Del denne side

Xbox One Wireless Controller afbrydes eller kan ikke oprette forbindelse

Tjek videoen eller emnerne nedenfor for at løse problemer med din trådløse controller til Xbox One.

Video: Løs problemet, når controlleren kobles fra Xbox One

Se videoen Løs problemet, når controlleren kobles fra Xbox One. Bemærk! Denne video er kun tilgængelig på engelsk.

Emner

Du kan ikke oprette forbindelse fra din Xbox One-controller til din konsol

Hvis du har problemer med at tilslutte din trådløse controller til din konsol, kan det skyldes et af følgende problemer:

 • Controllerbatterierne er svage, eller også skal de genopladelige batterier i Xbox One genoplades.
  • Hvis controllerens batterier er svage, kan du opleve, at der kun er delvis funktionalitet, f.eks. at vibration ikke virker. Denne delvise funktionalitet er indbygget for at strække batteriernes restlevetid.
  • Controlleren kan have strøm nok til, at du kan tænde den kort, men den kan ikke være tændt i længere tid, før batterierne er blevet udskiftet.
 • En anden trådløs enhed (f.eks. en bærbar computer, en mikrobølgeovn, en ledningsfri telefon eller en trådløs router) skaber interferens med den trådløse controllers forbindelse til konsollen.
 • Metalobjekter, f.eks. metalskillevægge, reoler eller døre til et kabinet, som er placeret mellem konsollen og den trådløse controller, skaber interferens med controllerens forbindelse til konsollen.
 • Otte trådløse controllere er allerede forbundet, og du prøver at forbinde endnu en trådløs controller.
 • Hardwaren til din Xbox One er defekt.

Løsninger

Du kan prøve at afhjælpe dette problem med følgende løsninger.

Løsning 1: Udskift eller genoplad batterierne

Hvis Xbox-knappen  på din Xbox One-controller lyser, er der strøm på den trådløse controller. Hvis den ikke lyser, kan du prøve at udskifte controllerens batterier for at sikre, at controlleren bevarer forbindelsen. Du kan finde flere oplysninger i Din Xbox One Wireless Controller kan ikke tændes.

Bemærk! Du kan tjekke controllerens batteriniveau ved hjælp af batteriindikatoren på Start. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tjekker du batteriniveauet på din Xbox One-controller.

Løsning 2: Sluk og tænd for din konsol

Når du slukker og tænder konsollen, genstartes den helt. Dette sletter ingen spil eller data.

Tjek videoen ovenfor, eller følg fremgangsmåden nedenfor for at slukke og tænde din Xbox One-konsol:

 1. Sluk konsollen ved at holde Xbox-knappen  foran på konsollen nede i ca. 10 sekunder.
 2. Tænd din konsol igen ved at trykke på Xbox-knappen  på konsollen eller Xbox-knappen  på din controller.

Hvis du ikke får vist den grønne opstartsanimation, når konsollen genstartes, skal du gentage disse trin. Sørg for, at du holder tænd/sluk-knappen trykket ind, indtil konsollen er slukket helt.

Bemærk! Hvis konsollen benytter strømstyringsplanen Straks tændt, slukkes konsollen fuldstændigt, når du udfører trinnene ovenfor. Straks tændt-tilstand eller muligheden for at tænde konsollen ved hjælp af stemmekommandoer aktiveres først, når du har genstartet konsollen. Stemmekommandoer er ikke tilgængelige i alle lande/områder.

Løsning 3: Prøv at oprette forbindelse fra den trådløse controller til konsollen igen

På den trådløse controller

 1. Hold den trådløse tilslutningsknap nede, indtil Xbox-knappen blinker.
 2. Hold igen den trådløse tilslutningsknap nede. Lyset i controllerens Xbox-knap forbliver tændt for at angive, at den trådløse controller har forbindelse til konsollen.
En hånd med en strakt pegefinger trykker på den trådløse tilslutningsknap foran på Xbox One-controlleren.

Du kan finde flere oplysninger i Tilslut en trådløs controller til Xbox One til din konsol.

Med et USB-kabel

Den trådløse controller er designet til at fungere lige som en controller med kabel, når den tilsluttes til konsollen med et USB til mikro-USB-kabel. Se Tilslut kablet til opladeren for at bruge din Xbox One Wireless Controller uden batterier.

Bemærk! Hvis din controller er tilsluttet med et USB-kabel, men den ikke holder forbindelsen, når kablet fjernes (der kan være 2-3 sekunders forsinkelse, når kablet fjernes), skal du tilslutte det igen for at se, om der er en opdatering til controlleren. Du kan se, hvordan du gør, under Kontrollér, at controlleren er opdateret nedenfor.

Hvis controlleren er opdateret, og den ikke holder forbindelsen, når du bruger USB-kablet, skal du have en ny controller. Se Udskift din controller nedenfor.

