Netværksindstillinger på Xbox One

På skærmen Netværk finder du de indstillinger, der er relateret til konsollens Xbox Live-forbindelse, multiplayerspil og fejlfinding af generelle problemer med netværkets ydeevne.

Sådan kommer du til skærmen Netværk:

 1. Tryk på Xbox-knappen for at åbne guiden.
 2. Vælg Indstillinger.
 3. Vælg Alle indstillinger.
 4. Vælg Netværk.
 5. Vælg Netværksindstillinger.

Skærmen Netværk er inddelt i tre kolonner. På denne side beskrives de netværksindstillinger, der er tilgængelige i hver af disse kolonner.

På skærmen Netværksindstillinger vises indstillingerne

På denne side

Kolonne et: Konfigurer trådløst netværk, Avancerede indstillinger og Gå offline

Denne kolonne indeholder indstillinger, som du skal bruge til at konfigurere en ny forbindelse eller redigere en eksisterende forbindelse for enhederne på dit hjemmenetværk. Du kan vælge tre knapper i kolonne et.

Konfigurer trådløst netværk
Hvis din Xbox One ikke har forbindelse til internettet, eller hvis du vil ændre de trådløse adgangspunkter, skal du vælge Konfigurer trådløst netværk. Hvis du vælger denne knap, slettes alle de nuværende trådløse indstillinger, og du bliver bedt om at konfigurere en ny trådløs enhed.

Xbox One gemmer ikke gamle enhedsoplysninger. Det betyder, at du kan slette de gamle indstillinger fuldstændigt og starte helt forfra hver gang. På denne måde undgår du, at ældre indstillinger kommer til at skabe problemer på et nyt netværk.

Venstre side af skærmen Netværksindstillinger med tre indstillinger:

Scenarie: Du har konfigureret konsollens netværksforbindelse i dit hjem. Nu skal du besøge en ven, og du vil gerne have din Xbox One med. Når du kommer hen til det nye sted, skal du vælge Konfigurer trådløst netværk, vælge den relevante router på listen over enheder, skrive adgangskoden og oprette forbindelse til netværket. Når du kommer hjem igen og tilslutter din Xbox One, oprettes der ikke automatisk forbindelse til dit netværk, for alle oplysninger om routeren i dit hjem blev slettet, da du oprettede den nye forbindelse. Vælg Konfigurer trådløst netværk, vælg din router på listen over enheder, og skriv din adgangskode. Nu bliver oplysningerne om din vens router slettet, og din Xbox One vil huske indstillingerne for enheden i dit hjem.

Avancerede indstillinger

På skærmen

Skærmen Avancerede indstillinger bruges normalt kun af tekniske brugere eller supportmedarbejdere. Hvis du har konfigureret dit hjemmenetværk til at bruge statiske IP-adresser, eller hvis du vil konfigurere DNS-indstillingerne manuelt, eller hvis du skal konfigurere MAC-spoofing (ændring af netværksgrænsefladens MAC-adresse på netværksenheden), skal du vælge Avancerede indstillinger for at konfigurere netværket manuelt.

Gå offline
Indstillingen Gå offline giver dig mulighed for at spille offline. Hvis du har forbindelse til et kabelforbundet netværk (traditionelt netværk), skal du blot fjerne LAN-kablet bag på konsollen for at gå offline. Hvis du bruger en trådløs forbindelse, kan du imidlertid kun afbryde forbindelsen ved at gå til skærmen Netværk og vælge Gå offline.

Bemærk! Hvis du går offline, skal du af og til oprette forbindelse til Xbox Live for at få den seneste systemopdatering, så du kan spille et nyudgivet spil.

Kolonne to: Aktuel netværksstatus

Denne kolonne viser den aktuelle status for netværksforbindelsen.

