Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων προπληρωμένων κωδικών Xbox

Αν ο προπληρωμένος κωδικός δεν λειτουργεί ή αν εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας κωδικός σφάλματος όταν προσπαθείτε να τον εξαργυρώσετε, δοκιμάστε τις λύσεις αυτής της σελίδας.

Σημαντικό Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε προπληρωμένους κωδικούς, αν ο λογαριασμός Microsoft έχει ανασταλεί ή υπάρχει ένα υπόλοιπο που εκκρεμεί. Πρέπει να εξοφλήσετε όλα τα υπόλοιπα που εκκρεμούν και να επιλύσετε τυχόν αναστολές, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον προπληρωμένο κωδικό. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες:

Μηνύματα σφάλματος με κωδικό σφάλματος

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος με κωδικό σφάλματος κατά την εξαργύρωση ενός προπληρωμένου κωδικού, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων και κατάστασης για να βρείτε μια λύση για τον συγκεκριμένο κωδικό σφάλματος που λαμβάνετε.

Επειδή τα μηνύματα σφάλματος μπορεί να οφείλονται σε διακοπές της υπηρεσίας, ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live για ειδοποιήσεις προτού αναζητήσετε τον κωδικό σφάλματος.

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Αγορά και χρήση περιεχομένου: σε λειτουργία
2017-12-18T11:12:34.8081879+00:00

Μηνύματα σφάλματος χωρίς κωδικό σφάλματος

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος χωρίς κωδικό σφάλματος κατά την προσπάθεια εξαργύρωσης ενός προπληρωμένου κωδικού, χρησιμοποιήστε τις λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας. Αυτές οι λύσεις βασίζονται στα πιο συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος που λαμβάνονται κατά την εξαργύρωση ενός προπληρωμένου κωδικού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λύσεις, βρείτε το μήνυμα σφάλματος παρακάτω και ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Λυπούμαστε. Give it a try in a while (Προσπαθήστε ξανά σε λίγο)

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live. Αν υπάρχουν προβλήματα εκεί, δοκιμάστε να εξαργυρώσετε τον προπληρωμένο κωδικό αργότερα.

Αγορά και χρήση περιεχομένου: σε λειτουργία
2017-12-18T11:12:34.8081879+00:00

Unable to redeem a 25-character prepaid code on Xbox One (Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση ενός προπληρωμένου κωδικού 25 χαρακτήρων στην κονσόλα Xbox One)

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια εξαργύρωσης ενός προπληρωμένου κωδικού, εξαργυρώστε τον κωδικό σας σε σύνδεση στη σελίδα Εξαργυρώστε τον κωδικό σας.

An error has occurred during the transaction. (Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη συναλλαγή.) Please try again later (Προσπαθήστε ξανά αργότερα)

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live. Αν υπάρχουν προβλήματα στη σελίδα κατάστασης, δοκιμάστε να εξαργυρώσετε τον προπληρωμένο κωδικό κάποια άλλη στιγμή.

Αγορά και χρήση περιεχομένου: σε λειτουργία
2017-12-18T11:12:34.8081879+00:00

Please enter a valid code (Πληκτρολογήστε έναν έγκυρο κωδικό)

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό που αναγράφεται στην προπληρωμένη κάρτα. Αν έχετε πληκτρολογήσει σωστά τον κωδικό, δοκιμάστε να εξαργυρώσετε τον κωδικό σε σύνδεση στη σελίδα Εξαργυρώστε τον κωδικό σας.

This code cannot be redeemed under your current membership type (Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση αυτού του κωδικού με τον τρέχοντα τύπο συνδρομής σας)

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, χρησιμοποιήστε μία από αυτές τις μεθόδους για να ελέγξετε τον τύπο της συνδρομής:

 • Στην κονσόλα Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα Settings, επιλέξτε Account και, στη συνέχεια, κυλήστε στην επιλογή Your Memberships.
 • Στην κονσόλα Xbox One πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό, επιλέξτε System > Settings > Account και, στη συνέχεια, επιλέξτε Subscriptions.
 • Σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στη σελίδα Υπηρεσίες και συνδρομές στο λογαριασμό σας.

Ορισμένες προσφορές ισχύουν μόνο για μια συνδρομή Xbox Live Gold (για παράδειγμα, περιεχόμενο προωθητικών ενεργειών επί πληρωμή). Αν ο τύπος της συνδρομής σας δεν επιτρέπει τη χρήση ενός προπληρωμένου κωδικού, πρέπει να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια συνδρομή Xbox Live Gold.