Løsning 4: Fjern alle tilsluttede trådløse controllere og hovedtelefoner

Hvis du allerede har tilsluttet otte trådløse controllere, kan du prøve at afbryde forbindelsen til nogle af dem eller dem alle. Du afbryder forbindelsen til en controller ved at holde Xbox-knappen på controlleren nede og vælge Sluk controller. Herefter slukkes controlleren. Prøv derefter at tilslutte den trådløse controller igen. Hvis den stadig ikke kan oprette forbindelse til konsollen, skal den trådløse controller måske repareres eller udskiftes.

Løsning 5: Udskift din controller

Hvis det ikke lykkedes at oprette forbindelse fra den trådløse controller til konsollen med de foregående løsninger, skal controlleren udskiftes. Benyt følgende fremgangsmåde til dette:

 1. Gå til Enhedssupport, og vælg Udskift en tilbehørsenhed.
 2. Vælg Xbox One-konsollen til din controller eller den Xbox One-controller, du har registreret separat.
 3. Vælg Controller, og vælg derefter Næste.
 4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre anmodningen om service.

Controlleren opretholder ikke forbindelsen til konsollen

Hvis der blev oprettet forbindelse til konsollen fra Xbox One Wireless Controller, men forbindelsen afbrydes, mens du bruger den, kan det betyde et af følgende:

 • Den trådløse controller har været inaktiv i mindst 15 minutter. Xbox One Wireless Controller er designet til at slukkes efter 15 minutter uden aktivitet. Du kan finde flere oplysninger i Din Xbox One Wireless Controller slukkes.
 • Batterierne til den trådløse controller er svage, eller også trænger de genopladelige Xbox One-batterier til at blive genopladet.
  • Hvis controllerens batterier er svage, kan du opleve, at der er delvis funktionalitet, f.eks. at vibration ikke virker. Denne delvise funktionalitet er indbygget for at strække batteriernes restlevetid.
  • Controlleren kan have strøm nok til, at du kan tænde den kort, men den kan ikke være tændt i længere tid, før batterierne er udskiftet.
 • Controlleren er uden for dækningsområdet. Controllerne til den originale Xbox One var designet til at virke inden for en afstand af 6 meter fra konsollen.
  • Du kan få op til en rækkevidde på 9 m med Xbox One S-konsollen med den nyeste Xbox One Wireless Controller med Bluetooth.
  • Bemærk, at Bluetooth kun bruges til at oprette forbindelse til en pc.
 • En anden trådløs enhed (f.eks. en bærbar computer, en mikrobølgeovn, en ledningsfri telefon eller en trådløs router) skaber interferens med den trådløse controllers forbindelse til konsollen.
 • Metalobjekter, f.eks. en forkromet frontplade, metalskillevægge, reoler eller døre til et kabinet, som er placeret mellem konsollen og den trådløse controller, skaber interferens med den trådløse controllers forbindelse til konsollen.
 • Hardwaren til din Xbox One er defekt.

Løsninger

Du kan prøve at afhjælpe dette problem med følgende løsninger.

Løsning 1: Gå tættere på konsollen

Den trådløse controllers rækkevidde er op til 6 meter, men omgivende faktorer, f.eks. vægge og trådløs interferens fra andre enheder, kan påvirke rækkevidden.

Sørg for, at din controller peger i retning mod konsollen. Controllerens ydelse kan variere, hvis du peger bagsiden af controlleren mod konsollen, eller hvis konsollen er placeret i f.eks. et kabinet.

Løsning 2: Udskift eller genoplad batterierne

Hvis Xbox-knappen  på din Xbox One-controller lyser, er der strøm på den trådløse controller. Hvis Xbox-knappen på controlleren ikke lyser, kan du prøve at udskifte controllerens batterier for at sikre, at controlleren bevarer forbindelsen. Du kan finde flere oplysninger i Din Xbox One Wireless Controller kan ikke tændes.

Bemærk! Controlleren kan have strøm nok til, at du kan tænde den kort, men den kan ikke være tændt i længere tid, før batterierne er udskiftet. Du kan tjekke controllerens batteriniveau ved hjælp af batteriindikatoren på Start. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tjekker du batteriniveauet på din Xbox One-controller.

Løsning 3: Sluk og tænd for din konsol

Når du slukker og tænder konsollen, genstartes den helt. Dette sletter ingen spil eller data.

Tjek videoen ovenfor, eller følg fremgangsmåden nedenfor for at slukke og tænde din Xbox One-konsol:

 1. Sluk konsollen ved at holde Xbox-knappen  foran på konsollen nede i ca. 10 sekunder.
 2. Tænd din konsol igen ved at trykke på Xbox-knappen  på konsollen eller Xbox-knappen  på din controller.