På den midterste del af skærmen Netværksindstillinger vises forbindelsestypen, som er trådløs eller traditionel kabelforbundet. Du kan også se, om Xbox Live-tjenesterne er tilgængelige.
 • Den første indikator viser, om du har forbindelse. Hvis du har forbindelse, kan du se, om du har forbindelse via en kabelforbindelse eller en trådløs forbindelse. Hvis du bruger en trådløs forbindelse, er der en signalstyrkeindikator, som viser den omtrentlige styrke af dit signal.
 • Den anden indikator viser NAT-typen (Network Address Translation). Din NAT tillader dig at bruge to forskellige IP-adresser, én til intern trafik og én til ekstern trafik. NAT-adressen gør det nemmere at skjule din interne IP-adresse og opretter en slags firewall.
 • Den tredje indikator viser, om alle Xbox Live-tjenesterne er aktive. Hvis en eller flere tjenester er nede, viser denne indikator også, hvilke tjenester det drejer sig om.

Hvorfor er NAT vigtigt?

En tabel viser kompatibiliteten for to Xbox-konsollen, når de har NAT-typen åben, moderat eller begrænset.

OPEN NAT

MODERATE NAT

STRICT NAT

Med en OPEN NAT-type kan du spille og være vært for (hoste) spil for flere spillere med personer, der har NAT på deres netværk, uanset hvilken NAT-type det er.

Med en MODERATE NAT-type kan du spille spil for flere spillere med nogle personer. Men der kan være andre personer, som du ikke kan spille med, og du vil normalt ikke blive valgt som vært for en match.

Med en STRICT NAT-type kan du kun spille multiplayerspil med personer, der har en OPEN NAT-type. Du kan ikke blive valgt som vært for en match.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan høre dine venner online, eller hvis du ikke kan deltage i eller være vært for et multiplayerspil online, skyldes det, at din NAT-type er sat til Moderate eller Strict. Hvis du vil ændre NAT-typen, kan du følge fremgangsmåden i Xbox One Multiplayer Game Solution. Det kan dog være vanskeligt at ændre NAT-typen.
 • Tjenestestatus viser, om der er nedbrud eller driftsfejl nogen steder på Xbox Live-tjenesten. Her kan du også få hjælp til at finde ud af, om du skal foretage fejlfinding i forbindelse med problemer på netværket, eller om det er vores tjenester på Xbox, der er problemet. Hvis du kan se, at en eller flere tjenester er nede, skal du gå til siden Status for Xbox-tjenesten for at få flere oplysninger om driftsafbrydelsen.

Kolonne tre: Fejlfinding

Kolonne tre giver dig mulighed for at foretage fejlfinding i forbindelse med netværkets ydeevne. Knapperne i denne kolonne bruges specifikt til at finde og løse problemer, der er relateret til din netværksforbindelse.

Test netværksforbindelse
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Xbox Live, kan du starte fejlfindingen med denne test. Test netværksforbindelse starter en test, der tjekker, om der er forbindelse til dine netværksenheder og adgang til internettet.

Hvis du får en fejlmeddelelse, efter du har kørt testen, kan du få hjælp til fejlfinding i Løsning af Xbox One-netværksforbindelsesfejl.

Hvis du får meddelelsen "It's all good, your console is now connected to the Internet" (Alt er i orden. Din konsol har nu forbindelse til internettet), skal du tjekke, om der er problemer med tjenesten, på Status for Xbox Live-tjenesten.

Test forbindelse for flere spillere

Hvis du oplever forsinkelser (lag), vilkårlige afbrydelser eller andre spilrelaterede netværksproblemer, kan denne test hjælpe dig med at identificere problemet og komme i gang med at løse det. Test forbindelse for flere spillere tester de elementer, der kan påvirke afviklingen af multiplayerspil på Xbox Live, herunder IP-adresser, download- og uploadhastighed, pakketab, ventetid og MTU (se definitionerne i afsnittet "Detaljeret netværksstatistik" nedenfor).

Hvis du får en fejlmeddelelse, efter du har kørt testen, skal du se Løsning ved fejl på multiplayerforbindelsen på Xbox One.

Du kan få mere hjælp på følgende sider:

Detaljeret netværksstatistik
Hvis du er netværksekspert og ikke har brug for fejlfindingsguiden til at løse problemer med netværksydelsen, kan du bruge skærmen Detaljeret netværksstatistik til at evaluere netværkets ydeevne. Hvis du vælger denne knap, køres der en kort test, som tjekker netværkets ydeevne. Resultaterne vises i et format, der er nemt at læse og forstå.
Til højre på skærmen Netværksindstillinger vises en kolonne med fejlfindingsindstillinger. Disse indstillinger er

På denne skærm vises følgende oplysninger:

 • Downloadhastighed – downloadhastigheden er vigtig i forbindelse med streaming af indhold og multiplayerspil på Xbox Live.
 • Uploadhastighed – uploadhastigheden har betydning for dine muligheder for at spille multiplayerspil på Xbox Live.
 • Bemærk! Upload- og downloadhastighederne findes ved hjælp af en hastighedstest. De viser, hvor hurtigt dit netværk kan downloade eller uploade en fil mellem din Xbox One og internettet.
 • Pakketab ved download – antallet af tabte pakker ved download er vigtigt i forbindelse med streaming af indhold og multiplayerspil på Xbox Live.
  Hvis der vises et pakketab på mere end 5 %, kan du foretage fejlfinding på din konsol ved hjælp af Løsning af problem med langsom Xbox One-forbindelse.
 • Pakketab ved upload – antallet af tabte pakker ved upload har betydning for dine muligheder for at spille multiplayerspil på Xbox Live.

Bemærk! Når indhold overføres på internettet, sendes det som datapakker. Her testes din mulighed for at modtage et tilstrækkeligt antal sendte pakker. Der kan være flere årsager til pakketab, f.eks. dårlig signalstyrke på destinationen, naturlig eller menneskeskabt interferens, for meget systemstøj, hardwarefejl, softwarefejl eller overbelastede netværksnoder. Problemet skyldes som regel flere samtidige faktorer.
Hvis der vises et pakketab på mere end 5 %, kan du foretage fejlfinding på din konsol ved hjælp af Løsning af problem med langsom Xbox One-forbindelse.

 • MTU, der skal være på 1.384 MTU eller højere, for at du kan spille spil på Xbox Live. Hvis denne indstilling er for lav, kan du ofte hurtigt løse mange spilproblemer ved at tjekke og justere dine routerindstillinger.
 • Ventetid – denne ventetid angiver, hvor længe leveringen af pakker er forsinket på netværket. Værdien findes ved at måle, hvor mange millisekunder en datapakke er om at blive sendt for ét punkt til et andet. Ventetiden kan påvirke streamingen af indhold. Dog kun på den måde, at der opstår timeout for en app. Lange ventetider kan imidlertid påvirke multiplayerspil på meget markant vis, fordi det, du ser på skærmen, er forsinket i forhold til det, der sker på serveren. Det betyder med andre ord, at din spilfigur kan blive dræbt, inden du ser din modstander på skærmen, hvis du har lange ventetider.
 • Trådløs styrke – den trådløse styrkeindikator viser, hvor stærkt dit internetsignal er. Jo tætter signalet er på 100 procent, jo bedre er din Xbox One-forbindelse. Trådløs interferens, der giver et dårligt signal, er den primære årsag til ventetid og tab af pakker. Denne test er designet til at teste signalstyrken på et specifikt tidspunkt. Derfor skal du køre testen igen, hvis du eliminerer årsager til interferens mellem din router og din Xbox One, for at se, om dine justeringer har forbedret signalstyrken. Denne test kan hjælpe dig med at indsnævre antallet af mulige årsager til trådløs interferens, og du kan se, hvor meget problemet påvirker din Xbox One-oplevelse.
 • Statuskode – her vises de eventuelle fejlkoder, som testresultatet indeholder. Statuskoder anvendes mest af Xbox Support.

Forbrug af båndbredde
Den venstre kolonne på denne skærm viser konsollens aktuelle båndbreddeforbrug. I afsnittet Tidsforbrug vises desuden båndbredden for et bestemt datointerval. Du kan ændre slutdatoen for dette datointerval ved at vælge Nulstil perioden denne dag.

På skærmen Detaljeret netværksstatistik vises downloadhastighed, uploadhastighed, pakketab ved download, MTU, ventetid, trådløs styrke og statuskode.

Den midterste kolonne viser det anslåede båndbreddeforbrug for de sidste 12 timer, og den højre kolonne viser den anslåede båndbredde for de seneste måneder.

Løste dette dit problem?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Netværksindstillinger på Xbox One", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?