt, der er designet til trebensstik med jording. Fjern ikke jordingsstikbenet. Hvis det ikke passer ind i stikkontakten, skal du få en elektriker til at udskifte stikkontakten.

Sådan undgås beskadigelse af strømledningerne og strømforsyningen:

 • Beskyt strømledningerne, så der ikke bliver trådt på dem.
 • Beskyt strømledningerne mod at blive klemt eller bøjet skarpt. Det er især vigtigt på det punkt, hvor de forbindes til stikkontakten, strømforsyningen og konsollen.
 • Du må ikke hive i, slå knuder på, skarpt bøje eller på anden måde mishandle strømledningerne.
 • Udsæt ikke strømledningerne for varmekilder.
 • Sno ikke strømledningerne rundt om strømforsyningen.
 • Hold børn og kæledyr væk fra strømledningerne. Lad dem ikke bide i eller tygge på ledningerne.
 • Træk i stikket, når du tager strømledningen ud. Træk ikke i ledningen.
 • Lad ikke strømforsyningen hænge i strømledningerne.
 • Hvis netledningen eller strømforsyningen beskadiges på nogen måde, må du ikke anvende den, og du skal kontakte Xbox Support for at få en ny.
 • Tag stikket ud af konsollen, når det tordner eller lyner, eller når konsollen ikke bruges i længere tidsperioder.

Var denne artikel nyttig?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Om Xbox One-strømforsyningen", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?

Del denne side