Konfigurer og fejlfind dit Xbox One Stereo Headset

Xbox One Stereo Headset giver dig en suveræn lydoplevelse, når du spiller og chatter – og du kan styre lyden uden at fjerne hænderne fra controlleren.

Det får du i pakken med Xbox One Stereo Headset:

 • Xbox One Stereo Headset
 • Xbox One Stereo Headset Adapter
 • USB-kabel til at opdatere din controller
 • Startvejledning og brugervejledning

Bemærk! Controllere, der er tilsluttet en pc via Bluetooth, understøtter ikke tilbehør, inkl. Xbox-hovedtelefoner. Hvis du har tilsluttet til din pc via Bluetooth, skal du tilslutte hovedtelefonerne direkte til pc'en. Se understøttede scenarier herunder.

På denne side

Konfigurer Xbox One Stereo Headset

Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre dit Xbox One Stereo Headset klar til brug sammen med konsollen.

Bemærk! Hvis du vil bruge Xbox One Stereo Headset på en anden enhed, f.eks. en Windows Phone, skal du blot tilslutte headsettets 3,5-mm kabel til en enhed, der har et lydstik på 3,5 mm.

 1. Følg vejledningen i Opdater din Xbox One-controller til at bruge stereoheadsetadapteren for at sikre dig, at controlleren er klar til at blive brugt sammen med stereoheadsetadapteren.
 2. Når du vil installere Xbox One Stereo Headset, skal du først indsætte adapteren til stereohovedtelefonerne i den rektangulære udvidelsesport i bunden af controlleren. Indsæt derefter lydstikket på 3,5 mm fra stereohovedtelefonerne i bunden af adapteren til hovedtelefonerne.
En tegning viser forbindelsen mellem Xbox One Stereo Headset, adapter til hovedtelefoner og controller.
 1. Juster headsettet efter behov. Du kan justere størrelsen ved at flytte hver side af hovedtelefonerne mod venstre eller højre. Hver side kan justeres cirka 3,8 cm. Så hovedtelefonerne passer til de fleste hovedstørrelser. Forsøg ikke at udvide headsettet yderligere, da det kan ødelægge headsettet.
En tegning viser de to steder, hvor du kan justere Xbox Stereo Headset – de findes nær toppen i begge sider.
 1. Juster placeringen af chatmikrofonen. Træk forsigtigt mikrofonarmen nedad på den venstre ørestykkeholder, indtil mikrofonen er ud for din mund. Du kan også justere mikrofonen lidt indad eller udad, så den får den optimale afstand til din mund.
En tegning viser, hvordan du justerer mikrofonens afstand til munden.
En tegning viser, hvordan du justerer mikrofonen op og ned.

Brug Xbox One Stereo Headset

I dette afsnit beskrives det, hvordan du bruger knapperne på Xbox One-stereoheadsetadapteren til at styre stereoheadsettet.

Knapper på Xbox One Stereo Headset Adapter
En tegning viser spil-/chatlyd, Slå lyd fra og lydstyrkeknapperne nederst på Xbox One Stereo Headset Adapter.

Spil-/Chatlyd: Disse to knapper på venstre side af adapteren til stereohovedtelefonerne bruges til at justere forholdet (balancen) mellem spillyden og chatlyden. Som standard er forholdet 50/50, men du kan justere alt lige fra 100/0 til 0/100. Hvis du f.eks. vil have højere spillyd end chatlyd, skal du trykke på den øverste knap med controllerikonet, indtil lyden er på det ønskede niveau. Du hører en tone, når lydniveauet er oppe på 100 procent. Hvis du vil øge lydstyrken for chat, skal du trykke på den nederste knap med personikonet i venstre side af adapteren til stereohovedtelefonerne.

Bemærk!

 • Der kan også komme spillyd fra dit tv. Hvis du ikke vil høre tv'et, skal du blot skrue ned for lyden på dit tv. Når du tilslutter hovedtelefoner til adapteren på din controller, bliver lyden fra tv'et ikke automatisk slået fra eller justeret.
 • Når du slutter kompatible hovedtelefoner til Xbox One Wireless Controller, bliver chatlyden fra Kinect-sensoren automatisk slået fra.

Slå lyd fra: Denne knap slår din chatlyd fra, så andre brugere ikke kan høre dig. Den slår ikke lyden fra i spil/musik/apps. Der lyser en orange LED-indikator på denne knap, når lyden er slået fra. LED-indikatoren lyser kun, hvis headsettet er koblet til adapteren.

