Υποστήριξη του Xbox: Σε τι θα θέλατε να σας βοηθήσουμε;

Τι νέο υπάρχει

Η πρόσφατη ενημέρωση της κονσόλας Xbox One είναι εδώ και προσθέτει εξαιρετικές βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανεκκίνησης της κονσόλας από το κέντρο τροφοδοσίας, ευκολότερης εγκατάστασης όταν ο σκληρός δίσκος είναι γεμάτος και εξυπνότερου εικονικού πληκτρολογίου.