Hvis du ikke får vist den grønne opstartsanimation, når konsollen genstartes, skal du gentage disse trin. Sørg for, at du holder tænd/sluk-knappen trykket ind, indtil konsollen er slukket helt.

Bemærk! Hvis konsollen er i Straks tændt-tilstand, vil disse trin slukke konsollen fuldstændig. Straks tændt-tilstand eller muligheden for at tænde konsollen ved hjælp af stemmekommandoer aktiveres først, når du har genstartet konsollen. Stemmekommandoer er ikke tilgængelige i alle lande/områder.

Løsning 4: Prøv at oprette forbindelse fra den trådløse controller til konsollen igen

På den trådløse controller

 1. Hold den trådløse tilslutningsknap nede, indtil Xbox-knappen blinker.
 2. Hold igen den trådløse tilslutningsknap nede. Lyset i controllerens Xbox-knap forbliver tændt for at angive, at den trådløse controller har forbindelse til konsollen.
En hånd med en strakt pegefinger trykker på den trådløse tilslutningsknap foran på Xbox One-controlleren.

Du kan finde flere oplysninger i Tilslut en trådløs controller til din Xbox One-konsol.

Med et USB-kabel

Den trådløse controller er designet til at fungere lige som en controller med kabel, når den tilsluttes til konsollen med et USB til mikro-USB-kabel. Se Tilslut kablet til opladeren for at bruge din Xbox One Wireless Controller uden batterier.

Løsning 5: Fjern genstande mellem den trådløse controller og konsollen

Den trådløse controller virker inden for en afstand af 6 meter fra konsollen. Hvis der er placeret genstande mellem den trådløse controller og konsollen, kan det dog reducere rækkevidden. Genstande, der bruger trådløs teknologi, f.eks. mobiltelefoner, kan skabe interferens med den trådløse controller. Fjern eller flyt følgende genstande eller trådløse enheder, der kan skabe interferens med den trådløse controller eller konsollen:

 • Bærbare computere
 • Mikrobølgeovne
 • Trådløse telefoner
 • Trådløse routere
 • Metalskillevægge, -reoler eller -døre til et kabinet

Løsning 6: Kontrollér, at controlleren er opdateret

Hvis din controller ikke er opdateret, kan der mangle softwareopdateringer, herunder den nyeste firmware til controlleren. Følg disse trin for at opdatere din controller:

 1. Opret forbindelse til Xbox Live.
 2. Tryk på Xbox-knappen for at åbne guiden.
 3. Vælg Indstillinger.
 4. Vælg Kinect og enheder.
 5. Vælg Enheder og tilbehør.
 6. Vælg din controller.
 7. Hvis der findes en opdatering, kan du vælge Opdater. Hvis der ikke er en tilgængelig opdatering, er din controller allerede opdateret.
 8. Hvis din controller skal opdateres, skal du tilslutte et USB-kabel til controlleren og følge instruktionerne på skærmen.
 9. Der vises en status med opdateringen.
 10. Når opdateringen er fuldført, skal du tage USB-kablet ud. Hvis du har flere controllere, som skal opdateres, kan du tilslutte dem nu én ad gangen. Vælg knappen Opdater en anden på skærmen, og følg instruktionerne.
  Ellers skal du vælge Afslut.
 11. Tryk på Xbox-knappen på den trådløse controller for at tænde den.

Hvis dette løser problemerne med forbindelsen til controlleren, skal du fortsætte til den næste løsning.

Løsning 7: Fjern alt USB-tilbehør

Fjern alle USB-enheder, der er tilsluttet din konsol, (herunder trådløse dongler, flashdrev, andre controllere med kabel osv.), og prøv derefter at bruge din controller igen. Du skal muligvis først genstarte din konsol.

Hvis dette løser problemerne med forbindelsen til controlleren, skal du fortsætte til den næste løsning.

Løsning 8: Prøv en anden controller

Hvis du har en anden controller, kan du prøve at genskabe forbindelsesproblemet med den anden controller. Sørg for, at controlleren har nye batterier og er sluttet til konsollen. Spil i et stykke tid for at teste den anden controller omhyggeligt.

 • Hvis den anden controller fungerer normalt, skal den oprindelige controller udskiftes. Gå til Enhedssupport, log på med din Microsoft-konto, og vælg derefter Udskift en tilbehørsenhed for at anmode om en ny controller.
 • Hvis begge controllere afbrydes ofte, skal konsollen til service. Se Få din Xbox-konsol eller Kinect-sensor repareret.

Har du spørgsmål om reparation eller garanti? Se Ofte stillede spørgsmål om garanti på og registrering af Xbox.

Var denne artikel nyttig?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Xbox One Wireless Controller afbrydes eller kan ikke oprette forbindelse", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?

Del denne side