Lydstyrke: Lydstyrke op- og lydstyrke ned-knapperne (til højre) styrer al lyd, der kommer til dine hovedtelefoner, herunder spil- og chatlyd. Hvis du ikke vil øge både spil- og chatlyden, skal du justere balancen mellem spil- og chatlyden.

Antal controllere til Xbox, der kan tilsluttes samtidig

Platform

Via Xbox trådløst og USB

Via Bluetooth

Xbox One-konsol

Kun Xbox Wireless Controller – 8

Xbox Wireless Controller og Xbox Chat Headset – 4

Xbox Wireless Controller og Xbox Stereo Headset – 2

Understøttes ikke

Windows 10

Kun Xbox Wireless Controller – 8

Xbox Wireless Controller og Xbox Chat Headset – 4

Xbox Wireless Controller og Xbox Stereo Headset – 2


Bemærk! Trådløs forbindelse kræver en trådløs Xbox-adapter til Windows.

Kun Xbox Wireless Controller – 1


Bemærk! Kræver Windows 10 Anniversary Edition og en Xbox Wireless Controller med Bluetooth.

Windows 8.1

Kun Xbox Wireless Controller - 4

(lyd via controller understøttes ikke)


Bemærk! Trådløs forbindelse kræver en trådløs Xbox-adapter til Windows.

Understøttes ikke

Windows 7

Kun Xbox Wireless Controller - 4

(lyd via controller understøttes ikke)


Bemærk! Trådløs forbindelse kræver en trådløs Xbox-adapter til Windows.

Understøttes ikke

Fejlfind problemer med Xbox One Stereo Headset

Hvis du har et spørgsmål eller oplever problemer i forbindelse med brugen af Xbox One Stereo Headset, skal du se følgende emner.

Stereoheadsettet fungerer ikke

Hvis dit Xbox One Stereo Headset ikke fungerer korrekt, skal du tjekke følgende:

 • Har du opdateret controllerens software, så den understøtter stereoheadsetadapteren?
 • Sørg for, at der er nok strøm på controllerens batterier. Hvis batterierne er ved at løbe tør for strøm, bliver nogle af controllerfunktionerne, f.eks. lyd og vibration, slået fra for at spare på strømmen.
 • Sørg for, at headsetadapteren sidder ordentligt fast i controlleren, og at stereoheadsetkablet på 3,5 mm sidder korrekt i headsetadapteren. Det er tilsluttet korrekt, hvis LED-indikatoren lyser, når du trykker på knappen mute.
 • Prøv at bruge dit Stereo Headset og din Stereo Headset Adapter med en anden controller. Hvis headsettet fungerer med den anden controller, skal du prøve at opdatere den første controller igen. Hvis dette heller ikke lykkes, skal controlleren udskiftes. Se Anmod om udskiftning af en Xbox-controller.
 • Prøv at bruge Xbox One Stereo Headset med en anden enhed, f.eks. en laptop, for at se, om headsettet virker. Hvis ikke, skal headsettet udskiftes. Du kan bestille et nyt ved at gå til Enhedstjenester.

Der er for meget spillyd eller chatlyd

Hvis der overføres både spillyd og chatlyd via adapteren, skal du bruge knappen Spil-lyd eller Chatlyd til at gøre den ønskede lydkilde tydeligere.

Kan jeg chatte både via min Kinect og mit headset?

Nej. Når konsollen registrerer et headset, antages det, at du ikke vil have, at lyden skal kunne høres af andre i nærheden. Derfor bliver Kinect-chatlyden automatisk slået fra.

Jeg kan også høre lyd fra mit tv

Stereoheadsetadapteren ved ikke, om du kun bruger headsettet til chat eller til alle tilgængelige lydkilder, så tv-lyden bliver ikke automatisk slået fra, når du bruger adapteren. Du skal justere lydstyrken fra dit tv manuelt.

Stereoheadsettet er gået i stykker

Hvis dit Xbox One Stereo Headset er gået i stykker, skal det udskiftes. Du kan bestille et nyt ved at gå til Enhedstjenester.

Har du spørgsmål om reparation og garanti? Se Reparation af Xbox One-konsol: Ofte stillede spørgsmål.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Konfigurer og fejlfind dit Xbox One Stereo Headset", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?