Om strømforsyningen til den originale Xbox One

Oversigt

I det følgende beskrives den eksterne strømforsyning, der følger med den originale Xbox One, inkl. oplysninger om placering, temperatur, støj og sikkerhed. Xbox One S og Xbox One X har en anden strømforsyning, der fungerer i alle områder i hele verden.

Løsninger

Strømforsyning og ledning

Den originale Xbox One leveres med en ekstern ventilatorunderstøttet strømforsyning, der måler 17 x 4,8 x 7,5 cm. Størrelsen er den samme i 100-110V-, 220-240V- og 100-240V-versioner.

Vigtigt!

Microsoft godkender ikke tilbehør, der sættes i Xbox One-konsollens strømstik, fra andre leverandører end Microsoft. Hvis der bruges andet tilbehør end Xbox One-strømforsyningen, kan din Xbox blive beskadiget, og det kan gøre din garanti ugyldig.

 • Xbox-strømforsyninger bør kun bruges i de områder, hvor de sælges fra ny. Brug ikke en strømforsyning, der er bygget til et område, hvis strømkrav er anderledes end dit lands.
 • Brug ikke tilbehør uden licens, som f.eks. en erstatningsstrømforsyning, der ikke er fra Microsoft, eller andet tilbehør, der kan sættes i stikkene mellem din Xbox og dens strømforsyning.
 • Xbox-strømforsyningen indeholder en sikring, der er med til at beskytte konsollen mod overspænding og strømstød. Denne sikring kan ikke udskiftes.

Strømledninger

Jævnstrømledning

Xbox-strømforsyningen anvender et jævnstrømkabel, der sættes direkte i Xbox'en.

 • Jævnstrømledningen er ca. 1,1 meter lang.
 • Et beskyttet strømstik er permanent tilsluttet enden af jævnstrømledningen. Dette stik er designet specifikt til strømstikkene på Xbox One S og original Xbox One.

Netledning

Strømforsyningen forbindes til en stikkontakt med netledningen.

 • Netledningen er ca. 1,2 meter lang.
 • Hvis der bruges en anden strømledning end den, der er beregnet til din strømforsyning, kan det beskadige strømforsyningen og din Xbox.
 • Typen af stik, der forbinder strømledningen til din stikkontakt, afhænger af det land og område, hvor din Xbox blev solgt som ny.

Strømforsynings placering, temperatur og støj

Strømforsyningen har en indbygget blæser. Blæseren starter automatisk, når du tænder din Xbox.

 • Blæseren vil afgive en svag summende lyd som de fleste andre kølerblæsere.
 • Når din Xbox er i energisparetilstand, eller når den frakobles strømforsyningen, kører blæseren ikke.
 • Hvis din Xbox-strømtilstand er i Instant-On (straks tændt), forbliver strømforsyningen og blæseren tændt.
 • Blæserens hastighed stiger og falder sammen med støjniveauet, når strømforsyningens temperatur ændrer dig.

Sådan holder din strømforsyningen kørende mere effektivt og sikkert:

 • Bloker ikke strømforsyningens lufthuller.
 • Efterlad ikke strømforsyningen på en seng, sofa eller andre bløde overflader.
 • Sørg for, at strømforsyningen har gode luftforhold. Placer den ikke på en bogreal, et stativ eller andre lukkede steder, medmindre stedet har en god ventilation.
 • Efterlad ikke strømforsyningen tæt på varmekilder som f.eks. en radiator, en varmeblæser, et komfur eller en lydudstyr.
 • Undgå at stable elektroniske enheder oven på strømforsyningen.
 • Placer strømforsyningen vandret, så den står fladt på sine gummipuder.

Bemærk!
Hvis støjen fra strømforsyningen virker for voldsom, kan den stikdåse eller overspændingsbeskytter, som den sidder i, være overbelastet. Tilslut din Xbox-strømforsyning direkte til en stikkontakt i stedet.

El-sikkerhed for strømforsyning

Sådan tilsluttes strømforsyningen til din Xbox:

 1. Sæt jævnstrømledningen helt ind i konsollen.
 2. Sæt netledningen helt ind i strømforsyningen.
 3. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Vigtigt!
Som det er tilfældet med andet elektrisk udstyr, kan tilsidesættelse af følgende forholdsregler medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald på grund af elektriske stød eller brand. Det kan også beskadige dit videospil og din Xbox, hvis der ikke tages forholdsregler.

Relevante forholdsregler omfatter følgende:

 • Brug kun den strømforsyning og strømledning, der følger med din Xbox eller er leveret af et autoriseret reparationscenter. Hvis du skal bruge en ny strømforsyning eller strømledning, skal du kontakte Xbox Support.
 • Sørg for, at din stikkontakt leverer den samme spænding (V) og frekvens [Hz] for strømstyrken, som er vist på strømforsyningen. Hvis du er usikker på, hvilken type strøm dit hjem er forsynet med, skal du spørge en uddannet elektriker.
 • Der må ikke bruges ikke-standardiserede strømkilder, som f.eks. generatorer eller omformere, selvom spænding og frekvens ser ud til at være korrekt. Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt.
 • Overbelast ikke stikkontakten, forlængerledninger, stikdåser eller andre elektriske udgange. Kontrollér, at disse er konstrueret til at håndtere den samlede strømstyrke, som trækkes af din Xbox (som vist på strømforsyningen) og eventuelle andre enheder på samme vekselstrømkredsløb.
 • Brug en korrekt jordet stikkontakt, der er designet til strømforsyningens trebensstik med jording. Fjern ikke jordingsstikket, eller brug en jordingsadapter, der omgår jordingsstikket. Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten, skal du få en elektriker til at udskifte stikkontakten.

Sådan undgås beskadigelse af strømledningerne og strømforsyningen:

 • Beskyt strømledningerne mod at blive trådt på.
 • Beskyt strømledningerne mod at blive klemt eller bøjet skarpt. Det er især vigtigt på det punkt, hvor de forbindes til stikkontakten, strømforsyningen og din Xbox.
 • Du må ikke hive i, slå knuder på, skarpt bøje eller på anden måde mishandle strømledningerne.
 • Udsæt ikke strømledningerne for varmekilder.
 • Sno ikke strømledningerne rundt om strømforsyningen.
 • Hold børn og kæledyr væk fra strømledningerne. Sørg for, at de ikke bider i eller tygger på ledningerne.
 • Træk i stikket og ikke ledningen, når du tager strømledningerne ud.
 • Lad ikke strømforsyningen hænge i strømledningerne.
 • Hvis strømledningen eller strømforsyningen beskadiges på nogen måde, må du ikke anvende den, og du skal kontakte Xbox Support for at få en ny.
 • Frakobl din Xbox ved tordenvejr, eller når den ikke skal bruges i et stykke tid.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Om strømforsyningen til den originale Xbox One", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?