This code wasn't activated by the retailer. (Αυτός ο κωδικός δεν έχει ενεργοποιηθεί από το κατάστημα λιανικής πώλησης.) Contact the store and have them activate the card (Επικοινωνήστε με το κατάστημα και ζητήστε να ενεργοποιήσουν την κάρτα)

Όλοι οι κωδικοί πρέπει να ενεργοποιηθούν στο σημείο πώλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Xbox Live. Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στο κατάστημα λιανικής πώλησης κατά την ενεργοποίηση. Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, περιμένετε 24 ώρες και προσπαθήστε ξανά. Αν η κάρτα δεν λειτουργήσει 24 ώρες μετά από την αγορά, προσκομίστε την κάρτα στο κατάστημα λιανικής πώλησης μαζί με την απόδειξη αγοράς και ζητήστε να σας την ενεργοποιήσουν.

This code has already been used. (Αυτός ο κωδικός έχει χρησιμοποιηθεί ήδη.) Please enter a code that has not been used (Πληκτρολογήστε έναν κωδικό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί)

Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα κατά την προσπάθεια εξαργύρωσης είτε ενός προπληρωμένου κωδικού για μια συνδρομή είτε μιας δωροκάρτας Microsoft.

Σημείωση Ο κωδικός σφάλματος στην κονσόλα Xbox One για αυτό το πρόβλημα είναι SVC6004. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, αν λάβετε αυτό το σφάλμα στην κονσόλα Xbox 360.

Επιλέξτε τον ακόλουθο τύπο προπληρωμένου κωδικού, για να ελέγξετε αν έχει χρησιμοποιηθεί:

 • Προπληρωμένος κωδικός για μια συνδρομή Xbox
  Αν λάβετε αυτό το μήνυμα κατά την εξαργύρωση ενός προπληρωμένου κωδικού για μια συνδρομή, ελέγξτε την περιοχή Υπηρεσίες και συνδρομές από έναν υπολογιστή, για να διαπιστώσετε αν έχει γίνει ήδη εξαργύρωση της συνδρομής στο λογαριασμό σας.
 • Προπληρωμένος κωδικός για μια δωροκάρτα Microsoft
  Αν λάβετε αυτό το μήνυμα κατά την εξαργύρωση ενός κωδικού για μια δωροκάρτα Microsoft, ελέγξτε το Ιστορικό παραγγελιών από έναν υπολογιστή, για να διαπιστώσετε αν έχει γίνει ήδη εξαργύρωση της δωροκάρτας Microsoft από το λογαριασμό σας.
 • Προπληρωμένος κωδικός για περιεχόμενο παιχνιδιού
  Αν λάβετε αυτό το μήνυμα κατά την εξαργύρωση ενός κωδικού για ένα παιχνίδι, ελέγξτε τη βιβλιοθήκη παιχνιδιών σας από έναν υπολογιστή, για να δείτε αν το παιχνίδι βρίσκεται εκεί.

Συνήθεις αιτίες που αποτρέπουν την εξαργύρωση ενός προπληρωμένου κωδικού

Η κατάσταση του λογαριασμού Microsoft μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την εξαργύρωση ενός προπληρωμένου κωδικού. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εξαργύρωση του προπληρωμένου κωδικού, ελέγξτε πρώτα τα εξής:

 • Μήπως έχει ανασταλεί η συνδρομή σας Xbox;
  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προπληρωμένους κωδικούς, αν ο λογαριασμός Microsoft έχει ανασταλεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Η συνδρομή Xbox έχει ανασταλεί.
 • Μήπως υπάρχει ένα υπόλοιπο που εκκρεμεί στο λογαριασμό Microsoft;
  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προπληρωμένους κωδικούς, αν στο λογαριασμό Microsoft υπάρχει υπόλοιπο που εκκρεμεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εξόφλησης ενός υπολοίπου που εκκρεμεί για μια συνδρομή Xbox.
 • Πληκτρολογήσατε σωστά τον κωδικό;
  Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τον κωδικό. Τα τυπογραφικά λάθη είναι η πιο συνηθισμένη αιτία για τα σφάλματα που σχετίζονται με μη έγκυρους κωδικούς.
 • Ο προπληρωμένος κωδικός σας προορίζεται για το Xbox;
  Πολλοί κωδικοί μοιάζουν και ορισμένα παιχνίδια του Xbox περιλαμβάνουν κωδικούς που προορίζονται για χρήση στην τοποθεσία web του εκδότη και όχι στο Xbox Live.
 • Μήπως ο προπληρωμένος κωδικός έχει ήδη εξαργυρωθεί από κάποιον άλλο λογαριασμό Microsoft;
  Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε εξαργυρώσει ήδη τον κωδικό, πιθανώς με κάποια άλλη ετικέτα παίκτη ή λογαριασμό Microsoft. Αν άλλα άτομα στο σπίτι σας έχουν πρόσβαση στους κωδικούς σας, βεβαιωθείτε ότι δεν εξαργυρώθηκε από κάποιον άλλο.

Συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ενώ δεν έχετε εξαργυρώσει τον προπληρωμένο κωδικό ή τη δωροκάρτα, μπορεί να χρειαστεί να τον/την επιστρέψετε στο κατάστημα λιανικής πώλησης για αντικατάσταση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προπληρωμένων κωδικών Xbox" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας